Personalijuht kui strateegiline partner

Kuidas kehtestada end personalivaldkonna eestvedajana mõjusalt ja inspireerivalt?

Personalijuht kui strateegiline partner

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel käsitleb Ülle Pind (end Matt) personalijuhi praktikas kõige olulisemaid võtmeteemasid ja komistuskive. Personalijuht saavutab inimeste juhtimise eesmärgid koostöös juhtkonna ja töötajatega. Aidates teistel saavutada oma eesmärke saavutab ta ka enda omad. Miks siis ikkagi personalijuht leiab end organisatsioonis sageli olukorras, kus ta on muudatuste keskmes, korraga mitme tule vahel ja üksi?

Ühelt poolt tuleb personalijuhil toetada ettevõtte juhtkonda eesmärkide saavutamisel ja esindada omanike huve, kuid samaaegselt olla ka eestvedajaks motiveeriva töökeskkonna loomisel töötajatele. Need huvid ei pruugi alati ühtida. Olles võrdväärseks strateegiliseks partneriks tippjuhtkonnale tuleb tal sageli lahendada erinevate juhtide ja töötajatega seotud keerukaid olukordi. Rolli olemus võib olla sageli vastuoluline, sest inimeste juhtimises üheseid vastuseid ja lahendusi ei ole ning just personalijuht on sageli see, kelle otsa vaadatakse keerukates juhtimisolukordades, raskete muudatuste elluviimisel. Kas ja kuidas saab personalijuhitööd teha kõigi huve esindades jätkuva sisemise põlemisega?

Personalijuhi sütitav eestvedamine ja enesekindel valdkonna juhtimine mõjutab tugeva organisatsioonikultuuri ja püsiva tööheaolu hoidmist. Püsivalt häid tulemusi võimalik saavutada üksnes läbi tugeva sisemise partnerluse ja koostöö.  Tugev meeskond, hea koostöö, kõrge eneseusaldus, veenev enesekehtestamine ja head suhtlemisoskused on  aluseks personalijuhi rolli strateegiliseks elluviimiseks –  et kõigi vajadused ja huvid oleks kaetud ning personalijuht ka ise tasakaalus.

 

Aastal 2021 tunnustati Ülle Pindi tööd Swedbankis Aasta juhi ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE Mõjukaima personalijuhi tiitliga.

 

Koolituse eesmärgid:

 • jagada teadmisi ja praktikas toimivaid tööriistu, et olla mõjus strateegiline partner juhtkonnas  ja  inspireeriv personalivaldkonna eestvedaja organisatsioonis;
 • anda arusaam, milliseid sihtgruppe kaasates ja milliseid protsesse juurutades tagada personalitöö eesmärkide saavutamine;
 • anda näpunäiteid, kuidas kehtestada end keerulistes olukordades ja vajalike otsuste elluviimisel.

Koolitusele on oodatud personalijuhid ja personalivaldkonna eest vastutajad nii väikestest, keskmise suurusega kui ka suurtest ettevõtetest ja organisatsioonidest. Tänu Ülle Pindi mitmekesisele kogemusele sobib see koolitus hästi neile, kes rahvusvaheliste kontsernide Eesti harudes vastutavad personalivaldkonna eest.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele.

 • Kas tunned, et vajad lisateadmisi strateegilisest personalijuhtimisest, mis viib sind juhtkonnas otsustajate ringi?
 • Soovid teada, kuidas viia ellu personalistrateegiat, mis toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist?
 • Tahad saavutada igapäevases personalitöös olukorra, kus tunned, et kõigi eesmärgid on saavutatud ja sa ise oled samuti rahul?
 • Soovid end valdkonnajuhina paremini kehtestada?
 • Soovid ,et „kahe tule vahel“ olekust kasvaks välja sidus ja kaasav koostöö erinevate osapooltega?
 • Soovid, et juhid tegeleksid oma inimeste juhtimisega ja sinu rolliks on pigem juhtide toetamine läbi asjakohaste protsesside?
 • Tahad olla strateegiliseks partneriks oma tippjuhist juhile?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab strateegilise personalijuhtimise põhilisi protsesse ja oskab hinnata nende mõju ettevõtte tulemuste juhtimisele;
 • teab personalitöö otsustusprotsesside elluviimiseks ja kaasamiseks sobivaid kommunikatsioonikanaleid ja strateegiaid;
 • tunneb personalitöö elluviimiseks vajalike suhtekorralduse ja läbirääkimiste põhimõtteid;
 • mõistab enesejuhtimise põhimõtteid, mis on aluseks enesekehtestamisele strateegilise partnerina.
 • mõistab, kuidas luua usaldust personalijuhtimise valdkonna erinevate protsesside elluviimiseks.

