Tervishoiutöötaja isiklik vastutus suhetes patsiendiga

Kuidas kaitsta ennast kahjuhüvitisnõuete, kriminaalvastutuse ja korruptsiooniohtlike olukordade eest?

Tervishoiutöötaja isiklik vastutus suhetes patsiendiga

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel on võimalik osaleda nii klassiruumis kui veebis. Veebis osalejatele saadame enne koolituse algust lingi.

Palju räägitakse tervikliku meedikute vastutuskindlustuse/patsiendikindlustuse süsteemi loomisest, õhku on visatud ka mõte arsti eksimusega seotud kriminaalvastutuse piiramisest, samas jõuab ajakirjanduse vahendusel avalikkuseni üha enam tervishoiusektori kriminaal- ja korruptsioonijuhtumeid.

Koolitusel õpivad osalejad, mida tuleks tervishoiuteenuste osutamisel arvestada, et kaitsta end erinevate nõuete/ohtude eest. Milline on senine rakendus- ja kohtupraktika ning realistlikud arenguplaanid. 

 

Koolitusele on oodatud:

 • arstid, kelle roll on järelvalveasutuste ja patsientidega konfliktide ning probleemide vältimine;
 • suuremate tervishoiuasutuste keskastmejuhid ja väiksemate tervishoiuasutuste juhid, kelle roll on tagada asutuse või osakonna tegevuse vastavuse õigusaktidele ja parimale praktikale.

Koolituse tulemusena osaleja teab:

 • milline vastutus kaasneb raviveaga, millises ulatuses on võimalik ennast kindlustusega kahjuhüvitusnõuete vastu kaitsta ja mida kindlustus ei kata;
 • millises ulatuses ja kuidas on võimalik kaitsta ennast kriminaalvastutuse eest;
 • mida nähakse tänapäeval korruptsioonina, kuidas korruptsiooniohtlikke olukordi ennetada ja kuidas korruptsiooniohtlikes situatsioonides õigesti käituda.

 

Koolituse eesmärk on ühelt poolt tõsta osalejate õigusteadlikkust selles osas, mida peaks patsiendile teenuse osutamisel arvestama, et tagada vastavus õigusaktidele, kaitsta oma huve ja õigusi ning vältida konflikte. Teisalt on koolituse eesmärk praktiliste juhiste andmine – mida on võimalik ja mõistlik kindlustada ja millised riskijuhtimise dokumendid tuleks asutusesiseselt koostada tegevuste lõikes, mida kindlustus ei kata.

Koolitusel käsitatakse eelkõige senise kohtupraktika ning teiste praktiliste näidete varal situatsioone, mis võivad tervishoiuteenuse osutamisel ette tulla ja antakse näpunäiteid, mida sellistes situatsioonides teha.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Koolituse tulemusi hinnatakse kaasuste lahendamise ja grupiaruteludega.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Koolitusel osalenud arsti tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

"Töötan arstina ja see teema on mulle oluline töölõik. Minu jaoks on kõige tähtsam haiguslugude dokumenteerimise teema. Ingeri Luik Tamme on väga hea lektor, kes loeb teemat väga huvitavalt. Teemad olid väga päevakajalised, hästi oluline oli ka tema poolt teemade lahtiseletamine. Koolitus toimus veebi teel, sai esitada piisavalt küsimusi ja inimeste kaasamine teemasse oli väga hea ja professionaalselt läbi viidud. Koolitaja Ingeri Luik Tamme on oma eriala üks juhtivamaid advokaate. Mulle väga meeldisid elulised situatsioonid elust enesest, mida koolitaja välja tõi. Ainult teooriaga võib koolitus kuivaks jääda. Minu jaoks oli koolitus piisav ja jäin väga rahule!"

Koolitajad

 • Ingeri Luik-Tamme

  Ingeri Luik-Tamme on Eesti üks väheseid meditsiini- ja ravimiõigusele spetsialiseerunud advokaate, kes on nende valdkondadega tegelenud alates ülikoolist ja nüüdseks kokku enam kui 15 aastat. Tal on põhjalik kogemus tervishoiuteenuse osutajate esindamisel kohtuvälistes läbirääkimistes ja kohtuvaidlustes patsiendi kahjuhüvitise nõuete üle, aga ta nõustab tervishoiusektorisse kuuluvaid kliente ka igapäevastes õigusküsimustes, sh andmekaitse valdkonnas. Ingeri on avaldanud arvukalt meditsiiniõigust puudutavaid artikleid ja pidanud nii Eestis kui ka välismaal loenguid erinevate tervishoiuvaldkondade töötajatele ning ka kohtunikele.

