Tarkvaranõuete ABC - Kuidas on nõuded seotud testimisega

Tarkvaranõuete ABC - Kuidas on nõuded seotud testimisega

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

ASA Quality Academy OÜ

Tarkvaranõuded on iga loodava IT lahenduse vundament ja vundamendis tehtud vead on teadagi kõige kulukamad parandada. Kui tarkvara kontrollitakse testimise käigus, siis kuidas kontrollida nõuete korrektsust ja vältida kulukaid vigu?

 

Tarkvaranõuete ABC on väga kontsentreeritud koolitus tarkvaranõuete kogumisest ja kirjeldamisest, kus saad vastused küsimustele:

 • Kuidas nõudeid koguda, mis on selleks kasutatavad tehnikad?
 • Kuidas nõudeid süstematiseerida?
 • Kuidas veenduda, et kõik vajalikud nõuded on kirja saanud?
 • Kuidas vältida nõuete mitmetimõistetavusi?
 • Kuidas on nõuded testimisega seotud ja testimisele hädavajalikuks aluseks?

Koolituse eesmärgiks on õpetada osalejaid eelkõige ära tundma tüüpvigu nõuetes ja kasutada nõuete testimiseks erinevaid läbivaatuse tehnikaid. Koolitusel õpitakse samuti nõudeid korrektselt vormistama, kasutades selleks analüütikut abistavaid etalonmudeleid, ja neid ka haldama. 

Koolitus toimub koostöös ASA Quality Academy OÜ-ga.

Sihtgrupp:

Koolitus on suunatud nii testijatele ja testimises osalejatele oma oskuste süvendamiseks, kui ka analüütikutele ning projektijuhtidele.

Soovitame koolitust veel praktiseerivatele tooteomanikele ja analüütikutele, kes vajavad uut vaatenurka oma igapäevatöö paremaks tegemiseks ning arendusprojektide koostajatele.

Kursus sobib inimestele, kellel pole otseselt IT või analüütiku tausta, aga nad tegutsevad IT-projektis, kas tellija, tooteomaniku, hankija vmt rollis. Samuti on õppima oodatud junior testijad ja junior arendajad.

Koolitus sobib ka noortele analüütikutele oma teadmiste süstematiseerimiseks, kuna sisaldab osaliselt IREB-i analüütikute õppekava elemente.

 Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab erinevaid tarkvaranõuete liike
 • Oskab koostada nõuete struktuuri ning ära tunda ja sõnastada erinevat liiki nõudeid
 • Teab kvaliteetsete nõuete tunnusmärke ja oskab neid nõuete kirjeldamisel arvesse võtta
 • Oskab ära tunda ja vältida nõuete tüüpvigu
 • Teab erinevaid läbivaatuste liike ja oskab neid õiges situatsioonis kasutada
 • Teab muudatuste halduse põhimõtteid

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kokkupuude tarkvaraarendusega (tellija või IT meeskonna liikme rollis).

 Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub eesti keeles.

Õpiväljundite saavutamiseks on õpilane osalenud 100% kontakttundides ja edukalt läbinud järgmised harjutused:

 • Tarkvaranõuete püstitamine näidistarkvarade kohta
 • Näidisspetsifikatsioonide läbivaatus ja leitud vigade parandamine
 • Õige läbivaatuse liigi valimine olenevalt situatsioonist

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (sh 4 ak. tundi praktilist tööd)

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Tarkvaranõude definitsioon
 • Tarkvaranõude kvaliteedi atribuudid (SMART)
 • Tarkvara kvaliteedi mudel (ISO/IEC 9126 standardi järgi)
 • Tarkvaranõuete korrektne vormistamine
 • Tarkvaranõuete tüüpilised vead
 • Erinevad spetsifikatsiooniläbivaatuste liigid ja nende tüüpilised rakendused
  • Sõbrakontroll
  • Läbijalutamine (walkthrough)
  • Tehniline läbivaatus
  • Inspektsioon
 • Tarkvaranõuete ning testimise seosed
 • Nõuete muudatuste halduse põhimõtted

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolitajad

 • Ksenija Tajur

  Ksenija Tajur

Ajakava

08:45 – 09:00

Kogunemine

Koolitus toimub ASA Quality Academy OÜ õppeklassis, Ehitajate tee 108, Tallinn

09:00 – 10:30

I moodul

Tarkvaranõuete definitsioon, tarkvaranõuete liigid, tarkvarasüsteem

10:30 – 10:45

Kohvipaus

10:45 – 12:30

II moodul

Nõuete kogunemise tehnikad, nõuete kvaliteedikriteeriumid

12:30 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

III moodul

Loomuliku keele probleemid ja võimalused nõuete kirjeldamisel, mitmetimõistetavuste vältimine

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:30

IV moodul

Konfliktide haldus, muudatuste haldus ja versioneerimine, nõuete seos testimisega

16:30 – 17:00

Küsimused ja arutelu

Tarkvaranõuete ABC - Kuidas on nõuded seotud testimisega

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

ASA Quality Academy OÜ

Tarkvaranõuded on iga loodava IT lahenduse vundament ja vundamendis tehtud vead on teadagi kõige kulukamad parandada. Kui tarkvara kontrollitakse testimise käigus, siis kuidas kontrollida nõuete korrektsust ja vältida kulukaid vigu?