Koolitusel hinnatakse õpiväljundite saavutamist

 1. juhtimiskaasuse analüüsi ja arutelude abil;
 2. eneseanalüüsi abil, milles osaleja võrdleb koolituse alguses püstitatud eesmärke oma uute teadmistega;
 3. igal osalejal sõnastab koolituse lõpus 1-5 konkreetset tegevust, mida ta plaanib rakendada.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel aktiivne osalemine. 

Koolitusel põimib Ülle Pind erialase vajaliku teooria ja erinevad praktikad koolitaja enda kogemussalvest ja koolitusel osalejate näidetest. Koolituse käigus toimuvad arutelud erinevates ettevõtetes kasutatavate praktikate kohta, mis aitavad laiendada koolitaja poolt antavate teadmiste- kogemuste pagasit.

Iga koolitusploki lõpus toimub lühike kokkuvõte räägitust ja praktilised harjutused suures grupis, väiksemates rühmades või individuaalsel tasandil. Iga 1,5 h koolitusplokk jaotub ca 50 minutit aktiivõpet ja 40 minutit arutelu ja individuaalset tööd. Loengu ajal kaasatakse koolitusgruppi jooksvalt arvamuse, näidete ja kogemuste jagamiseks.

Koolituse jooksul lahendatakse ühe läbiva juhtimiskaasusena ühe ettevõtte näitel  erinevaid võimalikke praktikaid, mis võimaldab hinnata personalijuhi rolli kõrvaltvaates ja tema võimalikke tegevusi ning nende edukust.

Juhtumianalüüsil kasutame väga klassikaliste võimaluste ja väljakutsetega organisatsiooninäidet, kus personalijuhil on väljakutsed enda kehtestamisega. Sellist juhtumianalüüsi ühiselt tehes peaksid kõik praktikud leidma seoseid oma tegelikkusega ning leidma võimalikke lahenduskäike, mida oma töös hiljem ellu viia.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Kuula ka raadiosaadet:

Äripäeva juhtimiskool: kuidas teha personal õnnelikuks?

Koolitajad

 • Ülle Pind (end. Matt)

  Ülle Pindil on rohkem kui 20-aastane personalijuhtimise kogemus erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes personalitöö, tööohutuse ja haldustöö kujundajana. Lisaks tänasele pangandussektori kogemusele on ta töötanud Ericsson Eesti, Elocteq Tallinna, Stora Enso Baltikumi ja Paikuse Saeveski personalijuhina.

  Ülle on kuulunud 20 aasta jooksul erinevate ettevõtete tippjuhtkonda, olles seejuures paljude organisatsioonimuudatuste eestvedajaks ja elluviijaks. Oma eesmärgiks personalijuhina on ta püsitanud inimesekeskse ja tulemustele orienteeritud organisatsioonikultuuride kujundamise. Personalitööga tegi Ülle algust Paikuse Saeveski AS sekretärina, kasvades samas ettevõttes edasi personalijuhiks. Paikuse Saeveskile omistati 2002 Äripäeva ja Pere- ja töötajasõbraliku ettevõtte tiitel. Ülle on oma karjääri jooksul samm-sammult kasvanud Eesti personalitöö oluliseks mõjuisikuks.

  Lisaks personalivaldkonna juhtimisele omab Ülle pikaajalist juhtimiskogemust ka otsese juhi, koolitaja ja juhtide coachina olles rahvusvahelist sertifitseeritud tippjuhtide coach. Üllele on meeldinud õppida: magistriõpe Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise, bakalaureusekraad Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal ja õigusteade diplomiõppe Tallinna Majanduskoolis. Uhkust tunneb ta ka Tallinna Tehnikakoolis omandatud naiste ja laste ülerõivaste rätsepa diplomi üle. Kõiki oskusi ja teadmisi on saanud elus kasutada.

