Tarkvara testimise ABC

Tarkvara testimise ABC

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

ASA Quality Academy OÜ

Tarkvara testimise ABC koolituse eesmärk on anda väga kontsentreeritud ülevaade testimise põhiteemadest:
 • Mida tähendab kvaliteet tarkvaras ning IT valdkonnas?
 • Kuidas kvaliteeti arendajatele ja testijatele üheselt arusaadavalt ja piisavalt kirjeldada?
 • Kuidas kvaliteeti mõjutada ning vältida kvaliteedi kadumaminemist projekti jooksul?
 • Kuidas kvaliteeti mõõta ehk põhitõed testimisest – testimise erinevad liigid ning vastutused testimisel. 

Koolitus toimub koostöös ASA Quality Academy OÜ-ga.

Tarkvara testimise ABC koolitusel saad vastused küsimustele:

 • Mida ma pean testima?
 • Kuidas ma tean, mis teste on vaja teha?
 • Kuidas ma pean testide tulemusi raporteerima?
 • Mis on testilugu ja mis on testiplaan?
 • Mida ma pean arvestama oma testimistööde planeerimisel ja ettevalmistamisel?

 

Sihtgrupp:

Oodatavaks kuulajaskonnaks on tarkvara tellija esindajad, aga ka projektijuhid ning testitiimi juhid, kellel lasub vastutus IT projektides kvaliteet saavutada. 

Koolitust soovitame eelkõige neile, kes nt äripoolel tegutsedes on tarkvaraprojekti vastuvõtja rollis või testija rollis, aga päris täpselt ei tea, mida ja kuidas teha.

Koolitusele on oodatud samuti tootejuhid, analüütikud.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb ja oskab kasutada testimisel kasutatavat sõnavara
 • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
 • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
 • Oskab koostada testiideed ja testilugu
 • Teab protsesside parendamise põhimõtteid ja võimalikke ohte

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kokkupuude tarkvaraarendusega (tellija või IT meeskonna liikme rollis).

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub eesti keeles.

Õpiväljundite saavutamiseks on õpilane osalenud 100% kontakttundides ja edukalt läbinud järgmised harjutused:

 • Näidisprojekti riskianalüüs
 • Nõuete püstitamine erinevatele tarkvaralistele tulemitele (kood, automaattestid, analüüsidokument jne)
 • Testimise tasemete, liikide ja vastutuste planeerimine näidisprojektis
 • Testiideede ja testiloo koostamine näidisprojekti kohta

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (sh 4 ak. h praktilist tööd)

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Tarkvara kvaliteedi mõiste, kvaliteeditagamine ja -juhtimine
 • Testimise definitsioon (ISTQB järgi)
 • Testimise 7 põhimõtet
 • Testimise põhiprotsess
 • Tarkvaranõuete erinevad liigid ja kvaliteet
 • Testimise liigid ja tasemed, rollid testimises
 • Testidokumentatsiooni üldkoosseis ja vastutused
 • Testiloo ja testiidee koostamine
 • Vigade raporteerimine
 • Testimise koondraporti koostamine
 • Protsesside parendamise lühiülevaade

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolitajad

 • Ksenija Tajur

  Ksenijal on pikaajaline töökogemus testija, testijuhi ning tehnilise testijana keerukates projektides erinevates globaalsetes ettevõtetes. Ksenijal on ISTQB CTFL sertifikaat.

  oolitajana on Ksenija innustav ja julgustav, samuti oskab anda praktilisi näpunäiteid, kuidas oma testimisalaseid väljakutseid lihtsamini seljatada.

  Ksenija Tajur

  Ksenijal on pikaajaline töökogemus testija, testijuhi ning tehnilise testijana keerukates projektides erinevates globaalsetes ettevõtetes. Ksenijal on ISTQB CTFL sertifikaat.

  oolitajana on Ksenija innustav ja julgustav, samuti oskab anda praktilisi näpunäiteid, kuidas oma testimisalaseid väljakutseid lihtsamini seljatada.

Ajakava

08:45 – 09:00

Kogunemine

Koolitus toimub ASA Quality Academy OÜ õppeklassis, Ehitajate tee 108, Tallinn

09:00 – 10:00

I moodul

Sissejuhatus testimisse

10:00 – 10:15

Kohvipaus

10:15 – 12:00

II moodul

Testimise mitmekülgne maailm (kes, mida testib?)

