IoT - Internet of Things – praktiline koolitus Asjade Internetist

Mis on IoT/ Asjade Internet ja kuidas väikestest sensoritest luua väärtuslik informatsiooniallikas?

IoT - Internet of Things – praktiline koolitus Asjade Internetist

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Viimase kümnendi jooksul on toimunud tehnoloogilises maailmas plahvatuslik hüpe sensorpõhiste lahenduste arenduses. Asjade Internet viib meid täisdigitaliseeritud maailma, kus auto suhtleb teise autoga, üks masin suhtleb teise masinaga jne. Asjade Internetiga saab luua automaatseid sissepääsusüsteeme, temperatuuri ja õhuniiskust reguleerivaid seadmeid ja palju muud.

IT-seadmete, andurite, hoonete, tehaste ja muude süsteemide pidevalt arenev ühenduvus on suur väljakutse, kuid loob ka tohutu potentsiaali meie digitaalse tuleviku jaoks. Kuid uute lahenduste tekkimisel on tekkinud ka erinevaid viise, kuidas Asjade Internetti mõista. Erinevad osapooled saavad sellest erinevat moodi aru. Segadust ja ebakõla tekitavad mõisted nagu monitooring, andmeanalüüs ja jälgimine.

Koolituse eesmärgiks on anda osalejale ülevaade Asjade Interneti (IoT) olemusest, selgitada sellega seonduvad mõisteid ja arhitektuuri.

Läbi töötubade saab osaleja praktilised kogemused IoT lahenduste ehitamiseks. Lisaks selgitatakse töövoogusid, mida IoT lahendused kasutavad erinevate probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. 

Koolituse käigus antakse ülevaade järgnevatest teemadest: 

 • IoT mõiste ja selle olemus
 • IoT lahenduste arhitektuur ja põhilised komponendid
 • IoT lahenduste arendamise töövahendid
 • IoT komponentide omavaheline suhtlus
 • IoT lahenduste turvalisus
 • IoT lahenduste monitooring

Sihtgrupp: 

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad:

 • aru saada IoT lahendustest,
 • omandada esmased baasoskused IoT lahenduste loomiseks,
 • omandada praktilised oskused Microsoft platvormil loodud IoT lahenduste arendamiseks.

Koolituse tulemusena osaleja: 

 • Teab, mis on IoT
 • Teab, millistest komponentidest koosneb IoT lahendus
 • Oskab seadistada IoT lahenduse baaskomponente
 • Analüüsib olemasoleva IoT lahenduse ülesehitust
 • Oskab tuvastada IoT lahenduse probleeme
 • Oskab seadistada turvalisi IoT lahendusi

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): 

 • Baasteadmised arvutiteadustest
 • Soov rohkem teada saada IoT-st

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus viiakse läbi lühikeste loengute ja praktiliste harjutuste kombinatsioonina. Iga käsitletava teema kohta tuuakse näiteid reaalsest elust ja/või tehakse koolitatavatega läbi teooriat kinnitavad harjutused.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi arutelude ja praktiliste tööde.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus. 

Maht: 16 ak h  

Täienduskoolituse õppekavarühm:  0619 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekavarühm, mujal liigitamata

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume: 

 • sooje jooke koos küpsistega; 
 • värskeid puuvilju. 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolitajad

 • Viko Kõva

  Viko Kõva on töötanud tarkvaraarendajana ja koolitajana enam kui 9 aastat. Koostöös erinevate rahvusvaheliste ettevõtetega on ta loonud mitmeid lahendusi finantssektorile, tootmisüksustele ja ka meediaettevõtetele, milledest viimases kasvas laiem huvi ka IoT ja andmeanalüüsi vastu.

  Viko on spetsialiseerunud koolitajana Microsofti tehnoloogiatele, tehes koolitusi peamiselt SharePointi, MS SQL, Power BI ja Azure teemadel ning talle on omistatud Microsofti poolt ametlikud sertifikaadid SharePointi arenduses, andmeanalüüsi valdkonnas ja koolitamises: Microsoft® Certified Professional Developer, Microsoft® Certified Trainer.

  Igapäevaselt tegeleb Viko Office 365 tehnoloogiate juurutamise ja arendusega. Selleks, et praktilistest oskustest väärtust luua, meeldib talle oma teadmisi ja kogemusi läbi koolitustegevuse ka edasi anda. 

