Exceli baaskoolitus

Exceli baaskoolitus

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Exceli baaskoolitus keskendub sellele, kuidas tööd Excelis efektiivsemaks ja lihtsamaks muuta, kuidas oma tegevusi paremini automatiseerida ja kasutada õigemaid töövõtteid.

It Koolituse Aasta Koolitaja 21

Koolitusel räägitakse Exceli peamistest toimimise põhimõtetest ja loogikast, õpitakse tundma töökeskkonda, valemeid ja peamisi töövahendeid – sorteerimine, filtreerimine, diagrammide koostamine jne.

Koolituse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali ja harjutusfaili, kust on näha tehtud tööd ja kasutatud funktsioonid/valemid.

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad tutvust teha või täiendada oma teadmisi tabelarvutusprogrammi Excel kasutamisel. Koolitus sobib eriti hästi kõigile iseõppijatele, kes soovivad oma teadmisi korrastada süsteemse lähenemise abil ja omandada põhioskused Exceli tabelitega töötamisel.

Koolituse tulemusena suudavad õppijad:

 • orienteeruda programmi Excel keskkonnas ning tunnevad olulisemaid töökeskkonna elemente;
 • luua uusi vihikuid, avada olemasolevaid;
 • salvestada vihikut erinevatesse formaatidesse (vihikuna, mallina, pdf'ks);
 • luua tabeleid kasutades erinevaid andmetüüpe ning muuta olemasolevaid andmetüüpe;
 • kasutada töövahendit "Külmuta paanid" ning tükeldada tööpinda;
 • kujundada tabeleid;
 • luua valemeid ja neid kopeerida;
 • kasutada igapäevasemaid funktsioone;
 • sorteerida ja filtreerida tabeleid;
 • luua diagramme ning muuta esialgseid sätteid;
 • Excelis loodud tabeli või diagrammi eksportida teistesse Office rakendustesse;
 • muuta lehekülje sätteid (suurus, suund, veerised);
 • lisada päiseid ja jaluseid ning leheküljenumbreid;
 • teostada korrektset väljatrükki.

Koolituse teemad

Sissejuhatus Excelisse 
Üldteadmised ja trikid-nipid, mis aitavad sul igapäevatööd kiiremini teha, töökeskkonna tutvustus kiirklahvikombinatsioonide- ja menüüde kasutamine.

Töövihik ja mallid
Uue töövihiku loomine või avamine. Salvestamine. Olemasolevate mallide (põhjade) otsimine ja kasutamine. Uue malli salvestamine.

Töö lahtritega
Erinevad andmetüübid, lahtrite vormindamine ja kategooria valimine. Kiire liikumine lahtrite vahel, kiirklahvid. Nimelised lahtrid. Töövahend „Külmuta paanid“. Akna tükeldamine. Lahtrite teisaldamine ja kopeerimine.

Töölehed ja kaitse
Töö töölehtedega, töölehtede grupeerimine, aknad ja nende paigutused, töölehtede vahel liikumine. Töölehe kaitsmine. Lahtrite lukustamine ja peitmine.

Automaattabelite kasutamine
Uue tabelipiirkonna loomine ja vormindamine, erinevus tavalisest andmetabelist, täiendavad töövõtted ja võimalused, dünaamilised tabelid. Summarea ja vahekokkuvõtte lisamine.

Arvutamine Excelis
Valemite ja funktsioonide kasutamine ning nende erinevused, valemite koostamine ja kopeerimine. Absoluutsed- ja suhtelised viited. Exceli II kuldreegel. Automaatse kalkulatsiooni kasutamine.

AutoSum ja igapäevaste funktsioonide Top 10 
AutoSum nupu kasutamine, tutvumine funktsioonidega: IF, COUNTIF, SUMIF, ROUND, LOOKUP,  MATCH, TODAY, DATE, RANK, SUBTOTAL jne. Valemite veakontroll ja auditeerimine. Üle töölehtede valemite koostamine.

Sorteerimine ja filtreerimine
Andmetabeli sorteerimine ühel või mitmel tasemel, värvide kasutamine. Automaatfilter. Kohandatud filter ja erifilter.

