Finants- ja kinnisvarainvesteeringute raamatupidamine

Kuidas kajastada investeeringuid igapäevases raamatupidamises ja aastaaruandes?

Finants- ja kinnisvarainvesteeringute raamatupidamine

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitus annab tervikliku ja näidetega illustreeritud ülevaate finantsinvesteeringute (aktsiad, võlakirjad, osad jm) ja kinnisvarainvesteeringute kajastamisel kasutatavatest arvestuspõhimõtetest lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist.

Investeerimine ei ole enam ammu üksnes finantsgurude pärusmaa. Investeeringuid teevad nii selleks spetsiaalselt loodud firmad kui ka ettevõtted, kelle igapäevane tegevusala on hoopis kaubandus, ehitus, tootmine või muu. On iseenesest mõistetav, et investoril on oma investeeringutest olemas korrektne ülevaade, mille põhjal ta saab oma tegevuse tulemusi hinnata ja uusi põhjendatud investeerimisotsuseid teha. 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele terviklik ja näidetega illustreeritud ülevaade  finantsinvesteeringute (aktsiad, võlakirjad, osad jm) ja kinnisvarainvesteeringute kajastamisel kasutatavatest arvestuspõhimõtetest lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist.  Lisaks antakse koolitusel praktilisi soovitusi finantsinvesteeringute igapäevase arvestuse korraldamiseks.

Koolitusele on oodatud:

 • ettevõtete raamatupidajad, kes juba peavad raamatupidamisarvestust investeeringute kohta või kelle jaoks on oluline kursis olla erinevate arvestusvaldkondadega;
 • juhid,  kes tahavad aru saada, kuidas kajastuvad nende investeerimisotsused ettevõtte bilansis, kasumiaruandes ja rahavoogudes;
 • finantsjuhid, siseaudiitorid;
 • raamatupidamisteenust pakkuvate ettevõtete töötajad.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele.

 • Kas pead investeeringute raamatupidamist keeruliseks või isegi hirmutavaks?
 • Kas soovid omada ülevaadet erinevate investeeringute olemusest ning tunda Eesti  finantsaruandluse standardi asjakohaseid sätteid?
 • Soovid teada, kui sageli tuleb investeeringuid ümber hinnata?
 • Soovid teada, kuidas aktsiaid või kinnisvarainvsteeringuid õiglases väärtuses kajastada ning mida teha siis, kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt määrata?
 • Soovid teada, kuidas  kajastada investeeringuid, mille baasvaluuta ei ole euro?

Koolituse tulemusena osaleja

 • on saanud ülevaate erinevate investeeringute olemusest ning tunneb Eesti  finantsaruandluse standardi asjakohaseid sätteid;
 • tunneb finantsinvesteeringute mõõtmismeetodeid, mis on lubatud Eesti finantsaruandluse standardiga, ning oskab neid kasutada;
 • teab, millal ja milliseid mõõtmismeetodeid rakendada;
 • teab, kuidas tuleb investeeringuid kajastada raamatupidamisaruannetes ning mida tuleb nende kohta avalikustada aruande lisades.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolituse teoreetiline materjal esitatakse loengu vormis (toetatud PowerPointi esitlusega) ning iga teoreetiline osa kinnistatakse vahetult järgnevate praktiliste näidete ning koos lahendatavate harjutuste ja ülesannetega.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 6 akadeemilist tundi

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Loe koolitaja nõuandeid Raamatupidaja.ee artiklist:

Kuidas deklareerida investeerimistulu lapse nimel?

Koolitajad

 • Maire Otsus-Carpenter

  Finantskonsultant, koolitaja ja audiitor.

  Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala ning töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja Finantsinspektsioonis 16 aastat finantsjärelevalvepoliitika spetsialistina. Tal on vandeaudiitori kutse ning ta on Audiitorkogu ja audiitorite eksamikomisjoni liige. Mairel on enam kui 20-aastane koolitamise kogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise valdkonnas. Ta on koostanud raamatu "Väikeettevõtte raamatupidamine", millest tänaseks on avaldatud juba neli trükki, ning teinud kaastööd mitmele valdkonna ajakirjale.

