Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks

Organisatsioonikultuur, mis muudab töötajad õnnelikuks ja produktiivseks

Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Põhjuseid muutuste otsimiseks töökultuuris võib olla mitmeid:

 • Töötajate rahulolu on madal ja seetõttu kannatavad ka töötulemused;
 • Kaadrivoolavus on suur;
 • Õigete töötajate leidmine on muutunud keeruliseks või võimatuks;
 • Ettevõtte kiire kasv tingib vajaduse uute töötajate värbamise ja olemasolevate motiveerimise järgi;
 • Tunnetad juhina, et inimesed teevad tööd kohustusest, mitte sisemisest soovist;
 • Näed märke töötajate läbipõlemisest ja ülekoormusest;
 • Tahad muuta oma ettevõtte mainet ja töötajate heaolu.

Töökultuur on olnud viimastel kümnenditel olulises muutumises. Ainuüksi pandeemia on muutnud oluliselt töötajate ootusi tööandjale (Gallup, 2022). Segunevad nii töövormid, kui see, mida erinevad generatsioonid tööelult ja eneseteostuselt ootavad. Teadmata, mis on tööõnn ja uutmoodi tasakaal, on väga keeruline organisatsiooni arendada ja töötajaid kaasata. Nii võivadki juhid end tunda kimbatuses, et tee, mida teed, pole inimesed ikka rahul, kipuvad virisema või suisa lahkuma. Kui aga teaks tööõnnevalemit või uue ajastu töökultuuri retsepti, oleks palju lihtsam disainida sellist juhtimiskultuuri, mis töötajaid innustab, muudab nad vastutusvõimeliseks täiskasvanuks ja nende tegemistes edukamaks.

Koolitus „Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks“ on mõeldud ettevõtte tippjuhtidele ja pikaajalise kogemusega juhtidele, kes soovivad tihedal konkurentsturul silma paista ja pakkuda töökohti, millest tööotsijad unistavad.

Eesmärgid

Värskendada arusaama muutunud eneseteostusest ja tööõnne komponentidest. Mõista generatsioonide vahelisi erinevusi tööturul ja rätsepatööna õmmeldud töösuhete võimalusi, et selle pinnalt disainida ka enda organisatsioonis personaliseeritumat, uue ajastu tööalasele eneseteostusele kohasemat juhtimiskultuuri.

Koolitusele on oodatud

 • Juhid, kes soovivad enam oma inimesi kaasata organisatsiooni arendamisse;
 • Juhid, kes hindavad usalduspõhiseid töösuhteid, kuid vajaksid tööriistakasti enam meetodeid,

kuidas inimesi avatusele ja partnerlusele kutsuda;

 • Juhid, kes soovivad muudatusi elegantselt juhtida;
 • Eestvedajad ja liidrid, kes tahavad olla oma inimestele arengu kaasteeliseks ja vajavad lähenemisi, kuidas seda korraldada.

Koolitusel saad vastused küsimustele:

 • Kuidas tagada, et inimesed oleksid oma töös enam pühendunud ja arenemisvõimelised, isegi kui pole pakkuda karjäärivõimalusi;
 • Kuidas mitterahaliselt motiveerida?
 • Kuidas vähendada ülekoormust ja läbipõlemise ohtu?
 • Kuidas saada õnnelike töötajatega organisatsiooniks?
 • Kuidas panna oma inimesed tundma uhkust töö ja ettevõtte üle?
 • Kuidas muuta erinevad protsessid ladusaks nagu info liikumine, tunnustamine, erialane areng jne.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab erinevate eagruppide ootusi tööelule;
 • Oskab kasutada erinevaid metoodikaid, et saada teada, mida inimesed päriselt mõtlevad ja mis neid motiveerib;
 • Analüüsib muudatustes tekkivat pinget ja oskab seda vähendada;
 • Loob metoodikad, mis võimaldavad töötajatel olla ise initsiatiivikad, motiveeritud ja vastutusvõimelised,
 • Hindab adekvaatselt seda, mis on paar kivi organisatsioonikultuuri kinganinas, mis päriselt väärivad muutmist, selmet teha põhjalikke ja pikki rahulolu-uuringuid.

