Revit MEP baaskursus

Revit MEP baaskursus

Kestus:

24 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Kursuse eesmärk on anda baasteadmised vee-, kanalisatsiooni- ja kütte-, jahutus- ning ventilatsioonisüsteemide projekteerimiseks Revit programmiga.

Kursuse lõpetanu on võimeline alustama iseseisvat tehnovõrkude projekteerimist Revit tarkvaraga ning on võimeline alustama ka üleminekut MagiCAD for AutoCAD versioonilt MagiCAD for Revit versioonile. Õpetatavad võtted ning teadmised kinnistatakse koha peal läbi iseseisva harjutamise. Lisaks jagatakse peale igat päeva ka kodune ülesanne, mille kohta on võimalik saada nädala jooksul tagasisidet.

Koolitus toimub koostöös usesoft AS-ga.

Sihtgrupp:

Vee- ja kanalisatsiooni- ning kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuse insenerid, BIM-insenerid ja eriosade projektijuhid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

I OSA Reviti MEP lühitutvustus:

 • Võrdlus AutoCAD-iga;
 • Tsentraalmudeli põhimõtted;
 • MagiCAD ja Revit.

Template-i koostamine:

 • Projekti alustamine template-st;
 • User interface-i ülevaade;
 • Parameetrid;
 • Levelite defineerimine;
 • Nullpunkt, pöördenurk ja mudeli koordinaadid;
 • Vaated (lõiked, 3D vaated, plaanid) ja view templates;

ÜLESANNE 1

 • Süsteemide defineerimine;
 • Vajalikud joonetüübid, mechanical settings ja color scheme loomine;
 • Workset-id ja view templates üles seadmine;
 • Mudelite ja failide linkimine template-I ning projekti;
 • Title block-ide loomine ja lisamine;

ÜLESANNE 2

Kodune ülesanne 1

II OSA Projekteerimine ja modelleerimine Revitis:

 • Survetorustike modelleerimine;
 • Isevoolsete süsteemide modelleerimine;
 • Ventilatsiooni modelleerimine;
 • Isolatsiooni modelleerimine;
 • Family-te lisamine ja muutmine; ühendused (connectors);
 • Dimensioneerimisvõimalused Revit MEP-iga (Ventkanalite dimensioneerimine, veetorustiku dimensioneerimine);
 • Eritooted (rennid; pumplad; püüdurid jmt);
 • Tootjate pluginad (Systemair; Lindab etc);
 • Vastuolude kontroll;

ÜLESANNE 3

 • Jooniste vormistamine:
 • Tag-id; nende muutmine; lisamine;
 • Mõõtketid; lisamine;
 • Legendid; tingmärgid;
 • Printimine (pdf; paber);
 • Eksportimine ja export settings (dwg; ifc);

ÜLESANNE 4  

Kodune ülesanne 2

III OSA

 • Näidisprojekti tegemine ja template-i katsetamine väiksema projekti peal.

Koolituse tulemusena osaleja on võimeline:

1. Koostama mudeli baastemplate-i:

 • project ja shared parameters kasutamine ja muutmine;
 • level-ite defineerimine;
 • mudeli koordinaatide ja kõrguse defineerimine;
 • workset-de ja view template-de seadistamine;
 • vaadete loomine (lõiked, 3D vaated, plaanid) ning view template-de aplikeerimine;
 • süsteemide ja joonetüüpide loomine (mechanical settings ja color schemes).

2. Modelleerima vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme:

 • survetorusüsteemide modelleerimine;
 • isevoolsete süsteemide modelleerimine;
 • ventilatsiooni modelleerimine;
 • lõppelementide lisamine ja muutmine (family-d, connectors);
 • süsteemide dimensioneerimine (tarbevesi, ventilatsioon);
 • eritoodete loomine (custom families).

3. Vormistama jooniseid:

 • tag-id ja custom tag-ide loomine;
 • mõõtkettide lisamine ja modifitseerimine;
 • tingmärkide ja legendide lisamine;
 • printimine ja dwg-formaadis eksportimine

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Arvuti kasutamise baasteadmised. Varasem Reviti kasutamise kogemus ei ole eelduseks ega takistuseks.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30 – 16:30, sisaldab 2 kohvipausi + lõunapaus.

Klassikoolitused viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tobiase 8, Tallinn.

Reaalajas veebikoolitused viiakse läbi MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reealajas veebikursuseks: INFO

Osalejad saavad kaasa kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 24 akadeemilist tundi auditoorset tööd. Tavaliselt jaotatud kolmele päevale.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Karli Aau

Autodeski poolt atesteeritud instruktor ja Revit MEP spetsialist. 

(MSc Water and Environment, Aalborg University 2012; MSc Küte ja ventilatsioon, Tallinna Tehnikaülikool, 2019).
Diplomeeritud VK-insener tase 7. Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuse insener, tase 7, esmane kutse.
Kogemust Revit MEP-is 6 aastat.

Koolitajad

 • Karli Aau

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor ja Revit MEP spetsialist.

  (MSc Water and Environment, Aalborg University 2012; MSc Küte ja ventilatsioon, Tallinna Tehnikaülikool, 2019). Diplomeeritud VK-insener tase 7. Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuse insener, tase 7, esmane kutse. Kogemust Revit MEP-is 6 aastat.

  Karli Aau

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor ja Revit MEP spetsialist.

  (MSc Water and Environment, Aalborg University 2012; MSc Küte ja ventilatsioon, Tallinna Tehnikaülikool, 2019). Diplomeeritud VK-insener tase 7. Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuse insener, tase 7, esmane kutse. Kogemust Revit MEP-is 6 aastat.
Revit MEP baaskursus

Kestus:

24 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Kursuse eesmärk on anda baasteadmised vee-, kanalisatsiooni- ja kütte-, jahutus- ning ventilatsioonisüsteemide projekteerimiseks Revit programmiga.

