• Otsi Äripäevast

Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks

Organisatsioonikultuur, mis muudab töötajad õnnelikuks ja produktiivseks

Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks

Toimumiskoht

Äripäeva Akadeemia

Põhjuseid muutuste otsimiseks töökultuuris võib olla mitmeid:

 • Töötajate rahulolu on madal ja seetõttu kannatavad ka töötulemused;
 • Kaadrivoolavus on suur;
 • Õigete töötajate leidmine on muutunud keeruliseks või võimatuks;
 • Ettevõtte kiire kasv tingib vajaduse uute töötajate värbamise ja olemasolevate motiveerimise järgi;
 • Tunnetad juhina, et inimesed teevad tööd kohustusest, mitte sisemisest soovist;
 • Näed märke töötajate läbipõlemisest ja ülekoormusest;
 • Tahad muuta oma ettevõtte mainet ja töötajate heaolu.

Töökultuur on olnud viimastel kümnenditel olulises muutumises. Ainuüksi pandeemia on muutnud oluliselt töötajate ootusi tööandjale (Gallup, 2022). Segunevad nii töövormid, kui see, mida erinevad generatsioonid tööelult ja eneseteostuselt ootavad. Teadmata, mis on tööõnn ja uutmoodi tasakaal, on väga keeruline organisatsiooni arendada ja töötajaid kaasata. Nii võivadki juhid end tunda kimbatuses, et tee, mida teed, pole inimesed ikka rahul, kipuvad virisema või suisa lahkuma. Kui aga teaks tööõnnevalemit või uue ajastu töökultuuri retsepti, oleks palju lihtsam disainida sellist juhtimiskultuuri, mis töötajaid innustab, muudab nad vastutusvõimeliseks täiskasvanuks ja nende tegemistes edukamaks.

Koolitus „Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks“ on mõeldud ettevõtte tippjuhtidele ja pikaajalise kogemusega juhtidele, kes soovivad tihedal konkurentsturul silma paista ja pakkuda töökohti, millest tööotsijad unistavad.

Eesmärgid

Värskendada arusaama muutunud eneseteostusest ja tööõnne komponentidest. Mõista generatsioonide vahelisi erinevusi tööturul ja rätsepatööna õmmeldud töösuhete võimalusi, et selle pinnalt disainida ka enda organisatsioonis personaliseeritumat, uue ajastu tööalasele eneseteostusele kohasemat juhtimiskultuuri.

Koolitusele on oodatud

 • Juhid, kes soovivad enam oma inimesi kaasata organisatsiooni arendamisse;
 • Juhid, kes hindavad usalduspõhiseid töösuhteid, kuid vajaksid tööriistakasti enam meetodeid,

kuidas inimesi avatusele ja partnerlusele kutsuda;

 • Juhid, kes soovivad muudatusi elegantselt juhtida;
 • Eestvedajad ja liidrid, kes tahavad olla oma inimestele arengu kaasteeliseks ja vajavad lähenemisi, kuidas seda korraldada.

Koolitusel saad vastused küsimustele:

 • Kuidas tagada, et inimesed oleksid oma töös enam pühendunud ja arenemisvõimelised, isegi kui pole pakkuda karjäärivõimalusi;
 • Kuidas mitterahaliselt motiveerida?
 • Kuidas vähendada ülekoormust ja läbipõlemise ohtu?
 • Kuidas saada õnnelike töötajatega organisatsiooniks?
 • Kuidas panna oma inimesed tundma uhkust töö ja ettevõtte üle?
 • Kuidas muuta erinevad protsessid ladusaks nagu info liikumine, tunnustamine, erialane areng jne.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab erinevate eagruppide ootusi tööelule;
 • Oskab kasutada erinevaid metoodikaid, et saada teada, mida inimesed päriselt mõtlevad ja mis neid motiveerib;
 • Analüüsib muudatustes tekkivat pinget ja oskab seda vähendada;
 • Loob metoodikad, mis võimaldavad töötajatel olla ise initsiatiivikad, motiveeritud ja vastutusvõimelised,
 • Hindab adekvaatselt seda, mis on paar kivi organisatsioonikultuuri kinganinas, mis päriselt väärivad muutmist, selmet teha põhjalikke ja pikki rahulolu-uuringuid.

