Kinnisasja käibemaksuga maksustamine

Kinnisasja käibemaksuga maksustamine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Käibemaksukooli kolmas päev keskendub kinnisasja käibemaksuarvestusele. See on üks keerukamaid käibemaksu teemasid, kuna erinevalt käsitletakse käibemaksu krundi, eluruumi, kasutatud eluruumi ja mitteeluruumi puhul ning ostu- ja müügitehingutes ja remontimisel.

Koolitusele on oodatud raamatupidajad, finantsjuhid ja tegevjuhid, kes soovivad käibemaksu riske vältida.

Koolituse tulemusel osaleja:

 • teab käibemaksuseaduse valguses kinnisasjaga seotud mõisteid;
 • teab millistel juhtudel on kinnisvara käibemaksuga maksustamine vabatahtlik, millisel juhul kohustuslik ning millal on tegu mittekäibega;
 • valdab erinevaid kinnisvara sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodeid, sh ümberarvestamine;
 • on kursis viimaste Eesti ja Euroopa kohtulahenditega käibemaksuarvestuses.

 Koolitusel tutvustatakse teemakohaseid probleemkohti ja lahendatakse ülesandeid. Tutvustatakse aktuaalseid kohtulahendeid. Teadmiste paremaks kinnistamiseks tehakse valikvastustega teste. Koolitus toimub vahelduvalt loengu ja seminari vormis ning osalejaid saavad aega iseseisvate ülesannete lahendamiseks. Kõik kaasused ja testid arutatakse koos läbi. Koolituse eesmärkide saavutamist toetab asjakohane juhendmaterjal, kohapeal jagatavad ülesanded ja testid.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Koolitusel osalejatel on võimalik osta soodushinnaga Tõnis Ellingu 2019. aastal ilmunud raamat "Käibemaks. Üldistest põhimõtetest kuni aktuaalse kohtupraktikani". 

* Koolitus on osa Äripäeva käibemaksukoolist.  Käibemaksukooli eesmärk on tutvustada osalejatele käibemaksuseaduse suurimaid ohukohti ja selgitada, kuidas käibemaksuseaduse muudatuste valguses vältida maksuriske. Käibemaksukooli koolituspäevi on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Osaleja tagasiside:

Sirli Vanamb

Sirli Vanamb

Silmar OÜ

"Käibemaksuseaduse teemat käsitleti väga põhjalikult. Oli väga praktiline koolitus ja õnneks ei olnud ainult kuiv seaduse tõlgendamine vaid toodi näiteid nii elulistest õnnestumistest kui ka tagasilöökidest. Tõnis Elling andis häid nippe ja ideid, kuidas oleks ettevõttel palju soodsam toimetada. Väga meeldis, et sai majutusteenuse pakkumise osas palju infot ja lahendada praktilisi ülesandeid. Koolitus oli veebipõhine ja seepärast jäi pisut puudu inimlikust touchist. Osalejate kaamerad võiksid lahti olla ja kõik võiksid rohkem küsimusi küsida, siis oleks koolituse tunne palju ehedam ja saaks ka teiste käest mõtteid, mis endal ehk pähe ei tulegi."

Koolitajad

 • Tõnis Elling

  Käibemaksu ekspert ja lektor

  Tõnis Elling on maksundusega tegelenud 20 aastat. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018). Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Seejärel alates 2015 järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana. Hariduselt on Tõnis jurist ning tal on pooleli õpingud Tartu Ülikooli doktorantuuris, kus tema uurimisvaldkonnaks on finantsteenuste käibemaksuga maksustamine.

  Praegu töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana, õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning Tallinna Majanduskoolis käibemaksu. Tõnis on igapäevaselt kursis maksumaksjate praktiliste probleemidega ning oskab seetõttu suurepäraselt õpetada tudengeid ja koolitustel osalejaid neid probleeme märkama ja lahendama. Teisalt, maksunduse teooria tundmine aitab teda praktiliste kaasuste lahendamisel nõustamistöös.

  Tõnis Elling valiti 2008. aastal tudengite poolt Sisekaitseakadeemia parimaks õppejõuks. Aastatel 2009–2012 valiti Tõnis Sisekaitseakadeemia Finantskolledži parimaks õppejõuks ja 2013. aastal parimaks kõnelejaks. Aastal 2016 andis Sisekaitseakadeemia Tõnisele Sisekaitseakadeemia teenetemedali II. klassi - hõberisti.

