Suhtlemine konfliktsetes olukordades

Kuidas leida konfliktis sobivaim käitumisviis?

Suhtlemine konfliktsetes olukordades

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Teistega suheldes ja koos töötades tekib paratamatult eriarvamusi ja pingeid, mis võivad paisuda ägedaks vastasseisuks. Koolitus püüab kaasa aidata, et pinged ei kuhjuks, et erimeelsustest võiks saada pigem edasiviiv jõud ja et suhtlemine pakuks rõõmu. Selleks on vaja tunda konflikti toimimise seaduspärasusi ja osata leida konfliktses olukorras sobivaim käitumisviis.

 

Koolituse eesmärk on suhtlemiskonflikti tekkimise, arenemise ja nendes suhtlemise seaduspärasuste mõistmine ja pingelistes olukordades sobiva käitumisviisi leidmine.

Koolitusele on oodatud erinevate tasemete juhid ja kõik, kelle tööülesanded eeldavad oskuslikku suhtlemist. Samuti on oodatud psühholoogiahuvilised.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab konflikti toimemehhanisme;
 • teab konfliktis käitumise võimalusi;
 • saavutab suurema enesekindluse konfliktides suhtlemisel;
 • omandab mõistete süsteemi, mille abil ettetulevaid konflikte analüüsida.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Põhimeetodiks on rühmaarutelu. Koolituse käigus vaadatakse näidisfilme konfliktikäitumise erinevate võimaluste kohta, arutatakse osalejate poolt tõstatatud küsimusi ja teemasid. Analüüsitakse konkreetseid konflikte ja nende lahendamise võimalusi. Õpiväljundite hindamine toimub koolituse lõpus avatud vestlusringi ja praktiliste tööde käigus. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täies mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebikeskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud.     
Koolitus toimub eesti keeles.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Loe koolitaja artikleid:

5 nippi, kuidas vältida ja lahendada konflikte töökeskkonnas

Tõnu Lehtsaar: suhtlusoskust ei tohiks alahinnata

 

Osalejate tagasiside

Tärnid (210x40 Px)

Uno Kaskpeit 

"Jäin koolitusega väga rahule! See oli nii teistmoodi koolitus! Tavaliselt antakse koolitusmaterjalid kätte. Siin toimus kõik ise läbimängimise kaudu. Võtsime läbi palju asju, mille peale ise polekski elus tulnud. Põhjalikult lahkasime ka konflikti sisu. Sai selgeks, et parim kaitse ei ole alati rünnak. Minu arust ei jäänud koolitusel midagi puudu. Koolitus oli nii põnev, et kõike on raske ühe korraga ära öelda. Minule isiklikult tõi see praktikum palju kasu ja andis teada ka neid asju, mille peale varem poleks tulnudki. Hindan seda, et koolitaja huvitus ja küsis kõikide arvamust. Koolitaja taset hindan väga heaks - mitte ainult teoreetik, vaid tugev praktik. Koolituse ülesehitus sisaldas piisavalt praktilist osa, proovimist oli piisavalt. Koolitus oli hästi planeeritud ja üles ehitatud."

Tärnid (210x40 Px)

Agu Leinfeld

Tarkvarafirma Datel tarkvaraarenduse ja tehnoloogia direktor

"Me ei suuda olla konfliktis objektiivsed. Tõnu Lehtsaare koolitus „Suhtlemine konfliktsetes olukordades“ pani konfliktile vaatama teisiti. Tegemist on tavalise olukorraga kõigi igapäevases elus, mida ei ole vaja karta. Selles olukorras ei ole midagi erilist ning sageli ei ole põhjused üldse meis endis. Kõik juhid tegelevad täpselt samasuguste probleemidega – seda tegevusvaldkonnast sõltumata."

Koolitajad

 • Tõnu Lehtsaar

  suhtlemispsühholoog

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja PhD Tõnu Lehtsaar, on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu on koolitusturul tegutsenud juba pea 25 aastat. Hetkel töötab Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikoolis nõustaja-kaplanina. Koolitusteemadeks on avalik esinemine, konfliktide lahendamine, otsuste vastuvõtmine ja suhtlemisoskuse alused. Ta on kirjutanud suhtlemisalaseid raamatuid ja õppematerjale. Tema sulest ilmus 2008. aastal raamat „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“(2.trükk ilmus aastal 2015). Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Balti Juhtimiskonverents OÜ küsitluse põhjal parim koolitaja 2011. aastal.

