Muudatuste juhi arenguprogramm

Kuidas muutusi edukalt töötajatele selgitada ja ühtse meeskonnana ellu viia?

Muudatuste juhi arenguprogramm

Kestus:

27 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

3-päevane muudatuste juhtimise koolitus annab teadmised ja praktilised võtted muutuste edukaks elluviimiseks.

Muudatused on elu vältimatu osa, kuid nendega kaasneb alati vähemal või rohkemal määral segadust. Kuidas kasvatada juhina oma võimekust muutusi algatada ja ellu viia? Kuidas ennast ja oma meeskonda muudatustega kaasnevast heitlikust perioodist läbi juhtida ning sealjuures positiivne energia säilitada?

3- päevane juhtimisprogramm koos järelkohtumisega annab teadmisi nii iseenda juhtimiseks kui oma inimeste toetamiseks, et muutusi edukalt ellu viia. Koolitusel õpetatakse, kuidas muutuste elluviimise protsess üles ehitada, kuidas emotsioone juhtida ja muutuste vajalikkust selgitada.

Eesmärgid

 • Omandada reaalseid oskusi tulemuslike muutuste läbiviimiseks
 • Mõista muutuste psühholoogiat – miks muutused inimestele vastakalt mõjuvad ja kuidas tagada edukas kohanemine
 • Edendada juhtimisoskusi muutuste elluviimiseks ja organisatsiooni arengu kiirendamiseks
 • Mõista võimalusi oma mõju kasvatamiseks ja teadvustada oma rolli muutuste juhina

Koolitusele on oodatud juhid, juhi ambitsiooniga tippspetsialistid ja kiirelt kasvavate organisatsioonide juhid, kellel on huvi oma teadmiste täiendamiseks töös inimestega.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimustest:

 • Kas puutud oma töös kokku muutuste planeerimise, ettevalmistamise ja elluviimisega?
 • Kas soovid koguda teadmisi ja tehnikaid, kuidas “inimfaktorit” muutuste protsessis paremini juhtida?
 • Kas soovid muutuste keskel ka enese juhtimiseks efektiivseid praktikaid vallata?
 • Kas sind huvitab, kuidas muutust sihtgrupist lähtuvalt edukalt kommunikeerida?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab praktilisi oskusi tulemuslike muutuste läbiviimiseks;
 • mõistab muutuste psühholoogilist mõju;
 • tunneb juhtimisvõtteid muudatuste elluviimise toetamiseks ja organisatsiooni arengu kiirendamiseks;
 • oskab kasutada võtteid muudatustega kaasneva vastupanuga toimetulekuks.

Koolituse tulemusi hinnatakse isikliku arengueesmärgi kontekstis läbiviidavate ülesannete ja mõtestamise kaudu. Praktilise väljundina koostatakse koolituse käigus isiklik arenguplaan.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse põhiprogrammi (3 moodulit) läbimine ja isikliku arenguplaani koostamine.

Koolituse läbiviijad lähtuvad põhimõttest, et areng sünnib koosloomes ja kogemuse põhiselt. Info jagamist kombineeritakse praktiliste ülesannete, enesehindamiste, katsetuste ja aruteludega.

Eeltöö: juhtimisalase arenguvajaduse sõnastamine.

Kodutööd: iseseisev töö lisamaterjalidega, juhtimistegevused ja nende analüüs arengueesmärgi suunas liikumisel.

 

Maht: 27 akadeemilist tundi

Osalejate arv: 10-12

Muutuste juhtimise 3-päevase koolitusprogrammi jätkuvõimalusena soovitame lisasessiooni „Edasiviiva suhtlemise treening“.

 

Koolituse sisukirjeldus

EELTÖÖ: juhtimisalase arenguvajaduse või lahendust vajava probleemi sõnastamine.

I MOODUL: Juht iseenda arengu juhina

Muutuste edukas juhtimine saab alguse iseenda tundmisest ja oskuslikust suunamisest. Teadlikkus oma mõtete ja tunnete suunamise võimalustest aitab ellu viia kasulikke muutusi, tegutseda tulemuslikumalt ja ennetada nii iseenda kui teiste ülepinget.

