ITIL 4 Foundation

Kestus: 17 akadeemilist tundi

Telliskivi 60A, Tallinn

ITIL 4 on oluline edasiarendus ja uuendus IT-põhiste teenuste haldamise maailmas, mis käsitleb uusi praktikaid ja töötamise viise, mida firmad ja organisatsioonid võivad tänapäeva digimaailmas kasutada.

Need teadmised on vajalikud mitte ainult IT-professionaalidele, vaid laiemale ringkonnale, kes kõik digitaalse muutuste maailmaga kokku puutuvad.

ITIL 4 Foundation on sissejuhatav kursus kogu ITIL 4 sertifikaadikursuste maailma.

Koolituse eesmärk on tekitada osalejas  arusaam kaasaegsest IT teenuste haldusest, mis põhineb teenuse väärtuse süsteemil (Service Value System). Väga oluliseks osaks selles kursuses on seosed selliste teiste lähedaste metoodikatega nagu Lean, Agile ja DevOps.

Koolituse läbiviijaks on Meriroos OÜ, AXELOS Limited ATO filiaal.

Sihtgrupp:
Koolitus on suunatud inimesele, kes soovib ülevaadet kaasaaegsest IT teenuste haldusest, mis põhineb teenuste väärtuse süsteemil (Service Value System).

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Tunneb ITIL 4 seitset juhtpõhimõtet
  • Teab teenuste väärtusahelat (Service Value Chain) ja teenuste halduse nelja mõõdet
  • On tutvunud ITIL- i 34 praktikaga, pöörates eelkõige tähelepanu 18 praktikale
  • Teab Lean IT, Agile, DevOps ja organisatsiooniliste muudatuste juhtimise (Organizational Change Management) põhimõisteid
  • On valmis vastavaks sertifikaadieksamiks.

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Abiks on algteadmised teenuste halduse põhimõistetest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Kursuse materjalid on koostanud ITpreneurs. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on ametlikult akrediteeritud. Iga õpilane saab materjalid e-raamatute kujul. Õppematerjalide nn. Pro Pack sisaldab järgmisi komponente:

  • ITIL 4 Foundation - Pro - eBook
  • Introduction to ITIL 4 Foundation - Pre Reading Guide
  • ITIL 4 Post Reading
  • ITIL 4 Sample Questions
  • ITIL 4 Foundation Quick Reference Cards

Koolituse läbinud kuulajad saavad õiguse teha rahvusvahelise sertifikaadieksami - ITIL 4 Foundation Certificate in IT Service Management.

Iga koolitusel osaleja saab eksamivautšeri kehtivusega 1a. Eksamiks sobiva aja saab koolitusel osaleja ise valida. Eksam koosneb neljakümnest valikvastustega küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 65% maksimaalsest punktisummast. Eksam toimub üle veebi.

Maht: 21 akadeemilist tundi (sh 17 ak h virtuaalklassis + 4 ak h eksam)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

KOOLITAJA

Avo Raup

ITIL konsultatsioonid ja koolitamine
Sertifikaadid:
• ITIL V3 Expert (CSME, 2011)
• ITIL V2 Service Manager (EXIN, 2009)
• ITIL Intermediate PPO (APMG, 2015)
• ITIL Intermediate SOA (APMG, 2015)
• ITIL V3 Intermediate OSA (APMG, 2011)
• ITIL V3 Intermediate RCV (APMG, 2010)
• ITIL Practitioner (APMG, 2016)
• ITIL V3 Foundation (CSME, 2010)
• ITIL V2 Foundation (EXIN, 2003)
• Lean IT Foundation (APMG, 2013)

Avo on väga huvitav ja energiline koolitaja. Peale IT- huvide on ta ka tuntud raadiohääl. Avo on Frank Zappa loomingu suurimaid kollektsionääre ja tutvustajaid Eestis. 2006. aastal korraldas ta oma kollektsioonist Zappa teemalise näituse Eesti Rahvusraamatukogus ja hiljem 2007 - 2008 43-osalise hiigelsarja Frank Zappa muusikast pealkirjaga Apostroof. Suure raadiotöö kogemusega Avo Raup on töötanud ka Raadio 2 peatoimetajana.
AJAKAVA

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

ITIL 4 Foundation

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

ITIL 4 Foundation

REGISTREERIMINE
09.-10.11.2021 ITIL 4 Foundation
Hind:
790 €
948 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
|
618 1727 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Vaata ka neid