Strateegiline paindlikkus, innovatsioon ja megatrendid

Kuidas olla uuenduslik ja püsida konkurentsis?

Strateegiline paindlikkus, innovatsioon ja megatrendid

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Viimase 5 aasta sündmused on organisatsioonide strateegiad pea peale keeranud. Kui varem võis rahulikult igal aastal sõnastada uued eesmärgid, mida toetasid rulluvad müügisihid ja eelarved, siis peale Brexitit, koroonapandeemiat ja Venemaa sõda Ukraina vastu on senine viis strateegiaid koostada aegunud.

Uute tehnoloogiate arendamine ja nende kasutusele võtmine muudab ärimudeleid ja ühiskonda. Uuendused loovad võimalusi toodete arendamiseks, klientideni jõudmiseks ja muudeks lugematuteks tegevusteks. Seepärast on oluline olla pidevalt kursis maailmas toimuvate arengute ja trendidega, mis võimaldavad olla uuendusmeelsed ning püsida konkurentsis.

Oluline on omandada uuenduste elluviimiseks tööriistu, mis aitavad äri ümber mõtestada ja teistmoodi teostada. Rahvusvahelise kogemusega strateegia, innovatsiooni ja muudatuste juhtimise asjatundja Marko Rillo annab koolituspäeval ülevaate maailma muutvatest megatrendidest, infoallikatest ning tööriistadest, mis võimaldavad uuendusi ise otsida ja teiste töötajateni viia.

Koolituse eesmärk on omandada uudsed teadmised ja oskused strateegilise paindlikkuse ja innovatsiooni tööriistade juurutamiseks oma organisatsioonis.

Koolitusele on oodatud vastutajad, tippjuhid ja omanikud, kes soovivad hoida end kursis arengute ja muudatustega.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sinu ettevõtte areng on viimasel ajal kinni jäänud? Kas Sa ei suuda leida uusi võimalusi arenguks? Kas pingutustest hoolimata pole konkreetseid tulemusi?
 • Kas peadpööritavad muudatused on tulnud liiga ootamatult? Kas on keeruline sammu pidada erinevate kriisidega, mis on sundinud pidevalt oma fookust ümber muutma?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab kasutada tööriistu, millega abil ühiskonna ja tööstusharu trende hinnata, analüüsida oma firma sisemisi võimekusi: töötajate oskusi, teadmisi, kogemusi, organisatsiooni strateegilisi ressursse ja partnerlussuhteid.
 • Oskab genereerida innovaatilisi äriideid, mille käigus organisatsiooni strateegiaid uuendada.

Koolituse käigus toimub rida praktilisi ülesandeid, mille jooksul osalejad harjutavad tööriistade kasutamist.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on läbi viidud parimate praktikate, näidete, individuaalsete ja rühmaharjutuste kombinatsioonis.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitajad

 • Marko Rillo

  Marko on rahvusvahelise kogemusega strateegia, innovatsiooni ja muudatuste juhtimise asjatundja. Ta on käivitanud mitmeid algatusi: BeWellWork.com, Helge Kool MTÜ, SeriousPlayPro.com, JuhtimisAju.ee, Eesti Phare abirahade üksus. Marko on restruktureerinud organisatsioone Eestis, Lätis ja Kosovos, vedanud eest miljoniprojekte, töötades rahvusvaheliste suurfirmadega (Samsung, Danfoss, LEGO, Sabic, Kemira), rahvusvaheliste institutsioonide (Euroopa Komisjon, Maailmapank, ÜRO) ja avaliku sektori organisatsioonidega. Ta on ka nõustanud juhte strateegia, äriprotsesside, tiimitöö ja inimeste juhtimise teemadel. Markol on doktorikraad strateegia ja innovatsiooni alal (Dr.Oeconomicae University of St.Gallen, Šveits), majandusmagister TalTechist, juhtiv-coach`i diplom (Executive Coaching Diploma) Erickson International ACTP-st ja LEGO SERIOUS PLAY Certified Facilitator tunnistus LEGO Foundationist.

  Marko Rillo

  Marko on rahvusvahelise kogemusega strateegia, innovatsiooni ja muudatuste juhtimise asjatundja. Ta on käivitanud mitmeid algatusi: BeWellWork.com, Helge Kool MTÜ, SeriousPlayPro.com, JuhtimisAju.ee, Eesti Phare abirahade üksus. Marko on restruktureerinud organisatsioone Eestis, Lätis ja Kosovos, vedanud eest miljoniprojekte, töötades rahvusvaheliste suurfirmadega (Samsung, Danfoss, LEGO, Sabic, Kemira), rahvusvaheliste institutsioonide (Euroopa Komisjon, Maailmapank, ÜRO) ja avaliku sektori organisatsioonidega. Ta on ka nõustanud juhte strateegia, äriprotsesside, tiimitöö ja inimeste juhtimise teemadel. Markol on doktorikraad strateegia ja innovatsiooni alal (Dr.Oeconomicae University of St.Gallen, Šveits), majandusmagister TalTechist, juhtiv-coach`i diplom (Executive Coaching Diploma) Erickson International ACTP-st ja LEGO SERIOUS PLAY Certified Facilitator tunnistus LEGO Foundationist.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Olulisemate strateegiliste megatrendide tabamine

