IT analüütik

Power BI (õhtune)

Kestus: 16 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

Power BI on nii interaktiivne andmete visualiseerimise tööriist kui ka äri analüütika teenus.

See on mõeldud kõigile, kes töötavad andmetega ja puutuvad kokku raporteerimisega. Power BI võimaldab kasutajal luua dünaamilisi raporteid ning jagada need lõppkasutajatega. Power BI kasutaja suudab läbi oma teenuse hallata kõike -  alates lähteandmetest kuni lõpp-tulemuseni. Kõik lahendused on madala koodivajadusega ega nõua erilisi programmeerimise alaseid teadmisi.

Allpool on näide Power BI raportist, mille saab luua  vähem kui 5 minutiga.

 

Sihtgrupp:

Kõik Exceli kasutajad. Analüütikud, juhid, raamatupidajad jne.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab laadida andmed Power BI programmi.
 • Teab, kuidas luua andmemudeli seoseid.
 • Oskab kategoriseerida ja määrata andmetüüpe.
 • Suudab luua visuaalidele erinevaid kiir-mõõdikuid.
 • Oskab visualiseerida ja kujundada andmeid eri tüüpi joonistel.
 • Oskab jagada andmeid Power BI Service keskkonnas.
 • Oskab luua näidukute blokke veebi töökeskkonnas.
 • Oskab hallata turvaseadistusi.
 • Suudab lahendada andmeanalüüsis erinevaid ülesandeid.
 • Oskab kasutada Power BI tehisintellekti abi andmete analüüsimisel.

Koolitusel osalemise eeldused:

Eelnev kogemus Exceli ja funktsioonidega. Kasuks tulevad Power Query teadmised.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Andmete laadimine PBI Desktop programmi.
 • Andmemudeli koostamine ja seosed.
 • Andmetüübid ja kategoriseerimine.
 • Erinevate kiir-mõõdikute loomine.
 • Andmete visualiseerimine.
 • Visuaalide kujundamine.
 • Raporti publitseerimine PBI Service töökeskkonda.
 • Töökeskkonnas näidikute bloki koostamine.
 • Töökeskkonna ja raportite jagamine erinevate kasutajate vahel.
 • Turvaseadistused.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet. Koolitus toimub neljal järjestikusel õhtul kell 17.00-20.30.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

KOOLITAJA

Stig Granlund

Stig on töötanud analüütikuna enam kui viis aastat mitmes rahvusvahelises suurettevõttes. Kolleegide tööalasest nõustamisest kasvas välja koolitamise hobi ja nii on ta üle kahe aasta tegelenud Exceli ja MS Office koolitustega.

Lisaks on Stig spetsialiseerunud Power BI ja Power Query teemadele ning talle on omistatud Microsofti poolt ametlik sertifikaat BI valdkonnas: Microsoft® Certified Solutions Associate: BI Reporting.

Igapäevaselt töötab Stig BI lahenduste juhteksperdina turu-uuringute valdkonnas. Talle meeldib tegeleda õpetamisega, arendades inimestes analüütilist mõtlemist - "Parim tööriist selleks on ei midagi muud, kui Excel!"

AJAKAVA

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Sissejuhatus

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Andmete import

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Andmete puhastamine

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Mudeli seosed

20:30

20:30

Päeva lõpetamine

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Arvutatud tulbad

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Arvutatud tabelid

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Mõõdikud

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Andmete visualiseerimine

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Visuaalide kujundamine

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Raporti koostamine

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Erinevad vaated

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Raporti kujundamine

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Raporti laadimine weebi

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Weebikeskkonna haldamine

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Weebirakendused

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Kokkuvõte

REGISTREERIMINE
12.-15.10.2020 Power BI (õhtune)
Hind:
400 €
480 € km-ga
Osalejate arv:
30.11-3.12.2020 Power BI (õhtune)
Hind:
400 €
480 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 667 0134 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0134 või info@koolitus.ee.

Vaata ka neid