  Ingeri Luik-Tamme

  Ingeri Luik-Tamme on Eesti üks väheseid meditsiini- ja ravimiõigusele spetsialiseerunud advokaate, kes on nende valdkondadega tegelenud alates ülikoolist ja nüüdseks kokku enam kui 15 aastat. Tal on põhjalik kogemus tervishoiuteenuse osutajate esindamisel kohtuvälistes läbirääkimistes ja kohtuvaidlustes patsiendi kahjuhüvitise nõuete üle, aga ta nõustab tervishoiusektorisse kuuluvaid kliente ka igapäevastes õigusküsimustes, sh andmekaitse valdkonnas. Ingeri on avaldanud arvukalt meditsiiniõigust puudutavaid artikleid ja pidanud nii Eestis kui ka välismaal loenguid erinevate tervishoiuvaldkondade töötajatele ning ka kohtunikele.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 4 EUR/ päev.

09:45 – 11:30

Tervishoiuteenuse kvaliteet ja ravivead

 • Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamine ja kvaliteedi tagamise nõuded 
 • Ravi- ja diagnoosivead ning vead patsiendi teavitamisel ja tervishoiuteenuse dokumenteerimisel
 • Võlaõiguslik vastutus ja selle kindlustamine (mida kindlustamisel arvestada ja milliste riskide kindlustamisele rõhuda)
 • Kahjuhüvitiste kohtupraktika

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Kriminaalvastutus tervishoiusektoris

 • Millistel juhtudel ja eeldustel ähvardab arsti kriminaalvastutus
 • Millises ulatuses ja kuidas on võimalik kaitsta ennast kriminaalvastutuse eest
 • Kohaldatavad karistused ja muud võimalikud kriminaalvastutusega seonduvad tagajärjed
 • Menetluspraktika tervishoiusektoris

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:00

Korruptsioon tervishoiusektoris

 • Millised on korruptsiooniohtlikud olukorrad (lubatud ja lubamatud kingitused suhetes patsientidega ja lepingulistes suhetes ravimifirmade ning meditsiiniseadmete ja -tehnika tootjate ning vahendajatega
 • Arst kui avalike ülesannete täitja, avalike vahendite suunaja (ravi rahastamisega seonduvad korruptsioonijuhtumid)
 • Asutusesisene korruptsiooniriski juhtimine ja käitumisjuhised töötajatele
 • Korruptsioonijuhtumid meditsiini valdkonnas

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine

Tervishoiutöötaja isiklik vastutus suhetes patsiendiga

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel on võimalik osaleda nii klassiruumis kui veebis. Veebis osalejatele saadame enne koolituse algust lingi.

Palju räägitakse tervikliku meedikute vastutuskindlustuse/patsiendikindlustuse süsteemi loomisest, õhku on visatud ka mõte arsti eksimusega seotud kriminaalvastutuse piiramisest, samas jõuab ajakirjanduse vahendusel avalikkuseni üha enam tervishoiusektori kriminaal- ja korruptsioonijuhtumeid.

Koolitusel õpivad osalejad, mida tuleks tervishoiuteenuste osutamisel arvestada, et kaitsta end erinevate nõuete/ohtude eest. Milline on senine rakendus- ja kohtupraktika ning realistlikud arenguplaanid. 

 

Koolitusele on oodatud:

 • arstid, kelle roll on järelvalveasutuste ja patsientidega konfliktide ning probleemide vältimine;
 • suuremate tervishoiuasutuste keskastmejuhid ja väiksemate tervishoiuasutuste juhid, kelle roll on tagada asutuse või osakonna tegevuse vastavuse õigusaktidele ja parimale praktikale.

Koolituse tulemusena osaleja teab:

 • milline vastutus kaasneb raviveaga, millises ulatuses on võimalik ennast kindlustusega kahjuhüvitusnõuete vastu kaitsta ja mida kindlustus ei kata;
 • millises ulatuses ja kuidas on võimalik kaitsta ennast kriminaalvastutuse eest;
 • mida nähakse tänapäeval korruptsioonina, kuidas korruptsiooniohtlikke olukordi ennetada ja kuidas korruptsiooniohtlikes situatsioonides õigesti käituda.

 

Koolituse eesmärk on ühelt poolt tõsta osalejate õigusteadlikkust selles osas, mida peaks patsiendile teenuse osutamisel arvestama, et tagada vastavus õigusaktidele, kaitsta oma huve ja õigusi ning vältida konflikte. Teisalt on koolituse eesmärk praktiliste juhiste andmine – mida on võimalik ja mõistlik kindlustada ja millised riskijuhtimise dokumendid tuleks asutusesiseselt koostada tegevuste lõikes, mida kindlustus ei kata.

