Product designer - UI/UX disaini kursus edasijõudnutele + mentorprogramm

Mis juhtub, kui disainerilt oodatakse, et ta suudab süveneda ärianalüüsi, programmeerimise planeerimisse ning digitaalsete tootearendusse?

Product designer - UI/UX disaini kursus edasijõudnutele + mentorprogramm

Kestus:

144 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi toimub klassiruumis ning 128 akadeemilist tundi toimub 2 kuu jooksul iseseisva- ja mentorõppena (sh iseseisev õpe 121 ak h ja 7 ak h koolitajaga koos mentorõpe.

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Suhtumine disaineritesse on viimaste aastate jooksul tugevalt muutunud. Disainereid peetakse palju enamaks kui kellegiks, kes oskab ilusat pilti joonistada. Multidistsiplinaarsed tiimid tajuvad hea disaineri mõju digitaalsete toodete arendusele intensiivsemalt kui kunagi varem. Sellest ka rolli nimetus „product designer“, mis koosneb sõnadest UX disainer ning tooteomanik. Kui digitoote kasutusmugavuse või ärieesmärkide saavutamisega seoses tekivad probleemid, pöörduvad ärijuhid tavaliselt enne oluliste otsuste vastuvõtmist product designerite poole.

Aastakoolitajaitk

Mida aeg edasi, seda enam on ärijuhid valmis funktsionaalsetesse küsimustesse süvenema koostöös product designeritega, kes siinkohal ei ole ainult toeks võimalike probleemide ennetamisel, vaid ka aitavad lahendada äripoolel probleeme strateegilisest vaatepunktist - olgu selleks ärimudeli või väärtuspakkumise analüüs, teenusedisaini klienditeekonna kaardistamine või tarkvaraarenduse planeerimine.

UI/UX disaini edasijõudnute kursuse eesmärk on anda oskused, et tegutseda product designerina, kes on hea tiimi kommunikatsioonis, oskab teha keerukamaid prototüüpe Figmas ja Axures ning on võimeline elementaarsel tasemel juhtima disainikeskset digitootearendust ja tarkvaraarendust.

Koolituse hind sisaldab ka personaalset 2-kuulist mentorpaketti, mille eesmärgiks on aidata osalejal käivitada konkreetse IT projekti projektijuhtimine. Mentorõppe osa koosneb nii praktilisest tööst kui iseõppimisest ning sisaldab viite sessiooni mentoriga. Sobib neile, kellel on tõsisem soov asuda tööle product designerina või soovivad tegeleda oma organisatsioonis lisaks disainimisele ka tootejuhtimise ning IT projektijuhtimisega.

Koolitus toimub koostöös Futurist Estonia OÜ-ga.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud: UI disainerid, UX disainerid, graafilised disainerid, tooteomanikud, teenusejuhid ning analüütikud, kes oskavad juba luua prototüüpe Figmas / Axures ning lõppkasutajatega testimisi läbi viia.

Samuti soovitame antud kursust jätkukoolitusena kõikidele, kes on juba läbinud Andres Kostivi koolituse „UI/UX – Kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disain“

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab teha ärianalüüsi ning koostööd ärijuhtide ja teiste multidistsiplinaarsete tiimidega
 • Analüüsib ärimudelit, väärtuspakkumist ning klienditeekonda
 • Teab, kuidas planeerida tarkvaraarendust iganädalaste tsüklitena scrum’ga
 • Oskab luua keerukamaid prototüüpe, disainisüsteemi ning taaskasutatavaid komponente Figmas ja Axures
 • Mõistab dokumenteerida kasutuslugusid e. use case’sid
 • Mõtestab Live järgset ostulehtri analüütikat Google Analyticsis ning Hotjaris

Koolitusel osalemise eeldused:

Osaleja oskab juba kasutada graafilise disaini tarkvara Figmat, Sketchi, Illustratorit, Indesigni, Photoshopi või Adobe XD’d vähemalt keskmisel tasemel. Osaleja saab aru inglise kirjakeelest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud valdavalt praktilise harjutamisena arvutitarkvarades. Teemaploki pikkuseks on 1,5-2 tundi, millest 15-30 minutit on sissejuhatav teooria ja ülejäänud praktiline harjutus.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse tunnis harjutuste läbimisega nõutud aja jooksul.

Maht: 144 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi toimub klassiruumis ning 128 akadeemilist tundi toimub 2 kuu jooksul iseseisva- ja mentorõppena (sh iseseisev õpe 121 ak h ja 7 ak h koolitajaga koos mentorõpe.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Loe ka koolitusest artiklit:

Product designer - tootedisainer? Mis või kes on digiteenuste tootedisainer?

