Keevitusroboti kasutuselevõtt tööstusettevõttes

Kuidas tagada edu keevitusroboti või robotkompleksi hankimisel?

Keevitusroboti kasutuselevõtt tööstusettevõttes

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitus annab ülevaate sellest, mida robotiseerimine kaasa toob - millised on roboti hankimise etapid ja ohukohad. Koolitus on väga praktiline, sest iga osaleja saab koolitaja juhendamisel läbi arvutada tööstusroboti investeeringu tasuvusaja oma ettevõtte jaoks.

 

Robotiseerimine on enamiku tööstusettevõtete jaoks vajalik investeering, kuid selle tasuvuseks peavad paljud nüansid olema hästi läbi mõeldud. Enne roboti hankimist tuleb teha põhjalik eeltöö, mis hõlmab tooteanalüüsi (ehk analüüsitakse, kuidas on võimalik seda toodet robotiga keevitada), kaardistust vajalikest robotkompleksi toimingutest ja omadustest ja tasuvusanalüüsi. Samuti on vaja leida vastused küsimustele: Kuidas see hankida? Kuidas juurutada? Kuidas programmid luua? Kuidas kasutajad koolitada? Jne. Kui tööstusrobot on juba hangitud, kuid ei anna soovitud tulemust, siis on eeltöös midagi tegemata jäänud. Tegemata tööd tuleb hiljem ikkagi ära teha, kuid sellega kaotatakse palju aega ja raha.

 

Robotiseerimine ei tähenda ainult roboti hankimist - lisaks robotile hangitakse ka muud vajalikud seadmed ja komponendid, mis kokku moodustavad robotkompleksi. Koolitusel tuuakse näiteid erinevatest võimalikest robotkompleksidest. Optimaalne robotkompleks tuleb kas ise välja mõelda või teha seda koostöös robotite müüjaga. Lisaks sellele räägitakse robotite programmeerimise meetoditest. 

 

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, et oma ettevõtte ja toodete vajadusest lähtuvalt analüüsida ja valida robotkompleksi lahendust.

 

Koolitusele on oodatud masina- ja metallitööstuse ettevõtete otsustajad, tehnikajuhid, arendusjuhid, tootmisjuhid, aga ka inseneribürood. Oodatud on ettevõtted, kus soovitakse tööstusrobotit ja ettevõtted, kus tööstusrobot on juba  hangitud, kuid seda ei rakendada täiel potentsiaalil.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui soovid vastuseid vähemalt ühele järgnevatest küsimustest:

 • Kas robotiseerimine õnnestub minu ettevõtte toodete puhul?
 • Milline peaks olema optimaalne robotkompleks minu ettevõttele?
 • Kas robotiseerimine minu ettevõttes on rentaabel?
 • Milliseid võimalusi ja piiranguid robotiseerimine toob?
 • Millega pean arvestama robotkompleksi hankimisel?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet robotite olemusest ja liikidest;
 • teab roboti valiku ja robotkompleksi kavandamise põhimõtteid;
 • oskab hinnata investeeringu tasuvust;
 • teab, millele roboti hankimisel tähelepanu pöörata;
 • tunneb virtuaalse robotitehnika võimalusi;
 • teab erinevaid programmeerimise meetodeid.

 

Koolituse teeb väga praktiliseks ja tõhusaks asjaolu, et osalejatel on võimalus enne koolitust eeltööna saata koolitajale kahe toote keevitusjoonised oma ettevõtte toodetest või väljamõeldud toodetest (kui oma toodete jooniseid ei soovita avalikustada). Samuti palutakse võimalusel mõõta eraldi toote koostamiseks (enne keevitamist) kuluv aeg ja käsitsi keevitamiseks kuluv aeg. Saadetud andmed arvutab koolitaja enne koolituse algust kokku. Mida tõepärasemad andmed, seda täpsemini saab osaleja koolituse jooksul välja arvutada tööstusroboti hankimisega saavutatava tootlikkuse kasvu. Jooniste saatmine soovituslik, kuid mitte kohustuslik.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

 

Loe koolitaja artikleid:

Robotiekspert Invar Naams: paljud tootjad ei tee piisavalt eeltööd

Kasutatud roboti ostmine võib olla hea mõte

 

Kuula koolituse teemaga seotud raadiosaadet:

Tööstusroboti ostmise eeltöö jääb tihti kesiseks

Koolitajad

 • Invar Naams

  Robotkeevituse ekspert ja koolitaja

  Invar on olnud Tallinna Tehnikaülikooli lektor ja Lappeenranna Tehnikaülikooli teadur, lektor ja projektijuht. Ta on olnud Kemppi OY robotkeevituse lahenduste juht ning on aastast 2001 Robomente OY juhatuse liige ja koolitaja. Robotkeevituse koolitajana on Invar tegutsenud aastast 1994 ning tal on pikaajaline kogemus mitmete robotkeevituskomplekside hankimisel ja juurutamisel erinevates masina- ja laevatööstuse ettevõtetes.

