Programmeerimine Java keelega - e-õpe

Kestus: 52 akadeemilist tundi

Veebikoolitus

E-kursuse eesmärk on anda õppijatele piisav oskusteave, et iseseisvalt kasutada Java programmeerimiskeelt. E-kursus sisaldab 18 peatükki, mis sisaldavad nii teooriat kui ka harjutusülesandeid.

Java on platvormist sõltumatu objekt-orienteeritud programmeerimiskeel. Java eelised teiste programmeerimiskeelte ees on lai levik (serveritest kuni nutitelefonideni), lai põhjalikult dokumenteeritud teekide kogu, automaatne mäluhaldus ja suur kasutajaskond.

E-kursus koosneb kaheksateistkümnest peatükist, mis sisaldavad teooriat, programmeerimisülesandeid (49 tk) ja valikvastusega harjutusküsimusi (124 tk).

E-kursus on inglise keeles.

Õppe maht on 52 akadeemilist tundi ehk 6,5 õppepäeva. Ligipääs koolitusmaterjalidele kehtib 15 päeva. 

15 päeva jooksul saad valida endale sobivad ajad ja tempo, millal õpid. 

Sihtgrupp: IT-spetsialistid ja programmeerijad, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku Java programmeerimiskeelega ning soovivad omada põhjalikumaid teadmisi.

E-kursuse lõpetades osalejad:

  • teavad ja oskavad kasutada järgnevaid tegureid Java programmeerimiskeeles: eessõnad, algoritmid, tüübid, muutujad, avaldused ja plokid
  • teavad ja oskavad kasutada massiive
  • oskavad Java programmeerimiskeele kontekstis püstitada probleemi, analüüsida probleemi, disainida ja kodeerida algoritme ning neid testida
  • oskavad kasutada pakette
  • tunnevad ära erandid ning oskavad nendega toimetada

Koolituse läbiviimise põhimõtted: 

E-õpe toimub täpselt Sinu valitud ajal. Registreeri end koolitusele ning me loome Sulle ligipääsu selleks kuupäevaks, millal õppist soovid alustada. 
Probleemide või küsimiste korral on abiks meie ja/või Viope klienditeenindus. 

Maht: 52 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine 
Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.

Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine 
Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.

Vaba harjutamine 
Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

REGISTREERIMINE
13.-26.12.2021 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
27.12.2021 - 09.01.2022 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
10.-23.01.2022 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
24.01-06.02.2022 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
07.-20.02.2022 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
21.02-06.03.2022 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
07.-20.03.2022 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
21.03-03.04.2022 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
04.-17.04.2022 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
18.04-01.05.2022 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
02.-15.05.2022 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
16.-29.05.2022 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
30.05-12.06.2022 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
13.-26.06.2022 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
27.06-10.07.2022 Programmeerimine Java keelega - e-õpe
Hind:
299 €
358,80 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].