Revit Architecture baaskursus

Revit Architecture baaskursus

Kestus:

20 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Kursuse eesmärgiks on tutvustada Reviti uuele kasutajale BIM tarkvara baasteadmisi ja töövõtteid.

Autodesk Revit on ehitusliku informatsiooni modelleerimise ja dokumentatsiooni haldamise tarkvara (BIM).

Peamine erinevus Reviti ja kasvõi näiteks AutoCAD LT vahel on see, et tasandilise joonestamise asemel tegeled ehtsate 3D-mudelitega – ehk hoonet modelleeritakse sellisena nagu ta on, mitte ei püüta temast tekitada 2D joonist, et selle abil siis hoonet kirjeldada. Revit võimaldab tööks valida omale sobiva vaate – 3D, plaanivaade või kasvõi tabel – kõik sobivad, ning seda tänu parameetrilisele andmebaasisüsteemile.

Kursus viiakse läbi Revit tarkvaraga. Kursused on kombinatsioon loengumaterjalidest, esitlustest ning iseseisvatest, instruktori järelvalve all täidetavatest ülesannetest. Kursuse material on koostatud arhitekt Meelis Vankeri poolt spetsiaalselt eesti kasutajate jaoks. Kursuse jooksul omandatakse esialgsed töövõtted Reviti kasutamiseks ehitus/arhitektuurilisel projekteerimisel ja modelleerimisel.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Sihtgrupp:

Kursus on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad omandada Reviti arhitektidele mõeldud töövõtteid ja baasteadmisi. Osalemise eelduseks on Windows-keskkonna ja sellel töötavate tavatarkvarade kasutamisoskus ja kogemus. Lisaks tuleb kasuks arhitektuurse joonestamise ja/või modelleerimise oskus arvutis levinumate tarkvarapakettidega (AutoCAD, AutoCAD Architecture, Archicad, Microstation jne.).

Koolitusel käsitletavad teemad:

Koolituse programm on leitav SIIT

Koolituse tulemusena osaleja:

 •         oskab kasutada ehitise informatsiooni mudelit (BIM) muudatuste tegemiseks;
 •         oskab saab aru tarkvara kasutajaliidesest, parameetriliste objektide ja peamiste ehituskomponentide (Family) mõistest;
 •         oskab seadistada ja alustada projekte;
 •         oskab töötada seinte, uste ja akendega ning kasutada redigeerimiskorraldusi;
 •         oskab töötada ehituskomponentidega (Family);
 •         oskab luua ja hallata vaateid ning vaadete seadistusi ehitusprojektis;
 •         oskab kontrollida mudeli objektide paigutust mõõtmete ja piirangutega (constraints);
 •         oskab asetada mudelisse põrandaid, lagesid, katuseid, treppe jm;
 •         oskab luua ehitusprojektiks vajalikke sõlmede ja 2D-jooniseid;
 •         oskab näidata ehitusmudeli kohta käivat infot eksplikatsiooni jm tabelite näol;
 •         oskab töötada väljatrüki lehtedega, kirjanurkade ja presentatsioonidega.

Koolitusel osalemise eeldused:

Osalemise eelduseks on Windows-keskkonna ja sellel töötavate tavatarkvarade kasutamisoskus ja kogemus. Lisaks tuleb kasuks arhitektuurse joonestamise ja/või modelleerimise oskus arvutis levinumate tarkvarapakettidega (AutoCAD, AutoCAD Architecture, Archicad, Microstation jne.).

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub 9:30-13:45, sisaldab 2 kohvipausi

Koolitus viiakse läbi  Usesofti koolitusklassis Tobiase 8, Tallinn.

Osalejad saavad kaasa kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega. Antud materjal sisaldab isegi rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa ka e- algkursuse, et tunnis õpitut oleks võimalik üle vaadata ja/või harjutamist kodus jätkata.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Koolitus on mõeldud Windows op. süsteemi kasutajatele. Mac-i kasutajad võivad osaleda koolitusel omal vastutusel.

Maht: 20 akadeemilist tundi (tavaliselt jaotatud 4-le päevale)

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Koolituse viib läbi Meelis Vanker

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.
Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).
 

Koolitajad

 • Meelis Vanker

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).

