Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist

Kuidas luua ehedat positiivsust igasse päeva?

Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist

Kestus:

3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Juhi üheks väärtuslikumaks juhtimiskompetentsiks on õhkkonna kujundamise oskus. Juhi oskusest rahulikku ja rõõmsat meeleolu luua sõltub ka töötajate tegutsemisaktiivsus, tulemuslikkus ja vaimne tervis.

Aasta koolitaja 2021

Kas oled märganud, kui palju raiskavad inimesed oma aega negatiivsusesse kinni jäädes? Inimesed kalduvad nägema sageli eelkõige piiranguid, puudusi, kaotusi, traagikat jmt. Seetõttu kogevad nad meeleheidet ja pettumust, tehes igas suunas etteheiteid ning muutes viljatu rahulolematuse püsivaks seisundiks.

Kas oled mõelnud, kui palju aega elust tuntakse rahulolematust, mis pole edasiviiv, vaid pigem arengut takistav?

Kas pole kahju, et rõõmu nii paljudest headest ja suurepärastest asjadest on liiga vähe?

 

NB! Inimesed ei tee seda meelega, see juhtub kogemata – see harjumuslik “normaliseeritud“ vingukäitumine, mis on segamini vihakõne ja vimmaga, on meie kultuuri osa. Sageli ei teatagi üldse, kuidas virin ja vimm tekivad ja kindlasti pole keegi milleski süüdi - inimestele pole lihtsalt õpetatud süstemaatilist konstruktiivsust ega seda, kuidas kannatada arukalt, märgata lahendusi, leida rahulikku meelt ja uut energiat ka pööraselt keerukates oludes. Rõõmustamisoskuse õppimine  on olnud seni kõigist kooli- ja koolitusprogrammidest puudu. Osa sellest oskusest on veel avastamata!

Koolituse eesmärk on ära õppida valik rõõmustamisoskust arendavaid tehnikaid, mille abil luua iseenda ja ümbritsevate inimeste rahulikku ja rõõmsat, edasiviivat meeleolu.

Koolitusele on oodatud juhid, sest õhkkonna kujundamise oskus on juhtimiskompetentside hulgast üks väärtuslikumaid ning sellest sõltub nii tegutsemisaktiivsus kui tulemuslikkus, vaimsest tervisest rääkimata.

 

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Oled positiivsust küll ammu juba pidanud väärtuseks, aga ikka on liiga palju olukordi, kus positiivse õhkkonna loomine ei õnnestu?
 • Oled märganud, et raiskad oma aega korduvatele negatiivse sisuga mõtetele ja sellega kaasnevale jõuetusele, energiapuudusele?
 • Tunned, et su meeskond saaks paremini rakendada oma potentsiaali rõõmsameelsema keskkonna loomisega, ja tahad ise olla selles eestvedaja?
 • Oled kogenud väljapääsmatuse ja lootusetuse halvavat tunnet sobimatul ajal?
 • Pole rahul oma „deprekate“ kestusega?
 • Oled otsustanud iga hinna eest suurendada tööõnne ja üldist eluga rahulolu?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab rõõmustamisoskuse ja meelerahu kindlustamise tehnikaid;
 • on harjutanud nende olukordade ära tundmist, mis vajavad meeleolu kujundamise lisaoskusi;
 • on kogenud positiivse pöörde mõju enda seisundile ja tahab seda rakendada oma meeskonnas;
 • oskab hinnata korduvrõõmustamise jõudu;
 • teab igas järgmises hetkes olevaid enesejuhtimise võimalusi;
 • on õppinud hindama karmlahke hoiaku väärtust enda toodud näidetel;
 • oskab jälgida oma seisundi muutusi sõltuvalt sisekõnes toimuvast;
 • oskab muuta iseenda ja ümbritsevate meeleolu, kasutades selleks erinevaid tema enda ja ümbritsevate peal kontrollitud võtteid.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles. 

Maht: 3 akadeemilist tundi.      

