Raamatupidamine Dynamics Business Central tarkvaras

Äriprotsesse toetav majandustarkvara Dynamics Business Central

Raamatupidamine Dynamics Business Central tarkvaras

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Dynamics Business Central tarkvara koos eelkäija Dynamics NAV tarkvaraga on üks maailmas enim kasutatav majandustarkvara väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete seas.

Tegemist on laiapõhjalise majandustarkvaraga, mis katab olulisi äriprotsesse, milleks on raamatupidamine, finantsjuhtimine, tootmise, teenuse ja hoolduse teostamine.

Kuigi infot tarkvara kohta on palju, võib õige info leidmine raskeks osutuda, kui inglisekeelse valdkonna- ja tarkvaraspetsiifilise terminoloogia alal pole piisavalt teadmisi.

Areneb ka majandustarkvara. Dynamics Business Central tarkvara versioonivahetused toimuvad kaks korda aastas ning sisaldavad palju uusi funktsionaalsuseid ja täiendusi. Uuendused aitavad enamasti lihtsamini ja kiiremini tööülesandeid täita. Juba mõnda aega on avanenud täiesti uued võimalused, näiteks Teams programmi kasutamisel ühistöö tegemisel ja Power BI majandusarvestuse analüüsi raportid, kuid neid ei teata või ei osata kasutada.

Koolituse eesmärgiks on anda kiire, kompaktne ja tõhus ülevaade Dynamics Business Central tarkvara võimalustest erinevate äriprotsesside efektiivsemaks muutmiseks.

Koolitusele on oodatud:

Raamatupidajad, finantsjuhid ning tavakasutajad, kes soovivad rohkem teada Dynamics Business Central tarkvarast, et tulemuslikumalt oma igapäevast tööd teha. Erinevate äriprotsesside esindajad s.t raamatupidajad ja finantsjuhid saavad end täiendada, tutvuda programmiuuendustega, vahetada infot ning suhelda teiste sama tarkvara kasutajatega kogemuste vahetamiseks.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitusel osalemise eelduseks on raamatupidamise põhiteadmiste olemasolu.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • navigeerib majandustarkvaras;
 • oskab teha lihtsamaid süsteemi, raamatupidamise ja kontoplaani seadistusi;
 • tunneb erinevaid konteeringurühmasid (üldised, spetsiifilised, käibemaks);
 • teab erinevaid dimensioonide kasutamise võimalusi;
 • oskab seadistada numbriseadeid ja arvestusperioode;
 • teab erinevaid kontode analüüsivõimalusi (kontoanalüüsid);
 • on saanud ülevate käibemaksuseadistustest ja aruandest;
 • oskab teha pearaamatukandeid;
 • oskab hallata kliente, hankijaid ja kaupu;
 • teab, kuidas hallata põhivarasid, pangakontosid ja kassat;
 • on saanud ülevaate, mida sisaldab lisaks kohalik Eesti lokalisatsioonipakett;
 • on saanud ülevaate uutest võimalustest Dynamics BC tarkvaraga.

Koolituse teemad:

Koolituse tulemusel saab teadmise, kuidas teostada raamatupidamise arvestust Dynamics Business Central tarkvaras – kuidas:  

 • teha makseid;
 • võtta arvele laekumisi;
 • teha vajalikke kandeid pearaamatus;
 • koostada aruandeid (kasumiaruanne ja bilanss);
 • kirjendada erinevaid raamatupidamistehinguid (tehingud põhivaraga);
 • teostada korrektset maksuarvestust.

Koolitus on mõeldud eelkõige raamatupidajatele, kellel on oskus teha raamatupidamiskandeid ja kes soovivad end Dynamics Business Central tarkvaraga kindlamini tunda, kas alles alustades või töö efektiivsemalt tegemiseks teadmisi värskendades ning uusi võtteid õppides.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse iga teema kohta on sissejuhatus, näide ja ülesanne, mida koolitatav peab lahendama. Vajadusel saab kaasata lektorit, hiljem vaadatakse koos lahendused üle.