Tingimusvorming
Kujundamise IF funktsioon. Andmehulkadele erinevate tingimuste seadmine, värvide-, ikoonikomplektide- ja kategooriate kasutamine.

Diagrammide loomine ja muutmine 
Uue diagrammi loomine, erinevate diagrammitüüpide kasutamine, diagrammi seadistamine ja vormindamine, sekundaartelje ja kahe diagrammitüübi üheaegne kasutamine, trendijooned.

Import ja eksport
Exceli tabelite ja diagrammide kopeerimise ja kasutamise võimalused teistes MS Office programmides.

Lehekülje seadistamine
Lehekülje suuruse ja suuna muutmine, päiste ja jaluste lisamine, lehekülgedele numbrite lisamine, printimisvaate kasutamine.

Töövihiku väljatrükiks ettevalmistamine ja printimine
Väljatrükiks ettevalmistamine, printimistiitlite lisamine, printimisala määratlemine, printimise eelvaade ja sätete kohandamine. Salvestamine PDF-ks.

Personaalsed küsimused ja lahendused
Koolituse lõpust reserveeritakse vastavalt vajadusele 15-30 minutit personaalsete murede ja probleemide lahendamiseks.

Koolitushind sisaldab: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Maht: 8 akadeemilist tundi

0611  Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitajad

 • Andre Sääsk

  Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala. 
  Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakendustest, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. 

  Andre Sääsk

  Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala. 
  Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakendustest, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. 

Ajakava

09:00 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

Koolitus

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Koolitus

12:45 – 13:30

Lõuna

Lõunat saate süüa meie majas Masinaruumi kohvikus.

13:30 – 15:00

Koolitus

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Koolitus ja kokkuvõte

Exceli baaskoolitus

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Exceli baaskoolitus keskendub sellele, kuidas tööd Excelis efektiivsemaks ja lihtsamaks muuta, kuidas oma tegevusi paremini automatiseerida ja kasutada õigemaid töövõtteid.

It Koolituse Aasta Koolitaja 21

Koolitusel räägitakse Exceli peamistest toimimise põhimõtetest ja loogikast, õpitakse tundma töökeskkonda, valemeid ja peamisi töövahendeid – sorteerimine, filtreerimine, diagrammide koostamine jne.

Koolituse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali ja harjutusfaili, kust on näha tehtud tööd ja kasutatud funktsioonid/valemid.

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad tutvust teha või täiendada oma teadmisi tabelarvutusprogrammi Excel kasutamisel. Koolitus sobib eriti hästi kõigile iseõppijatele, kes soovivad oma teadmisi korrastada süsteemse lähenemise abil ja omandada põhioskused Exceli tabelitega töötamisel.

Koolituse tulemusena suudavad õppijad:

 • orienteeruda programmi Excel keskkonnas ning tunnevad olulisemaid töökeskkonna elemente;
 • luua uusi vihikuid, avada olemasolevaid;
 • salvestada vihikut erinevatesse formaatidesse (vihikuna, mallina, pdf'ks);
 • luua tabeleid kasutades erinevaid andmetüüpe ning muuta olemasolevaid andmetüüpe;
 • kasutada töövahendit "Külmuta paanid" ning tükeldada tööpinda;
 • kujundada tabeleid;
 • luua valemeid ja neid kopeerida;
 • kasutada igapäevasemaid funktsioone;
 • sorteerida ja filtreerida tabeleid;
 • luua diagramme ning muuta esialgseid sätteid;
 • Excelis loodud tabeli või diagrammi eksportida teistesse Office rakendustesse;
 • muuta lehekülje sätteid (suurus, suund, veerised);
 • lisada päiseid ja jaluseid ning leheküljenumbreid;
 • teostada korrektset väljatrükki.

Koolituse teemad

Sissejuhatus Excelisse 
Üldteadmised ja trikid-nipid, mis aitavad sul igapäevatööd kiiremini teha, töökeskkonna tutvustus kiirklahvikombinatsioonide- ja menüüde kasutamine.