„UX disain level-up“ ehk kuidas tootedisainerina vedada tootearendust?

 

Koolitajad

 • Andres Kostiv

  UX disainer ja sertifitseeritud Google disainisprintide läbiviija

  Andres on Google disainisprintide sertifitseeritud läbiviija, koolitaja ning UX disainer. Läbi inimkesksete ja kasutajasõbralike digitaalsete toodete ja teenuste arendamise on Andres võtnud oma südameasjaks muuta inimese kokkupuute tehnoloogiaga nauditavaks. Andresel on enam kui 20 aastane töökogemus toodete ja teenuste loomisel, millest viimased viis aastat on ta keskendunud UX disainile ja strateegiale.

  Andres Kostiv

  UX disainer ja sertifitseeritud Google disainisprintide läbiviija

  Andres on Google disainisprintide sertifitseeritud läbiviija, koolitaja ning UX disainer. Läbi inimkesksete ja kasutajasõbralike digitaalsete toodete ja teenuste arendamise on Andres võtnud oma südameasjaks muuta inimese kokkupuute tehnoloogiaga nauditavaks. Andresel on enam kui 20 aastane töökogemus toodete ja teenuste loomisel, millest viimased viis aastat on ta keskendunud UX disainile ja strateegiale.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:15 – 09:30

kogunemine

09:30 – 11:00

1. Tootedisaini haldus digiteenuse elukaares

 • Toote elukaare sissejuhatus
 • Ärimudel ja väärtuspakkumine
 • Klienditeekond ja teenusedisain

Kasutatavad meetodid: Loeng ning harjutus

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. Ärimudeli kanvase ja persoona loomine

 • Ärimudeli sissejuhatus
 • Näidisjuhtumi ärimudeli loomine
 • Persoona e. näidisklienditüübi loomine

Kasutatavad meetodid: Loeng ning harjutus

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

3. Väärtuspakkumise kanvase loomine

 • Väärtuspakkumise kanvase sissejuhatus
 • Näidisjuhtumi väärtuspakkumise kanvas
 • Väärtuspakkumise kanvase väljundid toote reklaamitekstideks

Kasutatavad meetodid: Harjutus

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

4. Klienditeekonna loomine ning uued funktsionaalsused

 • Klienditeekonna loomise harjutus
 • Emotsionaalne teekond ning kliendikogemuse takistused
 • Signature moments, ehk elamushetked ärianalüüsi sisendiks

Kasutatavad meetodid: Harjutus

Product designer - UI/UX disaini kursus edasijõudnutele + mentorprogramm

Kestus:

144 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi toimub klassiruumis ning 128 akadeemilist tundi toimub 2 kuu jooksul iseseisva- ja mentorõppena (sh iseseisev õpe 121 ak h ja 7 ak h koolitajaga koos mentorõpe.

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Suhtumine disaineritesse on viimaste aastate jooksul tugevalt muutunud. Disainereid peetakse palju enamaks kui kellegiks, kes oskab ilusat pilti joonistada. Multidistsiplinaarsed tiimid tajuvad hea disaineri mõju digitaalsete toodete arendusele intensiivsemalt kui kunagi varem. Sellest ka rolli nimetus „product designer“, mis koosneb sõnadest UX disainer ning tooteomanik. Kui digitoote kasutusmugavuse või ärieesmärkide saavutamisega seoses tekivad probleemid, pöörduvad ärijuhid tavaliselt enne oluliste otsuste vastuvõtmist product designerite poole.

Aastakoolitajaitk

Mida aeg edasi, seda enam on ärijuhid valmis funktsionaalsetesse küsimustesse süvenema koostöös product designeritega, kes siinkohal ei ole ainult toeks võimalike probleemide ennetamisel, vaid ka aitavad lahendada äripoolel probleeme strateegilisest vaatepunktist - olgu selleks ärimudeli või väärtuspakkumise analüüs, teenusedisaini klienditeekonna kaardistamine või tarkvaraarenduse planeerimine.

UI/UX disaini edasijõudnute kursuse eesmärk on anda oskused, et tegutseda product designerina, kes on hea tiimi kommunikatsioonis, oskab teha keerukamaid prototüüpe Figmas ja Axures ning on võimeline elementaarsel tasemel juhtima disainikeskset digitootearendust ja tarkvaraarendust.

Koolituse hind sisaldab ka personaalset 2-kuulist mentorpaketti, mille eesmärgiks on aidata osalejal käivitada konkreetse IT projekti projektijuhtimine. Mentorõppe osa koosneb nii praktilisest tööst kui iseõppimisest ning sisaldab viite sessiooni mentoriga. Sobib neile, kellel on tõsisem soov asuda tööle product designerina või soovivad tegeleda oma organisatsioonis lisaks disainimisele ka tootejuhtimise ning IT projektijuhtimisega.