  Viko Kõva

  Viko Kõva on töötanud tarkvaraarendajana ja koolitajana enam kui 9 aastat. Koostöös erinevate rahvusvaheliste ettevõtetega on ta loonud mitmeid lahendusi finantssektorile, tootmisüksustele ja ka meediaettevõtetele, milledest viimases kasvas laiem huvi ka IoT ja andmeanalüüsi vastu.

  Viko on spetsialiseerunud koolitajana Microsofti tehnoloogiatele, tehes koolitusi peamiselt SharePointi, MS SQL, Power BI ja Azure teemadel ning talle on omistatud Microsofti poolt ametlikud sertifikaadid SharePointi arenduses, andmeanalüüsi valdkonnas ja koolitamises: Microsoft® Certified Professional Developer, Microsoft® Certified Trainer.

  Igapäevaselt tegeleb Viko Office 365 tehnoloogiate juurutamise ja arendusega. Selleks, et praktilistest oskustest väärtust luua, meeldib talle oma teadmisi ja kogemusi läbi koolitustegevuse ka edasi anda. 

Ajakava

1. päev
2. päev

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

1.Sissejuhatus IoT-sse

 • Mis on IoT?
 •  Milliseid mõisteid kasutatakse?
 • Näiteid IoT kasutusvaldkondadest.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. IoT lahenduste baaskomponendid ja nende seadistamine

 • IoT baaskomponendid ja nende seadistamine
 • Praktikum: IoT näidislahenduse analüüs ja eksperimenteerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, praktikum, arutelu

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

IoT lahenduste arendus

 • Praktikum jätkub: IoT näidislahenduse analüüs ja eksperimenteerimine
 • IoT lahenduste arenduse komponendid ja nende kasutamine

Kasutatavad meetodid: praktikum, arutelu, loeng

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

IoT lahenduste arendus (jätk)

 • IoT lahenduste arenduse komponendid ja nende kasutamine
 • Praktikum: IoT näidislahenduse arendus 

Kasutatavad meetodid: loeng, praktikum, arutelu

IoT - Internet of Things – praktiline koolitus Asjade Internetist

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Viimase kümnendi jooksul on toimunud tehnoloogilises maailmas plahvatuslik hüpe sensorpõhiste lahenduste arenduses. Asjade Internet viib meid täisdigitaliseeritud maailma, kus auto suhtleb teise autoga, üks masin suhtleb teise masinaga jne. Asjade Internetiga saab luua automaatseid sissepääsusüsteeme, temperatuuri ja õhuniiskust reguleerivaid seadmeid ja palju muud.

IT-seadmete, andurite, hoonete, tehaste ja muude süsteemide pidevalt arenev ühenduvus on suur väljakutse, kuid loob ka tohutu potentsiaali meie digitaalse tuleviku jaoks. Kuid uute lahenduste tekkimisel on tekkinud ka erinevaid viise, kuidas Asjade Internetti mõista. Erinevad osapooled saavad sellest erinevat moodi aru. Segadust ja ebakõla tekitavad mõisted nagu monitooring, andmeanalüüs ja jälgimine.

Koolituse eesmärgiks on anda osalejale ülevaade Asjade Interneti (IoT) olemusest, selgitada sellega seonduvad mõisteid ja arhitektuuri.

Läbi töötubade saab osaleja praktilised kogemused IoT lahenduste ehitamiseks. Lisaks selgitatakse töövoogusid, mida IoT lahendused kasutavad erinevate probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. 

Koolituse käigus antakse ülevaade järgnevatest teemadest: 

 • IoT mõiste ja selle olemus
 • IoT lahenduste arhitektuur ja põhilised komponendid
 • IoT lahenduste arendamise töövahendid
 • IoT komponentide omavaheline suhtlus
 • IoT lahenduste turvalisus
 • IoT lahenduste monitooring

Sihtgrupp: 

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad:

 • aru saada IoT lahendustest,
 • omandada esmased baasoskused IoT lahenduste loomiseks,
 • omandada praktilised oskused Microsoft platvormil loodud IoT lahenduste arendamiseks.

Koolituse tulemusena osaleja: 

 • Teab, mis on IoT
 • Teab, millistest komponentidest koosneb IoT lahendus
 • Oskab seadistada IoT lahenduse baaskomponente
 • Analüüsib olemasoleva IoT lahenduse ülesehitust
 • Oskab tuvastada IoT lahenduse probleeme
 • Oskab seadistada turvalisi IoT lahendusi

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): 

 • Baasteadmised arvutiteadustest
 • Soov rohkem teada saada IoT-st

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus viiakse läbi lühikeste loengute ja praktiliste harjutuste kombinatsioonina. Iga käsitletava teema kohta tuuakse näiteid reaalsest elust ja/või tehakse koolitatavatega läbi teooriat kinnitavad harjutused.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi arutelude ja praktiliste tööde.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus. 

