Kaugtöö korraldamine - hübriidsete ja hajusate meeskondade juhtimine

Kuidas juhtida meeskonda, kui inimesed töötavad korraga kodukontoris, erinevates kontorites, riikides ja kellaaegadel?

Kaugtöö korraldamine - hübriidsete ja hajusate meeskondade juhtimine

Kestus:

4 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebis

Koolituse eesmärk on aidata mõista muutunud tööviise, mis kaasnevad hübriidtöö ja hajustööga ning anda teadmised sellest, kuidas paremini planeerida tegevusi, tööaega ning -protsesse – just meeskonnajuhi vaatepunktist. Koolitusel arutatakse läbi,  millised juhtimistegevused on muutunud ja millised lisandunud ning mida tähendab vaimne tervis ja heaolu muutunud keskkonnas.

Koolitaja Kaija Teemägi on viimased viis aastat põhjalikult tegelenud muudatuste juhtimisega ja hübriidtöö juurutamisega personalivaldkonna juhina Elisas ning see koolitus on suurepärane võimalus oma teadmisi avardada ning Kaija Teemägi ja teiste juhtidega kogemusi ja  mõtteid vahetada.

Viimase paari aasta jooksul oleme kogenud järsku üleminekut tavapärasest töörütmist täielikule kodutööle. Paljud ei tahagi enam 100% kontoris tööd teha või on protsessid nii palju muutunud, et selleks ei ole enam vajadust. Muutunud töövormidega on tähtsamaks muutunud ka enesejuhtimise võimekuse osakaal ning töö- ja eraelu tasakaalus hoidmine.

Kujunemas on kombineeritud töövormid.  Hübriidtöö puhul töötavad inimesed erinevates asukohtades. Hajustöö tähendab seda, et osad töötavad kontoris, osad kodus ning mitmed ülesanded saavad täidetuks hoopis liikumise pealt ning töötatakse nii sünkroonselt (samaaegselt) kui ka asünkroonselt (erinevatel, endale sobivatel aegadel). Nende töövormide puhul mängivad aina olulisemalt rolli selged eesmärgid ja vastastikused ootused.

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

Välistamis- ja vähendamismeetodid:

 • mida vähendada oma töös;
 • koosolekute ajad;
 • prioriteedid;
 • segajate likvideerimine.

Tööriistad ajakava planeerimiseks:

 • kuidas teha tööaja analüüsi, et saada aru, kuhu aeg päriselt kaob;
 • tööaja struktureerimine;
 • protsessid (nt millised teemad on mõistlik lahendada jooksvalt õlale koputades,  e-maili teel, helistades või koosolekul).

Eneseteadlikkus:

 • edasi- ja tagasiside küsimine ja andmine.

Tööriistad meeskonnavaimu ülevalhoidmiseks

 • kommunikatsioonivahendite valik vastavalt eesmärgile ja vajadusele,
 • ühtsustunnet loovad tegevused.

 

Koolituse eesmärk on võtta lahti hübriidtöö ja hajustöö ohukohad ja leida üles võimalused sellised tööviisid oma meeskonna jaoks kõige paremini tööle panna. Koolituse tulemusena saad paremini planeerida tegevusi, tööaega ning -protsesse, kohandada juhtimistegevusi ja suurendada töötajate heaolu.

 

Koolitusele on oodatud:

 • Juhid, kes igapäevaselt juhivad hübriidseid hajusaid tiime;
 • Juhid, kes soovivad uues normaalsuses kaugtööst hästitoimiva hübriidse ja hajusa töövormi välja töötada. 

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Tahad teada, millised tegevused aitavad meeskondi juhtida, kui kui inimesed töötavad korraga kodukontoris, erinevates kontorites, erinevates riikides ja/või erinevatel kella-aegadel?
 • Soovid muuta koostöö- ja juhtimisviise hübriidsetele töövormidele sobivamaks?
 • Näed, et vanad harjumused muutunud töökeskkonnas enam ei toimi või ei ole efektiivsed ning soovid konkreetseid näpunäiteid muutuste tegemiseks?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab hübriidtöö olemust ja oskab seda paigutada oma organisatsiooni konteksti;
 • mõistab, milliseid protsesse on vajalik muuta või milliseid luua hübriidtöö efektiivseks toimimiseks;
 • teab, kuidas planeerida enda ja meeskonna tööaega hübriidsele vormile sobivalt;
 • mõistab, mida on vaja oma igapäevatöös muuta, et hübriidtöö oleks sujuv ja efektiivne.

