Tarneahela ja tootmise planeerimine

Kuidas saavutada tellimuste täitmise kiirus ja kulutõhusus?

Tarneahela ja tootmise planeerimine

Kestus:

24 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel tutvustatakse erinevaid tarneahela prognoosimise meetodeid ja näidatakse praktilisi meetodeid prognoosipõhiseks ja tellimuspõhiseks tootmise planeerimiseks. Koolitusel käsitletakse ka võimalusi, kuidas saavutada tootmise planeerimise abil tellimuste täitmise kiirus ja kulutõhusus, mis toetab ettevõtete konkurentsivõimet.

Kaasaegse tööstuse üks võtmekoht on erinevate ressursside tõhus kasutamine. Selle aluseks on väga täpne tarneahela prognoosimine ja planeerimine. Tarneahela planeerimise ülesanne on tarnida õiged tooted, õige kvaliteediga, õigetes kogustes, õigeaegselt kliendile ehk tagada tarnetäpsus koos optimaalsete kuludega.

Lihtne on planeerida ja tagada tõhus ressursside kasutus väikese sortimendi ja suurte koguste juures, kuid kuidas seda teha kulutõhusalt laia sortimendi ja erinevate tellimuste juures või prognoosipõhise tootmise puhul? See on juba tunduvalt keerulisem.

Koolitusele on oodatud tootmisjuhid, tootmisplaneerijad; tarneahelaplaneerijad; tootmisettevõtte juhid; tootmisettevõtte kliendihaldurid.

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade erinevatest tarneahela prognoosimise ja planeerimise meetoditest ning tutvustada nende erinevaid infotehnoloogilise rakenduse võimalusi. 

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb erinevaid tarneahela prognoosimise meetodeid ja oskab neid kasutada oma ettevõttes nõudluse prognoosimisel;
 • tunneb erinevaid protsesside planeerimise strateegiaid (strateegiline, taktikaline ja operatiivplaneerimine) ning teab, kuidas neid rakendada oma ettevõtete protsesside planeerimisel;
 • tunneb nõudluse-võimsuse juhtimise meetodeid (sh piiratud ja piiramatu ressursiga planeerimine) ning oskab neid rakendada;
 • tunneb töö normeerimise ja töövoo  balansseerimise võimalusi;
 • tunneb operatiivplaneerimise meetodeid ja võimalusi ja oskab seda rakendada;
 • teab ja tunneb turul olevate infotehnoloogiliste lahenduste tarneahela planeerimise võimalusi ja piiranguid.

 

Koolitusel on olulisel kohal erinevate ettevõtetepõhiste kaasuste lahendamine. Koolituse käigus tutvustatakse suuremaid Eesti turul saadaolevaid tootmise planeerimise  tarkvaralahendusi ja nende rakendamise võimalusi. Tulemusi hinnatakse arutelude ja harjutuste teostamise käigus. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine.

Koolitajal on õigus vajadusel teha ajakavas muudatusi või käsitleda teemasid teises järjestuses.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Loe koolitusest artiklit:

Ingrid Joost: Eesti saagu uut tüüpi rohelise tootmise lipulaevaks 
Tootmise planeerimisel tuleks kasutada kombineeritud süsteeme

Koolitajad

 • Ingrid Joost-Vermeiren

  Tööstusettevõtete koolitaja ja konsultant

  Ingridi peamiseks tegevuseks on Eesti tootmis- ja teenindusettevõtete koolitamine ja nõustamine tootlikkuse tõstmise eesmärgil. Ta on teostanud rohkem kui 130 erineva Eesti ettevõtte protsesside analüüsi, sh osad koostöös EASi tootlikkuse tõstmise programmidega. Ingrid koostöös BDA Consultinguga on osalenud eksperdi ja mentorina EASi ettevõtte arenguprogrammis. Ingrid on teostanud rohkem kui 50 parendusprojekti Eesti erinevates töötleva tööstuse ettevõtetes, mille käigus on ta rakendanud erinevaid tootlikkuse tõstmise meetodeid (sh LEAN), töötanud välja ja rakendanud ettevõtte tootmise planeerimise, varude juhtimise ja haldamise mudeleid, infotehnoloogilisi tootmise haldamise lahendusi, loonud ettevõttetele tootmise digitaliseerimise terviklahenduste visioone ja toetanud ettevõtteid nende rakendamisel.

  Ingrid on üle kümne aasta töötanud tootmisjuhina ning alates 2013 on ta lektor Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Ingrid on töötanud tootmisjuhina ettevõtetes Trüb Baltic AS, AS Fleming ja AS Bastion ning tootmise planeerija ja projektijuhina Otto Bock Estonia AS-is. Ta on kirjutanud magistritöö tootmise rekonstrueerimisest.

