Ehitusprojektis pilvepõhise koostöö korraldamine

Ehitusprojektis pilvepõhise koostöö korraldamine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Kursus annab ülevaate tänastest parimatest praktikatest ehitusprojekti pilvepõhise koostöö korraldamisel, tutvustades Microsoft 365 ja Autodesk Construction Cloud tänaseid võimalusi. Põhjalikumalt keskendutakse Microsoft Teams (suhtlus- ja koostöökeskkond), Sharepoint (nn projektipank) ja Autodesk Collaborate (vahetu projekteerimise korraldus) pakutavatele võimalustele.

Kursuse eesmärgiks on anda sissejuhatav ülevaade tänastest parimatest praktikatest ehitusprojekti pilvepõhisest koostöö korraldamisest, tutvustades selleks Microsoft 365 ja Autodesk Construction Cloud tänaseid võimalusi, antud platvormid sisaldavad endas mitmeid üksteist täiendavaid, pilvepõhist suhtlust ja koostöö korraldamist teostada võimaldavaid lahendusi.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Sihtgrupp:

Kursus on mõeldud eelkõige ehitusvaldkonnas tegutsevas ettevõttes protsesside juhtimise ja digitaliseerimisega seotud osapooltele. Näiteks ettevõtete arendus- ja kvaliteedijuhid, aga ka erinevates projektmeeskondades koostöö- ja infokorralduse eest vastutavad osapooled – näiteks projekteerimise- ja ehituse projektijuhid, infokorralduse spetsialistid ja BIM-spetsialistid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Ülevaade ehitusvaldkonnas projektipõhise koostöö korralduse tänastest põhimõtetest ja neid toetavatest lahendustest;
 • Microsoft 365 ärikasutajatele mõeldud koostööd teostada võimaldavate lahenduse praktiline ülevaade. Põhjalikumalt seejuures keskendudes Teams ja Sharepoint toodetele;
 • Teams – muuhulgas kui keskne koostöökeskkond projektipõhistele meeskondadele. Võimaldab chat, kõne ja videosuhtlust ning koondab ka seotud teised infokanalid ja andmed. On seejuures Microsoft 365 toodete integratsioonide keskpunktiks;
 • Sharepoint – muuhulgas kui Teams projektipõhiste meeskondade andmete hoiustamise ja haldamise tehniline lahendus. Moodustab projektipõhise siseveebi ning on ka nn projektipangaks. Sharepoint lahendus ise võib aga olla ka ettevõtte sisese siseveebi ehk intraneti aluseks.
 • OneDrive for Business – lahendus mis võimaldab pilves hoiustada personaalseid tööalaseid andmeid;
 • Planner – töörühmades tööde ja tegevuste planeerimist korralda aitav kanban töövahend;
 • Lists – lihtne andmebaasi tööriist näiteks kvaliteediloendite ja miks mitte nõuete nimekirja haldamiseks.
 • OneNote – multifunktsionaalne digitaalne märkmik kasutamiseks nii projektmeeskonnas kui ka personaalsena.
 • Word / Excel / Powerpoint – traditsioonilised Office tarkvarad, millel on pilvepõhiste teenustega sidusana juures ka erinevad koostööd teha lihtsustavad lahendused.
 • Outlook – email ja kalender – nii isiklikud, kui ka töörühmade läbi meeskondlikud.

Olemas on ka Microsft Teams free nimeline toode, mis sisaldab endas piiratud funktsionaalsuses Sharepoint, OneDrive ja Word / Excel / Powerpoint Online funktsionaalsusi.