Töövihik ja mallid
Uue töövihiku loomine või avamine. Salvestamine. Olemasolevate mallide (põhjade) otsimine ja kasutamine. Uue malli salvestamine.

Töö lahtritega
Erinevad andmetüübid, lahtrite vormindamine ja kategooria valimine. Kiire liikumine lahtrite vahel, kiirklahvid. Nimelised lahtrid. Töövahend „Külmuta paanid“. Akna tükeldamine. Lahtrite teisaldamine ja kopeerimine.

Töölehed ja kaitse
Töö töölehtedega, töölehtede grupeerimine, aknad ja nende paigutused, töölehtede vahel liikumine. Töölehe kaitsmine. Lahtrite lukustamine ja peitmine.

Automaattabelite kasutamine
Uue tabelipiirkonna loomine ja vormindamine, erinevus tavalisest andmetabelist, täiendavad töövõtted ja võimalused, dünaamilised tabelid. Summarea ja vahekokkuvõtte lisamine.

Arvutamine Excelis
Valemite ja funktsioonide kasutamine ning nende erinevused, valemite koostamine ja kopeerimine. Absoluutsed- ja suhtelised viited. Exceli II kuldreegel. Automaatse kalkulatsiooni kasutamine.

AutoSum ja igapäevaste funktsioonide Top 10 
AutoSum nupu kasutamine, tutvumine funktsioonidega: IF, COUNTIF, SUMIF, ROUND, LOOKUP,  MATCH, TODAY, DATE, RANK, SUBTOTAL jne. Valemite veakontroll ja auditeerimine. Üle töölehtede valemite koostamine.

Sorteerimine ja filtreerimine
Andmetabeli sorteerimine ühel või mitmel tasemel, värvide kasutamine. Automaatfilter. Kohandatud filter ja erifilter.

Tingimusvorming
Kujundamise IF funktsioon. Andmehulkadele erinevate tingimuste seadmine, värvide-, ikoonikomplektide- ja kategooriate kasutamine.

Diagrammide loomine ja muutmine 
Uue diagrammi loomine, erinevate diagrammitüüpide kasutamine, diagrammi seadistamine ja vormindamine, sekundaartelje ja kahe diagrammitüübi üheaegne kasutamine, trendijooned.

Import ja eksport
Exceli tabelite ja diagrammide kopeerimise ja kasutamise võimalused teistes MS Office programmides.

Lehekülje seadistamine
Lehekülje suuruse ja suuna muutmine, päiste ja jaluste lisamine, lehekülgedele numbrite lisamine, printimisvaate kasutamine.

Töövihiku väljatrükiks ettevalmistamine ja printimine
Väljatrükiks ettevalmistamine, printimistiitlite lisamine, printimisala määratlemine, printimise eelvaade ja sätete kohandamine. Salvestamine PDF-ks.

Personaalsed küsimused ja lahendused
Koolituse lõpust reserveeritakse vastavalt vajadusele 15-30 minutit personaalsete murede ja probleemide lahendamiseks.

Koolitushind sisaldab: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Maht: 8 akadeemilist tundi

0611  Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitajad

 • Andre Sääsk

  Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala. 
  Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakendustest, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. 

  Andre Sääsk

  Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala. 
  Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakendustest, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. 

Ajakava

09:00 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

Koolitus

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Koolitus

12:45 – 13:30

Lõuna

Lõunat saate süüa meie majas Masinaruumi kohvikus.

13:30 – 15:00

Koolitus

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Koolitus ja kokkuvõte

Registreerimine

Hind
Osalejaid

10.09.2024 Exceli baaskoolitus

Koolitusele on jäänud vaid 1 vaba koht

300,00 €

366,00 € km-ga

13.12.2024 Exceli baaskoolitus

300,00 €

366,00 € km-ga

10.09.2024 Exceli baaskoolitus

Koolitusele on jäänud vaid 1 vaba koht

OsalejaidHind

300,00 €

366,00 € km-ga

13.12.2024 Exceli baaskoolitus

OsalejaidHind

300,00 €

366,00 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]