Juht ja meeskond

Kuidas olla juht, kellele järgnetakse nii headel kui halbadel aegadel?

Juht ja meeskond

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Kogenud juht teab, et üksnes hästi kokku töötava meeskonnaga on võimalik saavutada suurepäraseid tulemusi. Võtmetähtsusega on õigete inimeste leidmine õigetele kohtadele ja oskus neid inimesi innustada. Liidrite enesejuhtimise ja töötajate motiveerimise oskusest sõltub, kuidas inimesed ennast töökohal tunnevad ja milline on töö tulemuslikkus.

Pikaajalise juhtimiskogemusega Urve Palo jagab koolituspäeva jooksul teadmisi ja kogemusi, kuidas olla juht, kellele järgnetakse nii headel kui halbadel aegadel.

Koolituse eesmärk on jagada teadmisi ja kogemusi käitumis- ja juhtimisstiilidest, töötajate valimisest ja nende hoidmisest.

Koolitusele on oodatud

Organisatsiooni või osakonna juhid, kes vastutavad ettevõtte eesmärkide täitmise eest ning soovivad värsket pilku oma igapäevatööle. Samuti on oodatud juhi rolliks valmistujad.

Koolituse tulemusena oskad vastata järgnevatele küsimustele:

 • Millised on minu isiklikud tugevused ja käitumiseelistused?
 • Millised on mulle omased juhtimisstiilid, mida pean silmas pidama ja endas arendama?
 • Kuidas innustada meeskonda panustama ettevõtte eesmärkidesse?
 • Kuidas valida õiged inimesed õigetele kohtadele?
 • Kuidas hoida töötajaid, toetada nende arengut ja innovatsiooni?

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste ja arutelude teel.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus: Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel kasutatakse DISC meetodit. Nädal enne koolituspäeva saadetakse osalejatele täitmiseks Isikliku Profiili Analüüs (DISC). Koolituspäeval arutletakse tulemuste üle. Oma personaalse tulemuse avalikustamine toimub vabatahtlikkuse alusel ja ei ole kohustuslik.

Loen koolitaja artiklit:

Kui juhid, siis tee seda hästi

Tagasiside koolitajale:

Viljar Mã¤nnigo

Viljar Männigo

Tegevjuht

OÜ TMB Element

„Kuidas jõuda oma sõnumiga kohale? Just selle teadmise, kuidas erinevatele isiksuse tüüpidele sõnumeid edastada, andis Urve kaasahaarav ja praktiliste harjutustega DISC koolitus. Mul on peale koolitust oluliselt lihtsam nii kolleegide kui ka klientidega suhelda ja aru saada, kuidas mina ise ja teised erinevates situatsioonides käituvad.“

 

Kairit Pihlak

Kairit Pihlak

Kadrina vallavanem

"Urve on koolitaja, kes kuulab ja inspireerib. Edu alus on alati inimesed. Urve tutvustab  kergelt ja selgelt praktilisi tööriistu kuidas luua inimestest parimaid meeskondi. Koolituse suurim väärtus on see, et ta räägib  oma kogemuste põhjalt ja ausalt. Pärast meeskonnakoolitust muutusid kollektiivis mitmed mõtte-ja käitumismustrid. "

Koolitajad

 • Urve Palo

  Urve Palo on olnud juht erineva suuruse ja valdkonna ettevõtetes üle 16 aasta. Ta on juhtinud 30 inimesega müügiorganisatsiooni, 250 liikmega teenindusettevõtet ja olnud neli korda erinevas valitsuses ministriametis (rahvastikuminister, majandus-ja taristuminister, ettevõtlusminister, ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister). Lisaks suurele kogemustepagasile on Urve lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna Strateegilise juhtimise eriala (MBA), läbinud ettevõtte strateegilise juhtimise alaseid õppeaineid Estonian Business Schoolis ning osalenud mitmetel juhtimis- ja enesearengu koolitustel Saksamaal, Prantsusmaal, Rootsis ja mujal. Urve on sertifitseeritud Thomas International Personal Profile Analysis (PPA) ja sellega seotud instrumentide kasutaja.