  Ingrid Joost-Vermeiren

  Tööstusettevõtete koolitaja ja konsultant

  Ingridi peamiseks tegevuseks on Eesti tootmis- ja teenindusettevõtete koolitamine ja nõustamine tootlikkuse tõstmise eesmärgil. Ta on teostanud rohkem kui 130 erineva Eesti ettevõtte protsesside analüüsi, sh osad koostöös EASi tootlikkuse tõstmise programmidega. Ingrid koostöös BDA Consultinguga on osalenud eksperdi ja mentorina EASi ettevõtte arenguprogrammis. Ingrid on teostanud rohkem kui 50 parendusprojekti Eesti erinevates töötleva tööstuse ettevõtetes, mille käigus on ta rakendanud erinevaid tootlikkuse tõstmise meetodeid (sh LEAN), töötanud välja ja rakendanud ettevõtte tootmise planeerimise, varude juhtimise ja haldamise mudeleid, infotehnoloogilisi tootmise haldamise lahendusi, loonud ettevõttetele tootmise digitaliseerimise terviklahenduste visioone ja toetanud ettevõtteid nende rakendamisel.

  Ingrid on üle kümne aasta töötanud tootmisjuhina ning alates 2013 on ta lektor Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Ingrid on töötanud tootmisjuhina ettevõtetes Trüb Baltic AS, AS Fleming ja AS Bastion ning tootmise planeerija ja projektijuhina Otto Bock Estonia AS-is. Ta on kirjutanud magistritöö tootmise rekonstrueerimisest.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine

09:45 – 11:30

1.Tootmisprotsesside prognoosimine ja planeerimine

 • Tarneahela prognoosimise ja planeerimise strateegiad: strateegiline, taktikaline ja operatiivplaneerimine
 • Nõudluse prognoosimise meetodid ja nende rakendamine (sh näidisülesanded Excelis ja kodune ülesanne)

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Võimsus

 • Nõudluse ja võimsuse juhtimise meetodid
 • Võimsuse arvestamise meetodid
 • Varude juhtimine ja planeerimine

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Prognoosipõhise operatiivplaneerimise meetodid ja nende rakendamine

 • Ülesanne

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kombineeritud planeerimise (tellimus- ja prognoosipõhine) süsteem ja selle rakendamine

 • Ülesanne
Tarneahela ja tootmise planeerimine

Kestus:

24 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel tutvustatakse erinevaid tarneahela prognoosimise meetodeid ja näidatakse praktilisi meetodeid prognoosipõhiseks ja tellimuspõhiseks tootmise planeerimiseks. Koolitusel käsitletakse ka võimalusi, kuidas saavutada tootmise planeerimise abil tellimuste täitmise kiirus ja kulutõhusus, mis toetab ettevõtete konkurentsivõimet.

Kaasaegse tööstuse üks võtmekoht on erinevate ressursside tõhus kasutamine. Selle aluseks on väga täpne tarneahela prognoosimine ja planeerimine. Tarneahela planeerimise ülesanne on tarnida õiged tooted, õige kvaliteediga, õigetes kogustes, õigeaegselt kliendile ehk tagada tarnetäpsus koos optimaalsete kuludega.

Lihtne on planeerida ja tagada tõhus ressursside kasutus väikese sortimendi ja suurte koguste juures, kuid kuidas seda teha kulutõhusalt laia sortimendi ja erinevate tellimuste juures või prognoosipõhise tootmise puhul? See on juba tunduvalt keerulisem.

Koolitusele on oodatud tootmisjuhid, tootmisplaneerijad; tarneahelaplaneerijad; tootmisettevõtte juhid; tootmisettevõtte kliendihaldurid.

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade erinevatest tarneahela prognoosimise ja planeerimise meetoditest ning tutvustada nende erinevaid infotehnoloogilise rakenduse võimalusi. 

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb erinevaid tarneahela prognoosimise meetodeid ja oskab neid kasutada oma ettevõttes nõudluse prognoosimisel;
 • tunneb erinevaid protsesside planeerimise strateegiaid (strateegiline, taktikaline ja operatiivplaneerimine) ning teab, kuidas neid rakendada oma ettevõtete protsesside planeerimisel;
 • tunneb nõudluse-võimsuse juhtimise meetodeid (sh piiratud ja piiramatu ressursiga planeerimine) ning oskab neid rakendada;
 • tunneb töö normeerimise ja töövoo  balansseerimise võimalusi;
 • tunneb operatiivplaneerimise meetodeid ja võimalusi ja oskab seda rakendada;
 • teab ja tunneb turul olevate infotehnoloogiliste lahenduste tarneahela planeerimise võimalusi ja piiranguid.