 

Tarkvaranõuete ABC on väga kontsentreeritud koolitus tarkvaranõuete kogumisest ja kirjeldamisest, kus saad vastused küsimustele:

 • Kuidas nõudeid koguda, mis on selleks kasutatavad tehnikad?
 • Kuidas nõudeid süstematiseerida?
 • Kuidas veenduda, et kõik vajalikud nõuded on kirja saanud?
 • Kuidas vältida nõuete mitmetimõistetavusi?
 • Kuidas on nõuded testimisega seotud ja testimisele hädavajalikuks aluseks?

Koolituse eesmärgiks on õpetada osalejaid eelkõige ära tundma tüüpvigu nõuetes ja kasutada nõuete testimiseks erinevaid läbivaatuse tehnikaid. Koolitusel õpitakse samuti nõudeid korrektselt vormistama, kasutades selleks analüütikut abistavaid etalonmudeleid, ja neid ka haldama. 

Koolitus toimub koostöös ASA Quality Academy OÜ-ga.

Sihtgrupp:

Koolitus on suunatud nii testijatele ja testimises osalejatele oma oskuste süvendamiseks, kui ka analüütikutele ning projektijuhtidele.

Soovitame koolitust veel praktiseerivatele tooteomanikele ja analüütikutele, kes vajavad uut vaatenurka oma igapäevatöö paremaks tegemiseks ning arendusprojektide koostajatele.

Kursus sobib inimestele, kellel pole otseselt IT või analüütiku tausta, aga nad tegutsevad IT-projektis, kas tellija, tooteomaniku, hankija vmt rollis. Samuti on õppima oodatud junior testijad ja junior arendajad.

Koolitus sobib ka noortele analüütikutele oma teadmiste süstematiseerimiseks, kuna sisaldab osaliselt IREB-i analüütikute õppekava elemente.

 Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab erinevaid tarkvaranõuete liike
 • Oskab koostada nõuete struktuuri ning ära tunda ja sõnastada erinevat liiki nõudeid
 • Teab kvaliteetsete nõuete tunnusmärke ja oskab neid nõuete kirjeldamisel arvesse võtta
 • Oskab ära tunda ja vältida nõuete tüüpvigu
 • Teab erinevaid läbivaatuste liike ja oskab neid õiges situatsioonis kasutada
 • Teab muudatuste halduse põhimõtteid

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kokkupuude tarkvaraarendusega (tellija või IT meeskonna liikme rollis).

 Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub eesti keeles.

Õpiväljundite saavutamiseks on õpilane osalenud 100% kontakttundides ja edukalt läbinud järgmised harjutused:

 • Tarkvaranõuete püstitamine näidistarkvarade kohta
 • Näidisspetsifikatsioonide läbivaatus ja leitud vigade parandamine
 • Õige läbivaatuse liigi valimine olenevalt situatsioonist

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (sh 4 ak. tundi praktilist tööd)

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Tarkvaranõude definitsioon
 • Tarkvaranõude kvaliteedi atribuudid (SMART)
 • Tarkvara kvaliteedi mudel (ISO/IEC 9126 standardi järgi)
 • Tarkvaranõuete korrektne vormistamine
 • Tarkvaranõuete tüüpilised vead
 • Erinevad spetsifikatsiooniläbivaatuste liigid ja nende tüüpilised rakendused
  • Sõbrakontroll
  • Läbijalutamine (walkthrough)
  • Tehniline läbivaatus
  • Inspektsioon
 • Tarkvaranõuete ning testimise seosed
 • Nõuete muudatuste halduse põhimõtted

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolitajad

 • Ksenija Tajur

  Ksenija Tajur

Ajakava

08:45 – 09:00

Kogunemine

Koolitus toimub ASA Quality Academy OÜ õppeklassis, Ehitajate tee 108, Tallinn

09:00 – 10:30

I moodul

Tarkvaranõuete definitsioon, tarkvaranõuete liigid, tarkvarasüsteem

10:30 – 10:45

Kohvipaus

10:45 – 12:30

II moodul

Nõuete kogunemise tehnikad, nõuete kvaliteedikriteeriumid

12:30 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

III moodul

Loomuliku keele probleemid ja võimalused nõuete kirjeldamisel, mitmetimõistetavuste vältimine

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:30

IV moodul

Konfliktide haldus, muudatuste haldus ja versioneerimine, nõuete seos testimisega

16:30 – 17:00

Küsimused ja arutelu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Ehitajate tee 108, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]