  Maire Otsus-Carpenter

  Finantskonsultant, koolitaja ja audiitor.

  Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala ning töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja Finantsinspektsioonis 16 aastat finantsjärelevalvepoliitika spetsialistina. Tal on vandeaudiitori kutse ning ta on Audiitorkogu ja audiitorite eksamikomisjoni liige. Mairel on enam kui 20-aastane koolitamise kogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise valdkonnas. Ta on koostanud raamatu "Väikeettevõtte raamatupidamine", millest tänaseks on avaldatud juba neli trükki, ning teinud kaastööd mitmele valdkonna ajakirjale.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

09:45 – 11:30

1. Finantsinvesteeringu mõiste, liigid, kajastamine

 • Finantsinvesteeringu mõiste
 • Ülevaade enamlevinud finantsinvesteeringutest: aktsiad ja osad, võlakirjad, fondiosakud, tuletisinstrumendid, ühisrahastus
 • Eesti finantsaruandluse standard, finantsinvesteeringute kajastamise põhireeglid, erinevus rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS-st).
 • Finantsinvesteeringute kajastamisel kasutatavad mõõtmismeetodid
 • Finantsinvesteeringute esmane arvele võtmine. Soetusmaksumus

Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised näited.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamise aastaruandes.

 • Finantsinvesteeringute edasine kajastamine. Korrigeeritud soetusmaksumus, õiglane väärtus. - Aktsiad ja osad - Võlakirjad - Fondiosakud - Tuletisinstrumendid
 • Väärtpaberiportfell ja selle igapäevane kajastamine

Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised näited, praktilised harjutused.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kinnisvarainvesteeringud

 • Kinnisvarainvesteeringu mõiste
 • Kinnisvarainvesteeringute esmane arvelevõtmine
 • Kinnisvarainvesteeringute edasine kajastamine
 • Kinnisvarainvesteeringute kajastamine raamatupidamise aastaaruandes
 • Kokkuvõte, arutelu, küsimused

Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised näited, praktilised harjutused

Finants- ja kinnisvarainvesteeringute raamatupidamine

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitus annab tervikliku ja näidetega illustreeritud ülevaate finantsinvesteeringute (aktsiad, võlakirjad, osad jm) ja kinnisvarainvesteeringute kajastamisel kasutatavatest arvestuspõhimõtetest lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist.

Investeerimine ei ole enam ammu üksnes finantsgurude pärusmaa. Investeeringuid teevad nii selleks spetsiaalselt loodud firmad kui ka ettevõtted, kelle igapäevane tegevusala on hoopis kaubandus, ehitus, tootmine või muu. On iseenesest mõistetav, et investoril on oma investeeringutest olemas korrektne ülevaade, mille põhjal ta saab oma tegevuse tulemusi hinnata ja uusi põhjendatud investeerimisotsuseid teha. 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele terviklik ja näidetega illustreeritud ülevaade  finantsinvesteeringute (aktsiad, võlakirjad, osad jm) ja kinnisvarainvesteeringute kajastamisel kasutatavatest arvestuspõhimõtetest lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist.  Lisaks antakse koolitusel praktilisi soovitusi finantsinvesteeringute igapäevase arvestuse korraldamiseks.

Koolitusele on oodatud:

 • ettevõtete raamatupidajad, kes juba peavad raamatupidamisarvestust investeeringute kohta või kelle jaoks on oluline kursis olla erinevate arvestusvaldkondadega;
 • juhid,  kes tahavad aru saada, kuidas kajastuvad nende investeerimisotsused ettevõtte bilansis, kasumiaruandes ja rahavoogudes;
 • finantsjuhid, siseaudiitorid;
 • raamatupidamisteenust pakkuvate ettevõtete töötajad.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele.

 • Kas pead investeeringute raamatupidamist keeruliseks või isegi hirmutavaks?
 • Kas soovid omada ülevaadet erinevate investeeringute olemusest ning tunda Eesti  finantsaruandluse standardi asjakohaseid sätteid?
 • Soovid teada, kui sageli tuleb investeeringuid ümber hinnata?
 • Soovid teada, kuidas aktsiaid või kinnisvarainvsteeringuid õiglases väärtuses kajastada ning mida teha siis, kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt määrata?
 • Soovid teada, kuidas  kajastada investeeringuid, mille baasvaluuta ei ole euro?

