Ettevõtte logistikakorraldus

Kuidas efektiivselt lahendada väike- ja keskmise suurusega ettevõtja logistilised väljakutsed?

Ettevõtte logistikakorraldus

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel osaleja saab põhjaliku ülevaate, kuidas korraldada logistikat tänastes tingimustes ja maandada kaasnevaid riske.

Logistikamaailm on saanud viimaste aastate jooksul korralikult raputada ning liialdamata võib öelda, et tarneprobleemid vaatavad vastu pea kõikides eluvaldkondades. Kuidas sellises olukorras tagada tarned ilma kliente kaotamata? Koolitus on mõeldud nii alustavale kui ka juba kogenud ettevõtjale, kelle eesmärk on saada ülevaade logistika põhitõdedest.

Koolituse eesmärk on tutvustada logistikamaailma põhialuseid, transpordi valikuid, ladustamise või kaubanduse teenindamise põhimõtteid. Anda teadmised lao ja logistikateenustest ning transpordi korraldusest.

Koolitusele on oodatud tegevjuhid, ostujuhid, hankijad ja logistikajuhid. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes on äsja äriga alustanud või kellel ettevõte juba toimib ning kes soovivad oma logistikaahelat kulutõhusamaks muuta.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • tegeled kaubandusega või puutud kokku impordi teemadega?
 • teenindad kliente üle Eesti ning pead tegelema transpordi kitsaskohtadega?
 • vajad logistilist tuge, et oma äritegevust toetada?
 • mõtled, kas korraldada laologistika tegevust ise või oleks mõistlikum teenust sisse osta?
 • soovid oma olemasolevat tarneahelat tõhustada?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab logistika aluseid ning teab kuidas logistiliselt kõige nutikamalt korraldada oma kaupade importi;
 • teab kuidas toimib logistiline ahel klientide teenindamisel, milliste ohtudega arvestada ja kuidas riske maandada;
 • oskab teha valikuid, kas korraldada oma transporditeenust ise või kasutada teenusepakkujaid;
 • teab kuidas tarneahelad toimivad ning mis neid mõjutab.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel vaheldub teoreetiline osa aruteludega. Räägitakse praktilistest näidetest ja reaalse elu kogemusest, mida toetab slaidiesitlus piltide ning videomaterjaliga. Osalejad kuulevad ja saavad omavahel jagada parimate praktikate kogemusi ning ülevaate uutest turutrendidest.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 8 akadeemilist tundi 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tagasiside koolitusel osalenutelt:

✔️ "Väga asjalik koolitus."
✔️ "Üldine ülevaade logistikast oli põhjalik."
✔️ "Väga huvitav kuulamine ja kogemuste jagamine."
✔️ "Põnevad teemad, eriti huvitav oli tuleviku logistika osa."
✔️ "Peale koolitust saan parendada kauba vastuvõttu/väljastamist."

 

Koolitajad

 • Raivo Roolaid

  Raivo Roolaid on enam kui 15 aastat tegutsenud logistikavaldkonnas. Hariduselt on transpordi ja logistikavaldkonna insener. Tal on töökogemus erinevates sektorites, rahvusvahelises tööstuses ja tootmises, jae - ning hulgikaubanduses. Omab praktilist kogemust toiduainetööstuses lao-logistika süsteemide automatiseerimises, logistikakeskuse üles ehitamises - protsesside loomisel, juhtimisstruktuuride kehtestamises, tulude-kulude juhtimises. Lisaks on juhtinud ning osalenud Baltikumi ülese hulgikaubanduse logistikalahenduse ülesehitamisel. Teab ja tunneb kaasaegseid automatiseeritud laosüsteeme, mõistab intralogistikat ning omab kogemust üle Eestilise e-kaubanduse logistika korraldamises. Tänases töös vastutab lennunduse sektoris tarneahela juhtimise eest.
  Raivo on Kutsekoja logistika ekspertgrupi töörühma liige.