 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Kuula raadiosaadet:

Juht saab rõõmustamisest oma tööriista teha

 

Osalejate tagasiside:

Signe Rähesoo

"Praegu on keeruline aeg ja töökoormus on olnud üüratu, seetõttu on väga lihtne ennast selle sisse ära kaotada. Seega leidsin, et on ideaalne võimalus astuda korraks igapäevatööst välja ja tuletada meelde, mis on oluline, et nii mul endal kui ka minu lähedastel ja armsatel kolleegidel oleks parem. Pean teemat väga oluliseks.

Olen Mare juures õpitut rakendanud praktikasse igal võimalikul moel, sh pidanud jutlusi oma lastele. Ikka selleks, et elu oleks rõõmsam ja ilusam ja raskustest tuldaks kergemini läbi ja võetaks neid nii pragmaatiliselt kui võimalik. Kui on õnn omandada teoreetilisi teadmisi, siis muutub lihtsamaks ka teiste inimeste mõistmine. Mõistmine toob rahulikkuse ja võimekuse teatud olukordadega paremini hakkama saada. Loob teoreetilised alused, et ka neid situatsioone ära tunda, kus sa midagi muuta ei saa ja kus on parem hoopis lahkuda.

Koolituse teema läheb mulle väga korda! Olen omal nahal tundnud, et teadmised inimpsühholoogiast ja õpitud võtted, kuidas eluga paremini toime tulla, kuidas rasketes olukordades ennast säilitada, on väga olulised. Hinnang koolitajale on maksimum, prof. Mare Pork kõnetab mind väga, seega mitte grammigi vähem kui maksimum.

Aitäh imetoreda poolpäeva eest!"

 

Merike Randma

Täiskasvanute koolitaja

"Rõõmustamine on väärtuslik oskus, mille abil juhtida iseenda ja teiste meeleolu, kujundada inimestevahelisi suhteid ja tervendada ettevõtte sisekliimat. Rohkem rõõmustama saab õppida harjutades. Mare Porgi väljatöötatud rõõmustamisoskus hõlmab tehnikaid ja tegevusi, mis aitavad võimendada häid tundeid, olla elujaatav, luua ehedat lahkust igasse päeva ning ka pingutust nautida. Mare Pork toonitab, et kui ei jaksa olla rõõmus, ole lihtsalt rahulik. Juhil on siin oma eeskujuga hea võimalus väärtustada inimlikkust ja ehedust. Väärtustades helget ja õppides sisendama head toome nii enda kui lähedaste ellu rohkem rõõmu, lahkust ja rahulolu."

Koolitajad

 • Mare Pork

  Mare Pork on psühhoanalüütilise taustaga koolitaja, juhtimiskonsultant, psühholoogiaprofessor ja nõustaja. Ta on Tallinna Ülikooli kliinilise psühholoogia professor.

  Aastakümnete jooksul on Mare Pork oma professionaalses tegevuses püüdnud vähendada inimeste mõttetuid kannatusi ja harjutanud kõikvõimalikest kriisidest tarku väljatulekuid. Koos klientidega on ta rõõmustanud selle tegevuse tulemuste üle. Rõõmustamine on seni olnud aga nagu kaasprodukt, mitte iseseisva oskusena piisavalt fookuses. Täna tundub, et rõõmustamises on seni avastamata võimalusi.

  Mare Pork käivitas esimesena Eestis EQ kestvad rühmad tippjuhtidele. Tema töövaldkonnad on juhtide konsulteerimine ja kogemusõpe organisatsioonikäitumise küsimustes, juhtimiskompetentside hindamine ja arendamine, organisatsiooni uuringud. Kõige uuemaks huviobjektiks on inimese võimalused teadvuse seisundite juhtimisel, taju- ja mõtlemise selgust suurendavad tehnikad.

  Mare Pork

  Mare Pork on psühhoanalüütilise taustaga koolitaja, juhtimiskonsultant, psühholoogiaprofessor ja nõustaja. Ta on Tallinna Ülikooli kliinilise psühholoogia professor.