  Meelis Vanker

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).
Revit Architecture baaskursus

Kestus:

20 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Kursuse eesmärgiks on tutvustada Reviti uuele kasutajale BIM tarkvara baasteadmisi ja töövõtteid.

Autodesk Revit on ehitusliku informatsiooni modelleerimise ja dokumentatsiooni haldamise tarkvara (BIM).

Peamine erinevus Reviti ja kasvõi näiteks AutoCAD LT vahel on see, et tasandilise joonestamise asemel tegeled ehtsate 3D-mudelitega – ehk hoonet modelleeritakse sellisena nagu ta on, mitte ei püüta temast tekitada 2D joonist, et selle abil siis hoonet kirjeldada. Revit võimaldab tööks valida omale sobiva vaate – 3D, plaanivaade või kasvõi tabel – kõik sobivad, ning seda tänu parameetrilisele andmebaasisüsteemile.

Kursus viiakse läbi Revit tarkvaraga. Kursused on kombinatsioon loengumaterjalidest, esitlustest ning iseseisvatest, instruktori järelvalve all täidetavatest ülesannetest. Kursuse material on koostatud arhitekt Meelis Vankeri poolt spetsiaalselt eesti kasutajate jaoks. Kursuse jooksul omandatakse esialgsed töövõtted Reviti kasutamiseks ehitus/arhitektuurilisel projekteerimisel ja modelleerimisel.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Sihtgrupp:

Kursus on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad omandada Reviti arhitektidele mõeldud töövõtteid ja baasteadmisi. Osalemise eelduseks on Windows-keskkonna ja sellel töötavate tavatarkvarade kasutamisoskus ja kogemus. Lisaks tuleb kasuks arhitektuurse joonestamise ja/või modelleerimise oskus arvutis levinumate tarkvarapakettidega (AutoCAD, AutoCAD Architecture, Archicad, Microstation jne.).

Koolitusel käsitletavad teemad:

Koolituse programm on leitav SIIT

Koolituse tulemusena osaleja:

 •         oskab kasutada ehitise informatsiooni mudelit (BIM) muudatuste tegemiseks;
 •         oskab saab aru tarkvara kasutajaliidesest, parameetriliste objektide ja peamiste ehituskomponentide (Family) mõistest;
 •         oskab seadistada ja alustada projekte;
 •         oskab töötada seinte, uste ja akendega ning kasutada redigeerimiskorraldusi;
 •         oskab töötada ehituskomponentidega (Family);
 •         oskab luua ja hallata vaateid ning vaadete seadistusi ehitusprojektis;
 •         oskab kontrollida mudeli objektide paigutust mõõtmete ja piirangutega (constraints);
 •         oskab asetada mudelisse põrandaid, lagesid, katuseid, treppe jm;
 •         oskab luua ehitusprojektiks vajalikke sõlmede ja 2D-jooniseid;
 •         oskab näidata ehitusmudeli kohta käivat infot eksplikatsiooni jm tabelite näol;
 •         oskab töötada väljatrüki lehtedega, kirjanurkade ja presentatsioonidega.

Koolitusel osalemise eeldused:

Osalemise eelduseks on Windows-keskkonna ja sellel töötavate tavatarkvarade kasutamisoskus ja kogemus. Lisaks tuleb kasuks arhitektuurse joonestamise ja/või modelleerimise oskus arvutis levinumate tarkvarapakettidega (AutoCAD, AutoCAD Architecture, Archicad, Microstation jne.).

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub 9:30-13:45, sisaldab 2 kohvipausi

Koolitus viiakse läbi  Usesofti koolitusklassis Tobiase 8, Tallinn.

Osalejad saavad kaasa kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega. Antud materjal sisaldab isegi rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa ka e- algkursuse, et tunnis õpitut oleks võimalik üle vaadata ja/või harjutamist kodus jätkata.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Koolitus on mõeldud Windows op. süsteemi kasutajatele. Mac-i kasutajad võivad osaleda koolitusel omal vastutusel.

Maht: 20 akadeemilist tundi (tavaliselt jaotatud 4-le päevale)

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Koolituse viib läbi Meelis Vanker

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.
Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).
 

Koolitajad

 • Meelis Vanker

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).

  Meelis Vanker

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Tobiase 8, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]