InfraWorks baaskursus

InfraWorks baaskursus

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Kursus õpetab Autodesk InfraWorks tarkvara abiga koondama CAD, BIM, GIS, punktipilvede ja ka erinevaid teisi andmeid, koostama loodud digiteisikus eskiislahendusi ja analüüsima lahenduse sobivust ümbritsevasse keskkonda. Koolituselt saab baasteadmised tarkvara kasutamiseks ning edukaks edasi õppimiseks.

Kursuse eesmärgiks on koos juhendajaga erinevate Autodesk Infraworks tarkvara võimalustega tutvumine, eesmärgi saavutamiseks läbitakse iseseisvalt erinevad näiteülesanded.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS- ga.

Sihtgrupp:

Kursusele on oodatud tellijad, projekteerijad, geodeedid, arhitektid ja kõik, kes puutuvad kokku või soovivad tegeleda eskiiside koostamisega/visualiseerimisega. Kasuks tulevad teadmised tarkvaradest AutoCAD ja Civil 3D.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Ülevaade ning keskkonnas projekti loomine ja info haldamine:

 • Sissejuhatav ülevaade;
 • Mudeli koostamine - Koordinaatsüsteemi seadistamine;
 • Olulisemad töökäsud -Vaatepunktid (Bookmarks), Ettepanekud (Proposals), Mudeli piiride täpsustamine (Model Extend);

Lähteandmete koondamine:

 • Maa-ameti portaali andmete näitel lähteinfo kaasamine-Maamudel (DEM) – GEOTIFF, Ortofoto, Maa-ameti punktipilved, Hoonete ja kinnistu piirid SHP failist;
 • ESRI ArcGIS Online andmete kasutamine;

Koostöö erinevate tarkvaradega:

 • Autodesk ReCap abil punktipilvede andmete kohandamisest.
 • Koostöö Autodesk Civil3D tarkvaraga- Infraworks mudeli import Civil3D tarkvarasse, Autodesk Civil3D mudelite kasutamine InfraWorks keskkonnas, Andmete eksport DWG joonisest kasutades SDF/SHP failiformaate.

Eskiislahenduste koostamine:

 • Uue tee eskiislahenduse koostamine;
 • Ristmike lisamine;
 • Teede ristlõigete ja profiili töövahendi kasutamine;
 • Erinevate 3D elementide/mudelite lisamine.

Analüüsid:

 • Pinnamudeli kõrgusanalüüsi koostamine;
 • Erinevate sisse toodud andmete analüüsimine.

Jagamine:

 • Pildid, videod (Renderings)
 • Mudel (Shared Views)

Koolituse tulemusena osaleja:

       •  Oskab koostada 3D mudeli/keskkonna erinevatele lähteandmetele tuginedes (CAD/GIS);
       •  Oskab kasutada Eesti Maaameti avaandmeid lähteolukorra mudeli koostamiseks;
       •  Oskab koostada esialgse eskiisi planeeritava ala või projekti kohta, lisades planeerivad teed, hooned, autod, haljastuse jne;
       •  Oskab kasutada Autodesk ReCap tarkvara punktipilvede konverteerimiseks ja töötlemiseks;
       •  Oskab tuua Civil 3D mudeleid loodud keskkonda ning tehtud mudeleid viia Civil 3D keskkonda;
       •  Oskab teostada analüüse;
       •  Oskab jagada keskkonnas tekkivat sisu (pildid, videod, mudelid).

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Arvuti kasutamise baasteadmised. Kasuks tulevad teadmised tarkvaradest AutoCAD ja Civil 3D.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub, kell 09:30-12:45, sisaldab 1 kohvipausi.

Koolitus viiakse läbi reaalajas veebikoolitusena MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reaalajas veebikoolituseks: INFO

Osalejad saavad kaasa digitaalse (PDF) lühikonspekti infoga, mida peaks teadma tarkvara töökeskkonnast.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 8 akadeemilist tundi. Tavaliselt jaotatud kahele päevale.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Ingmar Aija

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil 3D tarkvara hüvesid.

Koolitajad

 • Ingmar Aija

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina 10+ aastat. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil3D tarkvara hüvesid.