12:00 – 13:00

Lõuna

13:00 – 14:30

III moodul

Testidisain

14:30 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 16:30

IV moodul

Aruandlus ja testitulemuste raporteerimine

16:30 – 17:00

Küsimused ja arutelu

Tarkvara testimise ABC

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

ASA Quality Academy OÜ

Tarkvara testimise ABC koolituse eesmärk on anda väga kontsentreeritud ülevaade testimise põhiteemadest:
 • Mida tähendab kvaliteet tarkvaras ning IT valdkonnas?
 • Kuidas kvaliteeti arendajatele ja testijatele üheselt arusaadavalt ja piisavalt kirjeldada?
 • Kuidas kvaliteeti mõjutada ning vältida kvaliteedi kadumaminemist projekti jooksul?
 • Kuidas kvaliteeti mõõta ehk põhitõed testimisest – testimise erinevad liigid ning vastutused testimisel. 

Koolitus toimub koostöös ASA Quality Academy OÜ-ga.

Tarkvara testimise ABC koolitusel saad vastused küsimustele:

 • Mida ma pean testima?
 • Kuidas ma tean, mis teste on vaja teha?
 • Kuidas ma pean testide tulemusi raporteerima?
 • Mis on testilugu ja mis on testiplaan?
 • Mida ma pean arvestama oma testimistööde planeerimisel ja ettevalmistamisel?

 

Sihtgrupp:

Oodatavaks kuulajaskonnaks on tarkvara tellija esindajad, aga ka projektijuhid ning testitiimi juhid, kellel lasub vastutus IT projektides kvaliteet saavutada. 

Koolitust soovitame eelkõige neile, kes nt äripoolel tegutsedes on tarkvaraprojekti vastuvõtja rollis või testija rollis, aga päris täpselt ei tea, mida ja kuidas teha.

Koolitusele on oodatud samuti tootejuhid, analüütikud.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb ja oskab kasutada testimisel kasutatavat sõnavara
 • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
 • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
 • Oskab koostada testiideed ja testilugu
 • Teab protsesside parendamise põhimõtteid ja võimalikke ohte

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kokkupuude tarkvaraarendusega (tellija või IT meeskonna liikme rollis).

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub eesti keeles.

Õpiväljundite saavutamiseks on õpilane osalenud 100% kontakttundides ja edukalt läbinud järgmised harjutused:

 • Näidisprojekti riskianalüüs
 • Nõuete püstitamine erinevatele tarkvaralistele tulemitele (kood, automaattestid, analüüsidokument jne)
 • Testimise tasemete, liikide ja vastutuste planeerimine näidisprojektis
 • Testiideede ja testiloo koostamine näidisprojekti kohta

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (sh 4 ak. h praktilist tööd)

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Tarkvara kvaliteedi mõiste, kvaliteeditagamine ja -juhtimine
 • Testimise definitsioon (ISTQB järgi)
 • Testimise 7 põhimõtet
 • Testimise põhiprotsess
 • Tarkvaranõuete erinevad liigid ja kvaliteet
 • Testimise liigid ja tasemed, rollid testimises
 • Testidokumentatsiooni üldkoosseis ja vastutused
 • Testiloo ja testiidee koostamine
 • Vigade raporteerimine
 • Testimise koondraporti koostamine
 • Protsesside parendamise lühiülevaade

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolitajad

 • Ksenija Tajur

  Ksenijal on pikaajaline töökogemus testija, testijuhi ning tehnilise testijana keerukates projektides erinevates globaalsetes ettevõtetes. Ksenijal on ISTQB CTFL sertifikaat.

  oolitajana on Ksenija innustav ja julgustav, samuti oskab anda praktilisi näpunäiteid, kuidas oma testimisalaseid väljakutseid lihtsamini seljatada.

  Ksenija Tajur

  Ksenijal on pikaajaline töökogemus testija, testijuhi ning tehnilise testijana keerukates projektides erinevates globaalsetes ettevõtetes. Ksenijal on ISTQB CTFL sertifikaat.

  oolitajana on Ksenija innustav ja julgustav, samuti oskab anda praktilisi näpunäiteid, kuidas oma testimisalaseid väljakutseid lihtsamini seljatada.

Ajakava

08:45 – 09:00

Kogunemine

Koolitus toimub ASA Quality Academy OÜ õppeklassis, Ehitajate tee 108, Tallinn

09:00 – 10:00

I moodul

Sissejuhatus testimisse

10:00 – 10:15

Kohvipaus

10:15 – 12:00

II moodul

Testimise mitmekülgne maailm (kes, mida testib?)

12:00 – 13:00

Lõuna

13:00 – 14:30

III moodul

Testidisain

14:30 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 16:30

IV moodul

Aruandlus ja testitulemuste raporteerimine

16:30 – 17:00

Küsimused ja arutelu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Ehitajate tee 108, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]