  Ülle kujundatud personalijuhtimine on olnud alati suunatud inimesekeskse ja tulemuste saavutamist toetavate organisatsioonikultuuride loomisele, kus läbi kõrge tööalase pühendumuse ja professionaalsuse luuakse rahulduspakkuvaid tulemusi nii ettevõtte kui töötaja vaatest. Läbi pikaajalise praktika on ta veendunud, et läbi inimliku suhtumise ja õppimist maksimeeriva organisatsioonikultuuri paranevad töötulemused ja tõuseb inimeste motivatsioon. Töötajad vajavad organisatsioonis perspektiivitunnet ja selles on tööalaste oskuste tõusul ja kaasaval juhtimisel täita tähtis roll.

  Aastal 2021 tunnustati Ülle tööd Swedbankis Aasta juhi ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE Mõjukaima personalijuhi tiitliga.

  Ülle Pind (end. Matt)

  Ülle Pindil on rohkem kui 20-aastane personalijuhtimise kogemus erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes personalitöö, tööohutuse ja haldustöö kujundajana. Lisaks tänasele pangandussektori kogemusele on ta töötanud Ericsson Eesti, Elocteq Tallinna, Stora Enso Baltikumi ja Paikuse Saeveski personalijuhina.

  Ülle on kuulunud 20 aasta jooksul erinevate ettevõtete tippjuhtkonda, olles seejuures paljude organisatsioonimuudatuste eestvedajaks ja elluviijaks. Oma eesmärgiks personalijuhina on ta püsitanud inimesekeskse ja tulemustele orienteeritud organisatsioonikultuuride kujundamise. Personalitööga tegi Ülle algust Paikuse Saeveski AS sekretärina, kasvades samas ettevõttes edasi personalijuhiks. Paikuse Saeveskile omistati 2002 Äripäeva ja Pere- ja töötajasõbraliku ettevõtte tiitel. Ülle on oma karjääri jooksul samm-sammult kasvanud Eesti personalitöö oluliseks mõjuisikuks.

  Lisaks personalivaldkonna juhtimisele omab Ülle pikaajalist juhtimiskogemust ka otsese juhi, koolitaja ja juhtide coachina olles rahvusvahelist sertifitseeritud tippjuhtide coach. Üllele on meeldinud õppida: magistriõpe Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise, bakalaureusekraad Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal ja õigusteade diplomiõppe Tallinna Majanduskoolis. Uhkust tunneb ta ka Tallinna Tehnikakoolis omandatud naiste ja laste ülerõivaste rätsepa diplomi üle. Kõiki oskusi ja teadmisi on saanud elus kasutada.

  Ülle kujundatud personalijuhtimine on olnud alati suunatud inimesekeskse ja tulemuste saavutamist toetavate organisatsioonikultuuride loomisele, kus läbi kõrge tööalase pühendumuse ja professionaalsuse luuakse rahulduspakkuvaid tulemusi nii ettevõtte kui töötaja vaatest. Läbi pikaajalise praktika on ta veendunud, et läbi inimliku suhtumise ja õppimist maksimeeriva organisatsioonikultuuri paranevad töötulemused ja tõuseb inimeste motivatsioon. Töötajad vajavad organisatsioonis perspektiivitunnet ja selles on tööalaste oskuste tõusul ja kaasaval juhtimisel täita tähtis roll.

  Aastal 2021 tunnustati Ülle tööd Swedbankis Aasta juhi ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE Mõjukaima personalijuhi tiitliga.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Strateegiline personalijuhtimine ja ootused personalijuhile

 • Strateegilisele personalijuhtimisele seatavad ootused muutunud keskkonnas.
 • Ettevõtte eesmärkide saavutamiseks sobiliku personalistrateegia ja atraktiivse tööandja brändi kujundamine.
 • Personalitöö tegevusplaani ja juhtimismõõdikute väljatöötamine ja kaasav elluviimine.

Kasutatavad meetodid:

 1. Arutelud väikestes rühmades ja grupis: Millised on personalijuhtimise tänased väljakutsed ja võimalused?
 2. Individuaalne töö: Milline on minu tänane personalijuhtimise alane suurim väljakutse oma organisatsioonis?