Koolituse tulemusi hinnatakse grupitööde käigus ja paarisaruteludel.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

30% teooriat ja 70% praktikat. Interaktiivne loeng-arutelu, paarisharjutused, sotsiodraama, visualiseerimine, grupitööd.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Esinejad

 • Tiina Saar-Veelmaa

  Tööõnne uurija, koolitaja ja konsultant

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Sissejuhatus tööõnne teemasse

 • Muutunud tööõnne käsitlus: tööõnne valem. 12+6 komponenti heaoluks. Tasakaalu valem.
 • Generatsioonide vahelised erinevused ja ootused.
 • Erinevad aspektid: hygge, ikigai ja fika.
 • Pinge ja muudatuste mudelid.

Kasutatavad meetodid: Sotsiomeetria, paarisharjutused, kaasav loeng.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Rätsepatööna õmmeldud töösuhted

 • Töötaja avamise ja mõistmise metoodikad: mina-pildi harjutus, loov intervjuu; väärtuste ratas, töödisaini mudel (N. Amundson, M. Bunglay)
 • Tuleviku suunatud visualiseerimine, mis kaasaks ja jõustaks. 5 D projektsioon.

Kasutatavad meetodid: Visulaliseerimine, eneseanalüüs, paarisharjutused

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kaasamise meistriklass

 • Päriselt kuulamise harjutus (Päivi Ketoneni mudel)
 • Keeruliste tüpaažidega žongleerimine – ootuste timmimine.
 • Meeskonna ja tiimitöö potentsiaali suurendamise harjutus (Marchall Goldsmithi mudel)
 • Kaasavate meetodite laat

Kasutatavad meetodid: Arutelud, sotsiomeetria

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kultuuri uuendamine

 • Organisatsiooni disaini mudel, millesse inimesi kaasata
 • „Kivide tuvastamine kinganinas“ ja loovmeetodid lahenduste leidmiseks
 • Siseteenuste disain, mis võimaldab värskendada töösuhteid, kultuuri ja muuta organisatsioon atraktiivsemaks nii olemasolevatele kui uutele töötajatele.
 • Head näited ja parimad praktikad.

Kasutatavad meetodid: Arutelu, koosloomine, visualiseerimine, esitlused. 

Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks

Organisatsioonikultuur, mis muudab töötajad õnnelikuks ja produktiivseks

Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks

Toimumiskoht

Äripäeva Akadeemia

Põhjuseid muutuste otsimiseks töökultuuris võib olla mitmeid:

 • Töötajate rahulolu on madal ja seetõttu kannatavad ka töötulemused;
 • Kaadrivoolavus on suur;
 • Õigete töötajate leidmine on muutunud keeruliseks või võimatuks;
 • Ettevõtte kiire kasv tingib vajaduse uute töötajate värbamise ja olemasolevate motiveerimise järgi;
 • Tunnetad juhina, et inimesed teevad tööd kohustusest, mitte sisemisest soovist;
 • Näed märke töötajate läbipõlemisest ja ülekoormusest;
 • Tahad muuta oma ettevõtte mainet ja töötajate heaolu.

Töökultuur on olnud viimastel kümnenditel olulises muutumises. Ainuüksi pandeemia on muutnud oluliselt töötajate ootusi tööandjale (Gallup, 2022). Segunevad nii töövormid, kui see, mida erinevad generatsioonid tööelult ja eneseteostuselt ootavad. Teadmata, mis on tööõnn ja uutmoodi tasakaal, on väga keeruline organisatsiooni arendada ja töötajaid kaasata. Nii võivadki juhid end tunda kimbatuses, et tee, mida teed, pole inimesed ikka rahul, kipuvad virisema või suisa lahkuma. Kui aga teaks tööõnnevalemit või uue ajastu töökultuuri retsepti, oleks palju lihtsam disainida sellist juhtimiskultuuri, mis töötajaid innustab, muudab nad vastutusvõimeliseks täiskasvanuks ja nende tegemistes edukamaks.

Koolitus „Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks“ on mõeldud ettevõtte tippjuhtidele ja pikaajalise kogemusega juhtidele, kes soovivad tihedal konkurentsturul silma paista ja pakkuda töökohti, millest tööotsijad unistavad.

Eesmärgid

Värskendada arusaama muutunud eneseteostusest ja tööõnne komponentidest. Mõista generatsioonide vahelisi erinevusi tööturul ja rätsepatööna õmmeldud töösuhete võimalusi, et selle pinnalt disainida ka enda organisatsioonis personaliseeritumat, uue ajastu tööalasele eneseteostusele kohasemat juhtimiskultuuri.