II MOODUL: Juht meeskonnajuhina

Eestvedamise rõõmud ja väljakutsed on enamasti seotud inimestega. Kuidas juhtida inimesi läbi muutuste nii, et säiliks koostöö, võttes arvesse ka kaugtöö eripärasid? Teises moodulis keskendume sellele, kuidas soodustada meeskonna teotahet ja hoida usalduslikku õhkkonda keset muutlikke olusid.

III MOODUL: Juhi roll ja mõju organisatsiooni edendajana

Kuidas soodustada kohanemisvõimet ja muutuste elluviimist kogu organisatsioonis? Kuidas juhtida kaasaegse ettevõtte jaoks kriitilise tähtsusega sisemisi protsesse? Kolmanda mooduli tulemusena on iga osaleja lahti mõtestanud parimad praktikad oma organisatsiooni jaoks ning koostanud mudeli, mida reaalselt ellu rakendada.

JÄRELKOHTUMINE

3-tunnise järelkohtumise eesmärgid on:

 • 3-päevases koolitusprogrammis õpitu kinnistamine
 • omandatud teadmiste ellu rakendamise kogemuste jagamine
 • kovisooni käigus esile kerkinud väljakutsete analüüsimine
 • koolituse vältel tekkinud professionaalide võrgustiku elavdamine.

Järelkohtumine annab ka hea võimaluse jälgida, kuidas olete koolituse alguses seatud arengueesmärgini liikunud.

 

Koolitaja Eva-Maria Kangro artikkel:

Emotsioonide juhtimine on muutuste juhi tähtsaim ülesanne

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

 

Osaleja tagasiside:

 Marja Liisa Alop

Marja-Liisa Alop
Tegevjuht
Unimed Kliinikud OÜ

“Minu kogemuses on muutuste juhtimise kõige raskem osa mitte pika eesmärgi välja mõtlemine, vaid see, kuidas tagada, et kogu organisatsioonis, nii juhtidel kui spetsialistidel on ühine arusaamine meie uuest sihist ja sellest mida peame tegema, et sinna jõuda. Koolitaja on aidanud meil mõista, kuidas tekitada muudatuse suhtes positiivset ootusärevust ja kaasata ka neid inimesi, kes uutesse asjadesse alati veidi ettevaatlikult suhtuvad. Kui muutus on käima lükatud siis oskame asjaosalisi kursis hoida ja väikseid võite tähistada. Ja lõpuks ka sellega kuidas tagada, et tehtud muutused saavad osaks organisatsiooni kultuurist ja protsessidest ning ei toimu tagasiminekut muutuse-eelsesse olukorda. Kristi on olnud meile koolitaja ja konsultandina hindamatu abiline oma võimega saavutada kontakt väga erinevate inimestega, kuulata ära hinnanguid andmata ja mõtestada lahti keerulisi olukordi.„

 

Richard Dobrus

Richard Dobrus
Juhatuse liige
Tibnor Estonia AS

"Äripäeva koolitustel leiab tõelisi pärleid ja Eva-Maria oskuslik lähenemine inimese enda vajaduste ja emotsioonide selgitamisel mõjus väga värskendavalt.

Leidsin, et sellist tuge vajab samuti mu enda meeskond ja ka see koolitus sai suurepärast tagasisidet.

Meeskond hindas kõrgelt just seda individuaalset, selget ja professionaalset tuge koos praktiliste ja kaasavate harjutustega, mille käigus said osalejad ise ennast avada ja avastada- ka meeskonnana üksteise suhtes sai palju asju selgemaks."

 

Karmen Oks

Karmen Oks
Teenuste juht
Häirekeskuse 112 ja 1247

"Eva ja Kristi on dünaamiline duo, kes täiendavad üksteise osasid koolitusel nii, et kokku saab teadmistest üks tervik. Neid kuulates ei teki küsimusi, miks ma peaks juhina teadma, kuidas aju töötab või kuidas inimene funktsioneerib, mida tähendavad emotsioonid, kuidas muutused inimest kui tervikut mõjutavad ning kuidas juhid saavad oma meeskonnale toeks olla. Olles ise need osad Kristi ja Evaga läbi mõtestanud on palju selgem, mis oleneb minust, kuidas meeskond reageerib ja milleks valmis olla. Hindamatuks kujunevad koolituselt saadud praktilised tööriistad ja võtted, millega igapäevaselt enda meeskonnas toimetada."