  Invar soovib jagada oma kogemusi, et robotiseerimine ettevõtetes sujuks viperusteta ning et osataks kasutada maksimaalselt võimalusi, mida robotiseerimine pakub.

  Invar Naams

  Robotkeevituse ekspert ja koolitaja

  Invar on olnud Tallinna Tehnikaülikooli lektor ja Lappeenranna Tehnikaülikooli teadur, lektor ja projektijuht. Ta on olnud Kemppi OY robotkeevituse lahenduste juht ning on aastast 2001 Robomente OY juhatuse liige ja koolitaja. Robotkeevituse koolitajana on Invar tegutsenud aastast 1994 ning tal on pikaajaline kogemus mitmete robotkeevituskomplekside hankimisel ja juurutamisel erinevates masina- ja laevatööstuse ettevõtetes.

  Invar soovib jagada oma kogemusi, et robotiseerimine ettevõtetes sujuks viperusteta ning et osataks kasutada maksimaalselt võimalusi, mida robotiseerimine pakub.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine

09:45 – 11:30

Sissejuhatus robootikasse

 • Tööstusrobotite olemus, liigitus ja üldehitus.
 • Ülevaade tööstusrobotite tootjatest.
 • Tööstusrobotite valiku põhimõtted.

Kasutatavad meetodid: loeng

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Robotkompleksi ülesehitus, kompleksi planeerimine. Ettevalmistus roboti hankimiseks

 • Toodete robotkeevitatavuse analüüs.
 • Kuidas arvestada robotiseeritava protsessiga?
 • Robotkompleksi kavandamine ja komponentide valik.
 • Robotkompleksi simuleerimine ja digitaalne kaksik.

Kasutatavad meetodid: loeng

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Harjutustöö

 • Robotkompleksi kavandamine.
 • Investeeringu tasuvusaja arvutus.
 • Harjutustöö tulemuste analüüs.

Kasutatavad meetodid: ettekanded, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 16:15

Robotkompleksi hankimine

 • Näiteid erinevatest kompleksidest.
 • Robotkompleksi hankimine.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

16:15 – 17:00

Robotite programmeerimise võimalused

 • Robotite programmeerimise meetodid.

Kasutatavad meetodid: loeng

Keevitusroboti kasutuselevõtt tööstusettevõttes

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitus annab ülevaate sellest, mida robotiseerimine kaasa toob - millised on roboti hankimise etapid ja ohukohad. Koolitus on väga praktiline, sest iga osaleja saab koolitaja juhendamisel läbi arvutada tööstusroboti investeeringu tasuvusaja oma ettevõtte jaoks.

 

Robotiseerimine on enamiku tööstusettevõtete jaoks vajalik investeering, kuid selle tasuvuseks peavad paljud nüansid olema hästi läbi mõeldud. Enne roboti hankimist tuleb teha põhjalik eeltöö, mis hõlmab tooteanalüüsi (ehk analüüsitakse, kuidas on võimalik seda toodet robotiga keevitada), kaardistust vajalikest robotkompleksi toimingutest ja omadustest ja tasuvusanalüüsi. Samuti on vaja leida vastused küsimustele: Kuidas see hankida? Kuidas juurutada? Kuidas programmid luua? Kuidas kasutajad koolitada? Jne. Kui tööstusrobot on juba hangitud, kuid ei anna soovitud tulemust, siis on eeltöös midagi tegemata jäänud. Tegemata tööd tuleb hiljem ikkagi ära teha, kuid sellega kaotatakse palju aega ja raha.

 

Robotiseerimine ei tähenda ainult roboti hankimist - lisaks robotile hangitakse ka muud vajalikud seadmed ja komponendid, mis kokku moodustavad robotkompleksi. Koolitusel tuuakse näiteid erinevatest võimalikest robotkompleksidest. Optimaalne robotkompleks tuleb kas ise välja mõelda või teha seda koostöös robotite müüjaga. Lisaks sellele räägitakse robotite programmeerimise meetoditest. 

 

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, et oma ettevõtte ja toodete vajadusest lähtuvalt analüüsida ja valida robotkompleksi lahendust.