  Aastakümnete jooksul on Mare Pork oma professionaalses tegevuses püüdnud vähendada inimeste mõttetuid kannatusi ja harjutanud kõikvõimalikest kriisidest tarku väljatulekuid. Koos klientidega on ta rõõmustanud selle tegevuse tulemuste üle. Rõõmustamine on seni olnud aga nagu kaasprodukt, mitte iseseisva oskusena piisavalt fookuses. Täna tundub, et rõõmustamises on seni avastamata võimalusi.

  Mare Pork käivitas esimesena Eestis EQ kestvad rühmad tippjuhtidele. Tema töövaldkonnad on juhtide konsulteerimine ja kogemusõpe organisatsioonikäitumise küsimustes, juhtimiskompetentside hindamine ja arendamine, organisatsiooni uuringud. Kõige uuemaks huviobjektiks on inimese võimalused teadvuse seisundite juhtimisel, taju- ja mõtlemise selgust suurendavad tehnikad.

Ajakava

13:00 – 13:15

Kogunemine

13:15 – 14:30

Kuidas me kujundame meeleolu

 • Seisundi pingutuseta jälgimine
 • Ümberlülitus baastehnikana
 • Iga järgmise hetke võimalused
 • Tähelepanu tujukõikumistele
 • Lisa juhi tööriistakasti
 • Rühma meeleolu tekitajad
 • Võidud negatiivse nihke üle

Kasutatavad meetodid: harjutused: – kogemised-peegeldused-otsustamised

14:30 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 15:45

Rõõmustamisoskus situatiivse rahulolu kindlustajana

 • Ülekehaliste tunnete jälgimine
 • Refleksiooni platseebo
 • Rõõmustamisoskuse etapid ja areng
 • Avastamata osad rõõmustamisoskuses
 • Harjutamise rõõm ja „preemia iseeneses“

Kasutatavad meetodid: harjutused: – kogemised-peegeldused-otsustamised

Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist

Kestus:

3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Juhi üheks väärtuslikumaks juhtimiskompetentsiks on õhkkonna kujundamise oskus. Juhi oskusest rahulikku ja rõõmsat meeleolu luua sõltub ka töötajate tegutsemisaktiivsus, tulemuslikkus ja vaimne tervis.

Aasta koolitaja 2021

Kas oled märganud, kui palju raiskavad inimesed oma aega negatiivsusesse kinni jäädes? Inimesed kalduvad nägema sageli eelkõige piiranguid, puudusi, kaotusi, traagikat jmt. Seetõttu kogevad nad meeleheidet ja pettumust, tehes igas suunas etteheiteid ning muutes viljatu rahulolematuse püsivaks seisundiks.

Kas oled mõelnud, kui palju aega elust tuntakse rahulolematust, mis pole edasiviiv, vaid pigem arengut takistav?

Kas pole kahju, et rõõmu nii paljudest headest ja suurepärastest asjadest on liiga vähe?

 

NB! Inimesed ei tee seda meelega, see juhtub kogemata – see harjumuslik “normaliseeritud“ vingukäitumine, mis on segamini vihakõne ja vimmaga, on meie kultuuri osa. Sageli ei teatagi üldse, kuidas virin ja vimm tekivad ja kindlasti pole keegi milleski süüdi - inimestele pole lihtsalt õpetatud süstemaatilist konstruktiivsust ega seda, kuidas kannatada arukalt, märgata lahendusi, leida rahulikku meelt ja uut energiat ka pööraselt keerukates oludes. Rõõmustamisoskuse õppimine  on olnud seni kõigist kooli- ja koolitusprogrammidest puudu. Osa sellest oskusest on veel avastamata!

Koolituse eesmärk on ära õppida valik rõõmustamisoskust arendavaid tehnikaid, mille abil luua iseenda ja ümbritsevate inimeste rahulikku ja rõõmsat, edasiviivat meeleolu.

Koolitusele on oodatud juhid, sest õhkkonna kujundamise oskus on juhtimiskompetentside hulgast üks väärtuslikumaid ning sellest sõltub nii tegutsemisaktiivsus kui tulemuslikkus, vaimsest tervisest rääkimata.