 • Kuidas on strateegialoome viimase 5 aasta jooksul pea peale pööratud?
 • Kuidas analüüsida trendide mõju ja ajalist perspektiivi?
 • Kuidas hinnata, millised trendid on minu tööstusharus valdavad?
 • Olulised allikad trendide jälgimiseks ja uuendustega kursis hoidmiseks

Kasutatavad meetodid: loeng, millele järgneb rühmatöö megatrendide mõjude kohta igaühe tööstusharu valdkonnas.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Oma firma võimekuste analüüs

 • Kuidas mõõta oma ettevõtte ja töötajate tänaseid tugevusi ja vajakajäämisi?
 • Kuidas määrata, et millised neist võimekustest muutuvad strateegiliste trendide valguses kriitiliselt oluliseks?

Kasutatavad meetodid: alustuseks toimub lühike mõtteid laiendav loeng ja peale seda jätkame rühmaaruteluga, kus mõtestame enda valdkonnas äri analüüsimise ja ümberkujundamise eripärasid.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Loovad tööriistad innovatsiooni käivitamiseks

 • Kuidas genereerida innovaatilisi ideid, mille abil oma äri ümber defineerida?
 • Kuidas mõtestada ümber oma äri toimimisloogika ja ärimudel pea peale pöörata, et leida uuenduslikke võimalusi kasumi teenimiseks?
 • Mida tähendab ärimudeli uuendamine innovatsiooni valguses?
 • Tööriistad iseenda äri ümber mõtestamiseks ja loovaks ümber kujundamiseks

Kasutatavad meetodid: loeng, seejärel harjutame tööriista kasutamist, mille abil hakkame mõtestama uuenduslikke ärimudeleid.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Strateegilise paindlikkuse saavutamine erinevate juhtimispraktikate juurutamise kaudu

 • Millised võimekused toetavad strateegilist paindlikkust?
 • Kuidas paika panna praktilist tegevuskava, et juurutada oma ettevõttes strateegiliselt paindlik juhtimiskultuur, mis võimaldaks olla püsivalt innovaatiline ja tulemusi saavutada?

Kasutatavad meetodid: loeng, rühmatöö strateegilise paindlikkuse teemal ja individuaalne töö praktilise tegevuskava paika panemiseks.

Strateegiline paindlikkus, innovatsioon ja megatrendid

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Viimase 5 aasta sündmused on organisatsioonide strateegiad pea peale keeranud. Kui varem võis rahulikult igal aastal sõnastada uued eesmärgid, mida toetasid rulluvad müügisihid ja eelarved, siis peale Brexitit, koroonapandeemiat ja Venemaa sõda Ukraina vastu on senine viis strateegiaid koostada aegunud.

Uute tehnoloogiate arendamine ja nende kasutusele võtmine muudab ärimudeleid ja ühiskonda. Uuendused loovad võimalusi toodete arendamiseks, klientideni jõudmiseks ja muudeks lugematuteks tegevusteks. Seepärast on oluline olla pidevalt kursis maailmas toimuvate arengute ja trendidega, mis võimaldavad olla uuendusmeelsed ning püsida konkurentsis.

Oluline on omandada uuenduste elluviimiseks tööriistu, mis aitavad äri ümber mõtestada ja teistmoodi teostada. Rahvusvahelise kogemusega strateegia, innovatsiooni ja muudatuste juhtimise asjatundja Marko Rillo annab koolituspäeval ülevaate maailma muutvatest megatrendidest, infoallikatest ning tööriistadest, mis võimaldavad uuendusi ise otsida ja teiste töötajateni viia.

Koolituse eesmärk on omandada uudsed teadmised ja oskused strateegilise paindlikkuse ja innovatsiooni tööriistade juurutamiseks oma organisatsioonis.

Koolitusele on oodatud vastutajad, tippjuhid ja omanikud, kes soovivad hoida end kursis arengute ja muudatustega.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sinu ettevõtte areng on viimasel ajal kinni jäänud? Kas Sa ei suuda leida uusi võimalusi arenguks? Kas pingutustest hoolimata pole konkreetseid tulemusi?
 • Kas peadpööritavad muudatused on tulnud liiga ootamatult? Kas on keeruline sammu pidada erinevate kriisidega, mis on sundinud pidevalt oma fookust ümber muutma?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab kasutada tööriistu, millega abil ühiskonna ja tööstusharu trende hinnata, analüüsida oma firma sisemisi võimekusi: töötajate oskusi, teadmisi, kogemusi, organisatsiooni strateegilisi ressursse ja partnerlussuhteid.
 • Oskab genereerida innovaatilisi äriideid, mille käigus organisatsiooni strateegiaid uuendada.

