Testijuhtimise ABC

Testijuhtimise ABC

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

ASA Quality Academy OÜ

Testijuhtimine on nagu projektijuhtimine, lihtsalt "projektiks" on testimine. Testijuht on see, kes korraldab, et testimine oleks planeeritud, testijad saaksid oma tööd teha ning vead oleksid kommunikeeritud.

 

Testijuhtimise ABC koolitusel räägitakse kõigest olulisest, mida peab testijuhtimises teadma:

 • Miks on testijuhti vaja ja kuidas ta „teenindab“ projekti teisi osapooli?
 • Kuidas teha testimist organisatsioonis „nähtavaks ja kuuldavaks“?
 • Kuidas testimist planeerida?
 • Kuidas koostada testimise eelarvet?
 • Kuidas testimist mõõta?

Koolituse eesmärgiks on kompaktselt käsitleda testijuhtimise erinevaid osasid: testi planeerimine, testi strateegia koostamine ning testimise läbiviimine.

Koolitus toimub koostöös ASA Quality Academy OÜ-ga.

Sihtgrupp:

Koolituse oodatavaks kuulajaskonnaks on testimise korraldamise ja juhtimise eest vastutavad töötajad – testijuhid, testijad, projektijuhid, analüütikud.

Samuti on koolitus mõeldud tooteomanikele ning sobib väga hästi  ka IT valdkonna testijatele, kes soovivad end edasi arendada testijuhtimise suunal.

 

 Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb ja oskab kasutada testimisel kasutatavat sõnavara
 • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
 • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
 • Oskab koostada testistrateegiat, testiplaani ja testimise koondraportit
 • Oskab koostada/kohaldada raportit erinevatele huvipooltele (IT, äri)
 • Oskab hinnata testimiseks kuluvat töömahtu
 • Tunneb meeskonna hoidmise ja meeskonnasisese kommunikatsiooni põhitõdesid

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kokkupuude tarkvaraarendusega (tellija või IT meeskonna liikme rollis).

 

Tarkvara testimise kogemus või projektijuhtimise kogemus või analüütiku kogemus vähemalt 1 aasta.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub eesti keeles.

Õpiväljundite saavutamiseks on õpilane osalenud 100% kontakttundides ja edukalt läbinud järgmised harjutused:

 • Testimise mahtude hindamine
 • Testistrateegia koostamine näidisprojektile
 • Testiplaani koostamine näidisprojektile
 • Testi koondraporti koostamine

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (sh 4 ak. h praktilist tööd)

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Meeldetuletuseks
  • Testimise liigid ja tasemed
  • Testimise erinevad vastutajad
  • Testidokumentatsiooni koosseis
 • Testistrateegia sisu, erinevad tüüpstrateegiad ja projekti testistrateegia koostamine
 • Testimise mahtude hindamine
  • Kogemustepõhine meetod
  • Meetrikapõhine meetod
 • Testiplaani koostamine ja kooskõlastamine
 • Testimise koondraporti koostamine, erinevad lugejaskonnad
 • Veahalduse protsessi loomise põhimõtted
 • Testijate ja testimise efektiivsuse mõõtmine (meetrikad), sh mõõtmise ohud
 • Testimine, meeskond ja psühholoogia
  • Testijate võimalikud vastuolud ülejäänud arendusmeeskonnaga
  • „Halbade uudiste“ edastamine
  • Meeskonna (sh äritestijate) motiveerimise põhitõed
  • Testija värbamise põhitõed

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolitajad

 • Ksenija Tajur

  Ksenija Tajur

Ajakava

08:45 – 09:00

Kogunemine

Koolitus toimub ASA Quality Academy OÜ õppeklassis, Ehitajate tee 108, Tallinn

09:00 – 10:30

I moodul

Ülevaade testimise mitmekülgsest maailmast (kes, mida testib?)

10:30 – 10:45

Kohvipaus

10:45 – 12:00

II moodul

Testimise strateegiline planeerimine

12:00 – 13:00

Lõuna

13:00 – 14:30

III moodul

Testimise operatiivne planeerimine

14:30 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 16:30

IV moodul

Testimise mõõtmine ja meetrikad

16:30 – 17:00

Küsimused ja arutelu

Testijuhtimise ABC

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

ASA Quality Academy OÜ

Testijuhtimine on nagu projektijuhtimine, lihtsalt "projektiks" on testimine. Testijuht on see, kes korraldab, et testimine oleks planeeritud, testijad saaksid oma tööd teha ning vead oleksid kommunikeeritud.

