Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas 1.osa

Kuidas tõsta ehituse efektiivsust?

Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas 1.osa

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel käsitletakse projektijuhtimist projektijuhi/objektijuhi vaatenurgast. Mida tema isiklikult saab teha, et tõsta projekti kasumlikkust ja vähendada koostööga seotud probleeme. Programm on kokku pandud lähtudes headest ehitustavadest ja ehitusorganisatsioonide protsesside kirjeldustest. Koolitus on praktiline ja käsitleb peaasjalikult küsimusi, kuidas teha nii, et kokkulepitud protsessid annaksid oodatud efektiivsuse.

Koolitusele on oodatud

ehitusettevõtete juhid, projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid. Oodatud on ka kogemustega projekti- ja objektijuhid, kuna praktika on näidanud, et just nemad ammutavad sellelt koolituselt kõige rohkem.

Koolituse tulemusena osaleja

• saab struktureeritud ülevaate projektipõhisest juhtimisest ehitustegevuses;
• omandab süsteemse arusaama projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
• teab hulga töökorralduslikke võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta;
• mõistab, kuidas jälgida ja juhtida projektide täitmist algusest lõpuni.

Koolituse käigus koostatakse isiklik tegevuskava töödest, mis võimaldavad analüüsida edasisi tegevusi ning viise, kuidas edasisi tegevusi läbi viia.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolituse eesmärk on aidata projektijuhtidel/objektijuhtidel paremini hakkama saada oma tööülesannetega, tõstes ehituse efektiivsust läbi:

• tõhusama töökorralduse ja ajakulu vähendamise
• täpsema ressursikasutuse planeerimise
• teadmise, milline on reaalne projekti valmimise hetk ja kasumlikkus sellel hetkel
• pingevabama töökeskkonna.

Koolitus annab 11 täiendõppe punkti.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Koolitajad

 • Tiit Valm

  konsultant ja täiskasvanute koolitaja

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

  Tiit Valm on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Tiidul on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.

  Tiit Valm

  konsultant ja täiskasvanute koolitaja

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

  Tiit Valm on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Tiidul on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Saabumine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.

09:45 – 11:30

Üldosa

 • Individuaalsete ja ühiste eesmärkide defineerimine
 • Projekti edukus ja projektijuhtimise edukus
 • Huvipooled projektis ja koostöö edukus
 • Projekti elutsükkel

Kasutatavad meetodid: teooria, individuaalne töö, arutelu ja grupitöö

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Üldosa jätkub

 • Projektiorganisatsioon
 • Vastastikused ootused (meeskond, alltöövõtjad, objektijuht/projektijuht, tellija)
 • Vastutus projektitöös

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelu ja grupitöö

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Projekti ettevalmistus ja läbimõeldus

 • Nõuete täpsustuse põhimõtted
 • Eelarve koostamine
 • Lepingu sõlmimine Kasutatavad meetodid: teooria ja arutelu Projekti läbimõeldus
 • Ehitusprotsessi planeerimine
 • Tööde struktuuri määratlemine, vältimaks ootamatuid lisatöid ehituse käigus

Kasutatavad meetodid: teooria ja arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Projekti läbimõelduse teema jätkub

 • Töökorraldusliku plaani koostamine, mille alusel toimub ajaline koostöö ehituse käigus
 • Fikseerime põhjused, miks meie koostatud plaanid ei realiseeru elus täpselt kavandatud viisil
 • Määramatuse arvestamine planeerimisel Kasutatavad meetodid: teooria, arutelu, grupitöö

NB! Ajakava ja teemade käsitlus võib muutuda vastavalt konkreetse koolitusgrupi huvidele ja arutelu loogikale.

Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas 1.osa

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel käsitletakse projektijuhtimist projektijuhi/objektijuhi vaatenurgast. Mida tema isiklikult saab teha, et tõsta projekti kasumlikkust ja vähendada koostööga seotud probleeme. Programm on kokku pandud lähtudes headest ehitustavadest ja ehitusorganisatsioonide protsesside kirjeldustest. Koolitus on praktiline ja käsitleb peaasjalikult küsimusi, kuidas teha nii, et kokkulepitud protsessid annaksid oodatud efektiivsuse.

Koolitusele on oodatud

ehitusettevõtete juhid, projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid. Oodatud on ka kogemustega projekti- ja objektijuhid, kuna praktika on näidanud, et just nemad ammutavad sellelt koolituselt kõige rohkem.

Koolituse tulemusena osaleja

• saab struktureeritud ülevaate projektipõhisest juhtimisest ehitustegevuses;
• omandab süsteemse arusaama projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
• teab hulga töökorralduslikke võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta;
• mõistab, kuidas jälgida ja juhtida projektide täitmist algusest lõpuni.

Koolituse käigus koostatakse isiklik tegevuskava töödest, mis võimaldavad analüüsida edasisi tegevusi ning viise, kuidas edasisi tegevusi läbi viia.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolituse eesmärk on aidata projektijuhtidel/objektijuhtidel paremini hakkama saada oma tööülesannetega, tõstes ehituse efektiivsust läbi:

• tõhusama töökorralduse ja ajakulu vähendamise
• täpsema ressursikasutuse planeerimise
• teadmise, milline on reaalne projekti valmimise hetk ja kasumlikkus sellel hetkel
• pingevabama töökeskkonna.

Koolitus annab 11 täiendõppe punkti.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Koolitajad

 • Tiit Valm

  konsultant ja täiskasvanute koolitaja

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

  Tiit Valm on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Tiidul on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.

  Tiit Valm

  konsultant ja täiskasvanute koolitaja

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

  Tiit Valm on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Tiidul on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Saabumine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.

09:45 – 11:30

Üldosa

 • Individuaalsete ja ühiste eesmärkide defineerimine
 • Projekti edukus ja projektijuhtimise edukus
 • Huvipooled projektis ja koostöö edukus
 • Projekti elutsükkel

Kasutatavad meetodid: teooria, individuaalne töö, arutelu ja grupitöö

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Üldosa jätkub

 • Projektiorganisatsioon
 • Vastastikused ootused (meeskond, alltöövõtjad, objektijuht/projektijuht, tellija)
 • Vastutus projektitöös

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelu ja grupitöö

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Projekti ettevalmistus ja läbimõeldus

 • Nõuete täpsustuse põhimõtted
 • Eelarve koostamine
 • Lepingu sõlmimine Kasutatavad meetodid: teooria ja arutelu Projekti läbimõeldus
 • Ehitusprotsessi planeerimine
 • Tööde struktuuri määratlemine, vältimaks ootamatuid lisatöid ehituse käigus

Kasutatavad meetodid: teooria ja arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Projekti läbimõelduse teema jätkub

 • Töökorraldusliku plaani koostamine, mille alusel toimub ajaline koostöö ehituse käigus
 • Fikseerime põhjused, miks meie koostatud plaanid ei realiseeru elus täpselt kavandatud viisil
 • Määramatuse arvestamine planeerimisel Kasutatavad meetodid: teooria, arutelu, grupitöö

NB! Ajakava ja teemade käsitlus võib muutuda vastavalt konkreetse koolitusgrupi huvidele ja arutelu loogikale.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]