Koolituse tulemusena osaleja

 • on saanud ülevaate erinevate investeeringute olemusest ning tunneb Eesti  finantsaruandluse standardi asjakohaseid sätteid;
 • tunneb finantsinvesteeringute mõõtmismeetodeid, mis on lubatud Eesti finantsaruandluse standardiga, ning oskab neid kasutada;
 • teab, millal ja milliseid mõõtmismeetodeid rakendada;
 • teab, kuidas tuleb investeeringuid kajastada raamatupidamisaruannetes ning mida tuleb nende kohta avalikustada aruande lisades.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolituse teoreetiline materjal esitatakse loengu vormis (toetatud PowerPointi esitlusega) ning iga teoreetiline osa kinnistatakse vahetult järgnevate praktiliste näidete ning koos lahendatavate harjutuste ja ülesannetega.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 6 akadeemilist tundi

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Loe koolitaja nõuandeid Raamatupidaja.ee artiklist:

Kuidas deklareerida investeerimistulu lapse nimel?

Koolitajad

 • Maire Otsus-Carpenter

  Finantskonsultant, koolitaja ja audiitor.

  Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala ning töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja Finantsinspektsioonis 16 aastat finantsjärelevalvepoliitika spetsialistina. Tal on vandeaudiitori kutse ning ta on Audiitorkogu ja audiitorite eksamikomisjoni liige. Mairel on enam kui 20-aastane koolitamise kogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise valdkonnas. Ta on koostanud raamatu "Väikeettevõtte raamatupidamine", millest tänaseks on avaldatud juba neli trükki, ning teinud kaastööd mitmele valdkonna ajakirjale.

  Maire Otsus-Carpenter

  Finantskonsultant, koolitaja ja audiitor.

  Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala ning töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja Finantsinspektsioonis 16 aastat finantsjärelevalvepoliitika spetsialistina. Tal on vandeaudiitori kutse ning ta on Audiitorkogu ja audiitorite eksamikomisjoni liige. Mairel on enam kui 20-aastane koolitamise kogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise valdkonnas. Ta on koostanud raamatu "Väikeettevõtte raamatupidamine", millest tänaseks on avaldatud juba neli trükki, ning teinud kaastööd mitmele valdkonna ajakirjale.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

09:45 – 11:30

1. Finantsinvesteeringu mõiste, liigid, kajastamine

 • Finantsinvesteeringu mõiste
 • Ülevaade enamlevinud finantsinvesteeringutest: aktsiad ja osad, võlakirjad, fondiosakud, tuletisinstrumendid, ühisrahastus
 • Eesti finantsaruandluse standard, finantsinvesteeringute kajastamise põhireeglid, erinevus rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS-st).
 • Finantsinvesteeringute kajastamisel kasutatavad mõõtmismeetodid
 • Finantsinvesteeringute esmane arvele võtmine. Soetusmaksumus

Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised näited.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamise aastaruandes.

 • Finantsinvesteeringute edasine kajastamine. Korrigeeritud soetusmaksumus, õiglane väärtus. - Aktsiad ja osad - Võlakirjad - Fondiosakud - Tuletisinstrumendid
 • Väärtpaberiportfell ja selle igapäevane kajastamine

Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised näited, praktilised harjutused.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kinnisvarainvesteeringud

 • Kinnisvarainvesteeringu mõiste
 • Kinnisvarainvesteeringute esmane arvelevõtmine
 • Kinnisvarainvesteeringute edasine kajastamine
 • Kinnisvarainvesteeringute kajastamine raamatupidamise aastaaruandes
 • Kokkuvõte, arutelu, küsimused

Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised näited, praktilised harjutused

Registreerimine

Hind
Osalejaid

18.03.2024 Finants- ja kinnisvarainvesteeringute raamatupidamine

445,00 €

534,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

18.03.2024 Finants- ja kinnisvarainvesteeringute raamatupidamine

OsalejaidHind
0

445,00 €

534,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2023
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]