 

Koolitus viiakse läbi veebi teel Zoom keskkonnas. Koolitus on kombineeritud loengu ja grupiaruteludega ning eeldab osalejatelt aktiivset kaasamõtlemist ja osavõttu ehk aruteludes osalemine enda videopildiga. Registreerunud osalejatel on koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva pärast koolituse toimumist. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

 

Maht: 4 akadeemilist tundi

Koolitus toimub, kui koolitusgrupis on vähemalt 10 osalejat.

Koolitusel osalemine ühele inimesele 275 € + km. Kui ühest ettevõttest osaleb 2 või rohkem inimest, siis on hind ühe inimese kohta 225€ + km.

Koolitajad

 • Kaija Teemägi

  Elisa juhatuse liige ja personalivaldkonna juht, töökeskkonna muudatuste juhtimise koolitaja

  Kaija eriline huvi on suunatud elukestvale õppimisele ja arengule ning seda just töökeskkonnas. Teadmiste täiendamiseks on ta omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal, läbinud coachingu diplomiõppe (AoEC) Londonis ning omab Thomas Internationali sertifikaati DISC mudeliga töötamiseks.

  Kaija vastutusalasse kuuluvad Elisas lisaks töösuhetele ja värbamisele ka palgaarvestus ning kvaliteedi- ja protsessijuhtimine. Viimase viie aasta jooksul on Kaija keskendunud muudatuste arendamisele ja juhtimisele töökeskkonnas, mille vajaduse on endaga kaasa toonud kiirelt muutuv maailm, digitaliseerimine, tööturule sisenevad noored ning täiesti teistsugune pandeemia ajastu. Elisas piloteeritakse pidevalt uusi tööviise, analüüsitakse õnnestumisi ja õpitakse ebaõnnestumistest. Paindlikud töövormid on vältimatu tulevik ning mida varem suudame sellega õppida toime tulema ja erinevaid töövorme juhtima, seda edukamad oleme.

  Lisaks on Kaija Kaugtöö Märgise konkursi algataja- ja žüriiliige ning tunnustatud 2019. aastal Eesti mõjukaima personalijuhi tiitliga.

  Kaija Teemägi

  Elisa juhatuse liige ja personalivaldkonna juht, töökeskkonna muudatuste juhtimise koolitaja

  Kaija eriline huvi on suunatud elukestvale õppimisele ja arengule ning seda just töökeskkonnas. Teadmiste täiendamiseks on ta omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal, läbinud coachingu diplomiõppe (AoEC) Londonis ning omab Thomas Internationali sertifikaati DISC mudeliga töötamiseks.

  Kaija vastutusalasse kuuluvad Elisas lisaks töösuhetele ja värbamisele ka palgaarvestus ning kvaliteedi- ja protsessijuhtimine. Viimase viie aasta jooksul on Kaija keskendunud muudatuste arendamisele ja juhtimisele töökeskkonnas, mille vajaduse on endaga kaasa toonud kiirelt muutuv maailm, digitaliseerimine, tööturule sisenevad noored ning täiesti teistsugune pandeemia ajastu. Elisas piloteeritakse pidevalt uusi tööviise, analüüsitakse õnnestumisi ja õpitakse ebaõnnestumistest. Paindlikud töövormid on vältimatu tulevik ning mida varem suudame sellega õppida toime tulema ja erinevaid töövorme juhtima, seda edukamad oleme.

  Lisaks on Kaija Kaugtöö Märgise konkursi algataja- ja žüriiliige ning tunnustatud 2019. aastal Eesti mõjukaima personalijuhi tiitliga.