  Tõnu Lehtsaar

  suhtlemispsühholoog

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja PhD Tõnu Lehtsaar, on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu on koolitusturul tegutsenud juba pea 25 aastat. Hetkel töötab Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikoolis nõustaja-kaplanina. Koolitusteemadeks on avalik esinemine, konfliktide lahendamine, otsuste vastuvõtmine ja suhtlemisoskuse alused. Ta on kirjutanud suhtlemisalaseid raamatuid ja õppematerjale. Tema sulest ilmus 2008. aastal raamat „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“(2.trükk ilmus aastal 2015). Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Balti Juhtimiskonverents OÜ küsitluse põhjal parim koolitaja 2011. aastal.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

09:45 – 11:30

Suhtlemiskonflikti anatoomia

 • Suhtlemiskonflikti mõiste.
 • Suhtlemiskonflikti tekkimise ja kujunemise seaduspärasused.

Kasutatavad meetodid: Rühmaarutelu, videonäidise analüüs.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Suhtlemiskonflikti eskalatsioon

 • Isikutevahelise konflikti väljumine kontrolli alt.
 • Rühmadevahelise konflikti väljumine kontrolli alt.

Kasutatavad meetodid: Kogemuslugude analüüs, videonäidiste analüüs, rühmaarutelu.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Suhtlemiskonflikti lahendamine

 • Rahulolematuse konstruktiivne väljendamine.
 • Konflikti lahendamise strateegiad.

Kasutatavad meetodid: Eneseanalüüs, juhtumianalüüs, rühmaarutelu.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Suhted konfliktrühma sees

 • Suhted ja rollid kollektiivis.
 • Konstruktiivse konfliktikäitumise meelespea.

Kasutatavad meetodid: Rühmaarutelu, juhtumianalüüs.

Suhtlemine konfliktsetes olukordades

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Teistega suheldes ja koos töötades tekib paratamatult eriarvamusi ja pingeid, mis võivad paisuda ägedaks vastasseisuks. Koolitus püüab kaasa aidata, et pinged ei kuhjuks, et erimeelsustest võiks saada pigem edasiviiv jõud ja et suhtlemine pakuks rõõmu. Selleks on vaja tunda konflikti toimimise seaduspärasusi ja osata leida konfliktses olukorras sobivaim käitumisviis.

 

Koolituse eesmärk on suhtlemiskonflikti tekkimise, arenemise ja nendes suhtlemise seaduspärasuste mõistmine ja pingelistes olukordades sobiva käitumisviisi leidmine.

Koolitusele on oodatud erinevate tasemete juhid ja kõik, kelle tööülesanded eeldavad oskuslikku suhtlemist. Samuti on oodatud psühholoogiahuvilised.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab konflikti toimemehhanisme;
 • teab konfliktis käitumise võimalusi;
 • saavutab suurema enesekindluse konfliktides suhtlemisel;
 • omandab mõistete süsteemi, mille abil ettetulevaid konflikte analüüsida.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Põhimeetodiks on rühmaarutelu. Koolituse käigus vaadatakse näidisfilme konfliktikäitumise erinevate võimaluste kohta, arutatakse osalejate poolt tõstatatud küsimusi ja teemasid. Analüüsitakse konkreetseid konflikte ja nende lahendamise võimalusi. Õpiväljundite hindamine toimub koolituse lõpus avatud vestlusringi ja praktiliste tööde käigus. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täies mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebikeskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud.     
Koolitus toimub eesti keeles.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Loe koolitaja artikleid:

5 nippi, kuidas vältida ja lahendada konflikte töökeskkonnas

Tõnu Lehtsaar: suhtlusoskust ei tohiks alahinnata

 

Osalejate tagasiside

Tärnid (210x40 Px)