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Strateegiline partnerlus juhtkonnas ja enesekehtestamine otsuste elluviimisel

 • Tippjuhtkonna, keskastmejuhtide ja töötajate ootused personalijuhtimisele. Personalijuhi roll ja võimalused strateegiliseks partnerluseks tippjuhtkonnas.
 • Enesekehtestamine ja kaasamine personalijuhi töös.
 • Toimetulek vastuseisuga otsuste elluviimisel ja eneseusk personalijuhi töös. Püsiva usalduse loomine.

Kasutatavad meetodid:

 1. Arutelud väikestes rühmades ja grupis: Personalijuhtimise alase kaasuse analüüs
 2. Individuaalne töö: 1-3 valdkonda tänases töös, mis on täna hästi ja 1-3 mida tahaksin muuta

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Personalijuhi tööriistad kommunikatsiooni juhtimisel ja kaasamisel

 • Suhtekorraldus ja sõnumite edasiandmine organisatsioonis. Mõjus sise- ja väliskommunikatsioon organisatsioonikultuuri kujundamisel.
 • Juhtide kaasamine ja lobby-töö tegevuste elluviimisel ja erinevate kommunikatsioonistrateegiate kasutamine.
 • Motiveeriva töötajakogemuse loomine organisatsioonis ja töötajate kaasamine.

Kasutatavad meetodid:

Arutelud väikestes rühmades ja grupis: Personalijuhtimise alase kaasuse analüüs jätkub.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Personalijuht muudatuste keskmes – eestvedaja ja inspireerija

 • Visioon, missioon, väärtused personalijuhi töös ja organisatsioonikultuuri kujundamisel.
 • Personalijuht väärtustloovate uuenduste eestvedaja rollis.
 • Isiklik personalijuhi-bränd, tööpõhimõtted ja professionaalsus.
 • Personalijuhtimise karjääri kujundamine ja personalimeeskonna juhtimine.

Kasutatavad meetodid: 1) Individuaalne töö: isikliku tasakaalu analüüs ja tegevused personalitöö alase professionaalsuse jätkuvaks arendamiseks.

Personalijuht kui strateegiline partner

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel käsitleb Ülle Pind (end Matt) personalijuhi praktikas kõige olulisemaid võtmeteemasid ja komistuskive. Personalijuht saavutab inimeste juhtimise eesmärgid koostöös juhtkonna ja töötajatega. Aidates teistel saavutada oma eesmärke saavutab ta ka enda omad. Miks siis ikkagi personalijuht leiab end organisatsioonis sageli olukorras, kus ta on muudatuste keskmes, korraga mitme tule vahel ja üksi?

Ühelt poolt tuleb personalijuhil toetada ettevõtte juhtkonda eesmärkide saavutamisel ja esindada omanike huve, kuid samaaegselt olla ka eestvedajaks motiveeriva töökeskkonna loomisel töötajatele. Need huvid ei pruugi alati ühtida. Olles võrdväärseks strateegiliseks partneriks tippjuhtkonnale tuleb tal sageli lahendada erinevate juhtide ja töötajatega seotud keerukaid olukordi. Rolli olemus võib olla sageli vastuoluline, sest inimeste juhtimises üheseid vastuseid ja lahendusi ei ole ning just personalijuht on sageli see, kelle otsa vaadatakse keerukates juhtimisolukordades, raskete muudatuste elluviimisel. Kas ja kuidas saab personalijuhitööd teha kõigi huve esindades jätkuva sisemise põlemisega?

Personalijuhi sütitav eestvedamine ja enesekindel valdkonna juhtimine mõjutab tugeva organisatsioonikultuuri ja püsiva tööheaolu hoidmist. Püsivalt häid tulemusi võimalik saavutada üksnes läbi tugeva sisemise partnerluse ja koostöö.  Tugev meeskond, hea koostöö, kõrge eneseusaldus, veenev enesekehtestamine ja head suhtlemisoskused on  aluseks personalijuhi rolli strateegiliseks elluviimiseks –  et kõigi vajadused ja huvid oleks kaetud ning personalijuht ka ise tasakaalus.

