Revit töötuba: IFC mudel ja eksport

Revit töötuba: IFC mudel ja eksport

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Koolituse eesmärk on selgitada IFC mudelite olemust, tehnilisi omadusi ning õpetada ja anda häid näpunäiteid Revitist rikkaliku ja korrektselt struktureeritud IFC mudeli eksportimise kohta.

Mudelprojekteerimine võimaldab meil teatavasti parandada osapoolte vahelist koostööd. Paraku pole võimalik tulemuslikku koostööd saavutada, ilma teadmisteta IFCst ning selle eksportimiseta algtarkvarast (nt Revit). BIM koostööprojektides on kriitilise tähtsusega IFC ja kvaliteetne informatsioon selle küljes. Mudel võib olla kuitahes kõrge kvaliteediga, kuid kui eksportimisel ühisesse keelde kaob sellest enamik, pole mudelist IFC kujul kuigi palju kasu.

Sihtgrupp:

Projekteerijad (eriti Reviti kasutajad); BIM koordinaatorid ja tehnikud; BIM projektijuhid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Ülevaade IFC formaadist sh erinevad vormingud;
 • IFC vaatamise tarkvarad;
 • IFC import ja kasutamine Revitis;
 • Reviti IFC expordi sätted ja IFC klassid;
 • Elementide eksportimine Custom klassi – ifcExportAs & ifcExportType parameetrid;
 • Reviti koordinaatide süsteem ja koordinaatide üle kandmine IFC mudelisse;
 • RKAS BIM nõuded ja PropertySet tabel;
 • IFC formaadi ja Reviti piirangud ning nõuete ning tegelike võimaluste vastuolud – milliseid andmeid saab üle kanda ja millised mitte;
 • Reviti mudeli optimeerimine ja konvertimisel tekkivate vigade vältimine.

 

Kursus koosneb praktilise teabega loenguosast ning iseseisvast praktilisest tööst. Selgitatakse IFC mudelite olemust, tehnilisi omadusi ning antakse näpunäiteid IFC mudelite eksportimise kohta. Kursuste töökeeleks on eesti keel. Kursused toimuvad tarkvaraga Revit ja Navisworks, aga tutvustatakse ka muid IFC vaatur tarkvara võimalusi.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet IFC formaadist sh erinevad vormingutest;
 • orienteerub IFC lugemis- ja töötlemistarkvarade valikus;
 • oskab eristada head IFC mudelit halvast IFC mudelist ning pöörata tähelepanu IFC mudeli puudustele;
 • oskab kasutada Revit tarkvaras IFC mudelifaile;
 • tunneb Reviti koordinaatide süsteemi ja oskab koordinaate üle kanda IFC mudelisse;
 • oskab Revitist eksportida IFC mudelit sh RKAS BIM nõuetele vastavalt;
 • oskab optimeerida Revit mudelit IFC ekspordiks sobivaks;
 • teab Reviti piiranguid seoses IFC formaadiga.

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Keskmisel tasemel Reviti oskus või minimaalselt 1-aastane kogemus Revit tarkvaraga.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30 – 16:30, sisaldab 2 kohvipausi + lõunapaus.

Koolitus viiakse läbi reaalajas veebikoolitusena MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reaalajas veebikoolituseks: INFO

Osalejad saavad kaasa kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega. Antud materjal sisaldab isegi rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa ka e- algkursuse, et tunnis õpitut oleks võimalik üle vaadata ja/või harjutamist kodus jätkata.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 8 akadeemilist tundi auditoorset tööd, sh 90% praktilist. Tavaliselt jaotatud ühele päevale.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Meelis Vanker

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).
 

Koolitajad

 • Meelis Vanker

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).

  Meelis Vanker

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).
Revit töötuba: IFC mudel ja eksport

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Koolituse eesmärk on selgitada IFC mudelite olemust, tehnilisi omadusi ning õpetada ja anda häid näpunäiteid Revitist rikkaliku ja korrektselt struktureeritud IFC mudeli eksportimise kohta.

Mudelprojekteerimine võimaldab meil teatavasti parandada osapoolte vahelist koostööd. Paraku pole võimalik tulemuslikku koostööd saavutada, ilma teadmisteta IFCst ning selle eksportimiseta algtarkvarast (nt Revit). BIM koostööprojektides on kriitilise tähtsusega IFC ja kvaliteetne informatsioon selle küljes. Mudel võib olla kuitahes kõrge kvaliteediga, kuid kui eksportimisel ühisesse keelde kaob sellest enamik, pole mudelist IFC kujul kuigi palju kasu.

Sihtgrupp:

Projekteerijad (eriti Reviti kasutajad); BIM koordinaatorid ja tehnikud; BIM projektijuhid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Ülevaade IFC formaadist sh erinevad vormingud;
 • IFC vaatamise tarkvarad;
 • IFC import ja kasutamine Revitis;
 • Reviti IFC expordi sätted ja IFC klassid;
 • Elementide eksportimine Custom klassi – ifcExportAs & ifcExportType parameetrid;
 • Reviti koordinaatide süsteem ja koordinaatide üle kandmine IFC mudelisse;
 • RKAS BIM nõuded ja PropertySet tabel;
 • IFC formaadi ja Reviti piirangud ning nõuete ning tegelike võimaluste vastuolud – milliseid andmeid saab üle kanda ja millised mitte;
 • Reviti mudeli optimeerimine ja konvertimisel tekkivate vigade vältimine.

 

Kursus koosneb praktilise teabega loenguosast ning iseseisvast praktilisest tööst. Selgitatakse IFC mudelite olemust, tehnilisi omadusi ning antakse näpunäiteid IFC mudelite eksportimise kohta. Kursuste töökeeleks on eesti keel. Kursused toimuvad tarkvaraga Revit ja Navisworks, aga tutvustatakse ka muid IFC vaatur tarkvara võimalusi.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet IFC formaadist sh erinevad vormingutest;
 • orienteerub IFC lugemis- ja töötlemistarkvarade valikus;
 • oskab eristada head IFC mudelit halvast IFC mudelist ning pöörata tähelepanu IFC mudeli puudustele;
 • oskab kasutada Revit tarkvaras IFC mudelifaile;
 • tunneb Reviti koordinaatide süsteemi ja oskab koordinaate üle kanda IFC mudelisse;
 • oskab Revitist eksportida IFC mudelit sh RKAS BIM nõuetele vastavalt;
 • oskab optimeerida Revit mudelit IFC ekspordiks sobivaks;
 • teab Reviti piiranguid seoses IFC formaadiga.

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Keskmisel tasemel Reviti oskus või minimaalselt 1-aastane kogemus Revit tarkvaraga.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30 – 16:30, sisaldab 2 kohvipausi + lõunapaus.

Koolitus viiakse läbi reaalajas veebikoolitusena MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reaalajas veebikoolituseks: INFO

Osalejad saavad kaasa kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega. Antud materjal sisaldab isegi rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa ka e- algkursuse, et tunnis õpitut oleks võimalik üle vaadata ja/või harjutamist kodus jätkata.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 8 akadeemilist tundi auditoorset tööd, sh 90% praktilist. Tavaliselt jaotatud ühele päevale.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Meelis Vanker

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).
 

Koolitajad

 • Meelis Vanker

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).

  Meelis Vanker

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Veebikoolitus

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]