Koolituse käigus toimub rida praktilisi ülesandeid, mille jooksul osalejad harjutavad tööriistade kasutamist.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on läbi viidud parimate praktikate, näidete, individuaalsete ja rühmaharjutuste kombinatsioonis.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitajad

 • Marko Rillo

  Marko on rahvusvahelise kogemusega strateegia, innovatsiooni ja muudatuste juhtimise asjatundja. Ta on käivitanud mitmeid algatusi: BeWellWork.com, Helge Kool MTÜ, SeriousPlayPro.com, JuhtimisAju.ee, Eesti Phare abirahade üksus. Marko on restruktureerinud organisatsioone Eestis, Lätis ja Kosovos, vedanud eest miljoniprojekte, töötades rahvusvaheliste suurfirmadega (Samsung, Danfoss, LEGO, Sabic, Kemira), rahvusvaheliste institutsioonide (Euroopa Komisjon, Maailmapank, ÜRO) ja avaliku sektori organisatsioonidega. Ta on ka nõustanud juhte strateegia, äriprotsesside, tiimitöö ja inimeste juhtimise teemadel. Markol on doktorikraad strateegia ja innovatsiooni alal (Dr.Oeconomicae University of St.Gallen, Šveits), majandusmagister TalTechist, juhtiv-coach`i diplom (Executive Coaching Diploma) Erickson International ACTP-st ja LEGO SERIOUS PLAY Certified Facilitator tunnistus LEGO Foundationist.

  Marko Rillo

  Marko on rahvusvahelise kogemusega strateegia, innovatsiooni ja muudatuste juhtimise asjatundja. Ta on käivitanud mitmeid algatusi: BeWellWork.com, Helge Kool MTÜ, SeriousPlayPro.com, JuhtimisAju.ee, Eesti Phare abirahade üksus. Marko on restruktureerinud organisatsioone Eestis, Lätis ja Kosovos, vedanud eest miljoniprojekte, töötades rahvusvaheliste suurfirmadega (Samsung, Danfoss, LEGO, Sabic, Kemira), rahvusvaheliste institutsioonide (Euroopa Komisjon, Maailmapank, ÜRO) ja avaliku sektori organisatsioonidega. Ta on ka nõustanud juhte strateegia, äriprotsesside, tiimitöö ja inimeste juhtimise teemadel. Markol on doktorikraad strateegia ja innovatsiooni alal (Dr.Oeconomicae University of St.Gallen, Šveits), majandusmagister TalTechist, juhtiv-coach`i diplom (Executive Coaching Diploma) Erickson International ACTP-st ja LEGO SERIOUS PLAY Certified Facilitator tunnistus LEGO Foundationist.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Olulisemate strateegiliste megatrendide tabamine

 • Kuidas on strateegialoome viimase 5 aasta jooksul pea peale pööratud?
 • Kuidas analüüsida trendide mõju ja ajalist perspektiivi?
 • Kuidas hinnata, millised trendid on minu tööstusharus valdavad?
 • Olulised allikad trendide jälgimiseks ja uuendustega kursis hoidmiseks

Kasutatavad meetodid: loeng, millele järgneb rühmatöö megatrendide mõjude kohta igaühe tööstusharu valdkonnas.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Oma firma võimekuste analüüs

 • Kuidas mõõta oma ettevõtte ja töötajate tänaseid tugevusi ja vajakajäämisi?
 • Kuidas määrata, et millised neist võimekustest muutuvad strateegiliste trendide valguses kriitiliselt oluliseks?

Kasutatavad meetodid: alustuseks toimub lühike mõtteid laiendav loeng ja peale seda jätkame rühmaaruteluga, kus mõtestame enda valdkonnas äri analüüsimise ja ümberkujundamise eripärasid.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Loovad tööriistad innovatsiooni käivitamiseks

 • Kuidas genereerida innovaatilisi ideid, mille abil oma äri ümber defineerida?
 • Kuidas mõtestada ümber oma äri toimimisloogika ja ärimudel pea peale pöörata, et leida uuenduslikke võimalusi kasumi teenimiseks?
 • Mida tähendab ärimudeli uuendamine innovatsiooni valguses?
 • Tööriistad iseenda äri ümber mõtestamiseks ja loovaks ümber kujundamiseks

Kasutatavad meetodid: loeng, seejärel harjutame tööriista kasutamist, mille abil hakkame mõtestama uuenduslikke ärimudeleid.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Strateegilise paindlikkuse saavutamine erinevate juhtimispraktikate juurutamise kaudu

 • Millised võimekused toetavad strateegilist paindlikkust?
 • Kuidas paika panna praktilist tegevuskava, et juurutada oma ettevõttes strateegiliselt paindlik juhtimiskultuur, mis võimaldaks olla püsivalt innovaatiline ja tulemusi saavutada?

Kasutatavad meetodid: loeng, rühmatöö strateegilise paindlikkuse teemal ja individuaalne töö praktilise tegevuskava paika panemiseks.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]