Koolituse tulemusi hinnatakse grupitööde käigus ja paarisaruteludel.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

30% teooriat ja 70% praktikat. Interaktiivne loeng-arutelu, paarisharjutused, sotsiodraama, visualiseerimine, grupitööd.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitajad

 • Tiina Saar-Veelmaa

  Tööõnne uurija, koolitaja ja konsultant

  Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog, koolitaja, konsultant ja nõustaja, kelle peamisteks uurimisteemadeks on tööõnn, tasakaalus elu ja terviklik töökultuur. Aastatel 2011-2017 tegutses Tiina tarkvaraarendusettevõtte AS Proekspert tööõnnespetsialistina ja disainis omanäolise personalifilosoofia, millega võitis 2017. aastal Euroopa äriauhindade konkursil (European Excellence Awards in Human Resources) I koha, edestades sellega Coca-Cola European Partners Germanyit, Deutsche Telekomi ja Henkelit. Tiina on Happy Workplace-i üks asutajatest ja loonud uue ajastu juhtimise tarkvarasid, nagu HappyMe.ee, Healthyme.ee jm. Ta on Sotsiaalministeeriumi kureeritava programmi Peresõbraliku tööandja märgis üks loojatest ja organisatsioonide assessor ja konsultant. Tiina on kirjutanud kuus raamatut, millest viimane on “Tööga õnnelikuks”. Tiina osaleb mitmetes projektides, et muuta Eesti õnneliku töötamise maaks. Alates 2001. aastast on ta proovinud jälile jõuda tööõnne valemile - inimeste tööalase pühendumise ja organisatsioonide kasvu seoste uurimisele. Tiina on tänaseks innustanud sadu Eesti organisatsioone, tuhandeid töötajaid ja tööotsijaid.

  Tiina Saar-Veelmaa

  Tööõnne uurija, koolitaja ja konsultant

  Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog, koolitaja, konsultant ja nõustaja, kelle peamisteks uurimisteemadeks on tööõnn, tasakaalus elu ja terviklik töökultuur. Aastatel 2011-2017 tegutses Tiina tarkvaraarendusettevõtte AS Proekspert tööõnnespetsialistina ja disainis omanäolise personalifilosoofia, millega võitis 2017. aastal Euroopa äriauhindade konkursil (European Excellence Awards in Human Resources) I koha, edestades sellega Coca-Cola European Partners Germanyit, Deutsche Telekomi ja Henkelit. Tiina on Happy Workplace-i üks asutajatest ja loonud uue ajastu juhtimise tarkvarasid, nagu HappyMe.ee, Healthyme.ee jm. Ta on Sotsiaalministeeriumi kureeritava programmi Peresõbraliku tööandja märgis üks loojatest ja organisatsioonide assessor ja konsultant. Tiina on kirjutanud kuus raamatut, millest viimane on “Tööga õnnelikuks”. Tiina osaleb mitmetes projektides, et muuta Eesti õnneliku töötamise maaks. Alates 2001. aastast on ta proovinud jälile jõuda tööõnne valemile - inimeste tööalase pühendumise ja organisatsioonide kasvu seoste uurimisele. Tiina on tänaseks innustanud sadu Eesti organisatsioone, tuhandeid töötajaid ja tööotsijaid.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Sissejuhatus tööõnne teemasse

 • Muutunud tööõnne käsitlus: tööõnne valem. 12+6 komponenti heaoluks. Tasakaalu valem.
 • Generatsioonide vahelised erinevused ja ootused.
 • Erinevad aspektid: hygge, ikigai ja fika.
 • Pinge ja muudatuste mudelid.

Kasutatavad meetodid: Sotsiomeetria, paarisharjutused, kaasav loeng.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Rätsepatööna kujundatud töösuhted

 • Töötaja avamise ja mõistmise metoodikad: mina-pildi harjutus, loov intervjuu; väärtuste ratas, töödisaini mudel (N. Amundson, M. Bunglay)
 • Tuleviku suunatud visualiseerimine, mis kaasaks ja jõustaks. 5 D projektsioon.

Kasutatavad meetodid: Visulaliseerimine, eneseanalüüs, paarisharjutused

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kaasamise meistriklass

 • Päriselt kuulamise harjutus (Päivi Ketoneni mudel)
 • Keeruliste tüpaažidega žongleerimine – ootuste timmimine.
 • Meeskonna ja tiimitöö potentsiaali suurendamise harjutus (Marchall Goldsmithi mudel)
 • Kaasavate meetodite laat

Kasutatavad meetodid: Arutelud, sotsiomeetria

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kultuuri uuendamine

 • Organisatsiooni disaini mudel, millesse inimesi kaasata
 • „Kivide tuvastamine kinganinas“ ja loovmeetodid lahenduste leidmiseks
 • Siseteenuste disain, mis võimaldab värskendada töösuhteid, kultuuri ja muuta organisatsioon atraktiivsemaks nii olemasolevatele kui uutele töötajatele.
 • Head näited ja parimad praktikad.

