Tervishoiutöötaja isiklik vastutus suhetes patsiendiga

Kuidas kaitsta ennast kahjuhüvitisnõuete, kriminaalvastutuse ja korruptsiooniohtlike olukordade eest?

Kestus: 6 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia (Vana-Lõuna 39/1, Tallinn)

Koolitusel on võimalik osaleda nii klassiruumis kui veebis. Veebis osalejatele saadame enne koolituse algust lingi.

 

Palju räägitakse tervikliku meedikute vastutuskindlustuse/patsiendikindlustuse süsteemi loomisest, õhku on visatud ka mõte arsti eksimusega seotud kriminaalvastutuse piiramisest, samas jõuab ajakirjanduse vahendusel avalikkuseni üha enam tervishoiusektori kriminaal- ja korruptsioonijuhtumeid.

 

Koolitusel õpivad osalejad, mida tuleks tervishoiuteenuste osutamisel arvestada, et kaitsta end erinevate nõuete/ohtude eest. Milline on senine rakendus- ja kohtupraktika ning realistlikud arenguplaanid. 

 

Koolitusele on oodatud

  • arstid, kelle roll on järelvalveasutuste ja patsientidega konfliktide ning probleemide vältimine;
  • suuremate tervishoiuasutuste keskastmejuhid ja väiksemate tervishoiuasutuste juhid, kelle roll on tagada asutuse või osakonna tegevuse vastavuse õigusaktidele ja parimale praktikale.

 

Koolituse tulemusena osaleja teab:

  • milline vastutus kaasneb raviveaga, millises ulatuses on võimalik ennast kindlustusega kahjuhüvitusnõuete vastu kaitsta ja mida kindlustus ei kata;
  • millises ulatuses ja kuidas on võimalik kaitsta ennast kriminaalvastutuse eest;
  • mida nähakse tänapäeval korruptsioonina, kuidas korruptsiooniohtlikke olukordi ennetada ja kuidas korruptsiooniohtlikes situatsioonides õigesti käituda.

 

Koolituse eesmärk on ühelt poolt tõsta osalejate õigusteadlikkust selles osas, mida peaks patsiendile teenuse osutamisel arvestama, et tagada vastavus õigusaktidele, kaitsta oma huve ja õigusi ning vältida konflikte. Teisalt on koolituse eesmärk praktiliste juhiste andmine – mida on võimalik ja mõistlik kindlustada ja millised riskijuhtimise dokumendid tuleks asutusesiseselt koostada tegevuste lõikes, mida kindlustus ei kata.

Koolitusel käsitatakse eelkõige senise kohtupraktika ning teiste praktiliste näidete varal situatsioone, mis võivad tervishoiuteenuse osutamisel ette tulla ja antakse näpunäiteid, mida sellistes situatsioonides teha.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Koolituse tulemusi hinnatakse kaasuste lahendamise ja grupiaruteludega.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

KOOLITAJA

Ingeri Luik-Tamme

Ingeri Luik-Tamme on Eesti üks väheseid meditsiini- ja ravimiõigusele spetsialiseerunud advokaate, kes on nende valdkondadega tegelenud alates ülikoolist ja nüüdseks kokku enam kui 15 aastat. Tal on põhjalik kogemus tervishoiuteenuse osutajate esindamisel kohtuvälistes läbirääkimistes ja kohtuvaidlustes patsiendi kahjuhüvitise nõuete üle, aga ta nõustab tervishoiusektorisse kuuluvaid kliente ka igapäevastes õigusküsimustes, sh andmekaitse valdkonnas. Ingeri on avaldanud arvukalt meditsiiniõigust puudutavaid artikleid ja pidanud nii Eestis kui ka välismaal loenguid erinevate tervishoiuvaldkondade töötajatele ning ka kohtunikele.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

Tervishoiuteenuse kvaliteet ja ravivead

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Kriminaalvastutus tervishoiusektoris

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:00

14:00 - 15:00

Korruptsioon tervishoiusektoris

REGISTREERIMINE
12.04.2022 Tervishoiutöötaja isiklik vastutus suhetes patsiendiga
Hind:
320 €
384 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
667 0439 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Korraldaja võib koolitusel teha pilte ja jagada neid osalejatega, samuti kasutada neid sarnaste koolituste turundamiseks.