Koolituse õpiväljundite saavutamist hinnatakse ülesande lahenduse täpsuse, kiiruse ja suulise või kirjaliku selgituse põhjal.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Koolitust viib läbi Madis Maripuu.

Koolitaja tutvustus: Madis Maripuu omab arvutialast magistrikraadi TTÜ-st ja juhtimisalast magistrikraadi EBS- st. Tal on pikaajaline kogemus majandustarkvara juurutamises, koolitamises ja konsulteerimises. Samuti on Madis tegelenud aastaid ettevõtete nõustamisega (majandustarkvara, EAS, KIK, toetused).

Koolitajad

 • Madis Maripuu

  Madis Maripuu omab arvutialast magistrikraadi TTÜ-st ja juhtimisalast magistrikraadi EBS- st. Tal on pikaajaline kogemus majandustarkvara juurutamises, koolitamises ja konsulteerimises. Samuti on Madis tegelenud aastaid ettevõtete nõustamisega (majandustarkvara, EAS, KIK, toetused).

  Madis Maripuu

  Madis Maripuu omab arvutialast magistrikraadi TTÜ-st ja juhtimisalast magistrikraadi EBS- st. Tal on pikaajaline kogemus majandustarkvara juurutamises, koolitamises ja konsulteerimises. Samuti on Madis tegelenud aastaid ettevõtete nõustamisega (majandustarkvara, EAS, KIK, toetused).

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

1. Navigeerimine ja põhiseadistused

 • üldised seadistused ja navigeerimine;
 • kontoplaan;
 • dimensioonid.

Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised ülesanded

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. Konteeringurühmad

 • konteeringurühmade seadistused;
 • arvestusperioodid;
 • valuutad;
 • KM aruanded.

Kasutatavad meetodid: Loeng , praktilised ülesanded

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

3. Kannete tegemine

 • pearaamatu kanded;
 • kanded klientide ja hankijatega;
 • kanded kaupadega.

Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised ülesanded

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

4. Kannete tegemine (jätk)

 • kanded põhivaraga;
 • kanded pangakontodega;
 • ülevaade tarkvara viimastest versiooniuuendusest ja lisavõimalustest.

Kasutatavad meetodid: Loeng , praktilised ülesanded

Raamatupidamine Dynamics Business Central tarkvaras

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Dynamics Business Central tarkvara koos eelkäija Dynamics NAV tarkvaraga on üks maailmas enim kasutatav majandustarkvara väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete seas.

Tegemist on laiapõhjalise majandustarkvaraga, mis katab olulisi äriprotsesse, milleks on raamatupidamine, finantsjuhtimine, tootmise, teenuse ja hoolduse teostamine.

Kuigi infot tarkvara kohta on palju, võib õige info leidmine raskeks osutuda, kui inglisekeelse valdkonna- ja tarkvaraspetsiifilise terminoloogia alal pole piisavalt teadmisi.

Areneb ka majandustarkvara. Dynamics Business Central tarkvara versioonivahetused toimuvad kaks korda aastas ning sisaldavad palju uusi funktsionaalsuseid ja täiendusi. Uuendused aitavad enamasti lihtsamini ja kiiremini tööülesandeid täita. Juba mõnda aega on avanenud täiesti uued võimalused, näiteks Teams programmi kasutamisel ühistöö tegemisel ja Power BI majandusarvestuse analüüsi raportid, kuid neid ei teata või ei osata kasutada.

Koolituse eesmärgiks on anda kiire, kompaktne ja tõhus ülevaade Dynamics Business Central tarkvara võimalustest erinevate äriprotsesside efektiivsemaks muutmiseks.

