Mahuarvutused Civil 3D tarkvaras

Mahuarvutused Civil 3D tarkvaras

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Civil 3D on töövahend inseneridele teede, detailplaneeringute, geodeesia, keskkonnarajatiste jms projekteerimiseks. Kursus annab oskused koostada lihtsamaid pinnamudeleid ja teostada erinevaid mahuarvutusi.

Kursusel tutvutakse koos juhendajaga erinevate Autodesk Civil 3D tarkvara võimalustega ning läbitakse iseseisvalt erinevad näiteülesandeid. Koolituse läbinu oskab koostada Civil 3D töövahendite lihtsamaid pinnamudeleid ja teostada mahuarvutusi. Koolituselt saab baasteadmised tarkvara kasutamiseks ning edukaks edasi õppimiseks.

Koolituse eesmärk on Civil 3D tarkvara peamiste funktsioonide tundma õppimine ja mahuarvutuste teostamine.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Sihtgrupp:

Kursusele on oodatud projekteerijad, geodeedid, arhitektid, infra-valdkonnas tegutsevad eelarvestajad ja kõik, kes puutuvad kokku või soovivad tegeleda mahuarvutustega. Kursus eeldab elementaarset Windows-keskkonna kasutusoskust ning baasteadmisi AutoCAD-ist.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Autodesk Civil 3D töökeskkond ja sätted:

 • Alusfaili (template) ja stiilide kasutamine;
 • Töötamine Civil 3D joonise objektidega.

 

Väliandmetest pinnamudelite koostamine ja ettevalmistused mahuarvutusteks

 • Pinnamudeli koostamine väliandmetest.

 

Mahuarvutused:

 • Pinnase mahuarvutused mõõdistuspunktide alusel (näiteks materjali kuhja või kaeve arvutamine);
 • Pinnase mahuarvutused punktipilvest;
 • Kuidas kasutada ettevalmistatud pinnamudeleid mahuarvutusteks (tee konstruktsiooni kihtide alusel mahud).

Vormistamine ja jagamine:

 • Ristlõigete vormistamine, piki telge koos mahuarvutustabeliga;
 • IFC faili eksport mahu parameetri lisamine mudelitele.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet Autodesk Civil 3D tarkvara töökeskkonnast;
 • omab teadmisi Autodesk Civil 3D tarkvara peamistest funktsioonidest;
 • oskab seadistada ja alustada projekte kasutades Eestis heaks kiidetud alusfaile;
 • oskab koostada Autodesk Civil 3D töövahenditega lihtsamaid pinnamudeleid ja

teostada mahuarvutusi.

 • oskab teostada pinnase mahuarvutusi mõõdistuspunktide alusel (näiteks materjali

kuhja või kaeve arvutamine);

 • oskab teostada pinnase mahuarvutusi punktipilvest;
 • oskab kasutada projekteerija tehtud pinnamudeleid mahuarvutusteks;
 • oskab vormistada ristlõiget, piki telge koos mahuarvutustabeliga;
 • teab, kuidas eksportida IFC faili nii, et sisalduks mahu parameeter.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kursusel osalemise eeltingimuseks on Windows-keskkonna elementaarne kasutamisoskus ning AutoCAD algkursusel käsitletud programmi elementide (vt. AutoCAD algkursuse õppe sisu) ja soovitavalt ka AutoCAD põhikursusel käsitletud programmi elementide (vt AutoCAD põhikursuse õppe sisu) valdamine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub, kell 09.30-13.00, sisaldab 2 kohvipausi.

Koolitus viiakse läbi reaalajas veebikoolitusena MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reaalajas veebikoolituseks: INFO

Osalejad saavad kaasa digitaalse (PDF) lühikonspekti infoga, mida peaks teadma tarkvara töökeskkonnast.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 6 akadeemilist tundi, sh 90% praktilist. Tavaliselt jaotatud ühele päevale.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Ingmar Aija

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil 3D tarkvara hüvesid.

Koolitajad

 • Ingmar Aija

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

  Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil 3D tarkvara hüvesid.