 

Testijuhtimise ABC koolitusel räägitakse kõigest olulisest, mida peab testijuhtimises teadma:

 • Miks on testijuhti vaja ja kuidas ta „teenindab“ projekti teisi osapooli?
 • Kuidas teha testimist organisatsioonis „nähtavaks ja kuuldavaks“?
 • Kuidas testimist planeerida?
 • Kuidas koostada testimise eelarvet?
 • Kuidas testimist mõõta?

Koolituse eesmärgiks on kompaktselt käsitleda testijuhtimise erinevaid osasid: testi planeerimine, testi strateegia koostamine ning testimise läbiviimine.

Koolitus toimub koostöös ASA Quality Academy OÜ-ga.

Sihtgrupp:

Koolituse oodatavaks kuulajaskonnaks on testimise korraldamise ja juhtimise eest vastutavad töötajad – testijuhid, testijad, projektijuhid, analüütikud.

Samuti on koolitus mõeldud tooteomanikele ning sobib väga hästi  ka IT valdkonna testijatele, kes soovivad end edasi arendada testijuhtimise suunal.

 

 Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb ja oskab kasutada testimisel kasutatavat sõnavara
 • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
 • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
 • Oskab koostada testistrateegiat, testiplaani ja testimise koondraportit
 • Oskab koostada/kohaldada raportit erinevatele huvipooltele (IT, äri)
 • Oskab hinnata testimiseks kuluvat töömahtu
 • Tunneb meeskonna hoidmise ja meeskonnasisese kommunikatsiooni põhitõdesid

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kokkupuude tarkvaraarendusega (tellija või IT meeskonna liikme rollis).

 

Tarkvara testimise kogemus või projektijuhtimise kogemus või analüütiku kogemus vähemalt 1 aasta.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub eesti keeles.

Õpiväljundite saavutamiseks on õpilane osalenud 100% kontakttundides ja edukalt läbinud järgmised harjutused:

 • Testimise mahtude hindamine
 • Testistrateegia koostamine näidisprojektile
 • Testiplaani koostamine näidisprojektile
 • Testi koondraporti koostamine

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (sh 4 ak. h praktilist tööd)

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Meeldetuletuseks
  • Testimise liigid ja tasemed
  • Testimise erinevad vastutajad
  • Testidokumentatsiooni koosseis
 • Testistrateegia sisu, erinevad tüüpstrateegiad ja projekti testistrateegia koostamine
 • Testimise mahtude hindamine
  • Kogemustepõhine meetod
  • Meetrikapõhine meetod
 • Testiplaani koostamine ja kooskõlastamine
 • Testimise koondraporti koostamine, erinevad lugejaskonnad
 • Veahalduse protsessi loomise põhimõtted
 • Testijate ja testimise efektiivsuse mõõtmine (meetrikad), sh mõõtmise ohud
 • Testimine, meeskond ja psühholoogia
  • Testijate võimalikud vastuolud ülejäänud arendusmeeskonnaga
  • „Halbade uudiste“ edastamine
  • Meeskonna (sh äritestijate) motiveerimise põhitõed
  • Testija värbamise põhitõed

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolitajad

 • Ksenija Tajur

  Ksenija Tajur

Ajakava

08:45 – 09:00

Kogunemine

Koolitus toimub ASA Quality Academy OÜ õppeklassis, Ehitajate tee 108, Tallinn

09:00 – 10:30

I moodul

Ülevaade testimise mitmekülgsest maailmast (kes, mida testib?)

10:30 – 10:45

Kohvipaus

10:45 – 12:00

II moodul

Testimise strateegiline planeerimine

12:00 – 13:00

Lõuna

13:00 – 14:30

III moodul

Testimise operatiivne planeerimine

14:30 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 16:30

IV moodul

Testimise mõõtmine ja meetrikad

16:30 – 17:00

Küsimused ja arutelu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Ehitajate tee 108, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]