 

Tagasiside Pilt Yoko Alender

Yoko Alender

Riigikogu liige, arhitekt-linnaplaneerija, koolitaja

"Kristi on koolitajana rahulik ja kogenud, õppijana tundsin, et ta nautis koolitamist. Alati on ka eriti huvitav kui teooriat ilmestavad ise kogetud näited päriselust - ärist - ja neid Kristil juba jagub.

Eva-Maria on särav professionaal, kelle koolituse tegi huvitavaks see, et oli aru saada, et ta ise elab nii nagu õpetab. Inimeste mõistmine ja psühholoogia baasteadmised aitavad igas valdkonnas – juhile on need aga a & o."

Koolitajad

 • Kristi Liiva

  Kristi Liiva on Miltton New Nordicsi kaasasutaja ja partner. Nõustamisvaldkonnas on tal 25-aastane töökogemus ja tema asutatud Miltton JLP alustas tegevust 2005. aastal. Kristit huviks on inimeste arendamine, ettevõtete muutuste nõustamine ja muutuste kommunikatsioon ning uute ühiskondlikult mõjusate ettevõtmiste käivitamine. 

  Kristi on Arvamusfestivali ellukutsuja ja selle juht aastail 2013 – 2015. Samuti on ta üks Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool asutajatest. Nende kahe algatuse eest valiti ta aastal 2016 Aasta Kodanikuks.

  Kristi Liiva

  Kristi Liiva on Miltton New Nordicsi kaasasutaja ja partner. Nõustamisvaldkonnas on tal 25-aastane töökogemus ja tema asutatud Miltton JLP alustas tegevust 2005. aastal. Kristit huviks on inimeste arendamine, ettevõtete muutuste nõustamine ja muutuste kommunikatsioon ning uute ühiskondlikult mõjusate ettevõtmiste käivitamine. 

  Kristi on Arvamusfestivali ellukutsuja ja selle juht aastail 2013 – 2015. Samuti on ta üks Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool asutajatest. Nende kahe algatuse eest valiti ta aastal 2016 Aasta Kodanikuks.

 • Eva-Maria Kangro

  Eva-Maria Kangro on Miltton New Nordicsi partner, muutuste- ja arengunõustaja. Ta toetab juhte ja meeskondi muutustega kohanemisel, rakendades kaasaegse psühholoogia ja neuroteaduste teadmisi. Tal on silmapaistev kogemus inimeste vaimse vastupidavuse, enesejuhtimise, suhete hoidmise ja tööalase suutlikkuse teemades. Eva-Maria peab esmatähtsaks suhete loomist ja hoidmist – nii enese, teiste inimeste, oma valikute kui ümbritsevaga.

  Eva-Marial on doktorikraad psühholoogias . Oma teadustöös keskendus ta eneseregulatsioonioskuste mõistmisele ja arendamise võimalustele. Ta on Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assostsiatsiooni asutajaliige ja Eesti Mentorite Koja liige.

  Eva-Maria Kangro

  Eva-Maria Kangro on Miltton New Nordicsi partner, muutuste- ja arengunõustaja. Ta toetab juhte ja meeskondi muutustega kohanemisel, rakendades kaasaegse psühholoogia ja neuroteaduste teadmisi. Tal on silmapaistev kogemus inimeste vaimse vastupidavuse, enesejuhtimise, suhete hoidmise ja tööalase suutlikkuse teemades. Eva-Maria peab esmatähtsaks suhete loomist ja hoidmist – nii enese, teiste inimeste, oma valikute kui ümbritsevaga.

  Eva-Marial on doktorikraad psühholoogias . Oma teadustöös keskendus ta eneseregulatsioonioskuste mõistmisele ja arendamise võimalustele. Ta on Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assostsiatsiooni asutajaliige ja Eesti Mentorite Koja liige.

Ajakava

I MOODUL
II MOODUL
III MOODUL

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Isiklikud tugevused ja kitsaskohad juhina

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Iseenda juhtimine läbi muutuste

 • psühholoogilised reaktsioonid muutustele
 • muutusega kohanemise etapid

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Iseenda juhtimine läbi muutuste

 • takistused ja vastupanu muutuste protsessis

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Iseenda juhtimine läbi muutuste

 • isikliku muutumisimmuunsuse lahti harutamine 
Muudatuste juhi arenguprogramm

Kestus:

27 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

3-päevane muudatuste juhtimise koolitus annab teadmised ja praktilised võtted muutuste edukaks elluviimiseks.