Koolitus toimub koostöös Futurist Estonia OÜ-ga.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud: UI disainerid, UX disainerid, graafilised disainerid, tooteomanikud, teenusejuhid ning analüütikud, kes oskavad juba luua prototüüpe Figmas / Axures ning lõppkasutajatega testimisi läbi viia.

Samuti soovitame antud kursust jätkukoolitusena kõikidele, kes on juba läbinud Andres Kostivi koolituse „UI/UX – Kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disain“

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab teha ärianalüüsi ning koostööd ärijuhtide ja teiste multidistsiplinaarsete tiimidega
 • Analüüsib ärimudelit, väärtuspakkumist ning klienditeekonda
 • Teab, kuidas planeerida tarkvaraarendust iganädalaste tsüklitena scrum’ga
 • Oskab luua keerukamaid prototüüpe, disainisüsteemi ning taaskasutatavaid komponente Figmas ja Axures
 • Mõistab dokumenteerida kasutuslugusid e. use case’sid
 • Mõtestab Live järgset ostulehtri analüütikat Google Analyticsis ning Hotjaris

Koolitusel osalemise eeldused:

Osaleja oskab juba kasutada graafilise disaini tarkvara Figmat, Sketchi, Illustratorit, Indesigni, Photoshopi või Adobe XD’d vähemalt keskmisel tasemel. Osaleja saab aru inglise kirjakeelest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud valdavalt praktilise harjutamisena arvutitarkvarades. Teemaploki pikkuseks on 1,5-2 tundi, millest 15-30 minutit on sissejuhatav teooria ja ülejäänud praktiline harjutus.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse tunnis harjutuste läbimisega nõutud aja jooksul.

Maht: 144 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi toimub klassiruumis ning 128 akadeemilist tundi toimub 2 kuu jooksul iseseisva- ja mentorõppena (sh iseseisev õpe 121 ak h ja 7 ak h koolitajaga koos mentorõpe.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Loe ka koolitusest artiklit:

Product designer - tootedisainer? Mis või kes on digiteenuste tootedisainer?

„UX disain level-up“ ehk kuidas tootedisainerina vedada tootearendust?

 

Koolitajad

 • Andres Kostiv

  UX disainer ja sertifitseeritud Google disainisprintide läbiviija

  Andres on Google disainisprintide sertifitseeritud läbiviija, koolitaja ning UX disainer. Läbi inimkesksete ja kasutajasõbralike digitaalsete toodete ja teenuste arendamise on Andres võtnud oma südameasjaks muuta inimese kokkupuute tehnoloogiaga nauditavaks. Andresel on enam kui 20 aastane töökogemus toodete ja teenuste loomisel, millest viimased viis aastat on ta keskendunud UX disainile ja strateegiale.

  Andres Kostiv

  UX disainer ja sertifitseeritud Google disainisprintide läbiviija

  Andres on Google disainisprintide sertifitseeritud läbiviija, koolitaja ning UX disainer. Läbi inimkesksete ja kasutajasõbralike digitaalsete toodete ja teenuste arendamise on Andres võtnud oma südameasjaks muuta inimese kokkupuute tehnoloogiaga nauditavaks. Andresel on enam kui 20 aastane töökogemus toodete ja teenuste loomisel, millest viimased viis aastat on ta keskendunud UX disainile ja strateegiale.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:15 – 09:30

kogunemine

09:30 – 11:00

1. Tootedisaini haldus digiteenuse elukaares

 • Toote elukaare sissejuhatus
 • Ärimudel ja väärtuspakkumine
 • Klienditeekond ja teenusedisain

Kasutatavad meetodid: Loeng ning harjutus

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. Ärimudeli kanvase ja persoona loomine

 • Ärimudeli sissejuhatus
 • Näidisjuhtumi ärimudeli loomine
 • Persoona e. näidisklienditüübi loomine

Kasutatavad meetodid: Loeng ning harjutus

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

3. Väärtuspakkumise kanvase loomine

 • Väärtuspakkumise kanvase sissejuhatus
 • Näidisjuhtumi väärtuspakkumise kanvas
 • Väärtuspakkumise kanvase väljundid toote reklaamitekstideks

Kasutatavad meetodid: Harjutus

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

4. Klienditeekonna loomine ning uued funktsionaalsused

 • Klienditeekonna loomise harjutus
 • Emotsionaalne teekond ning kliendikogemuse takistused
 • Signature moments, ehk elamushetked ärianalüüsi sisendiks

Kasutatavad meetodid: Harjutus

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Veebikoolitus

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]