Uno Kaskpeit 

"Jäin koolitusega väga rahule! See oli nii teistmoodi koolitus! Tavaliselt antakse koolitusmaterjalid kätte. Siin toimus kõik ise läbimängimise kaudu. Võtsime läbi palju asju, mille peale ise polekski elus tulnud. Põhjalikult lahkasime ka konflikti sisu. Sai selgeks, et parim kaitse ei ole alati rünnak. Minu arust ei jäänud koolitusel midagi puudu. Koolitus oli nii põnev, et kõike on raske ühe korraga ära öelda. Minule isiklikult tõi see praktikum palju kasu ja andis teada ka neid asju, mille peale varem poleks tulnudki. Hindan seda, et koolitaja huvitus ja küsis kõikide arvamust. Koolitaja taset hindan väga heaks - mitte ainult teoreetik, vaid tugev praktik. Koolituse ülesehitus sisaldas piisavalt praktilist osa, proovimist oli piisavalt. Koolitus oli hästi planeeritud ja üles ehitatud."

Tärnid (210x40 Px)

Agu Leinfeld

Tarkvarafirma Datel tarkvaraarenduse ja tehnoloogia direktor

"Me ei suuda olla konfliktis objektiivsed. Tõnu Lehtsaare koolitus „Suhtlemine konfliktsetes olukordades“ pani konfliktile vaatama teisiti. Tegemist on tavalise olukorraga kõigi igapäevases elus, mida ei ole vaja karta. Selles olukorras ei ole midagi erilist ning sageli ei ole põhjused üldse meis endis. Kõik juhid tegelevad täpselt samasuguste probleemidega – seda tegevusvaldkonnast sõltumata."

Koolitajad

 • Tõnu Lehtsaar

  suhtlemispsühholoog

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja PhD Tõnu Lehtsaar, on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu on koolitusturul tegutsenud juba pea 25 aastat. Hetkel töötab Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikoolis nõustaja-kaplanina. Koolitusteemadeks on avalik esinemine, konfliktide lahendamine, otsuste vastuvõtmine ja suhtlemisoskuse alused. Ta on kirjutanud suhtlemisalaseid raamatuid ja õppematerjale. Tema sulest ilmus 2008. aastal raamat „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“(2.trükk ilmus aastal 2015). Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Balti Juhtimiskonverents OÜ küsitluse põhjal parim koolitaja 2011. aastal.

  Tõnu Lehtsaar

  suhtlemispsühholoog

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja PhD Tõnu Lehtsaar, on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu on koolitusturul tegutsenud juba pea 25 aastat. Hetkel töötab Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikoolis nõustaja-kaplanina. Koolitusteemadeks on avalik esinemine, konfliktide lahendamine, otsuste vastuvõtmine ja suhtlemisoskuse alused. Ta on kirjutanud suhtlemisalaseid raamatuid ja õppematerjale. Tema sulest ilmus 2008. aastal raamat „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“(2.trükk ilmus aastal 2015). Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Balti Juhtimiskonverents OÜ küsitluse põhjal parim koolitaja 2011. aastal.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

09:45 – 11:30

Suhtlemiskonflikti anatoomia

 • Suhtlemiskonflikti mõiste.
 • Suhtlemiskonflikti tekkimise ja kujunemise seaduspärasused.

Kasutatavad meetodid: Rühmaarutelu, videonäidise analüüs.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Suhtlemiskonflikti eskalatsioon

 • Isikutevahelise konflikti väljumine kontrolli alt.
 • Rühmadevahelise konflikti väljumine kontrolli alt.

Kasutatavad meetodid: Kogemuslugude analüüs, videonäidiste analüüs, rühmaarutelu.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Suhtlemiskonflikti lahendamine

 • Rahulolematuse konstruktiivne väljendamine.
 • Konflikti lahendamise strateegiad.

Kasutatavad meetodid: Eneseanalüüs, juhtumianalüüs, rühmaarutelu.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Suhted konfliktrühma sees

 • Suhted ja rollid kollektiivis.
 • Konstruktiivse konfliktikäitumise meelespea.

Kasutatavad meetodid: Rühmaarutelu, juhtumianalüüs.

Registreerimine

Hind
Osalejaid

05.10.2023 Suhtlemine konfliktsetes olukordades

549,00 €

658,80 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

05.10.2023 Suhtlemine konfliktsetes olukordades

OsalejaidHind
0

549,00 €

658,80 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2023
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]