Muudatused on elu vältimatu osa, kuid nendega kaasneb alati vähemal või rohkemal määral segadust. Kuidas kasvatada juhina oma võimekust muutusi algatada ja ellu viia? Kuidas ennast ja oma meeskonda muudatustega kaasnevast heitlikust perioodist läbi juhtida ning sealjuures positiivne energia säilitada?

3- päevane juhtimisprogramm koos järelkohtumisega annab teadmisi nii iseenda juhtimiseks kui oma inimeste toetamiseks, et muutusi edukalt ellu viia. Koolitusel õpetatakse, kuidas muutuste elluviimise protsess üles ehitada, kuidas emotsioone juhtida ja muutuste vajalikkust selgitada.

Eesmärgid

 • Omandada reaalseid oskusi tulemuslike muutuste läbiviimiseks
 • Mõista muutuste psühholoogiat – miks muutused inimestele vastakalt mõjuvad ja kuidas tagada edukas kohanemine
 • Edendada juhtimisoskusi muutuste elluviimiseks ja organisatsiooni arengu kiirendamiseks
 • Mõista võimalusi oma mõju kasvatamiseks ja teadvustada oma rolli muutuste juhina

Koolitusele on oodatud juhid, juhi ambitsiooniga tippspetsialistid ja kiirelt kasvavate organisatsioonide juhid, kellel on huvi oma teadmiste täiendamiseks töös inimestega.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimustest:

 • Kas puutud oma töös kokku muutuste planeerimise, ettevalmistamise ja elluviimisega?
 • Kas soovid koguda teadmisi ja tehnikaid, kuidas “inimfaktorit” muutuste protsessis paremini juhtida?
 • Kas soovid muutuste keskel ka enese juhtimiseks efektiivseid praktikaid vallata?
 • Kas sind huvitab, kuidas muutust sihtgrupist lähtuvalt edukalt kommunikeerida?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab praktilisi oskusi tulemuslike muutuste läbiviimiseks;
 • mõistab muutuste psühholoogilist mõju;
 • tunneb juhtimisvõtteid muudatuste elluviimise toetamiseks ja organisatsiooni arengu kiirendamiseks;
 • oskab kasutada võtteid muudatustega kaasneva vastupanuga toimetulekuks.

Koolituse tulemusi hinnatakse isikliku arengueesmärgi kontekstis läbiviidavate ülesannete ja mõtestamise kaudu. Praktilise väljundina koostatakse koolituse käigus isiklik arenguplaan.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse põhiprogrammi (3 moodulit) läbimine ja isikliku arenguplaani koostamine.

Koolituse läbiviijad lähtuvad põhimõttest, et areng sünnib koosloomes ja kogemuse põhiselt. Info jagamist kombineeritakse praktiliste ülesannete, enesehindamiste, katsetuste ja aruteludega.

Eeltöö: juhtimisalase arenguvajaduse sõnastamine.

Kodutööd: iseseisev töö lisamaterjalidega, juhtimistegevused ja nende analüüs arengueesmärgi suunas liikumisel.

 

Maht: 27 akadeemilist tundi

Osalejate arv: 10-12

Muutuste juhtimise 3-päevase koolitusprogrammi jätkuvõimalusena soovitame lisasessiooni „Edasiviiva suhtlemise treening“.

 

Koolituse sisukirjeldus

EELTÖÖ: juhtimisalase arenguvajaduse või lahendust vajava probleemi sõnastamine.

I MOODUL: Juht iseenda arengu juhina

Muutuste edukas juhtimine saab alguse iseenda tundmisest ja oskuslikust suunamisest. Teadlikkus oma mõtete ja tunnete suunamise võimalustest aitab ellu viia kasulikke muutusi, tegutseda tulemuslikumalt ja ennetada nii iseenda kui teiste ülepinget.