 

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Oled positiivsust küll ammu juba pidanud väärtuseks, aga ikka on liiga palju olukordi, kus positiivse õhkkonna loomine ei õnnestu?
 • Oled märganud, et raiskad oma aega korduvatele negatiivse sisuga mõtetele ja sellega kaasnevale jõuetusele, energiapuudusele?
 • Tunned, et su meeskond saaks paremini rakendada oma potentsiaali rõõmsameelsema keskkonna loomisega, ja tahad ise olla selles eestvedaja?
 • Oled kogenud väljapääsmatuse ja lootusetuse halvavat tunnet sobimatul ajal?
 • Pole rahul oma „deprekate“ kestusega?
 • Oled otsustanud iga hinna eest suurendada tööõnne ja üldist eluga rahulolu?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab rõõmustamisoskuse ja meelerahu kindlustamise tehnikaid;
 • on harjutanud nende olukordade ära tundmist, mis vajavad meeleolu kujundamise lisaoskusi;
 • on kogenud positiivse pöörde mõju enda seisundile ja tahab seda rakendada oma meeskonnas;
 • oskab hinnata korduvrõõmustamise jõudu;
 • teab igas järgmises hetkes olevaid enesejuhtimise võimalusi;
 • on õppinud hindama karmlahke hoiaku väärtust enda toodud näidetel;
 • oskab jälgida oma seisundi muutusi sõltuvalt sisekõnes toimuvast;
 • oskab muuta iseenda ja ümbritsevate meeleolu, kasutades selleks erinevaid tema enda ja ümbritsevate peal kontrollitud võtteid.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles. 

Maht: 3 akadeemilist tundi.      

 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Kuula raadiosaadet:

Juht saab rõõmustamisest oma tööriista teha

 

Osalejate tagasiside:

Signe Rähesoo

"Praegu on keeruline aeg ja töökoormus on olnud üüratu, seetõttu on väga lihtne ennast selle sisse ära kaotada. Seega leidsin, et on ideaalne võimalus astuda korraks igapäevatööst välja ja tuletada meelde, mis on oluline, et nii mul endal kui ka minu lähedastel ja armsatel kolleegidel oleks parem. Pean teemat väga oluliseks.

Olen Mare juures õpitut rakendanud praktikasse igal võimalikul moel, sh pidanud jutlusi oma lastele. Ikka selleks, et elu oleks rõõmsam ja ilusam ja raskustest tuldaks kergemini läbi ja võetaks neid nii pragmaatiliselt kui võimalik. Kui on õnn omandada teoreetilisi teadmisi, siis muutub lihtsamaks ka teiste inimeste mõistmine. Mõistmine toob rahulikkuse ja võimekuse teatud olukordadega paremini hakkama saada. Loob teoreetilised alused, et ka neid situatsioone ära tunda, kus sa midagi muuta ei saa ja kus on parem hoopis lahkuda.

Koolituse teema läheb mulle väga korda! Olen omal nahal tundnud, et teadmised inimpsühholoogiast ja õpitud võtted, kuidas eluga paremini toime tulla, kuidas rasketes olukordades ennast säilitada, on väga olulised. Hinnang koolitajale on maksimum, prof. Mare Pork kõnetab mind väga, seega mitte grammigi vähem kui maksimum.

Aitäh imetoreda poolpäeva eest!"

 

Merike Randma

Täiskasvanute koolitaja

"Rõõmustamine on väärtuslik oskus, mille abil juhtida iseenda ja teiste meeleolu, kujundada inimestevahelisi suhteid ja tervendada ettevõtte sisekliimat. Rohkem rõõmustama saab õppida harjutades. Mare Porgi väljatöötatud rõõmustamisoskus hõlmab tehnikaid ja tegevusi, mis aitavad võimendada häid tundeid, olla elujaatav, luua ehedat lahkust igasse päeva ning ka pingutust nautida. Mare Pork toonitab, et kui ei jaksa olla rõõmus, ole lihtsalt rahulik. Juhil on siin oma eeskujuga hea võimalus väärtustada inimlikkust ja ehedust. Väärtustades helget ja õppides sisendama head toome nii enda kui lähedaste ellu rohkem rõõmu, lahkust ja rahulolu."