Maht: 16 ak h  

Täienduskoolituse õppekavarühm:  0619 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekavarühm, mujal liigitamata

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume: 

 • sooje jooke koos küpsistega; 
 • värskeid puuvilju. 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolitajad

 • Viko Kõva

  Viko Kõva on töötanud tarkvaraarendajana ja koolitajana enam kui 9 aastat. Koostöös erinevate rahvusvaheliste ettevõtetega on ta loonud mitmeid lahendusi finantssektorile, tootmisüksustele ja ka meediaettevõtetele, milledest viimases kasvas laiem huvi ka IoT ja andmeanalüüsi vastu.

  Viko on spetsialiseerunud koolitajana Microsofti tehnoloogiatele, tehes koolitusi peamiselt SharePointi, MS SQL, Power BI ja Azure teemadel ning talle on omistatud Microsofti poolt ametlikud sertifikaadid SharePointi arenduses, andmeanalüüsi valdkonnas ja koolitamises: Microsoft® Certified Professional Developer, Microsoft® Certified Trainer.

  Igapäevaselt tegeleb Viko Office 365 tehnoloogiate juurutamise ja arendusega. Selleks, et praktilistest oskustest väärtust luua, meeldib talle oma teadmisi ja kogemusi läbi koolitustegevuse ka edasi anda. 

  Viko Kõva

  Viko Kõva on töötanud tarkvaraarendajana ja koolitajana enam kui 9 aastat. Koostöös erinevate rahvusvaheliste ettevõtetega on ta loonud mitmeid lahendusi finantssektorile, tootmisüksustele ja ka meediaettevõtetele, milledest viimases kasvas laiem huvi ka IoT ja andmeanalüüsi vastu.

  Viko on spetsialiseerunud koolitajana Microsofti tehnoloogiatele, tehes koolitusi peamiselt SharePointi, MS SQL, Power BI ja Azure teemadel ning talle on omistatud Microsofti poolt ametlikud sertifikaadid SharePointi arenduses, andmeanalüüsi valdkonnas ja koolitamises: Microsoft® Certified Professional Developer, Microsoft® Certified Trainer.

  Igapäevaselt tegeleb Viko Office 365 tehnoloogiate juurutamise ja arendusega. Selleks, et praktilistest oskustest väärtust luua, meeldib talle oma teadmisi ja kogemusi läbi koolitustegevuse ka edasi anda. 

Ajakava

1. päev
2. päev

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

1.Sissejuhatus IoT-sse

 • Mis on IoT?
 •  Milliseid mõisteid kasutatakse?
 • Näiteid IoT kasutusvaldkondadest.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. IoT lahenduste baaskomponendid ja nende seadistamine

 • IoT baaskomponendid ja nende seadistamine
 • Praktikum: IoT näidislahenduse analüüs ja eksperimenteerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, praktikum, arutelu

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

IoT lahenduste arendus

 • Praktikum jätkub: IoT näidislahenduse analüüs ja eksperimenteerimine
 • IoT lahenduste arenduse komponendid ja nende kasutamine

Kasutatavad meetodid: praktikum, arutelu, loeng

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

IoT lahenduste arendus (jätk)

 • IoT lahenduste arenduse komponendid ja nende kasutamine
 • Praktikum: IoT näidislahenduse arendus 

Kasutatavad meetodid: loeng, praktikum, arutelu

Registreerimine

Hind
Osalejaid

06.03. ja 13.03.2023 IoT - Internet of Things – praktiline koolitus Asjade Internetist

949,00 €

1138,80 € km-ga

0

24.07 ja 31.07.2023 IoT - Internet of Things – praktiline koolitus Asjade Internetist

949,00 €

1138,80 € km-ga

0

04.12 ja 11.12.2023 IoT - Internet of Things – praktiline koolitus Asjade Internetist

949,00 €

1138,80 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

06.03. ja 13.03.2023 IoT - Internet of Things – praktiline koolitus Asjade Internetist

OsalejaidHind
0

949,00 €

1138,80 € km-ga

24.07 ja 31.07.2023 IoT - Internet of Things – praktiline koolitus Asjade Internetist

OsalejaidHind
0

949,00 €

1138,80 € km-ga

04.12 ja 11.12.2023 IoT - Internet of Things – praktiline koolitus Asjade Internetist

OsalejaidHind
0

949,00 €

1138,80 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]