II MOODUL: Juht meeskonnajuhina

Eestvedamise rõõmud ja väljakutsed on enamasti seotud inimestega. Kuidas juhtida inimesi läbi muutuste nii, et säiliks koostöö, võttes arvesse ka kaugtöö eripärasid? Teises moodulis keskendume sellele, kuidas soodustada meeskonna teotahet ja hoida usalduslikku õhkkonda keset muutlikke olusid.

III MOODUL: Juhi roll ja mõju organisatsiooni edendajana

Kuidas soodustada kohanemisvõimet ja muutuste elluviimist kogu organisatsioonis? Kuidas juhtida kaasaegse ettevõtte jaoks kriitilise tähtsusega sisemisi protsesse? Kolmanda mooduli tulemusena on iga osaleja lahti mõtestanud parimad praktikad oma organisatsiooni jaoks ning koostanud mudeli, mida reaalselt ellu rakendada.

JÄRELKOHTUMINE

3-tunnise järelkohtumise eesmärgid on:

 • 3-päevases koolitusprogrammis õpitu kinnistamine
 • omandatud teadmiste ellu rakendamise kogemuste jagamine
 • kovisooni käigus esile kerkinud väljakutsete analüüsimine
 • koolituse vältel tekkinud professionaalide võrgustiku elavdamine.

Järelkohtumine annab ka hea võimaluse jälgida, kuidas olete koolituse alguses seatud arengueesmärgini liikunud.

 

Koolitaja Eva-Maria Kangro artikkel:

Emotsioonide juhtimine on muutuste juhi tähtsaim ülesanne

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

 

Osaleja tagasiside:

 Marja Liisa Alop

Marja-Liisa Alop
Tegevjuht
Unimed Kliinikud OÜ

“Minu kogemuses on muutuste juhtimise kõige raskem osa mitte pika eesmärgi välja mõtlemine, vaid see, kuidas tagada, et kogu organisatsioonis, nii juhtidel kui spetsialistidel on ühine arusaamine meie uuest sihist ja sellest mida peame tegema, et sinna jõuda. Koolitaja on aidanud meil mõista, kuidas tekitada muudatuse suhtes positiivset ootusärevust ja kaasata ka neid inimesi, kes uutesse asjadesse alati veidi ettevaatlikult suhtuvad. Kui muutus on käima lükatud siis oskame asjaosalisi kursis hoida ja väikseid võite tähistada. Ja lõpuks ka sellega kuidas tagada, et tehtud muutused saavad osaks organisatsiooni kultuurist ja protsessidest ning ei toimu tagasiminekut muutuse-eelsesse olukorda. Kristi on olnud meile koolitaja ja konsultandina hindamatu abiline oma võimega saavutada kontakt väga erinevate inimestega, kuulata ära hinnanguid andmata ja mõtestada lahti keerulisi olukordi.„

 

Richard Dobrus

Richard Dobrus
Juhatuse liige
Tibnor Estonia AS

"Äripäeva koolitustel leiab tõelisi pärleid ja Eva-Maria oskuslik lähenemine inimese enda vajaduste ja emotsioonide selgitamisel mõjus väga värskendavalt.

Leidsin, et sellist tuge vajab samuti mu enda meeskond ja ka see koolitus sai suurepärast tagasisidet.

Meeskond hindas kõrgelt just seda individuaalset, selget ja professionaalset tuge koos praktiliste ja kaasavate harjutustega, mille käigus said osalejad ise ennast avada ja avastada- ka meeskonnana üksteise suhtes sai palju asju selgemaks."

 

Karmen Oks

Karmen Oks
Teenuste juht
Häirekeskuse 112 ja 1247

"Eva ja Kristi on dünaamiline duo, kes täiendavad üksteise osasid koolitusel nii, et kokku saab teadmistest üks tervik. Neid kuulates ei teki küsimusi, miks ma peaks juhina teadma, kuidas aju töötab või kuidas inimene funktsioneerib, mida tähendavad emotsioonid, kuidas muutused inimest kui tervikut mõjutavad ning kuidas juhid saavad oma meeskonnale toeks olla. Olles ise need osad Kristi ja Evaga läbi mõtestanud on palju selgem, mis oleneb minust, kuidas meeskond reageerib ja milleks valmis olla. Hindamatuks kujunevad koolituselt saadud praktilised tööriistad ja võtted, millega igapäevaselt enda meeskonnas toimetada."

