Ohtlikud õngitsuskirjad ja õngitsussõnumid

Kuidas ennast ja oma tööandjat nende rünnete tagajärgede eest kaitsta?

Ohtlikud õngitsuskirjad ja õngitsussõnumid

Kestus:

2 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Kas oled saanud äripartnerilt või kolleegilt linki sisaldava e-kirja, mis tavapärasest natukene erineb ja milles palutakse kindlasti läbi lingi mingi toiming teha? Või saatis mõni teenusepakkuja kirja, et Su konto läheb kohe lukku, kui Sa kirjas olevale lingile ei vajuta ja oma kasutajanime ning parooli ei sisesta?

Need on õngitsuskirjad, mille eesmärk on panna Sind lingile vajutades või manust avades tundlikku infot avaldama või pahavara oma süsteemi paigaldama. Tihti kasutatakse õngitsuskirjades ära juba varem organisatsiooni või Sinu kohta kogutud infot. Kiri võib tulla tuttava inimese nime alt või kellegi teenusepakkujalt Sinu meeskonnliikme aadressilt. Sisuks aga on tavapärane igapäevatööd puudutav tekst: näiteks arve või lepinguga seotud tegevus. Kirjas juhendatu järgi toimides võidakse Sulle teadmata Sinu arvutisse paigaldada pahavara, avanenud veebilehele oma andmeid sisestades võivad need peagi olla tumeveebis müügil.

Koolitusel „Ohtlikud õngitsuskirjad ja õngitsussõnumid“ omandatu aitab Sul ohtlikke olukordi ära tunda ja valida sobivad käitumismallid.

Koolituse eesmärk on õpetada ära tundma õngitsuskirju ja- sõnumeid ning mida selliste kirjadega/ sõnumitega teha, et ennast ja oma tööandjat mitte ohtu seada. Õpingute käigus pannakse uued teadmised proovile ning lõpus testitakse oma oskusi õngitsuskirjadega/-sõnumitega toimetulekul.

Sihtgrupp:

Koolitus on Sulle, kui puutud igapäevaselt kokku e-kirjade või sotsiaalmeediaga (Facebook, Twitter, foorumid)

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab aru kui teda tahetakse petta
 • oskab ära tunda ka varjatud  õngitsuskirja/ -sõnumi
 • oskab nimetada õngitsuskirjadega/ -sõnumitega seotud ohte
 • teab turvalisi käitumismalle õngitsuskirja/-sõnumi kahtluse korral

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Õpilane kasutab igapäevaselt e-posti.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub distantsõppe meetodil veebikoolitustena/kontaktkoolitusena, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks muuta. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning individuaalse ülesande täitmisel.

Koolitust on võimalik ka läbi viia sisekoolitusena.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 2 akadeemilist tundi

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Õngitsussõnumid ja õngitsuskirjad – mis need on ja millised ohud nendes peituvad; näited, kuidas ära tunda, kuidas sellise sõnumite ja kirjadega edasi käituda.
 • Enamlevinud skeemid ja nende vastumeetmed.
 • Sõnumite ja linkidega leviv pahavara – millised on ohud; näited, kuidas ära tunda, kuidas selliste sõnumitega käituda.
 • Mis võib kaasneda lekkinud parooli ja/või kasutajanime/e-maili aadressiga. 
 • Mida tavakasutaja peab teadma ründevektoritest ja kuidas ennast kaitsta. 

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Koolituse viib läbi Thea Sogenbits

Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

Loe ka koolitusest artiklit:

8 asja mida teha, kui kahtlustad, et sinu sotsiaalmeeldiakonto on langenud küberpäti ohvriks

Koolitajad

 • Thea Sogenbits

  Thea Sogenbits
  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

  Thea Sogenbits

  Thea Sogenbits
  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

Ohtlikud õngitsuskirjad ja õngitsussõnumid

Kestus:

2 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Kas oled saanud äripartnerilt või kolleegilt linki sisaldava e-kirja, mis tavapärasest natukene erineb ja milles palutakse kindlasti läbi lingi mingi toiming teha? Või saatis mõni teenusepakkuja kirja, et Su konto läheb kohe lukku, kui Sa kirjas olevale lingile ei vajuta ja oma kasutajanime ning parooli ei sisesta?

Need on õngitsuskirjad, mille eesmärk on panna Sind lingile vajutades või manust avades tundlikku infot avaldama või pahavara oma süsteemi paigaldama. Tihti kasutatakse õngitsuskirjades ära juba varem organisatsiooni või Sinu kohta kogutud infot. Kiri võib tulla tuttava inimese nime alt või kellegi teenusepakkujalt Sinu meeskonnliikme aadressilt. Sisuks aga on tavapärane igapäevatööd puudutav tekst: näiteks arve või lepinguga seotud tegevus. Kirjas juhendatu järgi toimides võidakse Sulle teadmata Sinu arvutisse paigaldada pahavara, avanenud veebilehele oma andmeid sisestades võivad need peagi olla tumeveebis müügil.

Koolitusel „Ohtlikud õngitsuskirjad ja õngitsussõnumid“ omandatu aitab Sul ohtlikke olukordi ära tunda ja valida sobivad käitumismallid.

Koolituse eesmärk on õpetada ära tundma õngitsuskirju ja- sõnumeid ning mida selliste kirjadega/ sõnumitega teha, et ennast ja oma tööandjat mitte ohtu seada. Õpingute käigus pannakse uued teadmised proovile ning lõpus testitakse oma oskusi õngitsuskirjadega/-sõnumitega toimetulekul.

Sihtgrupp:

Koolitus on Sulle, kui puutud igapäevaselt kokku e-kirjade või sotsiaalmeediaga (Facebook, Twitter, foorumid)

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab aru kui teda tahetakse petta
 • oskab ära tunda ka varjatud  õngitsuskirja/ -sõnumi
 • oskab nimetada õngitsuskirjadega/ -sõnumitega seotud ohte
 • teab turvalisi käitumismalle õngitsuskirja/-sõnumi kahtluse korral

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Õpilane kasutab igapäevaselt e-posti.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub distantsõppe meetodil veebikoolitustena/kontaktkoolitusena, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks muuta. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning individuaalse ülesande täitmisel.

Koolitust on võimalik ka läbi viia sisekoolitusena.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 2 akadeemilist tundi

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Õngitsussõnumid ja õngitsuskirjad – mis need on ja millised ohud nendes peituvad; näited, kuidas ära tunda, kuidas sellise sõnumite ja kirjadega edasi käituda.
 • Enamlevinud skeemid ja nende vastumeetmed.
 • Sõnumite ja linkidega leviv pahavara – millised on ohud; näited, kuidas ära tunda, kuidas selliste sõnumitega käituda.
 • Mis võib kaasneda lekkinud parooli ja/või kasutajanime/e-maili aadressiga. 
 • Mida tavakasutaja peab teadma ründevektoritest ja kuidas ennast kaitsta. 

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Koolituse viib läbi Thea Sogenbits

Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

Loe ka koolitusest artiklit:

8 asja mida teha, kui kahtlustad, et sinu sotsiaalmeeldiakonto on langenud küberpäti ohvriks

Koolitajad

 • Thea Sogenbits

  Thea Sogenbits
  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

  Thea Sogenbits

  Thea Sogenbits
  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Veebikoolitus

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]