Testijuhtimise ABC

Kestus: 8 akadeemilist tundi

ASA Quality Academy OÜ, Ehitajate tee 108, Tallinn

Testijuhtimine on nagu projektijuhtimine, lihtsalt "projektiks" on testimine. Testijuht on see, kes korraldab, et testimine oleks planeeritud, testijad saaksid oma tööd teha ning vead oleksid kommunikeeritud.

 

Testijuhtimise ABC koolitusel räägitakse kõigest olulisest, mida peab testijuhtimises teadma:

 • Miks on testijuhti vaja ja kuidas ta „teenindab“ projekti teisi osapooli?
 • Kuidas teha testimist organisatsioonis „nähtavaks ja kuuldavaks“?
 • Kuidas testimist planeerida?
 • Kuidas koostada testimise eelarvet?
 • Kuidas testimist mõõta?

Koolituse eesmärgiks on kompaktselt käsitleda testijuhtimise erinevaid osasid: testi planeerimine, testi strateegia koostamine ning testimise läbiviimine.

Koolitus toimub koostöös ASA Quality Academy OÜ-ga.

Sihtgrupp:

Koolituse oodatavaks kuulajaskonnaks on testimise korraldamise ja juhtimise eest vastutavad töötajad – testijuhid, testijad, projektijuhid, analüütikud.

Samuti on koolitus mõeldud tooteomanikele ning sobib väga hästi  ka IT valdkonna testijatele, kes soovivad end edasi arendada testijuhtimise suunal.

 

 Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb ja oskab kasutada testimisel kasutatavat sõnavara
 • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
 • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
 • Oskab koostada testistrateegiat, testiplaani ja testimise koondraportit
 • Oskab koostada/kohaldada raportit erinevatele huvipooltele (IT, äri)
 • Oskab hinnata testimiseks kuluvat töömahtu
 • Tunneb meeskonna hoidmise ja meeskonnasisese kommunikatsiooni põhitõdesid

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kokkupuude tarkvaraarendusega (tellija või IT meeskonna liikme rollis).

 

Tarkvara testimise kogemus või projektijuhtimise kogemus või analüütiku kogemus vähemalt 1 aasta.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub eesti keeles.

Õpiväljundite saavutamiseks on õpilane osalenud 100% kontakttundides ja edukalt läbinud järgmised harjutused:

 • Testimise mahtude hindamine
 • Testistrateegia koostamine näidisprojektile
 • Testiplaani koostamine näidisprojektile
 • Testi koondraporti koostamine

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (sh 4 ak. h praktilist tööd)

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Meeldetuletuseks
  • Testimise liigid ja tasemed
  • Testimise erinevad vastutajad
  • Testidokumentatsiooni koosseis
 • Testistrateegia sisu, erinevad tüüpstrateegiad ja projekti testistrateegia koostamine
 • Testimise mahtude hindamine
  • Kogemustepõhine meetod
  • Meetrikapõhine meetod
 • Testiplaani koostamine ja kooskõlastamine
 • Testimise koondraporti koostamine, erinevad lugejaskonnad
 • Veahalduse protsessi loomise põhimõtted
 • Testijate ja testimise efektiivsuse mõõtmine (meetrikad), sh mõõtmise ohud
 • Testimine, meeskond ja psühholoogia
  • Testijate võimalikud vastuolud ülejäänud arendusmeeskonnaga
  • „Halbade uudiste“ edastamine
  • Meeskonna (sh äritestijate) motiveerimise põhitõed
  • Testija värbamise põhitõed

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

KOOLITAJA

Maili Markvardt

Maili alustas oma IT karjääri kunagi testijana, suurema osa ajast on veetnud aga testijuhi ja testimise juhi rollis, luues, juurutades ja käigus hoides testimisprotsesse erinevates era- ja riigiettevõtetes ja juhtides testijate meeskondi. Koolitades püüab ta eelkõige tuua näiteid reaalsetest projektidest ja olukordadest, kus teatud tehnikad töötavad või ei tööta. Koolituse lõpptulemusena tahab Maili saavutada olukorda, kus koolitatav valdab teatud mõtteviiside, teadmiste ja tööriistade portfelli, kuid oskab valida sealt kõige sobilikumad tööriistad konkreetses olukorras. Maili põhimõtteks on, et standardid ja praktikad on head ja lausa suurepärased, kuid aitavad ainult siis, kui neid kohaldada oma vajadustele ja olukorrale vastavaks. Maili on kogunud aja jooksul üksjagu sertifikaate: ISTQB Full Advanced, ISTQB Agile Tester Extension, ASTQB Mobile Tester.

Maili kogemus testimise ja IT-alase kvaliteedi alastes koolitustes algab 2005. aastast, kui ta õpetas informaatika õppekava esmakursuslastele C-keeles programmeerimist. 2006. aastal alustas ta TTÜ-s testimise alase seminari pidamisega magistrantidele, hiljem muutus see täismahus testimise aluseid käsitlevaks õppeaineks. 2009. aastal alustas Maili sama ainega ka IT Kolledžis.
AJAKAVA

08:45 - 09:00

08:45 - 09:00

Kogunemine

09:00 - 10:30

09:00 - 10:30

I moodul

10:30 - 10:45

10:30 - 10:45

Kohvipaus

10:45 - 12:00

10:45 - 12:00

II moodul

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 14:30

13:00 - 14:30

III moodul

14:30 - 14:45

14:30 - 14:45

Kohvipaus

14:45 - 16:30

14:45 - 16:30

IV moodul

16:30 - 17:00

16:30 - 17:00

Küsimused ja arutelu

REGISTREERIMINE
27.10.2022 Testijuhtimise ABC
Hind:
300 €
360 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
|
618 1727 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Vaata ka neid