Exceli koolitus edasijõudnutele

Exceli koolitus edasijõudnutele

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

It Koolituse Aasta Koolitaja 21

Koolitus keskendub sellele, kuidas Sinu tööd Excelis efektiivsemaks ja lihtsamaks muuta, kuidas paremini automatiseerida tööprotsesse ja õigemaid töövõtteid kasutada.

Koolituse eesmärgiks on anda edasi parimad praktikad tabelitega töötamisel, jagada kasulikke töövõtteid igapäevaste Exceli toimetuste paremini automatiseerimiseks ning õpetada koostama erinevaid graafikuid. Samuti tutvustatakse kokkuvõtete tegemise võimalusi Pivot-tabeliga.

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud Exceli kasutajatele, kes

 • kasutavad igapäevaselt Excelit erinevate tabelitega töötamiseks;
 • analüüsivad andmeid ja teevad nendest kokkuvõtteid;
 • kasutavad erinevaid valemeid ja funktsioone;
 • koostavad graafikuid ning Pivot-tabeleid.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitus sobib Sulle, kui oskad Excelit kasutada baastasemel, oled läbinud Exceli baaskursuse või on Sul sellega samaväärsed praktilised oskused.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab luua tabeleid kasutades erinevaid andmetüüpe ning muuta olemasolevatel andmetel tüüpi;
 • oskab kasutada töövahendit "Külmuta paanid" ning tükeldada tööpinda;
 • oskab hallata töölehti;
 • oskab kasutada automaattabeleid ning nendega kaasnevaid lisavõimalusi;
 • teab, kuidas sorteerida ja filtreerida tabeleid;
 • oskab luua valemeid nii ühe töölehe kui mitme töölehe piires;
 • teab, kuidas kasutada enamlevinud funktsioone;
 • oskab luua diagramme ning muuta esialgseid sätteid;
 • kasutab Pivot-tabeli võimalusi kokkuvõtete tegemisel;
 • oskab Excelis loodud tabeli või diagrammi eksportida teistesse Office rakendustesse;
 • saab aru makrode tööpõhimõttest.

Koolituse teemad

 • Sissejuhatus Excelisse 
  Algteadmised ja trikid-nipid, mis aitavad sul igapäevatööd kiiremini teha. Töökeskkonna ülevaade, kiirklahvikombinatsioonide ja menüüde kasutamine.
 • Töö lahtritega
  Erinevad andmetüübid, lahtrite vormindamine ja kategooria valimine. Exceli I kuldreegel. Kiire liikumine lahtrite vahel, kiirklahvid ja töövahendi „Mine“ kasutamine. Nimelised lahtrid. Töövahend „Külmuta paanid“. Akna tükeldamine.
 • Töölehed ja vaated
  Töö töölehtedega, töölehtede grupeerimine, aknad ja nende paigutused, töölehtede vahel liikumine. Töötsooni salvestamine. Jälgimisakna kasutamine.
 • Automaattabelite kasutamine
  Uue tabeli loomine ja vormindamine, eelised tavatabeli ees, täiendavad töövõtted ja võimalused, dünaamiline tabel.
 • Sorteerimine ja filtreerimine
  Andmetabeli sorteerimine ühel või mitmel tasemel, värvide kasutamine. Automaatfilter ja filtrikategooriad. Kohandatud filter ja erifilter. Tingimusvormingu kasutamine.
 • Arvutamine Excelis
  Valemite ja funktsioonide kasutamine ning nende erinevused. Absoluutsed ja suhtelised viited. Exceli II kuldreegel. Igapäevaste funktsioonide Top 10 (AUTOSUM nupp, IF, COUNTIF, SUMIF, ROUND, LOOKUP, VLOOKUP, MATCH, TODAY, DATE jne), valemite veakontroll ja auditeerimine. Üle töölehtede valemite koostamine.
 • Diagrammide loomine ja muutmine 
  Uue diagrammi loomine, erinevate diagrammitüüpide kasutamine, diagrammi seadistamine ja vormindamine, sekundaartelje ja kahe diagrammitüübi üheaegne kasutamine, trendijooned.
 • Andmete analüüs Pivot-tabeliga
  Uue tabeli loomine, töökeskkonna tutvustus ja väljade kasutamise reeglid. Andmete rühmitamine. Väärtusvälja seadistamine ja vormindamine. Tulemuste kuvamiskuju muutmine. Arvutuslike välja lisamine. Tükeldi kasutamine.
 • Import ja eksport
  Exceli tabelite ja diagrammide kopeerimise ja kasutamise võimalused teistes MS Office programmides.
 • Sissejuhatus makrodesse
  Makrode kasutamine Excelis. Uue makro salvestamine. Kiirklahvid.
 • Personaalsed küsimused ja lahendused
  Koolituse lõpust reserveeritakse vastavalt vajadusele ja soovidele 15-30 minutit personaalsete murede ja probleemide lahendamiseks.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitusel on teooria läbivalt seotud praktiliste harjutustega.