  Tõnis Elling

  Käibemaksu ekspert ja lektor

  Tõnis Elling on maksundusega tegelenud 20 aastat. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018). Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Seejärel alates 2015 järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana. Hariduselt on Tõnis jurist ning tal on pooleli õpingud Tartu Ülikooli doktorantuuris, kus tema uurimisvaldkonnaks on finantsteenuste käibemaksuga maksustamine.

  Praegu töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana, õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning Tallinna Majanduskoolis käibemaksu. Tõnis on igapäevaselt kursis maksumaksjate praktiliste probleemidega ning oskab seetõttu suurepäraselt õpetada tudengeid ja koolitustel osalejaid neid probleeme märkama ja lahendama. Teisalt, maksunduse teooria tundmine aitab teda praktiliste kaasuste lahendamisel nõustamistöös.

  Tõnis Elling valiti 2008. aastal tudengite poolt Sisekaitseakadeemia parimaks õppejõuks. Aastatel 2009–2012 valiti Tõnis Sisekaitseakadeemia Finantskolledži parimaks õppejõuks ja 2013. aastal parimaks kõnelejaks. Aastal 2016 andis Sisekaitseakadeemia Tõnisele Sisekaitseakadeemia teenetemedali II. klassi - hõberisti.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1.Kinnisasja mõiste ja olemus

 • Kinnisasi TsÜS tähenduses
 • Kinnisasi KMS tähenduses
 • Ehitise, hoone ja rajatise mõiste

Kasutatavad meetodid: Loeng

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kinnisasja käibemaksuga maksustamine

 • Maksuvaba käive
 • Kinnisasi, mis maksustatakse 20%
 • Vabatahtlik kinnisasja käibemaksuga maksustamine
 • Vabatahtlikust maksustamisest teavitamine

Kasutatavad meetodid: Loeng

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kinnisasja sisendkäibemaksu mahaarvamine

 • Kinnisasja sisendkäibemaksu mahaarvamine
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodid kinnisasja puhul
 • Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasja puhul

Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kinnisasja sisendkäibemaksu ümberarvestamise ülesanded

 • Sisendkäibemaksu mahaarvamine
 • Sisendkäibemaksu jooksev ümberarvestus
 • Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasja müügil

Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine

Kinnisasja käibemaksuga maksustamine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Käibemaksukooli kolmas päev keskendub kinnisasja käibemaksuarvestusele. See on üks keerukamaid käibemaksu teemasid, kuna erinevalt käsitletakse käibemaksu krundi, eluruumi, kasutatud eluruumi ja mitteeluruumi puhul ning ostu- ja müügitehingutes ja remontimisel.

Koolitusele on oodatud raamatupidajad, finantsjuhid ja tegevjuhid, kes soovivad käibemaksu riske vältida.

Koolituse tulemusel osaleja:

 • teab käibemaksuseaduse valguses kinnisasjaga seotud mõisteid;
 • teab millistel juhtudel on kinnisvara käibemaksuga maksustamine vabatahtlik, millisel juhul kohustuslik ning millal on tegu mittekäibega;
 • valdab erinevaid kinnisvara sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodeid, sh ümberarvestamine;
 • on kursis viimaste Eesti ja Euroopa kohtulahenditega käibemaksuarvestuses.

 Koolitusel tutvustatakse teemakohaseid probleemkohti ja lahendatakse ülesandeid. Tutvustatakse aktuaalseid kohtulahendeid. Teadmiste paremaks kinnistamiseks tehakse valikvastustega teste. Koolitus toimub vahelduvalt loengu ja seminari vormis ning osalejaid saavad aega iseseisvate ülesannete lahendamiseks. Kõik kaasused ja testid arutatakse koos läbi. Koolituse eesmärkide saavutamist toetab asjakohane juhendmaterjal, kohapeal jagatavad ülesanded ja testid.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Koolitusel osalejatel on võimalik osta soodushinnaga Tõnis Ellingu 2019. aastal ilmunud raamat "Käibemaks. Üldistest põhimõtetest kuni aktuaalse kohtupraktikani". 