  Ingmar Aija

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina 10+ aastat. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil3D tarkvara hüvesid.
InfraWorks baaskursus

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Kursus õpetab Autodesk InfraWorks tarkvara abiga koondama CAD, BIM, GIS, punktipilvede ja ka erinevaid teisi andmeid, koostama loodud digiteisikus eskiislahendusi ja analüüsima lahenduse sobivust ümbritsevasse keskkonda. Koolituselt saab baasteadmised tarkvara kasutamiseks ning edukaks edasi õppimiseks.

Kursuse eesmärgiks on koos juhendajaga erinevate Autodesk Infraworks tarkvara võimalustega tutvumine, eesmärgi saavutamiseks läbitakse iseseisvalt erinevad näiteülesanded.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS- ga.

Sihtgrupp:

Kursusele on oodatud tellijad, projekteerijad, geodeedid, arhitektid ja kõik, kes puutuvad kokku või soovivad tegeleda eskiiside koostamisega/visualiseerimisega. Kasuks tulevad teadmised tarkvaradest AutoCAD ja Civil 3D.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Ülevaade ning keskkonnas projekti loomine ja info haldamine:

 • Sissejuhatav ülevaade;
 • Mudeli koostamine - Koordinaatsüsteemi seadistamine;
 • Olulisemad töökäsud -Vaatepunktid (Bookmarks), Ettepanekud (Proposals), Mudeli piiride täpsustamine (Model Extend);

Lähteandmete koondamine:

 • Maa-ameti portaali andmete näitel lähteinfo kaasamine-Maamudel (DEM) – GEOTIFF, Ortofoto, Maa-ameti punktipilved, Hoonete ja kinnistu piirid SHP failist;
 • ESRI ArcGIS Online andmete kasutamine;

Koostöö erinevate tarkvaradega:

 • Autodesk ReCap abil punktipilvede andmete kohandamisest.
 • Koostöö Autodesk Civil3D tarkvaraga- Infraworks mudeli import Civil3D tarkvarasse, Autodesk Civil3D mudelite kasutamine InfraWorks keskkonnas, Andmete eksport DWG joonisest kasutades SDF/SHP failiformaate.

Eskiislahenduste koostamine:

 • Uue tee eskiislahenduse koostamine;
 • Ristmike lisamine;
 • Teede ristlõigete ja profiili töövahendi kasutamine;
 • Erinevate 3D elementide/mudelite lisamine.

Analüüsid:

 • Pinnamudeli kõrgusanalüüsi koostamine;
 • Erinevate sisse toodud andmete analüüsimine.

Jagamine:

 • Pildid, videod (Renderings)
 • Mudel (Shared Views)

Koolituse tulemusena osaleja:

       •  Oskab koostada 3D mudeli/keskkonna erinevatele lähteandmetele tuginedes (CAD/GIS);
       •  Oskab kasutada Eesti Maaameti avaandmeid lähteolukorra mudeli koostamiseks;
       •  Oskab koostada esialgse eskiisi planeeritava ala või projekti kohta, lisades planeerivad teed, hooned, autod, haljastuse jne;
       •  Oskab kasutada Autodesk ReCap tarkvara punktipilvede konverteerimiseks ja töötlemiseks;
       •  Oskab tuua Civil 3D mudeleid loodud keskkonda ning tehtud mudeleid viia Civil 3D keskkonda;
       •  Oskab teostada analüüse;
       •  Oskab jagada keskkonnas tekkivat sisu (pildid, videod, mudelid).

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Arvuti kasutamise baasteadmised. Kasuks tulevad teadmised tarkvaradest AutoCAD ja Civil 3D.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub, kell 09:30-12:45, sisaldab 1 kohvipausi.

Koolitus viiakse läbi reaalajas veebikoolitusena MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reaalajas veebikoolituseks: INFO

Osalejad saavad kaasa digitaalse (PDF) lühikonspekti infoga, mida peaks teadma tarkvara töökeskkonnast.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 8 akadeemilist tundi. Tavaliselt jaotatud kahele päevale.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Ingmar Aija

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil 3D tarkvara hüvesid.

Koolitajad

 • Ingmar Aija

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina 10+ aastat. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil3D tarkvara hüvesid.

  Ingmar Aija

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina 10+ aastat. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil3D tarkvara hüvesid.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Veebikoolitus

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]