Koolituse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali, viited asjakohastele e-õppe allikatele ja harjutusfaili, kust on näha tehtud tööd ja kasutatud funktsioonid/valemid.

Koolituse lõpust reserveeritakse vastavalt vajadusele ja soovidele 15-30 minutit personaalsete küsimuste lahendamiseks.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste käigus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides.

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • tunnistust;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

 

Koolitust viib läbi Andre Sääsk.

Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala. 
Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakendustest, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. 

Koolitajad

 • Andre Sääsk

  Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina. Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi nii MS Office’ist, andmebaasidest, veebirakenduste ja –lehekülgede loomisest ning küljendamisest, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

  Andre Sääsk

  Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina. Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi nii MS Office’ist, andmebaasidest, veebirakenduste ja –lehekülgede loomisest ning küljendamisest, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 – 11:00

Koolitus

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Koolitus

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Koolitus

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Koolitus

Exceli koolitus edasijõudnutele

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

It Koolituse Aasta Koolitaja 21

Koolitus keskendub sellele, kuidas Sinu tööd Excelis efektiivsemaks ja lihtsamaks muuta, kuidas paremini automatiseerida tööprotsesse ja õigemaid töövõtteid kasutada.

Koolituse eesmärgiks on anda edasi parimad praktikad tabelitega töötamisel, jagada kasulikke töövõtteid igapäevaste Exceli toimetuste paremini automatiseerimiseks ning õpetada koostama erinevaid graafikuid. Samuti tutvustatakse kokkuvõtete tegemise võimalusi Pivot-tabeliga.

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud Exceli kasutajatele, kes

 • kasutavad igapäevaselt Excelit erinevate tabelitega töötamiseks;
 • analüüsivad andmeid ja teevad nendest kokkuvõtteid;
 • kasutavad erinevaid valemeid ja funktsioone;
 • koostavad graafikuid ning Pivot-tabeleid.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitus sobib Sulle, kui oskad Excelit kasutada baastasemel, oled läbinud Exceli baaskursuse või on Sul sellega samaväärsed praktilised oskused.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab luua tabeleid kasutades erinevaid andmetüüpe ning muuta olemasolevatel andmetel tüüpi;
 • oskab kasutada töövahendit "Külmuta paanid" ning tükeldada tööpinda;
 • oskab hallata töölehti;
 • oskab kasutada automaattabeleid ning nendega kaasnevaid lisavõimalusi;
 • teab, kuidas sorteerida ja filtreerida tabeleid;
 • oskab luua valemeid nii ühe töölehe kui mitme töölehe piires;
 • teab, kuidas kasutada enamlevinud funktsioone;
 • oskab luua diagramme ning muuta esialgseid sätteid;
 • kasutab Pivot-tabeli võimalusi kokkuvõtete tegemisel;
 • oskab Excelis loodud tabeli või diagrammi eksportida teistesse Office rakendustesse;
 • saab aru makrode tööpõhimõttest.