 

Aastal 2021 tunnustati Ülle Pindi tööd Swedbankis Aasta juhi ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE Mõjukaima personalijuhi tiitliga.

 

Koolituse eesmärgid:

 • jagada teadmisi ja praktikas toimivaid tööriistu, et olla mõjus strateegiline partner juhtkonnas  ja  inspireeriv personalivaldkonna eestvedaja organisatsioonis;
 • anda arusaam, milliseid sihtgruppe kaasates ja milliseid protsesse juurutades tagada personalitöö eesmärkide saavutamine;
 • anda näpunäiteid, kuidas kehtestada end keerulistes olukordades ja vajalike otsuste elluviimisel.

Koolitusele on oodatud personalijuhid ja personalivaldkonna eest vastutajad nii väikestest, keskmise suurusega kui ka suurtest ettevõtetest ja organisatsioonidest. Tänu Ülle Pindi mitmekesisele kogemusele sobib see koolitus hästi neile, kes rahvusvaheliste kontsernide Eesti harudes vastutavad personalivaldkonna eest.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele.

 • Kas tunned, et vajad lisateadmisi strateegilisest personalijuhtimisest, mis viib sind juhtkonnas otsustajate ringi?
 • Soovid teada, kuidas viia ellu personalistrateegiat, mis toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist?
 • Tahad saavutada igapäevases personalitöös olukorra, kus tunned, et kõigi eesmärgid on saavutatud ja sa ise oled samuti rahul?
 • Soovid end valdkonnajuhina paremini kehtestada?
 • Soovid ,et „kahe tule vahel“ olekust kasvaks välja sidus ja kaasav koostöö erinevate osapooltega?
 • Soovid, et juhid tegeleksid oma inimeste juhtimisega ja sinu rolliks on pigem juhtide toetamine läbi asjakohaste protsesside?
 • Tahad olla strateegiliseks partneriks oma tippjuhist juhile?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab strateegilise personalijuhtimise põhilisi protsesse ja oskab hinnata nende mõju ettevõtte tulemuste juhtimisele;
 • teab personalitöö otsustusprotsesside elluviimiseks ja kaasamiseks sobivaid kommunikatsioonikanaleid ja strateegiaid;
 • tunneb personalitöö elluviimiseks vajalike suhtekorralduse ja läbirääkimiste põhimõtteid;
 • mõistab enesejuhtimise põhimõtteid, mis on aluseks enesekehtestamisele strateegilise partnerina.
 • mõistab, kuidas luua usaldust personalijuhtimise valdkonna erinevate protsesside elluviimiseks.

Koolitusel hinnatakse õpiväljundite saavutamist

 1. juhtimiskaasuse analüüsi ja arutelude abil;
 2. eneseanalüüsi abil, milles osaleja võrdleb koolituse alguses püstitatud eesmärke oma uute teadmistega;
 3. igal osalejal sõnastab koolituse lõpus 1-5 konkreetset tegevust, mida ta plaanib rakendada.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel aktiivne osalemine. 

Koolitusel põimib Ülle Pind erialase vajaliku teooria ja erinevad praktikad koolitaja enda kogemussalvest ja koolitusel osalejate näidetest. Koolituse käigus toimuvad arutelud erinevates ettevõtetes kasutatavate praktikate kohta, mis aitavad laiendada koolitaja poolt antavate teadmiste- kogemuste pagasit.

Iga koolitusploki lõpus toimub lühike kokkuvõte räägitust ja praktilised harjutused suures grupis, väiksemates rühmades või individuaalsel tasandil. Iga 1,5 h koolitusplokk jaotub ca 50 minutit aktiivõpet ja 40 minutit arutelu ja individuaalset tööd. Loengu ajal kaasatakse koolitusgruppi jooksvalt arvamuse, näidete ja kogemuste jagamiseks.

Koolituse jooksul lahendatakse ühe läbiva juhtimiskaasusena ühe ettevõtte näitel  erinevaid võimalikke praktikaid, mis võimaldab hinnata personalijuhi rolli kõrvaltvaates ja tema võimalikke tegevusi ning nende edukust.