Koolitusel käsitatakse eelkõige senise kohtupraktika ning teiste praktiliste näidete varal situatsioone, mis võivad tervishoiuteenuse osutamisel ette tulla ja antakse näpunäiteid, mida sellistes situatsioonides teha.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Koolituse tulemusi hinnatakse kaasuste lahendamise ja grupiaruteludega.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Koolitusel osalenud arsti tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

"Töötan arstina ja see teema on mulle oluline töölõik. Minu jaoks on kõige tähtsam haiguslugude dokumenteerimise teema. Ingeri Luik Tamme on väga hea lektor, kes loeb teemat väga huvitavalt. Teemad olid väga päevakajalised, hästi oluline oli ka tema poolt teemade lahtiseletamine. Koolitus toimus veebi teel, sai esitada piisavalt küsimusi ja inimeste kaasamine teemasse oli väga hea ja professionaalselt läbi viidud. Koolitaja Ingeri Luik Tamme on oma eriala üks juhtivamaid advokaate. Mulle väga meeldisid elulised situatsioonid elust enesest, mida koolitaja välja tõi. Ainult teooriaga võib koolitus kuivaks jääda. Minu jaoks oli koolitus piisav ja jäin väga rahule!"

Koolitajad

 • Ingeri Luik-Tamme

  Ingeri Luik-Tamme on Eesti üks väheseid meditsiini- ja ravimiõigusele spetsialiseerunud advokaate, kes on nende valdkondadega tegelenud alates ülikoolist ja nüüdseks kokku enam kui 15 aastat. Tal on põhjalik kogemus tervishoiuteenuse osutajate esindamisel kohtuvälistes läbirääkimistes ja kohtuvaidlustes patsiendi kahjuhüvitise nõuete üle, aga ta nõustab tervishoiusektorisse kuuluvaid kliente ka igapäevastes õigusküsimustes, sh andmekaitse valdkonnas. Ingeri on avaldanud arvukalt meditsiiniõigust puudutavaid artikleid ja pidanud nii Eestis kui ka välismaal loenguid erinevate tervishoiuvaldkondade töötajatele ning ka kohtunikele.

  Ingeri Luik-Tamme

  Ingeri Luik-Tamme on Eesti üks väheseid meditsiini- ja ravimiõigusele spetsialiseerunud advokaate, kes on nende valdkondadega tegelenud alates ülikoolist ja nüüdseks kokku enam kui 15 aastat. Tal on põhjalik kogemus tervishoiuteenuse osutajate esindamisel kohtuvälistes läbirääkimistes ja kohtuvaidlustes patsiendi kahjuhüvitise nõuete üle, aga ta nõustab tervishoiusektorisse kuuluvaid kliente ka igapäevastes õigusküsimustes, sh andmekaitse valdkonnas. Ingeri on avaldanud arvukalt meditsiiniõigust puudutavaid artikleid ja pidanud nii Eestis kui ka välismaal loenguid erinevate tervishoiuvaldkondade töötajatele ning ka kohtunikele.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 4 EUR/ päev.

09:45 – 11:30

Tervishoiuteenuse kvaliteet ja ravivead

 • Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamine ja kvaliteedi tagamise nõuded 
 • Ravi- ja diagnoosivead ning vead patsiendi teavitamisel ja tervishoiuteenuse dokumenteerimisel
 • Võlaõiguslik vastutus ja selle kindlustamine (mida kindlustamisel arvestada ja milliste riskide kindlustamisele rõhuda)
 • Kahjuhüvitiste kohtupraktika

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Kriminaalvastutus tervishoiusektoris

 • Millistel juhtudel ja eeldustel ähvardab arsti kriminaalvastutus
 • Millises ulatuses ja kuidas on võimalik kaitsta ennast kriminaalvastutuse eest
 • Kohaldatavad karistused ja muud võimalikud kriminaalvastutusega seonduvad tagajärjed
 • Menetluspraktika tervishoiusektoris

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:00

Korruptsioon tervishoiusektoris

 • Millised on korruptsiooniohtlikud olukorrad (lubatud ja lubamatud kingitused suhetes patsientidega ja lepingulistes suhetes ravimifirmade ning meditsiiniseadmete ja -tehnika tootjate ning vahendajatega
 • Arst kui avalike ülesannete täitja, avalike vahendite suunaja (ravi rahastamisega seonduvad korruptsioonijuhtumid)
 • Asutusesisene korruptsiooniriski juhtimine ja käitumisjuhised töötajatele
 • Korruptsioonijuhtumid meditsiini valdkonnas

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]