Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi regulatsioon

Veekogu lähedale ehitamise õigused ja keelud

Kestus: 6 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Koolitusel käsitleb vandeadvokaat Liisa Linna ehituskeeluvööndiga seonduvaid õiguslikke probleemkohti ning erinevat kohtupraktikat. Koolituse jooksul on võimalik leida vastused enda konkreetsetele küsimustele, päästa seeläbi oma arendusprojekt või vastupidi - saada nõu, kuidas takistada ebaseaduslikku ehitustegevust rannas.

 

Palju poleemikat tekitas Riigikogu menetluses olnud eelnõu, millega sooviti leevendada seniseid looduskaitseseadusest tulenevaid omandipiiranguid rannal ja kaldal. Seadusemuudatuse kutsus ellu õigusselgusetus küsimuses, kuidas ja kust alates ehituskeeluvööndit arvestada. Eriarvamusel selles osas on kohalikud omavalitsused, Keskkonnaamet ja Maa-amet. Probleemiks ei ole ainuüksi vööndi ulatus, vaid ka ehitustegevuse liigid, mis erandlikult vööndis lubatud on.

 

Koolituse viib läbi pikaajalise kogemusega planeerimis- ja ehitusõiguse asjatundja – vandeadvokaat Liisa Linna, kes on koolitanud varem samal teemal nii omavalitsusi kui riigiametid. Ühtlasi on Liisa Linna olnud ehitusseadustiku väljatöötamise juures ning kujundanud õigust esindades kliente pretsedente loovates kohtuvaidlustes.

 

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ehituskeeluvööndiga seonduvatest õiguslikest probleemkohtadest ja kohtupraktikast.

 

Koolitusele on oodatud rannikul kinnistuid omavad maaomanikud, riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja kinnisvaraõigusega tegelevad juristid, sh ehitusettevõtete juristid, advokaadid, aga ka maaklerid ja kinnisvaraarendajad.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Kas oled huvitatud ehitamisest veekogu äärde, kuid ei tea, kas see on lubatud?
  • Kas oled saanud ettekirjutuse ehituskeeluvööndisse rajatud ehitise lammutamiseks või oled ettekirjutust koostamas?
  • Soovid sa teada, millised muudatused on ehituskeeluvööndi regulatsioonis tulemas ja millised on nende muudatuste võimalikust riskid?
  • Soovid sa teada saada, kas üldplaneering või detailplaneering, mis ehituskeeluvööndisse ehitamist lubas, on ka täna siduv?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab, kust leida konkreetsele maatükile kehtivaid kitsendusi ning saab aru, millised on kitsenduste alused;
  • teeb vahet õigusvastaste ja õiguslike kitsenduste vahel;
  • teab, millistele argumentidele tuginedes on ehituskeeldu võimalik vaidlustada ning on tutvunud vastava kohtupraktikaga.

 

Koolitus on üles ehitatud loengute ja arutelude vaheldumisele. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, ülesannete teel. Testide lahendamiseks palume kaasa võtta nutitelefoni või sülearvuti. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 6  akadeemilist tundi.  

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT. 

 

Loe koolitaja artiklit:

Millised on ehituskeeluvööndi olulised kitsaskohad?

KOOLITAJA

Liisa Linna

Advokaadibüroo LIVERTE asutajapartner ja vandeadvokaat
Liisa Linna on saanud oma esimese kokkupuute ehitusvaldkonnaga töötades juuraõpingute kõrvalt arhitektuuribüroos. Pärast Õigusinstituudi lõpetamist 2002. a on ta teeninud Tallinna Linnavalitsuse Säästva Arengu ja Planeerimise Ametis nii detailplaneeringute menetlejana kui ka ameti juristina, esindades Tallinna linna kõikides ehitus- ja kasutuslube ning planeeringuid puudutavates kohtuasjades. Viimased 19 aastat on Liisa nõustanud juristi ja alates 2007. aastast advokaadina nii eraisikuid kui ettevõtteid põhiliselt kinnisvara-, ehitus- ja planeerimisõiguses.

Aastate jooksul on Liisa valdkonna hinnatud asjatundjana olnud kaasatud õigusloome protsessi panustades ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse valmimisse. Oma valdkonnas on ta koolitanud kohalikke omavalitsusi ja riigiameteid, kohtunikke, Eesti Advokatuuri liikmeid ning kinnisvaraarendajaid ja ehitusettevõtteid.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

EHITUSKEELUVÖÖND

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

EHITUSKEELUVÖÖNDI VÄHENDAMINE

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

JÄRELEVALVE EHITUSKEELUVÖÖNDIS EHITAMISE ÜLE, PRAKTILISED ÜLESANDED

REGISTREERIMINE
13.09.2022 Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi regulatsioon
Hind:
365 €
438 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
667 0439 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Vaata ka neid