Ajakava

09:15 – 09:30

Koolitusele registreerimine ja sissejuhatav info

09:30 – 11:00

Hübriidsete töövormide eripära

11:00 – 11:30

Paus

11:30 – 13:00

Hübriidtöö korraldamine ja juhtimine. Protsessid ja agiilne juhtimine

Kaugtöö korraldamine - hübriidsete ja hajusate meeskondade juhtimine

Kestus:

4 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebis

Koolituse eesmärk on aidata mõista muutunud tööviise, mis kaasnevad hübriidtöö ja hajustööga ning anda teadmised sellest, kuidas paremini planeerida tegevusi, tööaega ning -protsesse – just meeskonnajuhi vaatepunktist. Koolitusel arutatakse läbi,  millised juhtimistegevused on muutunud ja millised lisandunud ning mida tähendab vaimne tervis ja heaolu muutunud keskkonnas.

Koolitaja Kaija Teemägi on viimased viis aastat põhjalikult tegelenud muudatuste juhtimisega ja hübriidtöö juurutamisega personalivaldkonna juhina Elisas ning see koolitus on suurepärane võimalus oma teadmisi avardada ning Kaija Teemägi ja teiste juhtidega kogemusi ja  mõtteid vahetada.

Viimase paari aasta jooksul oleme kogenud järsku üleminekut tavapärasest töörütmist täielikule kodutööle. Paljud ei tahagi enam 100% kontoris tööd teha või on protsessid nii palju muutunud, et selleks ei ole enam vajadust. Muutunud töövormidega on tähtsamaks muutunud ka enesejuhtimise võimekuse osakaal ning töö- ja eraelu tasakaalus hoidmine.

Kujunemas on kombineeritud töövormid.  Hübriidtöö puhul töötavad inimesed erinevates asukohtades. Hajustöö tähendab seda, et osad töötavad kontoris, osad kodus ning mitmed ülesanded saavad täidetuks hoopis liikumise pealt ning töötatakse nii sünkroonselt (samaaegselt) kui ka asünkroonselt (erinevatel, endale sobivatel aegadel). Nende töövormide puhul mängivad aina olulisemalt rolli selged eesmärgid ja vastastikused ootused.

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

Välistamis- ja vähendamismeetodid:

 • mida vähendada oma töös;
 • koosolekute ajad;
 • prioriteedid;
 • segajate likvideerimine.

Tööriistad ajakava planeerimiseks:

 • kuidas teha tööaja analüüsi, et saada aru, kuhu aeg päriselt kaob;
 • tööaja struktureerimine;
 • protsessid (nt millised teemad on mõistlik lahendada jooksvalt õlale koputades,  e-maili teel, helistades või koosolekul).

Eneseteadlikkus:

 • edasi- ja tagasiside küsimine ja andmine.

Tööriistad meeskonnavaimu ülevalhoidmiseks

 • kommunikatsioonivahendite valik vastavalt eesmärgile ja vajadusele,
 • ühtsustunnet loovad tegevused.

 

Koolituse eesmärk on võtta lahti hübriidtöö ja hajustöö ohukohad ja leida üles võimalused sellised tööviisid oma meeskonna jaoks kõige paremini tööle panna. Koolituse tulemusena saad paremini planeerida tegevusi, tööaega ning -protsesse, kohandada juhtimistegevusi ja suurendada töötajate heaolu.

 

Koolitusele on oodatud:

 • Juhid, kes igapäevaselt juhivad hübriidseid hajusaid tiime;
 • Juhid, kes soovivad uues normaalsuses kaugtööst hästitoimiva hübriidse ja hajusa töövormi välja töötada. 

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Tahad teada, millised tegevused aitavad meeskondi juhtida, kui kui inimesed töötavad korraga kodukontoris, erinevates kontorites, erinevates riikides ja/või erinevatel kella-aegadel?
 • Soovid muuta koostöö- ja juhtimisviise hübriidsetele töövormidele sobivamaks?
 • Näed, et vanad harjumused muutunud töökeskkonnas enam ei toimi või ei ole efektiivsed ning soovid konkreetseid näpunäiteid muutuste tegemiseks?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab hübriidtöö olemust ja oskab seda paigutada oma organisatsiooni konteksti;
 • mõistab, milliseid protsesse on vajalik muuta või milliseid luua hübriidtöö efektiivseks toimimiseks;
 • teab, kuidas planeerida enda ja meeskonna tööaega hübriidsele vormile sobivalt;
 • mõistab, mida on vaja oma igapäevatöös muuta, et hübriidtöö oleks sujuv ja efektiivne.