Kursuse lõpetanu on võimeline alustama iseseisvat tehnovõrkude projekteerimist Revit tarkvaraga ning on võimeline alustama ka üleminekut MagiCAD for AutoCAD versioonilt MagiCAD for Revit versioonile. Õpetatavad võtted ning teadmised kinnistatakse koha peal läbi iseseisva harjutamise. Lisaks jagatakse peale igat päeva ka kodune ülesanne, mille kohta on võimalik saada nädala jooksul tagasisidet.

Koolitus toimub koostöös usesoft AS-ga.

Sihtgrupp:

Vee- ja kanalisatsiooni- ning kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuse insenerid, BIM-insenerid ja eriosade projektijuhid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

I OSA Reviti MEP lühitutvustus:

 • Võrdlus AutoCAD-iga;
 • Tsentraalmudeli põhimõtted;
 • MagiCAD ja Revit.

Template-i koostamine:

 • Projekti alustamine template-st;
 • User interface-i ülevaade;
 • Parameetrid;
 • Levelite defineerimine;
 • Nullpunkt, pöördenurk ja mudeli koordinaadid;
 • Vaated (lõiked, 3D vaated, plaanid) ja view templates;

ÜLESANNE 1

 • Süsteemide defineerimine;
 • Vajalikud joonetüübid, mechanical settings ja color scheme loomine;
 • Workset-id ja view templates üles seadmine;
 • Mudelite ja failide linkimine template-I ning projekti;
 • Title block-ide loomine ja lisamine;

ÜLESANNE 2

Kodune ülesanne 1

II OSA Projekteerimine ja modelleerimine Revitis:

 • Survetorustike modelleerimine;
 • Isevoolsete süsteemide modelleerimine;
 • Ventilatsiooni modelleerimine;
 • Isolatsiooni modelleerimine;
 • Family-te lisamine ja muutmine; ühendused (connectors);
 • Dimensioneerimisvõimalused Revit MEP-iga (Ventkanalite dimensioneerimine, veetorustiku dimensioneerimine);
 • Eritooted (rennid; pumplad; püüdurid jmt);
 • Tootjate pluginad (Systemair; Lindab etc);
 • Vastuolude kontroll;

ÜLESANNE 3

 • Jooniste vormistamine:
 • Tag-id; nende muutmine; lisamine;
 • Mõõtketid; lisamine;
 • Legendid; tingmärgid;
 • Printimine (pdf; paber);
 • Eksportimine ja export settings (dwg; ifc);

ÜLESANNE 4  

Kodune ülesanne 2

III OSA

 • Näidisprojekti tegemine ja template-i katsetamine väiksema projekti peal.

Koolituse tulemusena osaleja on võimeline:

1. Koostama mudeli baastemplate-i:

 • project ja shared parameters kasutamine ja muutmine;
 • level-ite defineerimine;
 • mudeli koordinaatide ja kõrguse defineerimine;
 • workset-de ja view template-de seadistamine;
 • vaadete loomine (lõiked, 3D vaated, plaanid) ning view template-de aplikeerimine;
 • süsteemide ja joonetüüpide loomine (mechanical settings ja color schemes).

2. Modelleerima vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme:

 • survetorusüsteemide modelleerimine;
 • isevoolsete süsteemide modelleerimine;
 • ventilatsiooni modelleerimine;
 • lõppelementide lisamine ja muutmine (family-d, connectors);
 • süsteemide dimensioneerimine (tarbevesi, ventilatsioon);
 • eritoodete loomine (custom families).

3. Vormistama jooniseid:

 • tag-id ja custom tag-ide loomine;
 • mõõtkettide lisamine ja modifitseerimine;
 • tingmärkide ja legendide lisamine;
 • printimine ja dwg-formaadis eksportimine

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Arvuti kasutamise baasteadmised. Varasem Reviti kasutamise kogemus ei ole eelduseks ega takistuseks.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30 – 16:30, sisaldab 2 kohvipausi + lõunapaus.

Klassikoolitused viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tobiase 8, Tallinn.

Reaalajas veebikoolitused viiakse läbi MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reealajas veebikursuseks: INFO

Osalejad saavad kaasa kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 24 akadeemilist tundi auditoorset tööd. Tavaliselt jaotatud kolmele päevale.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Karli Aau

Autodeski poolt atesteeritud instruktor ja Revit MEP spetsialist. 

(MSc Water and Environment, Aalborg University 2012; MSc Küte ja ventilatsioon, Tallinna Tehnikaülikool, 2019).
Diplomeeritud VK-insener tase 7. Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuse insener, tase 7, esmane kutse.
Kogemust Revit MEP-is 6 aastat.

Koolitajad

 • Karli Aau

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor ja Revit MEP spetsialist.

  (MSc Water and Environment, Aalborg University 2012; MSc Küte ja ventilatsioon, Tallinna Tehnikaülikool, 2019). Diplomeeritud VK-insener tase 7. Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuse insener, tase 7, esmane kutse. Kogemust Revit MEP-is 6 aastat.

  Karli Aau

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor ja Revit MEP spetsialist.

  (MSc Water and Environment, Aalborg University 2012; MSc Küte ja ventilatsioon, Tallinna Tehnikaülikool, 2019). Diplomeeritud VK-insener tase 7. Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuse insener, tase 7, esmane kutse. Kogemust Revit MEP-is 6 aastat.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Tobiase 8, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]