  Raivo Roolaid

  Raivo Roolaid on enam kui 15 aastat tegutsenud logistikavaldkonnas. Hariduselt on transpordi ja logistikavaldkonna insener. Tal on töökogemus erinevates sektorites, rahvusvahelises tööstuses ja tootmises, jae - ning hulgikaubanduses. Omab praktilist kogemust toiduainetööstuses lao-logistika süsteemide automatiseerimises, logistikakeskuse üles ehitamises - protsesside loomisel, juhtimisstruktuuride kehtestamises, tulude-kulude juhtimises. Lisaks on juhtinud ning osalenud Baltikumi ülese hulgikaubanduse logistikalahenduse ülesehitamisel. Teab ja tunneb kaasaegseid automatiseeritud laosüsteeme, mõistab intralogistikat ning omab kogemust üle Eestilise e-kaubanduse logistika korraldamises. Tänases töös vastutab lennunduse sektoris tarneahela juhtimise eest.
  Raivo on Kutsekoja logistika ekspertgrupi töörühma liige.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Logistika muutunud oludes – kuidas toimib logistika täna

 • Transpordi viisid
 • Õhk, maantee, meri, raudtee
 • Veovahendid
 • Veopakendid
 • Vedajad, ekspedeerijad – mis on nende erinevused
 • Mõisted - tarneklauslid, cmr jne
 • Tolliprotseduurid
 • Kindlustus

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Ladustamise võimalused, protseduurid, erinevused

 • 3PL teenuse osutajad
 • Hinnastamise põhimõtted
 • Oma lao tegemine – võimalused ja ohud
 • Kaupade vastuvõtt
 • Hoiustamine
 • Kvaliteedisüsteem
 • KPI – key performance indicators ehk mõõdikud

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kaubanduse teenindamise põhimõtted

 • Tellimuste haldamine
 • Tellimuste täitmine
 • Komplekteerimine
 • Pakkimine
 • Saadetise väljastamine
 • Kohaletoimetamine
 • Reklamatsioonid ja tagastamine
 • Korje
 • Pakendiaruanne

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Efektiivsed logistika lahendused

 • Uuemad trendid transpordis
 • Uuemad trendid laos ja jaotuskeskustes
 • Teenuse sisseostmine vs ise tegemine
Ettevõtte logistikakorraldus

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel osaleja saab põhjaliku ülevaate, kuidas korraldada logistikat tänastes tingimustes ja maandada kaasnevaid riske.

Logistikamaailm on saanud viimaste aastate jooksul korralikult raputada ning liialdamata võib öelda, et tarneprobleemid vaatavad vastu pea kõikides eluvaldkondades. Kuidas sellises olukorras tagada tarned ilma kliente kaotamata? Koolitus on mõeldud nii alustavale kui ka juba kogenud ettevõtjale, kelle eesmärk on saada ülevaade logistika põhitõdedest.

Koolituse eesmärk on tutvustada logistikamaailma põhialuseid, transpordi valikuid, ladustamise või kaubanduse teenindamise põhimõtteid. Anda teadmised lao ja logistikateenustest ning transpordi korraldusest.

Koolitusele on oodatud tegevjuhid, ostujuhid, hankijad ja logistikajuhid. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes on äsja äriga alustanud või kellel ettevõte juba toimib ning kes soovivad oma logistikaahelat kulutõhusamaks muuta.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • tegeled kaubandusega või puutud kokku impordi teemadega?
 • teenindad kliente üle Eesti ning pead tegelema transpordi kitsaskohtadega?
 • vajad logistilist tuge, et oma äritegevust toetada?
 • mõtled, kas korraldada laologistika tegevust ise või oleks mõistlikum teenust sisse osta?
 • soovid oma olemasolevat tarneahelat tõhustada?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab logistika aluseid ning teab kuidas logistiliselt kõige nutikamalt korraldada oma kaupade importi;
 • teab kuidas toimib logistiline ahel klientide teenindamisel, milliste ohtudega arvestada ja kuidas riske maandada;
 • oskab teha valikuid, kas korraldada oma transporditeenust ise või kasutada teenusepakkujaid;
 • teab kuidas tarneahelad toimivad ning mis neid mõjutab.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel vaheldub teoreetiline osa aruteludega. Räägitakse praktilistest näidetest ja reaalse elu kogemusest, mida toetab slaidiesitlus piltide ning videomaterjaliga. Osalejad kuulevad ja saavad omavahel jagada parimate praktikate kogemusi ning ülevaate uutest turutrendidest.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 8 akadeemilist tundi 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tagasiside koolitusel osalenutelt:

✔️ "Väga asjalik koolitus."
✔️ "Üldine ülevaade logistikast oli põhjalik."
✔️ "Väga huvitav kuulamine ja kogemuste jagamine."
✔️ "Põnevad teemad, eriti huvitav oli tuleviku logistika osa."
✔️ "Peale koolitust saan parendada kauba vastuvõttu/väljastamist."

 

Koolitajad

 • Raivo Roolaid

  Raivo Roolaid on enam kui 15 aastat tegutsenud logistikavaldkonnas. Hariduselt on transpordi ja logistikavaldkonna insener. Tal on töökogemus erinevates sektorites, rahvusvahelises tööstuses ja tootmises, jae - ning hulgikaubanduses. Omab praktilist kogemust toiduainetööstuses lao-logistika süsteemide automatiseerimises, logistikakeskuse üles ehitamises - protsesside loomisel, juhtimisstruktuuride kehtestamises, tulude-kulude juhtimises. Lisaks on juhtinud ning osalenud Baltikumi ülese hulgikaubanduse logistikalahenduse ülesehitamisel. Teab ja tunneb kaasaegseid automatiseeritud laosüsteeme, mõistab intralogistikat ning omab kogemust üle Eestilise e-kaubanduse logistika korraldamises. Tänases töös vastutab lennunduse sektoris tarneahela juhtimise eest.
  Raivo on Kutsekoja logistika ekspertgrupi töörühma liige.

  Raivo Roolaid

  Raivo Roolaid on enam kui 15 aastat tegutsenud logistikavaldkonnas. Hariduselt on transpordi ja logistikavaldkonna insener. Tal on töökogemus erinevates sektorites, rahvusvahelises tööstuses ja tootmises, jae - ning hulgikaubanduses. Omab praktilist kogemust toiduainetööstuses lao-logistika süsteemide automatiseerimises, logistikakeskuse üles ehitamises - protsesside loomisel, juhtimisstruktuuride kehtestamises, tulude-kulude juhtimises. Lisaks on juhtinud ning osalenud Baltikumi ülese hulgikaubanduse logistikalahenduse ülesehitamisel. Teab ja tunneb kaasaegseid automatiseeritud laosüsteeme, mõistab intralogistikat ning omab kogemust üle Eestilise e-kaubanduse logistika korraldamises. Tänases töös vastutab lennunduse sektoris tarneahela juhtimise eest.
  Raivo on Kutsekoja logistika ekspertgrupi töörühma liige.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Logistika muutunud oludes – kuidas toimib logistika täna

 • Transpordi viisid
 • Õhk, maantee, meri, raudtee
 • Veovahendid
 • Veopakendid
 • Vedajad, ekspedeerijad – mis on nende erinevused
 • Mõisted - tarneklauslid, cmr jne
 • Tolliprotseduurid
 • Kindlustus

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Ladustamise võimalused, protseduurid, erinevused

 • 3PL teenuse osutajad
 • Hinnastamise põhimõtted
 • Oma lao tegemine – võimalused ja ohud
 • Kaupade vastuvõtt
 • Hoiustamine
 • Kvaliteedisüsteem
 • KPI – key performance indicators ehk mõõdikud

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kaubanduse teenindamise põhimõtted

 • Tellimuste haldamine
 • Tellimuste täitmine
 • Komplekteerimine
 • Pakkimine
 • Saadetise väljastamine
 • Kohaletoimetamine
 • Reklamatsioonid ja tagastamine
 • Korje
 • Pakendiaruanne

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Efektiivsed logistika lahendused

 • Uuemad trendid transpordis
 • Uuemad trendid laos ja jaotuskeskustes
 • Teenuse sisseostmine vs ise tegemine

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]