  Urve Palo

  Urve Palo on olnud juht erineva suuruse ja valdkonna ettevõtetes üle 16 aasta. Ta on juhtinud 30 inimesega müügiorganisatsiooni, 250 liikmega teenindusettevõtet ja olnud neli korda erinevas valitsuses ministriametis (rahvastikuminister, majandus-ja taristuminister, ettevõtlusminister, ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister). Lisaks suurele kogemustepagasile on Urve lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna Strateegilise juhtimise eriala (MBA), läbinud ettevõtte strateegilise juhtimise alaseid õppeaineid Estonian Business Schoolis ning osalenud mitmetel juhtimis- ja enesearengu koolitustel Saksamaal, Prantsusmaal, Rootsis ja mujal. Urve on sertifitseeritud Thomas International Personal Profile Analysis (PPA) ja sellega seotud instrumentide kasutaja.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1.Käitumisstiilid ja mina

 • Käitumisstiilide erinevused ja sellest tingitud tegutsemis- ja suhtlemisviisid.
 • Minu isiklikud tugevused ja käitumiseelistused.
 • Millega peaksin arvestama minust erinevate käitumiseelistustega inimestega suhtlemisel, et leida ühist keelt ja täita seatud eesmärke?
 • Kas minu Isikliku Profiili Analüüs toob välja frustratsiooni?

Kasutatavad meetodid: teooria, Isikliku Profiili Analüüs (DISC) ja arutelu.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Juhtimisstiilid

 • Millised on 6 erinevat juhtimise stiili ja millal neid kasutada?
 • Millised on mulle omased stiilid, tulenevalt DISC analüüsist, mida pean arendama ja silmas pidama?

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud, 6 juhtimisstiili analüüs (D. Goleman, R.Boyatzis, A. McGee)

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas valida töötajaid?

 • Millele pöörata tähelepanu uute töötajate valimisel?
 • Kuidas koostada ametikoha profiili

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud, Ametikoha profiili analüüsi täitmise praktiline harjutus.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kuidas hoida töötajaid?

 • Juhi 8 hädavajalikku oskust
 • Kuidas olla vastukaja tekitav liider?
 • Kuidas luua organisatsioonikultuur, mis toetab arengut ja innovatsiooni?

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud

Juht ja meeskond

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Kogenud juht teab, et üksnes hästi kokku töötava meeskonnaga on võimalik saavutada suurepäraseid tulemusi. Võtmetähtsusega on õigete inimeste leidmine õigetele kohtadele ja oskus neid inimesi innustada. Liidrite enesejuhtimise ja töötajate motiveerimise oskusest sõltub, kuidas inimesed ennast töökohal tunnevad ja milline on töö tulemuslikkus.

Pikaajalise juhtimiskogemusega Urve Palo jagab koolituspäeva jooksul teadmisi ja kogemusi, kuidas olla juht, kellele järgnetakse nii headel kui halbadel aegadel.

Koolituse eesmärk on jagada teadmisi ja kogemusi käitumis- ja juhtimisstiilidest, töötajate valimisest ja nende hoidmisest.

Koolitusele on oodatud

Organisatsiooni või osakonna juhid, kes vastutavad ettevõtte eesmärkide täitmise eest ning soovivad värsket pilku oma igapäevatööle. Samuti on oodatud juhi rolliks valmistujad.

Koolituse tulemusena oskad vastata järgnevatele küsimustele:

 • Millised on minu isiklikud tugevused ja käitumiseelistused?
 • Millised on mulle omased juhtimisstiilid, mida pean silmas pidama ja endas arendama?
 • Kuidas innustada meeskonda panustama ettevõtte eesmärkidesse?
 • Kuidas valida õiged inimesed õigetele kohtadele?
 • Kuidas hoida töötajaid, toetada nende arengut ja innovatsiooni?

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste ja arutelude teel.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus: Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel kasutatakse DISC meetodit. Nädal enne koolituspäeva saadetakse osalejatele täitmiseks Isikliku Profiili Analüüs (DISC). Koolituspäeval arutletakse tulemuste üle. Oma personaalse tulemuse avalikustamine toimub vabatahtlikkuse alusel ja ei ole kohustuslik.