 

Koolitus viiakse läbi veebi teel Zoom keskkonnas. Koolitus on kombineeritud loengu ja grupiaruteludega ning eeldab osalejatelt aktiivset kaasamõtlemist ja osavõttu ehk aruteludes osalemine enda videopildiga. Registreerunud osalejatel on koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva pärast koolituse toimumist. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

 

Maht: 4 akadeemilist tundi

Koolitus toimub, kui koolitusgrupis on vähemalt 10 osalejat.

Koolitusel osalemine ühele inimesele 275 € + km. Kui ühest ettevõttest osaleb 2 või rohkem inimest, siis on hind ühe inimese kohta 225€ + km.

Koolitajad

 • Kaija Teemägi

  Elisa juhatuse liige ja personalivaldkonna juht, töökeskkonna muudatuste juhtimise koolitaja

  Kaija eriline huvi on suunatud elukestvale õppimisele ja arengule ning seda just töökeskkonnas. Teadmiste täiendamiseks on ta omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal, läbinud coachingu diplomiõppe (AoEC) Londonis ning omab Thomas Internationali sertifikaati DISC mudeliga töötamiseks.

  Kaija vastutusalasse kuuluvad Elisas lisaks töösuhetele ja värbamisele ka palgaarvestus ning kvaliteedi- ja protsessijuhtimine. Viimase viie aasta jooksul on Kaija keskendunud muudatuste arendamisele ja juhtimisele töökeskkonnas, mille vajaduse on endaga kaasa toonud kiirelt muutuv maailm, digitaliseerimine, tööturule sisenevad noored ning täiesti teistsugune pandeemia ajastu. Elisas piloteeritakse pidevalt uusi tööviise, analüüsitakse õnnestumisi ja õpitakse ebaõnnestumistest. Paindlikud töövormid on vältimatu tulevik ning mida varem suudame sellega õppida toime tulema ja erinevaid töövorme juhtima, seda edukamad oleme.

  Lisaks on Kaija Kaugtöö Märgise konkursi algataja- ja žüriiliige ning tunnustatud 2019. aastal Eesti mõjukaima personalijuhi tiitliga.

  Kaija Teemägi

  Elisa juhatuse liige ja personalivaldkonna juht, töökeskkonna muudatuste juhtimise koolitaja

  Kaija eriline huvi on suunatud elukestvale õppimisele ja arengule ning seda just töökeskkonnas. Teadmiste täiendamiseks on ta omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal, läbinud coachingu diplomiõppe (AoEC) Londonis ning omab Thomas Internationali sertifikaati DISC mudeliga töötamiseks.

  Kaija vastutusalasse kuuluvad Elisas lisaks töösuhetele ja värbamisele ka palgaarvestus ning kvaliteedi- ja protsessijuhtimine. Viimase viie aasta jooksul on Kaija keskendunud muudatuste arendamisele ja juhtimisele töökeskkonnas, mille vajaduse on endaga kaasa toonud kiirelt muutuv maailm, digitaliseerimine, tööturule sisenevad noored ning täiesti teistsugune pandeemia ajastu. Elisas piloteeritakse pidevalt uusi tööviise, analüüsitakse õnnestumisi ja õpitakse ebaõnnestumistest. Paindlikud töövormid on vältimatu tulevik ning mida varem suudame sellega õppida toime tulema ja erinevaid töövorme juhtima, seda edukamad oleme.

  Lisaks on Kaija Kaugtöö Märgise konkursi algataja- ja žüriiliige ning tunnustatud 2019. aastal Eesti mõjukaima personalijuhi tiitliga.

Ajakava

09:15 – 09:30

Koolitusele registreerimine ja sissejuhatav info

09:30 – 11:00

Hübriidsete töövormide eripära

11:00 – 11:30

Paus

11:30 – 13:00

Hübriidtöö korraldamine ja juhtimine. Protsessid ja agiilne juhtimine

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Veebis

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]