Koolitusele on oodatud

 • Juhid, kes soovivad enam oma inimesi kaasata organisatsiooni arendamisse;
 • Juhid, kes hindavad usalduspõhiseid töösuhteid, kuid vajaksid tööriistakasti enam meetodeid,

kuidas inimesi avatusele ja partnerlusele kutsuda;

 • Juhid, kes soovivad muudatusi elegantselt juhtida;
 • Eestvedajad ja liidrid, kes tahavad olla oma inimestele arengu kaasteeliseks ja vajavad lähenemisi, kuidas seda korraldada.

Koolitusel saad vastused küsimustele:

 • Kuidas tagada, et inimesed oleksid oma töös enam pühendunud ja arenemisvõimelised, isegi kui pole pakkuda karjäärivõimalusi;
 • Kuidas mitterahaliselt motiveerida?
 • Kuidas vähendada ülekoormust ja läbipõlemise ohtu?
 • Kuidas saada õnnelike töötajatega organisatsiooniks?
 • Kuidas panna oma inimesed tundma uhkust töö ja ettevõtte üle?
 • Kuidas muuta erinevad protsessid ladusaks nagu info liikumine, tunnustamine, erialane areng jne.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab erinevate eagruppide ootusi tööelule;
 • Oskab kasutada erinevaid metoodikaid, et saada teada, mida inimesed päriselt mõtlevad ja mis neid motiveerib;
 • Analüüsib muudatustes tekkivat pinget ja oskab seda vähendada;
 • Loob metoodikad, mis võimaldavad töötajatel olla ise initsiatiivikad, motiveeritud ja vastutusvõimelised,
 • Hindab adekvaatselt seda, mis on paar kivi organisatsioonikultuuri kinganinas, mis päriselt väärivad muutmist, selmet teha põhjalikke ja pikki rahulolu-uuringuid.

Koolituse tulemusi hinnatakse grupitööde käigus ja paarisaruteludel.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

30% teooriat ja 70% praktikat. Interaktiivne loeng-arutelu, paarisharjutused, sotsiodraama, visualiseerimine, grupitööd.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Esinejad

 • Tiina Saar-Veelmaa

  Tööõnne uurija, koolitaja ja konsultant

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Sissejuhatus tööõnne teemasse

 • Muutunud tööõnne käsitlus: tööõnne valem. 12+6 komponenti heaoluks. Tasakaalu valem.
 • Generatsioonide vahelised erinevused ja ootused.
 • Erinevad aspektid: hygge, ikigai ja fika.
 • Pinge ja muudatuste mudelid.

Kasutatavad meetodid: Sotsiomeetria, paarisharjutused, kaasav loeng.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Rätsepatööna õmmeldud töösuhted

 • Töötaja avamise ja mõistmise metoodikad: mina-pildi harjutus, loov intervjuu; väärtuste ratas, töödisaini mudel (N. Amundson, M. Bunglay)
 • Tuleviku suunatud visualiseerimine, mis kaasaks ja jõustaks. 5 D projektsioon.

Kasutatavad meetodid: Visulaliseerimine, eneseanalüüs, paarisharjutused

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kaasamise meistriklass

 • Päriselt kuulamise harjutus (Päivi Ketoneni mudel)
 • Keeruliste tüpaažidega žongleerimine – ootuste timmimine.
 • Meeskonna ja tiimitöö potentsiaali suurendamise harjutus (Marchall Goldsmithi mudel)
 • Kaasavate meetodite laat

Kasutatavad meetodid: Arutelud, sotsiomeetria

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kultuuri uuendamine

 • Organisatsiooni disaini mudel, millesse inimesi kaasata
 • „Kivide tuvastamine kinganinas“ ja loovmeetodid lahenduste leidmiseks
 • Siseteenuste disain, mis võimaldab värskendada töösuhteid, kultuuri ja muuta organisatsioon atraktiivsemaks nii olemasolevatele kui uutele töötajatele.
 • Head näited ja parimad praktikad.

Kasutatavad meetodid: Arutelu, koosloomine, visualiseerimine, esitlused. 

Registreerimine

Hind
Osalejaid

11.01.2022 Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks

540,00 €

648,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

11.01.2022 Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks

OsalejaidHind
0

540,00 €

648,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]