Loen koolitaja artiklit:

Kui juhid, siis tee seda hästi

Tagasiside koolitajale:

Viljar Mã¤nnigo

Viljar Männigo

Tegevjuht

OÜ TMB Element

„Kuidas jõuda oma sõnumiga kohale? Just selle teadmise, kuidas erinevatele isiksuse tüüpidele sõnumeid edastada, andis Urve kaasahaarav ja praktiliste harjutustega DISC koolitus. Mul on peale koolitust oluliselt lihtsam nii kolleegide kui ka klientidega suhelda ja aru saada, kuidas mina ise ja teised erinevates situatsioonides käituvad.“

 

Kairit Pihlak

Kairit Pihlak

Kadrina vallavanem

"Urve on koolitaja, kes kuulab ja inspireerib. Edu alus on alati inimesed. Urve tutvustab  kergelt ja selgelt praktilisi tööriistu kuidas luua inimestest parimaid meeskondi. Koolituse suurim väärtus on see, et ta räägib  oma kogemuste põhjalt ja ausalt. Pärast meeskonnakoolitust muutusid kollektiivis mitmed mõtte-ja käitumismustrid. "

Koolitajad

 • Urve Palo

  Urve Palo on olnud juht erineva suuruse ja valdkonna ettevõtetes üle 16 aasta. Ta on juhtinud 30 inimesega müügiorganisatsiooni, 250 liikmega teenindusettevõtet ja olnud neli korda erinevas valitsuses ministriametis (rahvastikuminister, majandus-ja taristuminister, ettevõtlusminister, ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister). Lisaks suurele kogemustepagasile on Urve lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna Strateegilise juhtimise eriala (MBA), läbinud ettevõtte strateegilise juhtimise alaseid õppeaineid Estonian Business Schoolis ning osalenud mitmetel juhtimis- ja enesearengu koolitustel Saksamaal, Prantsusmaal, Rootsis ja mujal. Urve on sertifitseeritud Thomas International Personal Profile Analysis (PPA) ja sellega seotud instrumentide kasutaja.

  Urve Palo

  Urve Palo on olnud juht erineva suuruse ja valdkonna ettevõtetes üle 16 aasta. Ta on juhtinud 30 inimesega müügiorganisatsiooni, 250 liikmega teenindusettevõtet ja olnud neli korda erinevas valitsuses ministriametis (rahvastikuminister, majandus-ja taristuminister, ettevõtlusminister, ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister). Lisaks suurele kogemustepagasile on Urve lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna Strateegilise juhtimise eriala (MBA), läbinud ettevõtte strateegilise juhtimise alaseid õppeaineid Estonian Business Schoolis ning osalenud mitmetel juhtimis- ja enesearengu koolitustel Saksamaal, Prantsusmaal, Rootsis ja mujal. Urve on sertifitseeritud Thomas International Personal Profile Analysis (PPA) ja sellega seotud instrumentide kasutaja.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1.Käitumisstiilid ja mina

 • Käitumisstiilide erinevused ja sellest tingitud tegutsemis- ja suhtlemisviisid.
 • Minu isiklikud tugevused ja käitumiseelistused.
 • Millega peaksin arvestama minust erinevate käitumiseelistustega inimestega suhtlemisel, et leida ühist keelt ja täita seatud eesmärke?
 • Kas minu Isikliku Profiili Analüüs toob välja frustratsiooni?

Kasutatavad meetodid: teooria, Isikliku Profiili Analüüs (DISC) ja arutelu.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Juhtimisstiilid

 • Millised on 6 erinevat juhtimise stiili ja millal neid kasutada?
 • Millised on mulle omased stiilid, tulenevalt DISC analüüsist, mida pean arendama ja silmas pidama?

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud, 6 juhtimisstiili analüüs (D. Goleman, R.Boyatzis, A. McGee)

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas valida töötajaid?

 • Millele pöörata tähelepanu uute töötajate valimisel?
 • Kuidas koostada ametikoha profiili

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud, Ametikoha profiili analüüsi täitmise praktiline harjutus.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kuidas hoida töötajaid?

 • Juhi 8 hädavajalikku oskust
 • Kuidas olla vastukaja tekitav liider?
 • Kuidas luua organisatsioonikultuur, mis toetab arengut ja innovatsiooni?

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]