Kasutatavad meetodid: Arutelu, koosloomine, visualiseerimine, esitlused. 

Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Põhjuseid muutuste otsimiseks töökultuuris võib olla mitmeid:

 • Töötajate rahulolu on madal ja seetõttu kannatavad ka töötulemused;
 • Kaadrivoolavus on suur;
 • Õigete töötajate leidmine on muutunud keeruliseks või võimatuks;
 • Ettevõtte kiire kasv tingib vajaduse uute töötajate värbamise ja olemasolevate motiveerimise järgi;
 • Tunnetad juhina, et inimesed teevad tööd kohustusest, mitte sisemisest soovist;
 • Näed märke töötajate läbipõlemisest ja ülekoormusest;
 • Tahad muuta oma ettevõtte mainet ja töötajate heaolu.

Töökultuur on olnud viimastel kümnenditel olulises muutumises. Ainuüksi pandeemia on muutnud oluliselt töötajate ootusi tööandjale (Gallup, 2022). Segunevad nii töövormid, kui see, mida erinevad generatsioonid tööelult ja eneseteostuselt ootavad. Teadmata, mis on tööõnn ja uutmoodi tasakaal, on väga keeruline organisatsiooni arendada ja töötajaid kaasata. Nii võivadki juhid end tunda kimbatuses, et tee, mida teed, pole inimesed ikka rahul, kipuvad virisema või suisa lahkuma. Kui aga teaks tööõnnevalemit või uue ajastu töökultuuri retsepti, oleks palju lihtsam disainida sellist juhtimiskultuuri, mis töötajaid innustab, muudab nad vastutusvõimeliseks täiskasvanuks ja nende tegemistes edukamaks.

Koolitus „Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks“ on mõeldud ettevõtte tippjuhtidele ja pikaajalise kogemusega juhtidele, kes soovivad tihedal konkurentsturul silma paista ja pakkuda töökohti, millest tööotsijad unistavad.

Eesmärgid

Värskendada arusaama muutunud eneseteostusest ja tööõnne komponentidest. Mõista generatsioonide vahelisi erinevusi tööturul ja rätsepatööna õmmeldud töösuhete võimalusi, et selle pinnalt disainida ka enda organisatsioonis personaliseeritumat, uue ajastu tööalasele eneseteostusele kohasemat juhtimiskultuuri.

Koolitusele on oodatud

 • Juhid, kes soovivad enam oma inimesi kaasata organisatsiooni arendamisse;
 • Juhid, kes hindavad usalduspõhiseid töösuhteid, kuid vajaksid tööriistakasti enam meetodeid,

kuidas inimesi avatusele ja partnerlusele kutsuda;

 • Juhid, kes soovivad muudatusi elegantselt juhtida;
 • Eestvedajad ja liidrid, kes tahavad olla oma inimestele arengu kaasteeliseks ja vajavad lähenemisi, kuidas seda korraldada.

Koolitusel saad vastused küsimustele:

 • Kuidas tagada, et inimesed oleksid oma töös enam pühendunud ja arenemisvõimelised, isegi kui pole pakkuda karjäärivõimalusi;
 • Kuidas mitterahaliselt motiveerida?
 • Kuidas vähendada ülekoormust ja läbipõlemise ohtu?
 • Kuidas saada õnnelike töötajatega organisatsiooniks?
 • Kuidas panna oma inimesed tundma uhkust töö ja ettevõtte üle?
 • Kuidas muuta erinevad protsessid ladusaks nagu info liikumine, tunnustamine, erialane areng jne.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab erinevate eagruppide ootusi tööelule;
 • Oskab kasutada erinevaid metoodikaid, et saada teada, mida inimesed päriselt mõtlevad ja mis neid motiveerib;
 • Analüüsib muudatustes tekkivat pinget ja oskab seda vähendada;
 • Loob metoodikad, mis võimaldavad töötajatel olla ise initsiatiivikad, motiveeritud ja vastutusvõimelised,
 • Hindab adekvaatselt seda, mis on paar kivi organisatsioonikultuuri kinganinas, mis päriselt väärivad muutmist, selmet teha põhjalikke ja pikki rahulolu-uuringuid.