 

Tagasiside Pilt Yoko Alender

Yoko Alender

Riigikogu liige, arhitekt-linnaplaneerija, koolitaja

"Kristi on koolitajana rahulik ja kogenud, õppijana tundsin, et ta nautis koolitamist. Alati on ka eriti huvitav kui teooriat ilmestavad ise kogetud näited päriselust - ärist - ja neid Kristil juba jagub.

Eva-Maria on särav professionaal, kelle koolituse tegi huvitavaks see, et oli aru saada, et ta ise elab nii nagu õpetab. Inimeste mõistmine ja psühholoogia baasteadmised aitavad igas valdkonnas – juhile on need aga a & o."

Koolitajad

 • Kristi Liiva

  Kristi Liiva on Miltton New Nordicsi kaasasutaja ja partner. Nõustamisvaldkonnas on tal 25-aastane töökogemus ja tema asutatud Miltton JLP alustas tegevust 2005. aastal. Kristit huviks on inimeste arendamine, ettevõtete muutuste nõustamine ja muutuste kommunikatsioon ning uute ühiskondlikult mõjusate ettevõtmiste käivitamine. 

  Kristi on Arvamusfestivali ellukutsuja ja selle juht aastail 2013 – 2015. Samuti on ta üks Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool asutajatest. Nende kahe algatuse eest valiti ta aastal 2016 Aasta Kodanikuks.

  Kristi Liiva

  Kristi Liiva on Miltton New Nordicsi kaasasutaja ja partner. Nõustamisvaldkonnas on tal 25-aastane töökogemus ja tema asutatud Miltton JLP alustas tegevust 2005. aastal. Kristit huviks on inimeste arendamine, ettevõtete muutuste nõustamine ja muutuste kommunikatsioon ning uute ühiskondlikult mõjusate ettevõtmiste käivitamine. 

  Kristi on Arvamusfestivali ellukutsuja ja selle juht aastail 2013 – 2015. Samuti on ta üks Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool asutajatest. Nende kahe algatuse eest valiti ta aastal 2016 Aasta Kodanikuks.

 • Eva-Maria Kangro

  Eva-Maria Kangro on Miltton New Nordicsi partner, muutuste- ja arengunõustaja. Ta toetab juhte ja meeskondi muutustega kohanemisel, rakendades kaasaegse psühholoogia ja neuroteaduste teadmisi. Tal on silmapaistev kogemus inimeste vaimse vastupidavuse, enesejuhtimise, suhete hoidmise ja tööalase suutlikkuse teemades. Eva-Maria peab esmatähtsaks suhete loomist ja hoidmist – nii enese, teiste inimeste, oma valikute kui ümbritsevaga.

  Eva-Marial on doktorikraad psühholoogias . Oma teadustöös keskendus ta eneseregulatsioonioskuste mõistmisele ja arendamise võimalustele. Ta on Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assostsiatsiooni asutajaliige ja Eesti Mentorite Koja liige.

  Eva-Maria Kangro

  Eva-Maria Kangro on Miltton New Nordicsi partner, muutuste- ja arengunõustaja. Ta toetab juhte ja meeskondi muutustega kohanemisel, rakendades kaasaegse psühholoogia ja neuroteaduste teadmisi. Tal on silmapaistev kogemus inimeste vaimse vastupidavuse, enesejuhtimise, suhete hoidmise ja tööalase suutlikkuse teemades. Eva-Maria peab esmatähtsaks suhete loomist ja hoidmist – nii enese, teiste inimeste, oma valikute kui ümbritsevaga.

  Eva-Marial on doktorikraad psühholoogias . Oma teadustöös keskendus ta eneseregulatsioonioskuste mõistmisele ja arendamise võimalustele. Ta on Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assostsiatsiooni asutajaliige ja Eesti Mentorite Koja liige.

Ajakava

I MOODUL
II MOODUL
III MOODUL

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Isiklikud tugevused ja kitsaskohad juhina

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Iseenda juhtimine läbi muutuste

 • psühholoogilised reaktsioonid muutustele
 • muutusega kohanemise etapid

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Iseenda juhtimine läbi muutuste

 • takistused ja vastupanu muutuste protsessis

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Iseenda juhtimine läbi muutuste

 • isikliku muutumisimmuunsuse lahti harutamine 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]