 

Koolitusele on oodatud masina- ja metallitööstuse ettevõtete otsustajad, tehnikajuhid, arendusjuhid, tootmisjuhid, aga ka inseneribürood. Oodatud on ettevõtted, kus soovitakse tööstusrobotit ja ettevõtted, kus tööstusrobot on juba  hangitud, kuid seda ei rakendada täiel potentsiaalil.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui soovid vastuseid vähemalt ühele järgnevatest küsimustest:

 • Kas robotiseerimine õnnestub minu ettevõtte toodete puhul?
 • Milline peaks olema optimaalne robotkompleks minu ettevõttele?
 • Kas robotiseerimine minu ettevõttes on rentaabel?
 • Milliseid võimalusi ja piiranguid robotiseerimine toob?
 • Millega pean arvestama robotkompleksi hankimisel?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet robotite olemusest ja liikidest;
 • teab roboti valiku ja robotkompleksi kavandamise põhimõtteid;
 • oskab hinnata investeeringu tasuvust;
 • teab, millele roboti hankimisel tähelepanu pöörata;
 • tunneb virtuaalse robotitehnika võimalusi;
 • teab erinevaid programmeerimise meetodeid.

 

Koolituse teeb väga praktiliseks ja tõhusaks asjaolu, et osalejatel on võimalus enne koolitust eeltööna saata koolitajale kahe toote keevitusjoonised oma ettevõtte toodetest või väljamõeldud toodetest (kui oma toodete jooniseid ei soovita avalikustada). Samuti palutakse võimalusel mõõta eraldi toote koostamiseks (enne keevitamist) kuluv aeg ja käsitsi keevitamiseks kuluv aeg. Saadetud andmed arvutab koolitaja enne koolituse algust kokku. Mida tõepärasemad andmed, seda täpsemini saab osaleja koolituse jooksul välja arvutada tööstusroboti hankimisega saavutatava tootlikkuse kasvu. Jooniste saatmine soovituslik, kuid mitte kohustuslik.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

 

Loe koolitaja artikleid:

Robotiekspert Invar Naams: paljud tootjad ei tee piisavalt eeltööd

Kasutatud roboti ostmine võib olla hea mõte

 

Kuula koolituse teemaga seotud raadiosaadet:

Tööstusroboti ostmise eeltöö jääb tihti kesiseks

Koolitajad

 • Invar Naams

  Robotkeevituse ekspert ja koolitaja

  Invar on olnud Tallinna Tehnikaülikooli lektor ja Lappeenranna Tehnikaülikooli teadur, lektor ja projektijuht. Ta on olnud Kemppi OY robotkeevituse lahenduste juht ning on aastast 2001 Robomente OY juhatuse liige ja koolitaja. Robotkeevituse koolitajana on Invar tegutsenud aastast 1994 ning tal on pikaajaline kogemus mitmete robotkeevituskomplekside hankimisel ja juurutamisel erinevates masina- ja laevatööstuse ettevõtetes.

  Invar soovib jagada oma kogemusi, et robotiseerimine ettevõtetes sujuks viperusteta ning et osataks kasutada maksimaalselt võimalusi, mida robotiseerimine pakub.

  Invar Naams

  Robotkeevituse ekspert ja koolitaja

  Invar on olnud Tallinna Tehnikaülikooli lektor ja Lappeenranna Tehnikaülikooli teadur, lektor ja projektijuht. Ta on olnud Kemppi OY robotkeevituse lahenduste juht ning on aastast 2001 Robomente OY juhatuse liige ja koolitaja. Robotkeevituse koolitajana on Invar tegutsenud aastast 1994 ning tal on pikaajaline kogemus mitmete robotkeevituskomplekside hankimisel ja juurutamisel erinevates masina- ja laevatööstuse ettevõtetes.

  Invar soovib jagada oma kogemusi, et robotiseerimine ettevõtetes sujuks viperusteta ning et osataks kasutada maksimaalselt võimalusi, mida robotiseerimine pakub.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine

09:45 – 11:30

Sissejuhatus robootikasse

 • Tööstusrobotite olemus, liigitus ja üldehitus.
 • Ülevaade tööstusrobotite tootjatest.
 • Tööstusrobotite valiku põhimõtted.

Kasutatavad meetodid: loeng

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Robotkompleksi ülesehitus, kompleksi planeerimine. Ettevalmistus roboti hankimiseks

 • Toodete robotkeevitatavuse analüüs.
 • Kuidas arvestada robotiseeritava protsessiga?
 • Robotkompleksi kavandamine ja komponentide valik.
 • Robotkompleksi simuleerimine ja digitaalne kaksik.

Kasutatavad meetodid: loeng

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Harjutustöö

 • Robotkompleksi kavandamine.
 • Investeeringu tasuvusaja arvutus.
 • Harjutustöö tulemuste analüüs.

Kasutatavad meetodid: ettekanded, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 16:15

Robotkompleksi hankimine

 • Näiteid erinevatest kompleksidest.
 • Robotkompleksi hankimine.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

16:15 – 17:00

Robotite programmeerimise võimalused

 • Robotite programmeerimise meetodid.

Kasutatavad meetodid: loeng

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]