Pythoni programmeerimise algkursus

Omanda 21. sajandi tehnoloogiad

Kestus: 32 akadeemilist tundi

Kaugõppe keskkond

Pythoni programmeerimise algkursus on loodud Pythoni Instituudi poolt ja on teostatud OpenEDG Academy koolitusplatvormis. Algkursus sobib ilma Pythoni programmeerimise teadmisteta isikutele.

Kursuse põhieesmärk on suunata koolitatav täielikust programmeerimisoskamatusest programmeerimisalaste teadmiste tasemele, mis võimaldab tal Pythoni keeles kodeeritud programme kujundada, kirjutada, siluda ja käivitada ning mõista tarkvara arenduse põhimõisteid.

Koolitus toimub koostöös KPMG Baltics OÜ-ga.

 

Loe lisaks : https://www.ituudised.ee/sisuturundus/2021/05/31/python-nr-1-tooriistakast-probleemide-lahendamiseks

 

Sihtgrupp:

 • koolitatavad, kes ei oska, kuid tahaksid programmeerimist osata
 • koolitatavad, kes on kunagi programmeerimisega kokku puutunud, kuid soovivad just Pythonit õppida
 • enda teadmiste pagasit programmeerimiskeele oskusega täiendada soovivad analüütilist tööd tegevad palgatöötajad

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on kindel oma võimetes ennast täiendada ning transformeerida senist karjääri realiseerides end edukalt infotehnoloogia valdkonnas
 • oskab luua, arendada ja parendada lihtsamaid Pythonis kirjutatud arvutiprogramme
 • lahendab edukalt lihtsamaid andmekaeve, analüütika, automatiseerimise, administreerimise ja ETL (andmepuhastuse) ülesandeid
 • on kompetentne PCEP eksami sooritamiseks ja vastava sertifikaadi omandamiseks
 • tunneb programmeerimise kõige tähtsamaid võtteid ning suudab alustada mõne teise programmeerimiskeele õppimist.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitusel osalemiseks on vajalik ingliskeelsest tehnilisest tekstist arusaamine materjalide kasutamiseks.

Ei ole vaja osata programmeerimist.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse käigus on osalejatel soovituslik kasutada oma sülearvutit piisavate kasutajaõigustega Pythoni ja vajalike moodulite, samuti Jupyter Notebooki, installeerimiseks. Andmekaeve projekti (valikuline) jaoks on soovitatav MS Windows 10.

Koolituseks sobiva arvuti puudumisel palume võtta ühendus koolitajaga meili teel [email protected] (hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust).

4.õppepäev toimub kaugõppekeskkonnas-palume klassi kohale mitte minna! Soovituslik on enne 4. õppepäeva teha läbi videotoega kodused harjutused.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste ja iseseisvate ülesannete lahendamise käigus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 32 akadeemilist tundi

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • tasuta õppematerjale veebipõhises õppekeskkonnas;
 • üle 5 tunni soovituslikke videoharjutusi;
 • Kursuse lõpus saavad osalejad KPMG allkirjastatud tõendi kursuse läbimise kohta

Lisaväärtusena pakume:

 • tasuta parkimist;
 • lõunasööki;
 • sooje jooke koos suupistetega; 

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Koolituse viib läbi Raul Nugis

Raul on juhtiv andmeteadlane KPMG Tallinna andmeteaduse kompetentsikeskuses Lighthouse.
 
Analüütiku ja programmeerijana on ta loonud ja juurutanud automaatseid jälgimissüsteeme ning BI (Business Intelligence) lahendusi, automatiseerinud rahvusvahelise haardega äriettevõtete finantsraporteerimise pipeline ning teostanud isetoimetavate algoritmite algkoodi kontrolle. Nende ja teiste uuendusmeelsete tehnoloogiate abil on Raul aidanud klientidel tuvastada ja tagasi saada miljonitesse ulatuvaid alalaekunud tulusid.
Rauli kogemuste põhivaldkonnad on digitaalne ekspertiis, infoturbealane nõustamine, andmete kogumine ja analüüs uurimustööde jaoks, RPA (Robotic Process Automation), ETL (andmete puhastamine) ja programmeerimine andmeanalüüsi ning masinõppe jaoks, turuanalüüs, regulatsioon ja järelevalve erinevates majandusharudes ning -sektorites, sealhulgas infrastruktuuri- ja transpordisektoris.