 • Autodesk Construction Cloud ehitusvaldkonnas projektipõhise koostöö korraldamiseks mõeldud lahenduste praktiline ülevaade. Põhjalikumalt keskendudes Autodesk Docs ja Collaborate (Pro) lahendustele.
 • Autodesk Docs – platvormi ülene ühtne infokeskkond ehk lihtsustatult öeldes projektipank. AEC Collection omanikele tasuta, sisaldub ka kõigis teistes järgnevalt nimetatud toodetes.
 • Autodesk Collaborate (Pro) – töövahendid projekteerimisel koostöö vahetuks korraldamiseks kas või suuremates meeskondades ja distantsilt. Sisaldab nii Revit Cloud Worksharing kui ka koostöö-korralduslikke lahendusi.
 • Autodesk Build – koostöökeskkond ehitusprotsessi läbiviimiseks. Muuhulgas veateadete, infopäringute ja teostusinfo haldamise lahendused.
 • Autodesk Takeoff – lahendus mahtude väljavõtmiseks nii 2D kui ka 3D projektiinfolt.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab pilvepõhise koostöö korraldamise vajadust ja põhimõtteid;
 • Oskab pilvepõhise koostöö põhimõtteid rakendada oma tulevastes ehitusprojektides;
 • Orienteerub Microsoft 365 ja Autodesk Construction Cloud tarkvarades ning saab aru, kuidas ja miks antud tarkvarad koos töötavad ning kuidas sealt leida enda jaoks kasulikke töövooge;
 • Oskab kasutada Microsoft Teams (suhtlus- ja koostöökeskkond), Sharepoint (nn projektipank) ja Autodesk Collaborate (vahetu projekteerimise korraldus) tarkvaralahendusi.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Baasteadmised ja praktiline kogemus Microsoft Windows, Microsoft kontoritöötarkvarade (Outlook, Word, Excel) ning Autodesk AutoCAD / Revit kasutamisest.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 09.30-13.00, sisaldab 2 kohvipausi.

Koolitus viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tallinnas, Tobiase 8.

Osalejad saavad Usesofti Koolituskeskuse poolt koostatud koolitusmaterjali. Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest.

Õpingud loetakse lõpetatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud koolitusel vähemalt 75% kursuse kogumahust ja täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt osalemist kinnitava tõendi.

 

Maht: 8 akadeemilist auditoorset tööd, sh 90% praktilist. Tavaliselt jaotatud ühele päevale.

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Koolitajad

 • Hendrik Park

  Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Infosüsteemide Analüüs ja Kavandamine MSc – käimasolevad õpingud; Eesti Maaülikool, diplomeeritud ehitusinsener, MSc.

  Hendrik töötab digitaalehituse konsultandina ettevõttes Usesoft AS ning on ka ühe ehitusvaldkonnaga seotud start-up ettevõtte (Briden OÜ) kaasasutaja. Varasemalt on töötanud aga ka töödejuhataja-, objektijuhi- ning ka ehituse- ja projekteerimise projektijuhina. Samuti on olnud ehitusvaldkonnaga seotud start-up ettevõtte build.works Technologies OÜ tootejuht.

  Põhiliseks erialaseks huvialaks on tal ehitusvaldkonna digitaliseerimisega seotud küsimused ning ta osaleb muuhulgas ka Digitaalehituse klastri ja EVS/TK50 (BIM rakendamine elukaarel) tegevustes.

  Hendrik Park

  Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Infosüsteemide Analüüs ja Kavandamine MSc – käimasolevad õpingud; Eesti Maaülikool, diplomeeritud ehitusinsener, MSc.

  Hendrik töötab digitaalehituse konsultandina ettevõttes Usesoft AS ning on ka ühe ehitusvaldkonnaga seotud start-up ettevõtte (Briden OÜ) kaasasutaja. Varasemalt on töötanud aga ka töödejuhataja-, objektijuhi- ning ka ehituse- ja projekteerimise projektijuhina. Samuti on olnud ehitusvaldkonnaga seotud start-up ettevõtte build.works Technologies OÜ tootejuht.

  Põhiliseks erialaseks huvialaks on tal ehitusvaldkonna digitaliseerimisega seotud küsimused ning ta osaleb muuhulgas ka Digitaalehituse klastri ja EVS/TK50 (BIM rakendamine elukaarel) tegevustes.