* Koolitus on osa Äripäeva käibemaksukoolist.  Käibemaksukooli eesmärk on tutvustada osalejatele käibemaksuseaduse suurimaid ohukohti ja selgitada, kuidas käibemaksuseaduse muudatuste valguses vältida maksuriske. Käibemaksukooli koolituspäevi on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Osaleja tagasiside:

Sirli Vanamb

Sirli Vanamb

Silmar OÜ

"Käibemaksuseaduse teemat käsitleti väga põhjalikult. Oli väga praktiline koolitus ja õnneks ei olnud ainult kuiv seaduse tõlgendamine vaid toodi näiteid nii elulistest õnnestumistest kui ka tagasilöökidest. Tõnis Elling andis häid nippe ja ideid, kuidas oleks ettevõttel palju soodsam toimetada. Väga meeldis, et sai majutusteenuse pakkumise osas palju infot ja lahendada praktilisi ülesandeid. Koolitus oli veebipõhine ja seepärast jäi pisut puudu inimlikust touchist. Osalejate kaamerad võiksid lahti olla ja kõik võiksid rohkem küsimusi küsida, siis oleks koolituse tunne palju ehedam ja saaks ka teiste käest mõtteid, mis endal ehk pähe ei tulegi."

Koolitajad

 • Tõnis Elling

  Käibemaksu ekspert ja lektor

  Tõnis Elling on maksundusega tegelenud 20 aastat. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018). Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Seejärel alates 2015 järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana. Hariduselt on Tõnis jurist ning tal on pooleli õpingud Tartu Ülikooli doktorantuuris, kus tema uurimisvaldkonnaks on finantsteenuste käibemaksuga maksustamine.

  Praegu töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana, õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning Tallinna Majanduskoolis käibemaksu. Tõnis on igapäevaselt kursis maksumaksjate praktiliste probleemidega ning oskab seetõttu suurepäraselt õpetada tudengeid ja koolitustel osalejaid neid probleeme märkama ja lahendama. Teisalt, maksunduse teooria tundmine aitab teda praktiliste kaasuste lahendamisel nõustamistöös.

  Tõnis Elling valiti 2008. aastal tudengite poolt Sisekaitseakadeemia parimaks õppejõuks. Aastatel 2009–2012 valiti Tõnis Sisekaitseakadeemia Finantskolledži parimaks õppejõuks ja 2013. aastal parimaks kõnelejaks. Aastal 2016 andis Sisekaitseakadeemia Tõnisele Sisekaitseakadeemia teenetemedali II. klassi - hõberisti.

  Tõnis Elling

  Käibemaksu ekspert ja lektor

  Tõnis Elling on maksundusega tegelenud 20 aastat. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018). Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Seejärel alates 2015 järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana. Hariduselt on Tõnis jurist ning tal on pooleli õpingud Tartu Ülikooli doktorantuuris, kus tema uurimisvaldkonnaks on finantsteenuste käibemaksuga maksustamine.

  Praegu töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana, õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning Tallinna Majanduskoolis käibemaksu. Tõnis on igapäevaselt kursis maksumaksjate praktiliste probleemidega ning oskab seetõttu suurepäraselt õpetada tudengeid ja koolitustel osalejaid neid probleeme märkama ja lahendama. Teisalt, maksunduse teooria tundmine aitab teda praktiliste kaasuste lahendamisel nõustamistöös.

  Tõnis Elling valiti 2008. aastal tudengite poolt Sisekaitseakadeemia parimaks õppejõuks. Aastatel 2009–2012 valiti Tõnis Sisekaitseakadeemia Finantskolledži parimaks õppejõuks ja 2013. aastal parimaks kõnelejaks. Aastal 2016 andis Sisekaitseakadeemia Tõnisele Sisekaitseakadeemia teenetemedali II. klassi - hõberisti.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1.Kinnisasja mõiste ja olemus

 • Kinnisasi TsÜS tähenduses
 • Kinnisasi KMS tähenduses
 • Ehitise, hoone ja rajatise mõiste

Kasutatavad meetodid: Loeng

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kinnisasja käibemaksuga maksustamine

 • Maksuvaba käive
 • Kinnisasi, mis maksustatakse 20%
 • Vabatahtlik kinnisasja käibemaksuga maksustamine
 • Vabatahtlikust maksustamisest teavitamine

Kasutatavad meetodid: Loeng

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kinnisasja sisendkäibemaksu mahaarvamine

 • Kinnisasja sisendkäibemaksu mahaarvamine
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodid kinnisasja puhul
 • Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasja puhul

Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kinnisasja sisendkäibemaksu ümberarvestamise ülesanded

 • Sisendkäibemaksu mahaarvamine
 • Sisendkäibemaksu jooksev ümberarvestus
 • Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasja müügil

Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine

Registreerimine

Hind
Osalejaid

21.11.2024 Kinnisasja käibemaksuga maksustamine

495,00 €

603,90 € km-ga

21.11.2024 Kinnisasja käibemaksuga maksustamine

OsalejaidHind

495,00 €

603,90 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]