  Ingmar Aija

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

  Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil 3D tarkvara hüvesid.
Mahuarvutused Civil 3D tarkvaras

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Civil 3D on töövahend inseneridele teede, detailplaneeringute, geodeesia, keskkonnarajatiste jms projekteerimiseks. Kursus annab oskused koostada lihtsamaid pinnamudeleid ja teostada erinevaid mahuarvutusi.

Kursusel tutvutakse koos juhendajaga erinevate Autodesk Civil 3D tarkvara võimalustega ning läbitakse iseseisvalt erinevad näiteülesandeid. Koolituse läbinu oskab koostada Civil 3D töövahendite lihtsamaid pinnamudeleid ja teostada mahuarvutusi. Koolituselt saab baasteadmised tarkvara kasutamiseks ning edukaks edasi õppimiseks.

Koolituse eesmärk on Civil 3D tarkvara peamiste funktsioonide tundma õppimine ja mahuarvutuste teostamine.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Sihtgrupp:

Kursusele on oodatud projekteerijad, geodeedid, arhitektid, infra-valdkonnas tegutsevad eelarvestajad ja kõik, kes puutuvad kokku või soovivad tegeleda mahuarvutustega. Kursus eeldab elementaarset Windows-keskkonna kasutusoskust ning baasteadmisi AutoCAD-ist.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Autodesk Civil 3D töökeskkond ja sätted:

 • Alusfaili (template) ja stiilide kasutamine;
 • Töötamine Civil 3D joonise objektidega.

 

Väliandmetest pinnamudelite koostamine ja ettevalmistused mahuarvutusteks

 • Pinnamudeli koostamine väliandmetest.

 

Mahuarvutused:

 • Pinnase mahuarvutused mõõdistuspunktide alusel (näiteks materjali kuhja või kaeve arvutamine);
 • Pinnase mahuarvutused punktipilvest;
 • Kuidas kasutada ettevalmistatud pinnamudeleid mahuarvutusteks (tee konstruktsiooni kihtide alusel mahud).

Vormistamine ja jagamine:

 • Ristlõigete vormistamine, piki telge koos mahuarvutustabeliga;
 • IFC faili eksport mahu parameetri lisamine mudelitele.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet Autodesk Civil 3D tarkvara töökeskkonnast;
 • omab teadmisi Autodesk Civil 3D tarkvara peamistest funktsioonidest;
 • oskab seadistada ja alustada projekte kasutades Eestis heaks kiidetud alusfaile;
 • oskab koostada Autodesk Civil 3D töövahenditega lihtsamaid pinnamudeleid ja

teostada mahuarvutusi.

 • oskab teostada pinnase mahuarvutusi mõõdistuspunktide alusel (näiteks materjali

kuhja või kaeve arvutamine);

 • oskab teostada pinnase mahuarvutusi punktipilvest;
 • oskab kasutada projekteerija tehtud pinnamudeleid mahuarvutusteks;
 • oskab vormistada ristlõiget, piki telge koos mahuarvutustabeliga;
 • teab, kuidas eksportida IFC faili nii, et sisalduks mahu parameeter.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kursusel osalemise eeltingimuseks on Windows-keskkonna elementaarne kasutamisoskus ning AutoCAD algkursusel käsitletud programmi elementide (vt. AutoCAD algkursuse õppe sisu) ja soovitavalt ka AutoCAD põhikursusel käsitletud programmi elementide (vt AutoCAD põhikursuse õppe sisu) valdamine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub, kell 09.30-13.00, sisaldab 2 kohvipausi.

Koolitus viiakse läbi reaalajas veebikoolitusena MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reaalajas veebikoolituseks: INFO

Osalejad saavad kaasa digitaalse (PDF) lühikonspekti infoga, mida peaks teadma tarkvara töökeskkonnast.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 6 akadeemilist tundi, sh 90% praktilist. Tavaliselt jaotatud ühele päevale.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Ingmar Aija

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil 3D tarkvara hüvesid.

Koolitajad

 • Ingmar Aija

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

  Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil 3D tarkvara hüvesid.

  Ingmar Aija

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

  Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama Civil 3D tarkvara hüvesid.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Veebikoolitus

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]