Tegevuspõhise kuluarvestuse rakendamine ettevõttes

Tõhus meetod juhtimisotsuste tegemisel: täpsem kuluarvestus ja efektiivsem planeerimine

Tegevuspõhise kuluarvestuse rakendamine ettevõttes

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel õpitakse tegevuspõhise kuluarvestuse põhimõtteid järgides analüüsima oma ettevõtte kulusid ja looma ressurssidele tuginevat kuluarvestussüsteemi. Kui süsteem tugineb kulude teisiti jagamisele, siis suure väärtuse tegevuspõhisele kuluarvestusele üleminekul annab täpsem planeerimine ja eelarvestamine.

Aasta Koolitaja 2022

Konkurents tiheneb, ärimudelite eluiga lüheneb, globaalsed kriisid avaldavad üha enam mõju – efektiivsus pole kunagi varem olnud nii oluline küsimus ettevõtte ellujäämise seisukohalt.

Ärimudeli oskuslik elluviimine ei tähenda automaatselt ettevõtte püsimajäämist. Ettevõtte õnnestumiseks on vaja oskuslikult planeerida, ennetada probleeme ning jälgida süsteemselt ettevõtte finantse. Ka väga hea äriidee võib kõrbema minna, kui finantsid, kulud ja hinnastamine on paigast ära. Seega algab ettevõtte jaoks ellujäämine juba eos – toodete omahinnad, kasumimarginaal, kulude struktuur ning klientide ja toodete oskuslik positsioneerimine on märksõnad, mis iseloomustavad iga ettevõtte ja organisatsiooni juhtide igapäevatööd. Koolitusel vaatame, kuidas rakendada töötavaid mudeleid selle kõige elluviimiseks ehk kuidas rakendada tegevuspõhist kuluarvestust ettevõtte kasumlikkuse tagamiseks.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele selgus  tegevuspõhise kuluarvestuse (activity-based costing, ABC) olemusest, meetoditest ja rakendamise viisidest ning teadmised oma ettevõtte kulude analüüsist ja tõhusa kuluarvestussüsteemi loomisest.

Koolitusele on oodatud:

 • alustavad ettevõtjad;
 • juba tegutsevad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete juhid;
 • finantsjuhid, kes soovivad oma teadmisi täiendada ja edasi arendada;
 • ärianalüütikud;
 • raamatupidajad, kes vajavad teadmisi kuluarvestussüsteemi loomise ja rakendamise kohta.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid muuta oma ettevõtte finantsplaneerimist selgemaks ja süsteemsemaks?
 • Kas soovid paremat ülevaadet oma toodete/teenuste tasuvusest ja nende tegelikust  omahinnast?
 • Kas soovid leida toimivat meetodit oma kulude süstematiseerimisel ja analüüsil?
 • Kas soovid saada uusi teadmisi kulude mõjust ettevõtte toodete ja klientide kasumlikkuse mõõtmisel?

 Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab tegevuspõhise kuluarvestuse ja juhtimise (ABC/M – activity based costing/management) põhimõtteid;
 • oskab oma organisatsioonis tegevuspõhist kulumudelit juurutada ja ellu rakendada;
 • teab, kuidas mõõta ja hinnata toote/teenuse ja kliendikasumlikkust;
 • mõistab tegevuspõhise kuluarvestuse ja planeerimise seoseid finants- ja strateegilise planeerimisega.

Iga osaleja saab koolitusel õpetatavaid meetodeid harjutada ja rakendada omaenda ettevõtte näitel. Koolitusel õpitut kinnistatakse harjutusülesannete ja arutelude kaudu. Osalejatel palume kaasa võtta sülearvuti ja selle laadija.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Koolitajad

 • Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused rahanduse valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundamine.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides olles majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina täna ametis Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata.

  Mitmete ettevõtete käivitamine ja nende edukas realiseerimine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

  Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused rahanduse valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundamine.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides olles majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina täna ametis Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata.

  Mitmete ettevõtete käivitamine ja nende edukas realiseerimine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1.Kulude olemus, liigitusalused ja nende roll ettevõttes

 • Mis on kulud, kuidas kulud tekivad?
 • Kuludega seotud põhimõisted, kulude liigituse vajalikkus ja liigituse alused
 • Kulude mõju ettevõtte finantstulemustele, nende juhtimine

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kuluarvestuse vajalikkus ja erinevad meetodid, tegevuspõhise kuluarvestuse olemus

 • Kuluarvestus ettevõtte finantsdistsipliini loomisel
 • Erinevad kuluarvestuse meetodid – traditsiooniline vs tegevuspõhine kuluarvestus
 • Tegevuspõhise kuluarvestuse ehk ABC costing meetodi olemus

Kasutatavad meetodid: diskussioonid ja näidisülesanded

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Tegevuspõhise kuluarvestuse rakendamine ettevõttes

 • Tegevuspõhise kuluarvestuse eelised ja selle rakendamise praktilised näited ettevõttes
 • Kulude olemus, liigitus ja käitumine ABC costing meetodi korral

Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Tegevuspõhise kuluarvestuse rakendamise ülesanded

 • Jätkame eelmise plokis alustatud teemaga – tegevuspõhise kuluarvestuse näidisülesannetega.

Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded

Tegevuspõhise kuluarvestuse rakendamine ettevõttes

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel õpitakse tegevuspõhise kuluarvestuse põhimõtteid järgides analüüsima oma ettevõtte kulusid ja looma ressurssidele tuginevat kuluarvestussüsteemi. Kui süsteem tugineb kulude teisiti jagamisele, siis suure väärtuse tegevuspõhisele kuluarvestusele üleminekul annab täpsem planeerimine ja eelarvestamine.

Aasta Koolitaja 2022

Konkurents tiheneb, ärimudelite eluiga lüheneb, globaalsed kriisid avaldavad üha enam mõju – efektiivsus pole kunagi varem olnud nii oluline küsimus ettevõtte ellujäämise seisukohalt.

Ärimudeli oskuslik elluviimine ei tähenda automaatselt ettevõtte püsimajäämist. Ettevõtte õnnestumiseks on vaja oskuslikult planeerida, ennetada probleeme ning jälgida süsteemselt ettevõtte finantse. Ka väga hea äriidee võib kõrbema minna, kui finantsid, kulud ja hinnastamine on paigast ära. Seega algab ettevõtte jaoks ellujäämine juba eos – toodete omahinnad, kasumimarginaal, kulude struktuur ning klientide ja toodete oskuslik positsioneerimine on märksõnad, mis iseloomustavad iga ettevõtte ja organisatsiooni juhtide igapäevatööd. Koolitusel vaatame, kuidas rakendada töötavaid mudeleid selle kõige elluviimiseks ehk kuidas rakendada tegevuspõhist kuluarvestust ettevõtte kasumlikkuse tagamiseks.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele selgus  tegevuspõhise kuluarvestuse (activity-based costing, ABC) olemusest, meetoditest ja rakendamise viisidest ning teadmised oma ettevõtte kulude analüüsist ja tõhusa kuluarvestussüsteemi loomisest.

Koolitusele on oodatud:

 • alustavad ettevõtjad;
 • juba tegutsevad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete juhid;
 • finantsjuhid, kes soovivad oma teadmisi täiendada ja edasi arendada;
 • ärianalüütikud;
 • raamatupidajad, kes vajavad teadmisi kuluarvestussüsteemi loomise ja rakendamise kohta.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid muuta oma ettevõtte finantsplaneerimist selgemaks ja süsteemsemaks?
 • Kas soovid paremat ülevaadet oma toodete/teenuste tasuvusest ja nende tegelikust  omahinnast?
 • Kas soovid leida toimivat meetodit oma kulude süstematiseerimisel ja analüüsil?
 • Kas soovid saada uusi teadmisi kulude mõjust ettevõtte toodete ja klientide kasumlikkuse mõõtmisel?

 Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab tegevuspõhise kuluarvestuse ja juhtimise (ABC/M – activity based costing/management) põhimõtteid;
 • oskab oma organisatsioonis tegevuspõhist kulumudelit juurutada ja ellu rakendada;
 • teab, kuidas mõõta ja hinnata toote/teenuse ja kliendikasumlikkust;
 • mõistab tegevuspõhise kuluarvestuse ja planeerimise seoseid finants- ja strateegilise planeerimisega.

Iga osaleja saab koolitusel õpetatavaid meetodeid harjutada ja rakendada omaenda ettevõtte näitel. Koolitusel õpitut kinnistatakse harjutusülesannete ja arutelude kaudu. Osalejatel palume kaasa võtta sülearvuti ja selle laadija.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Koolitajad

 • Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused rahanduse valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundamine.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides olles majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina täna ametis Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata.

  Mitmete ettevõtete käivitamine ja nende edukas realiseerimine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

  Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused rahanduse valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundamine.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides olles majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina täna ametis Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata.

  Mitmete ettevõtete käivitamine ja nende edukas realiseerimine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1.Kulude olemus, liigitusalused ja nende roll ettevõttes

 • Mis on kulud, kuidas kulud tekivad?
 • Kuludega seotud põhimõisted, kulude liigituse vajalikkus ja liigituse alused
 • Kulude mõju ettevõtte finantstulemustele, nende juhtimine

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kuluarvestuse vajalikkus ja erinevad meetodid, tegevuspõhise kuluarvestuse olemus

 • Kuluarvestus ettevõtte finantsdistsipliini loomisel
 • Erinevad kuluarvestuse meetodid – traditsiooniline vs tegevuspõhine kuluarvestus
 • Tegevuspõhise kuluarvestuse ehk ABC costing meetodi olemus

Kasutatavad meetodid: diskussioonid ja näidisülesanded

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Tegevuspõhise kuluarvestuse rakendamine ettevõttes

 • Tegevuspõhise kuluarvestuse eelised ja selle rakendamise praktilised näited ettevõttes
 • Kulude olemus, liigitus ja käitumine ABC costing meetodi korral

Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Tegevuspõhise kuluarvestuse rakendamise ülesanded

 • Jätkame eelmise plokis alustatud teemaga – tegevuspõhise kuluarvestuse näidisülesannetega.

Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]