Koolituse tulemusi hinnatakse grupitööde käigus ja paarisaruteludel.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

30% teooriat ja 70% praktikat. Interaktiivne loeng-arutelu, paarisharjutused, sotsiodraama, visualiseerimine, grupitööd.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitajad

 • Tiina Saar-Veelmaa

  Tööõnne uurija, koolitaja ja konsultant

  Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog, koolitaja, konsultant ja nõustaja, kelle peamisteks uurimisteemadeks on tööõnn, tasakaalus elu ja terviklik töökultuur. Aastatel 2011-2017 tegutses Tiina tarkvaraarendusettevõtte AS Proekspert tööõnnespetsialistina ja disainis omanäolise personalifilosoofia, millega võitis 2017. aastal Euroopa äriauhindade konkursil (European Excellence Awards in Human Resources) I koha, edestades sellega Coca-Cola European Partners Germanyit, Deutsche Telekomi ja Henkelit. Tiina on Happy Workplace-i üks asutajatest ja loonud uue ajastu juhtimise tarkvarasid, nagu HappyMe.ee, Healthyme.ee jm. Ta on Sotsiaalministeeriumi kureeritava programmi Peresõbraliku tööandja märgis üks loojatest ja organisatsioonide assessor ja konsultant. Tiina on kirjutanud kuus raamatut, millest viimane on “Tööga õnnelikuks”. Tiina osaleb mitmetes projektides, et muuta Eesti õnneliku töötamise maaks. Alates 2001. aastast on ta proovinud jälile jõuda tööõnne valemile - inimeste tööalase pühendumise ja organisatsioonide kasvu seoste uurimisele. Tiina on tänaseks innustanud sadu Eesti organisatsioone, tuhandeid töötajaid ja tööotsijaid.

  Tiina Saar-Veelmaa

  Tööõnne uurija, koolitaja ja konsultant

  Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog, koolitaja, konsultant ja nõustaja, kelle peamisteks uurimisteemadeks on tööõnn, tasakaalus elu ja terviklik töökultuur. Aastatel 2011-2017 tegutses Tiina tarkvaraarendusettevõtte AS Proekspert tööõnnespetsialistina ja disainis omanäolise personalifilosoofia, millega võitis 2017. aastal Euroopa äriauhindade konkursil (European Excellence Awards in Human Resources) I koha, edestades sellega Coca-Cola European Partners Germanyit, Deutsche Telekomi ja Henkelit. Tiina on Happy Workplace-i üks asutajatest ja loonud uue ajastu juhtimise tarkvarasid, nagu HappyMe.ee, Healthyme.ee jm. Ta on Sotsiaalministeeriumi kureeritava programmi Peresõbraliku tööandja märgis üks loojatest ja organisatsioonide assessor ja konsultant. Tiina on kirjutanud kuus raamatut, millest viimane on “Tööga õnnelikuks”. Tiina osaleb mitmetes projektides, et muuta Eesti õnneliku töötamise maaks. Alates 2001. aastast on ta proovinud jälile jõuda tööõnne valemile - inimeste tööalase pühendumise ja organisatsioonide kasvu seoste uurimisele. Tiina on tänaseks innustanud sadu Eesti organisatsioone, tuhandeid töötajaid ja tööotsijaid.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Sissejuhatus tööõnne teemasse

 • Muutunud tööõnne käsitlus: tööõnne valem. 12+6 komponenti heaoluks. Tasakaalu valem.
 • Generatsioonide vahelised erinevused ja ootused.
 • Erinevad aspektid: hygge, ikigai ja fika.
 • Pinge ja muudatuste mudelid.

Kasutatavad meetodid: Sotsiomeetria, paarisharjutused, kaasav loeng.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Rätsepatööna kujundatud töösuhted

 • Töötaja avamise ja mõistmise metoodikad: mina-pildi harjutus, loov intervjuu; väärtuste ratas, töödisaini mudel (N. Amundson, M. Bunglay)
 • Tuleviku suunatud visualiseerimine, mis kaasaks ja jõustaks. 5 D projektsioon.

Kasutatavad meetodid: Visulaliseerimine, eneseanalüüs, paarisharjutused

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kaasamise meistriklass

 • Päriselt kuulamise harjutus (Päivi Ketoneni mudel)
 • Keeruliste tüpaažidega žongleerimine – ootuste timmimine.
 • Meeskonna ja tiimitöö potentsiaali suurendamise harjutus (Marchall Goldsmithi mudel)
 • Kaasavate meetodite laat

Kasutatavad meetodid: Arutelud, sotsiomeetria

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kultuuri uuendamine

 • Organisatsiooni disaini mudel, millesse inimesi kaasata
 • „Kivide tuvastamine kinganinas“ ja loovmeetodid lahenduste leidmiseks
 • Siseteenuste disain, mis võimaldab värskendada töösuhteid, kultuuri ja muuta organisatsioon atraktiivsemaks nii olemasolevatele kui uutele töötajatele.
 • Head näited ja parimad praktikad.

Kasutatavad meetodid: Arutelu, koosloomine, visualiseerimine, esitlused. 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]