 

Koolitusel on olulisel kohal erinevate ettevõtetepõhiste kaasuste lahendamine. Koolituse käigus tutvustatakse suuremaid Eesti turul saadaolevaid tootmise planeerimise  tarkvaralahendusi ja nende rakendamise võimalusi. Tulemusi hinnatakse arutelude ja harjutuste teostamise käigus. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine.

Koolitajal on õigus vajadusel teha ajakavas muudatusi või käsitleda teemasid teises järjestuses.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Loe koolitusest artiklit:

Ingrid Joost: Eesti saagu uut tüüpi rohelise tootmise lipulaevaks 
Tootmise planeerimisel tuleks kasutada kombineeritud süsteeme

Koolitajad

 • Ingrid Joost-Vermeiren

  Tööstusettevõtete koolitaja ja konsultant

  Ingridi peamiseks tegevuseks on Eesti tootmis- ja teenindusettevõtete koolitamine ja nõustamine tootlikkuse tõstmise eesmärgil. Ta on teostanud rohkem kui 130 erineva Eesti ettevõtte protsesside analüüsi, sh osad koostöös EASi tootlikkuse tõstmise programmidega. Ingrid koostöös BDA Consultinguga on osalenud eksperdi ja mentorina EASi ettevõtte arenguprogrammis. Ingrid on teostanud rohkem kui 50 parendusprojekti Eesti erinevates töötleva tööstuse ettevõtetes, mille käigus on ta rakendanud erinevaid tootlikkuse tõstmise meetodeid (sh LEAN), töötanud välja ja rakendanud ettevõtte tootmise planeerimise, varude juhtimise ja haldamise mudeleid, infotehnoloogilisi tootmise haldamise lahendusi, loonud ettevõttetele tootmise digitaliseerimise terviklahenduste visioone ja toetanud ettevõtteid nende rakendamisel.

  Ingrid on üle kümne aasta töötanud tootmisjuhina ning alates 2013 on ta lektor Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Ingrid on töötanud tootmisjuhina ettevõtetes Trüb Baltic AS, AS Fleming ja AS Bastion ning tootmise planeerija ja projektijuhina Otto Bock Estonia AS-is. Ta on kirjutanud magistritöö tootmise rekonstrueerimisest.

  Ingrid Joost-Vermeiren

  Tööstusettevõtete koolitaja ja konsultant

  Ingridi peamiseks tegevuseks on Eesti tootmis- ja teenindusettevõtete koolitamine ja nõustamine tootlikkuse tõstmise eesmärgil. Ta on teostanud rohkem kui 130 erineva Eesti ettevõtte protsesside analüüsi, sh osad koostöös EASi tootlikkuse tõstmise programmidega. Ingrid koostöös BDA Consultinguga on osalenud eksperdi ja mentorina EASi ettevõtte arenguprogrammis. Ingrid on teostanud rohkem kui 50 parendusprojekti Eesti erinevates töötleva tööstuse ettevõtetes, mille käigus on ta rakendanud erinevaid tootlikkuse tõstmise meetodeid (sh LEAN), töötanud välja ja rakendanud ettevõtte tootmise planeerimise, varude juhtimise ja haldamise mudeleid, infotehnoloogilisi tootmise haldamise lahendusi, loonud ettevõttetele tootmise digitaliseerimise terviklahenduste visioone ja toetanud ettevõtteid nende rakendamisel.

  Ingrid on üle kümne aasta töötanud tootmisjuhina ning alates 2013 on ta lektor Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Ingrid on töötanud tootmisjuhina ettevõtetes Trüb Baltic AS, AS Fleming ja AS Bastion ning tootmise planeerija ja projektijuhina Otto Bock Estonia AS-is. Ta on kirjutanud magistritöö tootmise rekonstrueerimisest.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine

09:45 – 11:30

1.Tootmisprotsesside prognoosimine ja planeerimine

 • Tarneahela prognoosimise ja planeerimise strateegiad: strateegiline, taktikaline ja operatiivplaneerimine
 • Nõudluse prognoosimise meetodid ja nende rakendamine (sh näidisülesanded Excelis ja kodune ülesanne)

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Võimsus

 • Nõudluse ja võimsuse juhtimise meetodid
 • Võimsuse arvestamise meetodid
 • Varude juhtimine ja planeerimine

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Prognoosipõhise operatiivplaneerimise meetodid ja nende rakendamine

 • Ülesanne

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kombineeritud planeerimise (tellimus- ja prognoosipõhine) süsteem ja selle rakendamine

 • Ülesanne

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]