Ehitusprojektis pilvepõhise koostöö korraldamine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Kursus annab ülevaate tänastest parimatest praktikatest ehitusprojekti pilvepõhise koostöö korraldamisel, tutvustades Microsoft 365 ja Autodesk Construction Cloud tänaseid võimalusi. Põhjalikumalt keskendutakse Microsoft Teams (suhtlus- ja koostöökeskkond), Sharepoint (nn projektipank) ja Autodesk Collaborate (vahetu projekteerimise korraldus) pakutavatele võimalustele.

Kursuse eesmärgiks on anda sissejuhatav ülevaade tänastest parimatest praktikatest ehitusprojekti pilvepõhisest koostöö korraldamisest, tutvustades selleks Microsoft 365 ja Autodesk Construction Cloud tänaseid võimalusi, antud platvormid sisaldavad endas mitmeid üksteist täiendavaid, pilvepõhist suhtlust ja koostöö korraldamist teostada võimaldavaid lahendusi.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Sihtgrupp:

Kursus on mõeldud eelkõige ehitusvaldkonnas tegutsevas ettevõttes protsesside juhtimise ja digitaliseerimisega seotud osapooltele. Näiteks ettevõtete arendus- ja kvaliteedijuhid, aga ka erinevates projektmeeskondades koostöö- ja infokorralduse eest vastutavad osapooled – näiteks projekteerimise- ja ehituse projektijuhid, infokorralduse spetsialistid ja BIM-spetsialistid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Ülevaade ehitusvaldkonnas projektipõhise koostöö korralduse tänastest põhimõtetest ja neid toetavatest lahendustest;
 • Microsoft 365 ärikasutajatele mõeldud koostööd teostada võimaldavate lahenduse praktiline ülevaade. Põhjalikumalt seejuures keskendudes Teams ja Sharepoint toodetele;
 • Teams – muuhulgas kui keskne koostöökeskkond projektipõhistele meeskondadele. Võimaldab chat, kõne ja videosuhtlust ning koondab ka seotud teised infokanalid ja andmed. On seejuures Microsoft 365 toodete integratsioonide keskpunktiks;
 • Sharepoint – muuhulgas kui Teams projektipõhiste meeskondade andmete hoiustamise ja haldamise tehniline lahendus. Moodustab projektipõhise siseveebi ning on ka nn projektipangaks. Sharepoint lahendus ise võib aga olla ka ettevõtte sisese siseveebi ehk intraneti aluseks.
 • OneDrive for Business – lahendus mis võimaldab pilves hoiustada personaalseid tööalaseid andmeid;
 • Planner – töörühmades tööde ja tegevuste planeerimist korralda aitav kanban töövahend;
 • Lists – lihtne andmebaasi tööriist näiteks kvaliteediloendite ja miks mitte nõuete nimekirja haldamiseks.
 • OneNote – multifunktsionaalne digitaalne märkmik kasutamiseks nii projektmeeskonnas kui ka personaalsena.
 • Word / Excel / Powerpoint – traditsioonilised Office tarkvarad, millel on pilvepõhiste teenustega sidusana juures ka erinevad koostööd teha lihtsustavad lahendused.
 • Outlook – email ja kalender – nii isiklikud, kui ka töörühmade läbi meeskondlikud.

Olemas on ka Microsft Teams free nimeline toode, mis sisaldab endas piiratud funktsionaalsuses Sharepoint, OneDrive ja Word / Excel / Powerpoint Online funktsionaalsusi.