Koolitusele on oodatud:

Raamatupidajad, finantsjuhid ning tavakasutajad, kes soovivad rohkem teada Dynamics Business Central tarkvarast, et tulemuslikumalt oma igapäevast tööd teha. Erinevate äriprotsesside esindajad s.t raamatupidajad ja finantsjuhid saavad end täiendada, tutvuda programmiuuendustega, vahetada infot ning suhelda teiste sama tarkvara kasutajatega kogemuste vahetamiseks.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitusel osalemise eelduseks on raamatupidamise põhiteadmiste olemasolu.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • navigeerib majandustarkvaras;
 • oskab teha lihtsamaid süsteemi, raamatupidamise ja kontoplaani seadistusi;
 • tunneb erinevaid konteeringurühmasid (üldised, spetsiifilised, käibemaks);
 • teab erinevaid dimensioonide kasutamise võimalusi;
 • oskab seadistada numbriseadeid ja arvestusperioode;
 • teab erinevaid kontode analüüsivõimalusi (kontoanalüüsid);
 • on saanud ülevate käibemaksuseadistustest ja aruandest;
 • oskab teha pearaamatukandeid;
 • oskab hallata kliente, hankijaid ja kaupu;
 • teab, kuidas hallata põhivarasid, pangakontosid ja kassat;
 • on saanud ülevaate, mida sisaldab lisaks kohalik Eesti lokalisatsioonipakett;
 • on saanud ülevaate uutest võimalustest Dynamics BC tarkvaraga.

Koolituse teemad:

Koolituse tulemusel saab teadmise, kuidas teostada raamatupidamise arvestust Dynamics Business Central tarkvaras – kuidas:  

 • teha makseid;
 • võtta arvele laekumisi;
 • teha vajalikke kandeid pearaamatus;
 • koostada aruandeid (kasumiaruanne ja bilanss);
 • kirjendada erinevaid raamatupidamistehinguid (tehingud põhivaraga);
 • teostada korrektset maksuarvestust.

Koolitus on mõeldud eelkõige raamatupidajatele, kellel on oskus teha raamatupidamiskandeid ja kes soovivad end Dynamics Business Central tarkvaraga kindlamini tunda, kas alles alustades või töö efektiivsemalt tegemiseks teadmisi värskendades ning uusi võtteid õppides.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse iga teema kohta on sissejuhatus, näide ja ülesanne, mida koolitatav peab lahendama. Vajadusel saab kaasata lektorit, hiljem vaadatakse koos lahendused üle.

Koolituse õpiväljundite saavutamist hinnatakse ülesande lahenduse täpsuse, kiiruse ja suulise või kirjaliku selgituse põhjal.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Koolitust viib läbi Madis Maripuu.

Koolitaja tutvustus: Madis Maripuu omab arvutialast magistrikraadi TTÜ-st ja juhtimisalast magistrikraadi EBS- st. Tal on pikaajaline kogemus majandustarkvara juurutamises, koolitamises ja konsulteerimises. Samuti on Madis tegelenud aastaid ettevõtete nõustamisega (majandustarkvara, EAS, KIK, toetused).

Koolitajad

 • Madis Maripuu

  Madis Maripuu omab arvutialast magistrikraadi TTÜ-st ja juhtimisalast magistrikraadi EBS- st. Tal on pikaajaline kogemus majandustarkvara juurutamises, koolitamises ja konsulteerimises. Samuti on Madis tegelenud aastaid ettevõtete nõustamisega (majandustarkvara, EAS, KIK, toetused).

  Madis Maripuu

  Madis Maripuu omab arvutialast magistrikraadi TTÜ-st ja juhtimisalast magistrikraadi EBS- st. Tal on pikaajaline kogemus majandustarkvara juurutamises, koolitamises ja konsulteerimises. Samuti on Madis tegelenud aastaid ettevõtete nõustamisega (majandustarkvara, EAS, KIK, toetused).

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

1. Navigeerimine ja põhiseadistused

 • üldised seadistused ja navigeerimine;
 • kontoplaan;
 • dimensioonid.

Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised ülesanded

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. Konteeringurühmad

 • konteeringurühmade seadistused;
 • arvestusperioodid;
 • valuutad;
 • KM aruanded.

Kasutatavad meetodid: Loeng , praktilised ülesanded

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

3. Kannete tegemine

 • pearaamatu kanded;
 • kanded klientide ja hankijatega;
 • kanded kaupadega.

Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised ülesanded

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

4. Kannete tegemine (jätk)

 • kanded põhivaraga;
 • kanded pangakontodega;
 • ülevaade tarkvara viimastest versiooniuuendusest ja lisavõimalustest.

Kasutatavad meetodid: Loeng , praktilised ülesanded

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]