Raul on Rahvusvahelise Arvutikriminalistide Seltsi (ISFCE) liige ja ta on kogenud ning sagedane kõneleja siseriiklikule ja rahvusvahelisele publikule.

KOOLITAJA

Raul Nugis

Raul on juhtiv andmeteadlane KPMG Tallinna andmeteaduse kompetentsikeskuses Lighthouse.

Analüütiku ja programmeerijana on ta loonud ja juurutanud automaatseid jälgimissüsteeme ning BI (Business Intelligence) lahendusi, automatiseerinud rahvusvahelise haardega äriettevõtete finantsraporteerimise pipeline ning teostanud isetoimetavate algoritmite algkoodi kontrolle. Nende ja teiste uuendusmeelsete tehnoloogiate abil on Raul aidanud klientidel tuvastada ja tagasi saada miljonitesse ulatuvaid alalaekunud tulusid.
Rauli kogemuste põhivaldkonnad on digitaalne ekspertiis, infoturbealane nõustamine, andmete kogumine ja analüüs uurimustööde jaoks, RPA (Robotic Process Automation), ETL (andmete puhastamine) ja programmeerimine andmeanalüüsi ning masinõppe jaoks, turuanalüüs, regulatsioon ja järelevalve erinevates majandusharudes ning -sektorites, sealhulgas infrastruktuuri- ja transpordisektoris.

Raul on Rahvusvahelise Arvutikriminalistide Seltsi (ISFCE) liige ja ta on kogenud ning sagedane kõneleja siseriiklikule ja rahvusvahelisele publikule.

Haridus:

TalTechi ja Tartu Ülikooli ühisõppekava, magister, küberkaitse, 2018
Tallinna Tehnikaülikool, keemia insener, 1998
Akrediteeringud:
Sertifitseeritud arvutikriminalist CCE, 2013, …
Rahvusvahelise Arvutikriminalistide Seltsi (ISFCE) liige, 2013
Sertifitseeritud andmeteadlane MS Azure, 2021 - …
Sertifitseeritud MS andmeanalüütik, 2022 - …

Sertifikaadid ja tunnistused:

Sisekaitseakadeemia, kriminaaluurija tunnistus, 2003
Sertifitseeritud infoturbeanalüütik Security+, 2016 - …
Sertifitseeritud projektijuht Prince2, 2019 - …
Blue Prism sertifitseeritud robootika arendaja, 2019 - …
Sertifitseeritud Pythoni PCAP programmeerija, 2020 - …
AJAKAVA

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine ja hommikukohv

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

Moodul 1: Sissejuhatus programmeerimisse

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

Moodul 2: Andmetüübid ja muutujad, sisendid-väljundid, baastehted

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

Moodul 3: Boole’ tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised tehted

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

Moodul 3: Boole’ tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised tehted

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine ja hommikukohv

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

Moodul 3: Boole’ tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised tehted

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

Moodul 3: Boole’ tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised tehted

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

Lisamoodul: Pythoni installeerimine, Jupyter Notebooki installeerimine, teekide import, operatsioonid tekstiga

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

Moodul 4: Funktsioonid, ennikud, sõnastikud ja andmetöötlus

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine ja hommikukohv

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

Moodul 4: Funktsioonid, ennikud, sõnastikud ja andmetöötlus

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

Moodul 4: Funktsioonid, ennikud, sõnastikud ja andmetöötlus

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

Lisamoodul: Pythoni installeerimine, Jupyter Notebooki installeerimine, teekide import, operatsioonid tekstiga

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

Moodul 5: Challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt, täiendavad harjutused

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine ja kaugõppe keskkonna seadistamine

09:30 - 10:30

09:30 - 10:30

Moodul 5: Challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt, täiendavad harjutused

10:30 - 10:45

10:30 - 10:45

Kohvipaus

10:45 - 11:45

10:45 - 11:45

Moodul 5: Challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt, täiendavad harjutused

11:45 - 12:00

11:45 - 12:00

Kohvipaus

12:00 - 12:45

12:00 - 12:45

Moodul 5: Challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt, täiendavad harjutused

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

Moodul 5: Challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt, täiendavad harjutused

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

Moodul 5: Challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt, täiendavad harjutused

REGISTREERIMINE
06.-09.06.2022 Pythoni programmeerimise algkursus
Hind:
990 €
1188 € km-ga
Osalejate arv:
26.-29.09.2022 Pythoni programmeerimise algkursus
Hind:
990 €
1188 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
|
6181727 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Vaata ka neid