Juhtumianalüüsil kasutame väga klassikaliste võimaluste ja väljakutsetega organisatsiooninäidet, kus personalijuhil on väljakutsed enda kehtestamisega. Sellist juhtumianalüüsi ühiselt tehes peaksid kõik praktikud leidma seoseid oma tegelikkusega ning leidma võimalikke lahenduskäike, mida oma töös hiljem ellu viia.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Kuula ka raadiosaadet:

Äripäeva juhtimiskool: kuidas teha personal õnnelikuks?

Koolitajad

 • Ülle Pind (end. Matt)

  Ülle Pindil on rohkem kui 20-aastane personalijuhtimise kogemus erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes personalitöö, tööohutuse ja haldustöö kujundajana. Lisaks tänasele pangandussektori kogemusele on ta töötanud Ericsson Eesti, Elocteq Tallinna, Stora Enso Baltikumi ja Paikuse Saeveski personalijuhina.

  Ülle on kuulunud 20 aasta jooksul erinevate ettevõtete tippjuhtkonda, olles seejuures paljude organisatsioonimuudatuste eestvedajaks ja elluviijaks. Oma eesmärgiks personalijuhina on ta püsitanud inimesekeskse ja tulemustele orienteeritud organisatsioonikultuuride kujundamise. Personalitööga tegi Ülle algust Paikuse Saeveski AS sekretärina, kasvades samas ettevõttes edasi personalijuhiks. Paikuse Saeveskile omistati 2002 Äripäeva ja Pere- ja töötajasõbraliku ettevõtte tiitel. Ülle on oma karjääri jooksul samm-sammult kasvanud Eesti personalitöö oluliseks mõjuisikuks.

  Lisaks personalivaldkonna juhtimisele omab Ülle pikaajalist juhtimiskogemust ka otsese juhi, koolitaja ja juhtide coachina olles rahvusvahelist sertifitseeritud tippjuhtide coach. Üllele on meeldinud õppida: magistriõpe Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise, bakalaureusekraad Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal ja õigusteade diplomiõppe Tallinna Majanduskoolis. Uhkust tunneb ta ka Tallinna Tehnikakoolis omandatud naiste ja laste ülerõivaste rätsepa diplomi üle. Kõiki oskusi ja teadmisi on saanud elus kasutada.

  Ülle kujundatud personalijuhtimine on olnud alati suunatud inimesekeskse ja tulemuste saavutamist toetavate organisatsioonikultuuride loomisele, kus läbi kõrge tööalase pühendumuse ja professionaalsuse luuakse rahulduspakkuvaid tulemusi nii ettevõtte kui töötaja vaatest. Läbi pikaajalise praktika on ta veendunud, et läbi inimliku suhtumise ja õppimist maksimeeriva organisatsioonikultuuri paranevad töötulemused ja tõuseb inimeste motivatsioon. Töötajad vajavad organisatsioonis perspektiivitunnet ja selles on tööalaste oskuste tõusul ja kaasaval juhtimisel täita tähtis roll.

  Aastal 2021 tunnustati Ülle tööd Swedbankis Aasta juhi ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE Mõjukaima personalijuhi tiitliga.

  Ülle Pind (end. Matt)

  Ülle Pindil on rohkem kui 20-aastane personalijuhtimise kogemus erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes personalitöö, tööohutuse ja haldustöö kujundajana. Lisaks tänasele pangandussektori kogemusele on ta töötanud Ericsson Eesti, Elocteq Tallinna, Stora Enso Baltikumi ja Paikuse Saeveski personalijuhina.

  Ülle on kuulunud 20 aasta jooksul erinevate ettevõtete tippjuhtkonda, olles seejuures paljude organisatsioonimuudatuste eestvedajaks ja elluviijaks. Oma eesmärgiks personalijuhina on ta püsitanud inimesekeskse ja tulemustele orienteeritud organisatsioonikultuuride kujundamise. Personalitööga tegi Ülle algust Paikuse Saeveski AS sekretärina, kasvades samas ettevõttes edasi personalijuhiks. Paikuse Saeveskile omistati 2002 Äripäeva ja Pere- ja töötajasõbraliku ettevõtte tiitel. Ülle on oma karjääri jooksul samm-sammult kasvanud Eesti personalitöö oluliseks mõjuisikuks.

