Tarkvara testimise ABC

Kestus: 8 akadeemilist tundi

ASA Quality Academy OÜ, Ehitajate tee 108, Tallinn

Tarkvara testimise ABC koolituse eesmärk on anda väga kontsentreeritud ülevaade testimise põhiteemadest:

 • Mida tähendab kvaliteet tarkvaras ning IT valdkonnas?
 • Kuidas kvaliteeti arendajatele ja testijatele üheselt arusaadavalt ja piisavalt kirjeldada?
 • Kuidas kvaliteeti mõjutada ning vältida kvaliteedi kadumaminemist projekti jooksul?
 • Kuidas kvaliteeti mõõta ehk põhitõed testimisest – testimise erinevad liigid ning vastutused testimisel. 

Koolitus toimub koostöös ASA Quality Academy OÜ-ga.

Tarkvara testimise ABC koolitusel saad vastused küsimustele:

 • Mida ma pean testima?
 • Kuidas ma tean, mis teste on vaja teha?
 • Kuidas ma pean testide tulemusi raporteerima?
 • Mis on testilugu ja mis on testiplaan?
 • Mida ma pean arvestama oma testimistööde planeerimisel ja ettevalmistamisel?

 

Sihtgrupp:

Oodatavaks kuulajaskonnaks on tarkvara tellija esindajad, aga ka projektijuhid ning testitiimi juhid, kellel lasub vastutus IT projektides kvaliteet saavutada. 

Koolitust soovitame eelkõige neile, kes nt äripoolel tegutsedes on tarkvaraprojekti vastuvõtja rollis või testija rollis, aga päris täpselt ei tea, mida ja kuidas teha.

Koolitusele on oodatud samuti tootejuhid, analüütikud.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb ja oskab kasutada testimisel kasutatavat sõnavara
 • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
 • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
 • Oskab koostada testiideed ja testilugu
 • Teab protsesside parendamise põhimõtteid ja võimalikke ohte

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kokkupuude tarkvaraarendusega (tellija või IT meeskonna liikme rollis).

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub eesti keeles.

Õpiväljundite saavutamiseks on õpilane osalenud 100% kontakttundides ja edukalt läbinud järgmised harjutused:

 • Näidisprojekti riskianalüüs
 • Nõuete püstitamine erinevatele tarkvaralistele tulemitele (kood, automaattestid, analüüsidokument jne)
 • Testimise tasemete, liikide ja vastutuste planeerimine näidisprojektis
 • Testiideede ja testiloo koostamine näidisprojekti kohta

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (sh 4 ak. h praktilist tööd)

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Tarkvara kvaliteedi mõiste, kvaliteeditagamine ja -juhtimine
 • Testimise definitsioon (ISTQB järgi)
 • Testimise 7 põhimõtet
 • Testimise põhiprotsess
 • Tarkvaranõuete erinevad liigid ja kvaliteet
 • Testimise liigid ja tasemed, rollid testimises
 • Testidokumentatsiooni üldkoosseis ja vastutused
 • Testiloo ja testiidee koostamine
 • Vigade raporteerimine
 • Testimise koondraporti koostamine
 • Protsesside parendamise lühiülevaade

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

KOOLITAJA

Ksenija Tajur

Ksenijal on pikaajaline töökogemus testija, testijuhi ning tehnilise testijana keerukates projektides erinevates globaalsetes ettevõtetes. Ksenijal on ISTQB CTFL sertifikaat.
Koolitajana on Ksenija innustav ja julgustav, samuti oskab anda praktilisi näpunäiteid, kuidas oma testimisalaseid väljakutseid lihtsamini seljatada.
AJAKAVA

08:45 - 09:00

08:45 - 09:00

Kogunemine

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00

I moodul

10:00 - 10:15

10:00 - 10:15

Kohvipaus

10:15 - 12:00

10:15 - 12:00

II moodul

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 14:30

13:00 - 14:30

III moodul

14:30 - 14:45

14:30 - 14:45

Kohvipaus

14:45 - 16:30

14:45 - 16:30

IV moodul

16:30 - 17:00

16:30 - 17:00

Küsimused ja arutelu

REGISTREERIMINE
22.02.2022 Tarkvara testimise ABC
Hind:
300 €
360 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
|
618 1727 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

COVID-19

Klassikoolitusel osalemise tingimused
- Klassikoolitusel osalemiseks on vajalik esitada Covid-19 tõend kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne koolitusklassi sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineeritul või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.

- Klassikoolitusel on maski kandmine kohustuslik.

Vaata ka neid