 • Autodesk Construction Cloud ehitusvaldkonnas projektipõhise koostöö korraldamiseks mõeldud lahenduste praktiline ülevaade. Põhjalikumalt keskendudes Autodesk Docs ja Collaborate (Pro) lahendustele.
 • Autodesk Docs – platvormi ülene ühtne infokeskkond ehk lihtsustatult öeldes projektipank. AEC Collection omanikele tasuta, sisaldub ka kõigis teistes järgnevalt nimetatud toodetes.
 • Autodesk Collaborate (Pro) – töövahendid projekteerimisel koostöö vahetuks korraldamiseks kas või suuremates meeskondades ja distantsilt. Sisaldab nii Revit Cloud Worksharing kui ka koostöö-korralduslikke lahendusi.
 • Autodesk Build – koostöökeskkond ehitusprotsessi läbiviimiseks. Muuhulgas veateadete, infopäringute ja teostusinfo haldamise lahendused.
 • Autodesk Takeoff – lahendus mahtude väljavõtmiseks nii 2D kui ka 3D projektiinfolt.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab pilvepõhise koostöö korraldamise vajadust ja põhimõtteid;
 • Oskab pilvepõhise koostöö põhimõtteid rakendada oma tulevastes ehitusprojektides;
 • Orienteerub Microsoft 365 ja Autodesk Construction Cloud tarkvarades ning saab aru, kuidas ja miks antud tarkvarad koos töötavad ning kuidas sealt leida enda jaoks kasulikke töövooge;
 • Oskab kasutada Microsoft Teams (suhtlus- ja koostöökeskkond), Sharepoint (nn projektipank) ja Autodesk Collaborate (vahetu projekteerimise korraldus) tarkvaralahendusi.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Baasteadmised ja praktiline kogemus Microsoft Windows, Microsoft kontoritöötarkvarade (Outlook, Word, Excel) ning Autodesk AutoCAD / Revit kasutamisest.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 09.30-13.00, sisaldab 2 kohvipausi.

Koolitus viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tallinnas, Tobiase 8.

Osalejad saavad Usesofti Koolituskeskuse poolt koostatud koolitusmaterjali. Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest.

Õpingud loetakse lõpetatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud koolitusel vähemalt 75% kursuse kogumahust ja täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt osalemist kinnitava tõendi.

 

Maht: 8 akadeemilist auditoorset tööd, sh 90% praktilist. Tavaliselt jaotatud ühele päevale.

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Koolitajad

 • Hendrik Park

  Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Infosüsteemide Analüüs ja Kavandamine MSc – käimasolevad õpingud; Eesti Maaülikool, diplomeeritud ehitusinsener, MSc.

  Hendrik töötab digitaalehituse konsultandina ettevõttes Usesoft AS ning on ka ühe ehitusvaldkonnaga seotud start-up ettevõtte (Briden OÜ) kaasasutaja. Varasemalt on töötanud aga ka töödejuhataja-, objektijuhi- ning ka ehituse- ja projekteerimise projektijuhina. Samuti on olnud ehitusvaldkonnaga seotud start-up ettevõtte build.works Technologies OÜ tootejuht.

  Põhiliseks erialaseks huvialaks on tal ehitusvaldkonna digitaliseerimisega seotud küsimused ning ta osaleb muuhulgas ka Digitaalehituse klastri ja EVS/TK50 (BIM rakendamine elukaarel) tegevustes.

  Hendrik Park

  Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, Infosüsteemide Analüüs ja Kavandamine MSc – käimasolevad õpingud; Eesti Maaülikool, diplomeeritud ehitusinsener, MSc.

  Hendrik töötab digitaalehituse konsultandina ettevõttes Usesoft AS ning on ka ühe ehitusvaldkonnaga seotud start-up ettevõtte (Briden OÜ) kaasasutaja. Varasemalt on töötanud aga ka töödejuhataja-, objektijuhi- ning ka ehituse- ja projekteerimise projektijuhina. Samuti on olnud ehitusvaldkonnaga seotud start-up ettevõtte build.works Technologies OÜ tootejuht.

  Põhiliseks erialaseks huvialaks on tal ehitusvaldkonna digitaliseerimisega seotud küsimused ning ta osaleb muuhulgas ka Digitaalehituse klastri ja EVS/TK50 (BIM rakendamine elukaarel) tegevustes.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Tobiase 8, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]