Koolituse teemad

 • Sissejuhatus Excelisse 
  Algteadmised ja trikid-nipid, mis aitavad sul igapäevatööd kiiremini teha. Töökeskkonna ülevaade, kiirklahvikombinatsioonide ja menüüde kasutamine.
 • Töö lahtritega
  Erinevad andmetüübid, lahtrite vormindamine ja kategooria valimine. Exceli I kuldreegel. Kiire liikumine lahtrite vahel, kiirklahvid ja töövahendi „Mine“ kasutamine. Nimelised lahtrid. Töövahend „Külmuta paanid“. Akna tükeldamine.
 • Töölehed ja vaated
  Töö töölehtedega, töölehtede grupeerimine, aknad ja nende paigutused, töölehtede vahel liikumine. Töötsooni salvestamine. Jälgimisakna kasutamine.
 • Automaattabelite kasutamine
  Uue tabeli loomine ja vormindamine, eelised tavatabeli ees, täiendavad töövõtted ja võimalused, dünaamiline tabel.
 • Sorteerimine ja filtreerimine
  Andmetabeli sorteerimine ühel või mitmel tasemel, värvide kasutamine. Automaatfilter ja filtrikategooriad. Kohandatud filter ja erifilter. Tingimusvormingu kasutamine.
 • Arvutamine Excelis
  Valemite ja funktsioonide kasutamine ning nende erinevused. Absoluutsed ja suhtelised viited. Exceli II kuldreegel. Igapäevaste funktsioonide Top 10 (AUTOSUM nupp, IF, COUNTIF, SUMIF, ROUND, LOOKUP, VLOOKUP, MATCH, TODAY, DATE jne), valemite veakontroll ja auditeerimine. Üle töölehtede valemite koostamine.
 • Diagrammide loomine ja muutmine 
  Uue diagrammi loomine, erinevate diagrammitüüpide kasutamine, diagrammi seadistamine ja vormindamine, sekundaartelje ja kahe diagrammitüübi üheaegne kasutamine, trendijooned.
 • Andmete analüüs Pivot-tabeliga
  Uue tabeli loomine, töökeskkonna tutvustus ja väljade kasutamise reeglid. Andmete rühmitamine. Väärtusvälja seadistamine ja vormindamine. Tulemuste kuvamiskuju muutmine. Arvutuslike välja lisamine. Tükeldi kasutamine.
 • Import ja eksport
  Exceli tabelite ja diagrammide kopeerimise ja kasutamise võimalused teistes MS Office programmides.
 • Sissejuhatus makrodesse
  Makrode kasutamine Excelis. Uue makro salvestamine. Kiirklahvid.
 • Personaalsed küsimused ja lahendused
  Koolituse lõpust reserveeritakse vastavalt vajadusele ja soovidele 15-30 minutit personaalsete murede ja probleemide lahendamiseks.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitusel on teooria läbivalt seotud praktiliste harjutustega.

Koolituse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali, viited asjakohastele e-õppe allikatele ja harjutusfaili, kust on näha tehtud tööd ja kasutatud funktsioonid/valemid.

Koolituse lõpust reserveeritakse vastavalt vajadusele ja soovidele 15-30 minutit personaalsete küsimuste lahendamiseks.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste käigus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides.

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • tunnistust;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

 

Koolitust viib läbi Andre Sääsk.

Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala. 
Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakendustest, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. 

Koolitajad

 • Andre Sääsk

  Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina. Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi nii MS Office’ist, andmebaasidest, veebirakenduste ja –lehekülgede loomisest ning küljendamisest, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

  Andre Sääsk

  Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina. Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi nii MS Office’ist, andmebaasidest, veebirakenduste ja –lehekülgede loomisest ning küljendamisest, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 – 11:00

Koolitus

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Koolitus

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Koolitus

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Koolitus

Registreerimine

Hind
Osalejaid

22.10.2024 Exceli koolitus edasijõudnutele

330,00 €

402,60 € km-ga

22.10.2024 Exceli koolitus edasijõudnutele

OsalejaidHind

330,00 €

402,60 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]