Koolitajad

 • Mare Pork

  Mare Pork on psühhoanalüütilise taustaga koolitaja, juhtimiskonsultant, psühholoogiaprofessor ja nõustaja. Ta on Tallinna Ülikooli kliinilise psühholoogia professor.

  Aastakümnete jooksul on Mare Pork oma professionaalses tegevuses püüdnud vähendada inimeste mõttetuid kannatusi ja harjutanud kõikvõimalikest kriisidest tarku väljatulekuid. Koos klientidega on ta rõõmustanud selle tegevuse tulemuste üle. Rõõmustamine on seni olnud aga nagu kaasprodukt, mitte iseseisva oskusena piisavalt fookuses. Täna tundub, et rõõmustamises on seni avastamata võimalusi.

  Mare Pork käivitas esimesena Eestis EQ kestvad rühmad tippjuhtidele. Tema töövaldkonnad on juhtide konsulteerimine ja kogemusõpe organisatsioonikäitumise küsimustes, juhtimiskompetentside hindamine ja arendamine, organisatsiooni uuringud. Kõige uuemaks huviobjektiks on inimese võimalused teadvuse seisundite juhtimisel, taju- ja mõtlemise selgust suurendavad tehnikad.

  Mare Pork

  Mare Pork on psühhoanalüütilise taustaga koolitaja, juhtimiskonsultant, psühholoogiaprofessor ja nõustaja. Ta on Tallinna Ülikooli kliinilise psühholoogia professor.

  Aastakümnete jooksul on Mare Pork oma professionaalses tegevuses püüdnud vähendada inimeste mõttetuid kannatusi ja harjutanud kõikvõimalikest kriisidest tarku väljatulekuid. Koos klientidega on ta rõõmustanud selle tegevuse tulemuste üle. Rõõmustamine on seni olnud aga nagu kaasprodukt, mitte iseseisva oskusena piisavalt fookuses. Täna tundub, et rõõmustamises on seni avastamata võimalusi.

  Mare Pork käivitas esimesena Eestis EQ kestvad rühmad tippjuhtidele. Tema töövaldkonnad on juhtide konsulteerimine ja kogemusõpe organisatsioonikäitumise küsimustes, juhtimiskompetentside hindamine ja arendamine, organisatsiooni uuringud. Kõige uuemaks huviobjektiks on inimese võimalused teadvuse seisundite juhtimisel, taju- ja mõtlemise selgust suurendavad tehnikad.

Ajakava

13:00 – 13:15

Kogunemine

13:15 – 14:30

Kuidas me kujundame meeleolu

 • Seisundi pingutuseta jälgimine
 • Ümberlülitus baastehnikana
 • Iga järgmise hetke võimalused
 • Tähelepanu tujukõikumistele
 • Lisa juhi tööriistakasti
 • Rühma meeleolu tekitajad
 • Võidud negatiivse nihke üle

Kasutatavad meetodid: harjutused: – kogemised-peegeldused-otsustamised

14:30 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 15:45

Rõõmustamisoskus situatiivse rahulolu kindlustajana

 • Ülekehaliste tunnete jälgimine
 • Refleksiooni platseebo
 • Rõõmustamisoskuse etapid ja areng
 • Avastamata osad rõõmustamisoskuses
 • Harjutamise rõõm ja „preemia iseeneses“

Kasutatavad meetodid: harjutused: – kogemised-peegeldused-otsustamised

Registreerimine

Hind
Osalejaid

26.04.2024 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist

375,00 €

457,50 € km-ga

0

04.09.2024 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist

375,00 €

457,50 € km-ga

0

05.12.2024 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist

375,00 €

457,50 € km-ga

0

26.04.2024 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist

OsalejaidHind
0

375,00 €

457,50 € km-ga

04.09.2024 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist

OsalejaidHind
0

375,00 €

457,50 € km-ga

05.12.2024 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist

OsalejaidHind
0

375,00 €

457,50 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]