Juhi küberturvalisuse teekaart (cyber security roadmap)

Juhi küberturvalisuse teekaart (cyber security roadmap)

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Äri ja tootmise digitaliseerumine seob iga organisatsiooni üha tugevamini üleilmse võrguga. Juhi või töötaja käes olev mobiiltelefon, e-posti ja interneti kasutamine aitab luua organisatsioonile lisandväärtust ja on hädavajalik tänapäeva ärikeskkonnas, kuid samas avab ukse ka küberohtudele.

Teadmistepõhises juhtimises on oluline, et organisatsiooni strateegia vaataks otsa lisaks väärtusloomele ja strateegilistele eesmärkidele ka küberkeskkonnale, milles organisatsioon tegutseb.

"Juhi küberturvalisuse teekaart" on praktiline koolitus organisatsiooni juhile ja otsustajale küberturvalisuse mõjust organisatsiooni-, toote- või teenuse strateegia loomisel ning selle elluviimisel.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade, kuidas mõjutab küberturvalisus äri- ja teenusprotsesse ning poliitikaid. Lisaks, mida oodata ning küsida oma IT meeskonnalt ja partneritelt.

Koolituse läbimine aitab juhil strateegia ja selle elluviimise teekaardi loomisel arvestada kübermaailmast tulenevate ohtudega ning neid vältida.

Sihtgrupp: 

Koolitus on suunatud IT alase eriettevalmistuseta ettevõtete ja organisatsioonide juhtkonna liikmetele, strateegilistele juhtidele ja otsustajatele, kelle ülesandeks on organisatsiooni strateegia või selle elluviimise teekaardi loomine, suunamine ja täitmise kontrollimine.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab küberturvalisuse rolli väärtusloomes.
 • Analüüsib oma äri- või teenusmudelit küberturvalisuse aspektist johtudes.
 • Oskab seada oma IT meeskonnale või partnerile õigeid küberturvalisuse eesmärke ja esitada IT juhile õigeid küsimusi.
 • Arvestab organisatsiooni, toote või teenuse strateegiat ja teekaarti luues oskab arvestada küberturvalisuse väljakutsetega.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Osaleja võiks olla teadlik oma organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest, ressurssidest ja võimekustest.

Koolitusel käsitletavad teemad ja  sisukirjeldus:

 • Organisatsiooni, toote või teenuse strateegia ja teekaardi osad, sh. küberturvalisus.
 • Küberturbe poliitika organisatsiooni strateegia osana.
 • Äri- ja teenusprotsesside analüüs küberturbe seisukohast.
 • Nõuded ja eesmärkide seadmine IT meeskonnale ja partneritele.
 • Küberturvalisusega arvestava strateegilise teekaardi loomine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks ja kogemusteks muuta.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning panustamisega rühmatööde tulemusel valmivatesse esitlustesse.

Maht: 8 akadeemilist tundi ( jaotatuna 2 koolituspäeva peale, mõlemal päeval 4 ak.t)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

• digitaalseid õppematerjale (pdf)
• koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
• tunnistust (tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus)

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Kohtumiseni koolitusel! 

Koolituse viib läbi Thea Sogenbits


Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

 

Koolitajad

 • Thea Sogenbits

  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

  Thea Sogenbits

  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

Juhi küberturvalisuse teekaart (cyber security roadmap)

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Äri ja tootmise digitaliseerumine seob iga organisatsiooni üha tugevamini üleilmse võrguga. Juhi või töötaja käes olev mobiiltelefon, e-posti ja interneti kasutamine aitab luua organisatsioonile lisandväärtust ja on hädavajalik tänapäeva ärikeskkonnas, kuid samas avab ukse ka küberohtudele.

Teadmistepõhises juhtimises on oluline, et organisatsiooni strateegia vaataks otsa lisaks väärtusloomele ja strateegilistele eesmärkidele ka küberkeskkonnale, milles organisatsioon tegutseb.

"Juhi küberturvalisuse teekaart" on praktiline koolitus organisatsiooni juhile ja otsustajale küberturvalisuse mõjust organisatsiooni-, toote- või teenuse strateegia loomisel ning selle elluviimisel.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade, kuidas mõjutab küberturvalisus äri- ja teenusprotsesse ning poliitikaid. Lisaks, mida oodata ning küsida oma IT meeskonnalt ja partneritelt.

Koolituse läbimine aitab juhil strateegia ja selle elluviimise teekaardi loomisel arvestada kübermaailmast tulenevate ohtudega ning neid vältida.

Sihtgrupp: 

Koolitus on suunatud IT alase eriettevalmistuseta ettevõtete ja organisatsioonide juhtkonna liikmetele, strateegilistele juhtidele ja otsustajatele, kelle ülesandeks on organisatsiooni strateegia või selle elluviimise teekaardi loomine, suunamine ja täitmise kontrollimine.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab küberturvalisuse rolli väärtusloomes.
 • Analüüsib oma äri- või teenusmudelit küberturvalisuse aspektist johtudes.
 • Oskab seada oma IT meeskonnale või partnerile õigeid küberturvalisuse eesmärke ja esitada IT juhile õigeid küsimusi.
 • Arvestab organisatsiooni, toote või teenuse strateegiat ja teekaarti luues oskab arvestada küberturvalisuse väljakutsetega.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Osaleja võiks olla teadlik oma organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest, ressurssidest ja võimekustest.

Koolitusel käsitletavad teemad ja  sisukirjeldus:

 • Organisatsiooni, toote või teenuse strateegia ja teekaardi osad, sh. küberturvalisus.
 • Küberturbe poliitika organisatsiooni strateegia osana.
 • Äri- ja teenusprotsesside analüüs küberturbe seisukohast.
 • Nõuded ja eesmärkide seadmine IT meeskonnale ja partneritele.
 • Küberturvalisusega arvestava strateegilise teekaardi loomine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks ja kogemusteks muuta.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning panustamisega rühmatööde tulemusel valmivatesse esitlustesse.

Maht: 8 akadeemilist tundi ( jaotatuna 2 koolituspäeva peale, mõlemal päeval 4 ak.t)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

• digitaalseid õppematerjale (pdf)
• koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
• tunnistust (tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus)

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Kohtumiseni koolitusel! 

Koolituse viib läbi Thea Sogenbits


Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

 

Koolitajad

 • Thea Sogenbits

  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

  Thea Sogenbits

  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Veebikoolitus

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]