  Lisaks personalivaldkonna juhtimisele omab Ülle pikaajalist juhtimiskogemust ka otsese juhi, koolitaja ja juhtide coachina olles rahvusvahelist sertifitseeritud tippjuhtide coach. Üllele on meeldinud õppida: magistriõpe Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise, bakalaureusekraad Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal ja õigusteade diplomiõppe Tallinna Majanduskoolis. Uhkust tunneb ta ka Tallinna Tehnikakoolis omandatud naiste ja laste ülerõivaste rätsepa diplomi üle. Kõiki oskusi ja teadmisi on saanud elus kasutada.

  Ülle kujundatud personalijuhtimine on olnud alati suunatud inimesekeskse ja tulemuste saavutamist toetavate organisatsioonikultuuride loomisele, kus läbi kõrge tööalase pühendumuse ja professionaalsuse luuakse rahulduspakkuvaid tulemusi nii ettevõtte kui töötaja vaatest. Läbi pikaajalise praktika on ta veendunud, et läbi inimliku suhtumise ja õppimist maksimeeriva organisatsioonikultuuri paranevad töötulemused ja tõuseb inimeste motivatsioon. Töötajad vajavad organisatsioonis perspektiivitunnet ja selles on tööalaste oskuste tõusul ja kaasaval juhtimisel täita tähtis roll.

  Aastal 2021 tunnustati Ülle tööd Swedbankis Aasta juhi ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE Mõjukaima personalijuhi tiitliga.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Strateegiline personalijuhtimine ja ootused personalijuhile

 • Strateegilisele personalijuhtimisele seatavad ootused muutunud keskkonnas.
 • Ettevõtte eesmärkide saavutamiseks sobiliku personalistrateegia ja atraktiivse tööandja brändi kujundamine.
 • Personalitöö tegevusplaani ja juhtimismõõdikute väljatöötamine ja kaasav elluviimine.

Kasutatavad meetodid:

 1. Arutelud väikestes rühmades ja grupis: Millised on personalijuhtimise tänased väljakutsed ja võimalused?
 2. Individuaalne töö: Milline on minu tänane personalijuhtimise alane suurim väljakutse oma organisatsioonis?

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Strateegiline partnerlus juhtkonnas ja enesekehtestamine otsuste elluviimisel

 • Tippjuhtkonna, keskastmejuhtide ja töötajate ootused personalijuhtimisele. Personalijuhi roll ja võimalused strateegiliseks partnerluseks tippjuhtkonnas.
 • Enesekehtestamine ja kaasamine personalijuhi töös.
 • Toimetulek vastuseisuga otsuste elluviimisel ja eneseusk personalijuhi töös. Püsiva usalduse loomine.

Kasutatavad meetodid:

 1. Arutelud väikestes rühmades ja grupis: Personalijuhtimise alase kaasuse analüüs
 2. Individuaalne töö: 1-3 valdkonda tänases töös, mis on täna hästi ja 1-3 mida tahaksin muuta

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Personalijuhi tööriistad kommunikatsiooni juhtimisel ja kaasamisel

 • Suhtekorraldus ja sõnumite edasiandmine organisatsioonis. Mõjus sise- ja väliskommunikatsioon organisatsioonikultuuri kujundamisel.
 • Juhtide kaasamine ja lobby-töö tegevuste elluviimisel ja erinevate kommunikatsioonistrateegiate kasutamine.
 • Motiveeriva töötajakogemuse loomine organisatsioonis ja töötajate kaasamine.

Kasutatavad meetodid:

Arutelud väikestes rühmades ja grupis: Personalijuhtimise alase kaasuse analüüs jätkub.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Personalijuht muudatuste keskmes – eestvedaja ja inspireerija

 • Visioon, missioon, väärtused personalijuhi töös ja organisatsioonikultuuri kujundamisel.
 • Personalijuht väärtustloovate uuenduste eestvedaja rollis.
 • Isiklik personalijuhi-bränd, tööpõhimõtted ja professionaalsus.
 • Personalijuhtimise karjääri kujundamine ja personalimeeskonna juhtimine.

Kasutatavad meetodid: 1) Individuaalne töö: isikliku tasakaalu analüüs ja tegevused personalitöö alase professionaalsuse jätkuvaks arendamiseks.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]