Tööandja brändi arendamine läbi teadlike tööandja saadikute

Tööandja brändi arendamine läbi teadlike tööandja saadikute

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Konkurents turul on armutu ning aina määravamaks kujuneb väärtuspakkumine ja kultuur, millega organisatsioon eristub ja oma inimesi hoiab ning uusi liikmeid meeskonda meelitab. Need komponendid koostöös teadliku kommunikatsiooni ja loo jutustamise oskusega kujundavad organisatsiooni brändi ehk kuvandit. Igal organisatsioonil on bränd, kuid alati ei pruugi olla kuvand eesmärkide saavutamist toetav ning teadlikult juhitud. Juhul, kui organisatsioon ei juhi brändi, siis juhuslikult kujunenud maine määrab organisatsiooni edukuse sellest hoolimata. Seetõttu on oluline mõista, milline on tööandja kuvand ja milliste tegevustega see meeskonnaliikmetega ühiselt nähtavaks teha. 

Bränding ja toote ning teenuse turundamine on määrava tähtsusega. Kuid konkurentsitihedas turusituatsioonis on tööandja brändi arendamine täpselt sama oluline, et meeskond oleks pühendunud, rahulolu meeskonnas kõrge, et kinni püüda organisatsiooni suured eesmärgid ning seeläbi värvata meeskonda vaid parimaid talente. Parimad talendid soovivad töötada suurepärase tööandja juures ning tööandja peab suutma öelda, miks ta on hea tööandja. 

Lisaks talentide meelitamisele ja pühendumuse suurendamisele vähendab tugev bränd värbamiskulusid (51% kandideerijatest otsustavad kandideerimisprotsessist osa võtta organisatsiooni oma töötajate hinnangute põhjal (Roddan 2016)) ning voolavust ja suurendab usaldusväärsust klientide seas (Chris Douglas Buchanan 2023). Nimetatud kasutegurid koosmõjus tõstavad organisatsiooni konkurentsivõimet ja tulemuslikkust 

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele parimad teadmised sellest, milliste praktiliste sammudega tööandja brändi arendada ning kuidas kaasata sellesse tegevusse töötajad ja millised on need aspektid, kuhu ja kuidas töötajad panustada saavad. Lisaks toome koolitusel välja vaatenurgad, millised eelised loob töötajatele teadlik saadiku roll. 

NB! Iga osaleja saab koolituselt kaasa läbitöötatud juhendi konkreetse tegevuskavaga tööandja brändi arendamiseks. 

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, milliste tegevuste abil organisatsiooni tööandja brändi arendada; 
 • oskab kaasata töötajaid tulemuslikult tööandja brändi arendamisse ning kujundada neist brändisaadikuid. 
 • oskab tööandja brändi lugu rääkida erinevates kanalites ja mõistab kommunikatsiooni kuldreegleid. 
 • suudab täita koolituse käigus loodavat tööandja brändi tegevuskava ja seda järjepidevalt arendada. 

 

Koolitusele on oodatud personalijuhid ja -spetsialistid, värbajad ja turunduse ning kommunikatsiooni eest vastutajad. Koolitus sobib ka juhtidele, kes valdkonnas end arendada soovivad.

Õpiväljundi saavutamine toimub, kui õppijal valmib koolituspäeva lõpuks tööandja brändi tegevuskava. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja tegevuskava loomine. 
 
Inspireerivad lühiloengud on seotud praktiliste harjutuste ja case study lahendamisega. Koolituse käigus täidavad kõik osalejad kuuldud loengust ja rühmatöödest saadud info põhjal tegevuskava, mida nad saavad hakata rakendama koheselt oma ettevõttes. 
 
Koolitus toimub väikeses grupis, et iga osaleja saaks oma küsimustele vastused ning et teemade arutamisel tekiks mõnus sünergia.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitajad

 • Signe Ventsel

  Turundamine ja inimeste arendamine on olnud Signe töö osaks juba üle 15 aasta. Signe on töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidele, juhtinud meeskondi, koolitanud ja olnud projektijuht paljudele suurtele projektidele. Õppinud turundust ja hariduse juhtimist. Ta aitab organisatsioonidel julgemalt eristuda, kuidas luua atraktiivset töökultuuri, kuhu tahetakse tööle tulla ja tööd teha, aidanud praktikuna ka ettevõtetel tööandja kuvandit luua ning disainida. Signe on oma teadmisi jaganud ka sisekoolitustena tööandja brändi ja saadikute teemadel erinevatele ettevõtetele ning ettevõtted on loonud seeläbi mõjukaid tulemusi.   

  Läbi viinud erinevaid koolitusi enese-ja ajajuhtimise ning ennastjuhtiva inimese teemadel. Tema soov on, et Eesti organisatsioonide meeskondades töötaks rohkem ennastjuhtivaid inimesi - kus inimesed võtaksid tööde ja tegemiste juures teadlikult aega enesearengule - kui on soov midagi muuta, siis tuleb muutust alustada ikka iseendast. 

  Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab organisatsioonidelt teadlikku tööandja brändi loomist ja meeskonnaliikmetelt oma kuvandi juhtumist   Signe on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ja äriklubi asutaja ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori tööandja brändi lektor, ettevõtlusõpetaja, ettevõtluse mõtteviisi viljeleja ja suur enesearengu fänn. Lisaks on Signe kasvuettevõtjate ärimentor ning andnud mitmetele ettevõtete hoogu juurde kasvamisel. Signe põhimõte on olla aktiivne, olla keegi, kes teeb, olla iga päev parem iseendast läbi teadliku ja süsteemse enesearendamise ning seeläbi muuta ka ühiskonda paremaks. Koolituste läbiviimisel on põhimõtteks jagada lihtsaid toimivaid mudeleid ja süsteeme, et ideestiku rakendamine oleks alati mõjuga.

  Signe Ventsel

  Turundamine ja inimeste arendamine on olnud Signe töö osaks juba üle 15 aasta. Signe on töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidele, juhtinud meeskondi, koolitanud ja olnud projektijuht paljudele suurtele projektidele. Õppinud turundust ja hariduse juhtimist. Ta aitab organisatsioonidel julgemalt eristuda, kuidas luua atraktiivset töökultuuri, kuhu tahetakse tööle tulla ja tööd teha, aidanud praktikuna ka ettevõtetel tööandja kuvandit luua ning disainida. Signe on oma teadmisi jaganud ka sisekoolitustena tööandja brändi ja saadikute teemadel erinevatele ettevõtetele ning ettevõtted on loonud seeläbi mõjukaid tulemusi.   

  Läbi viinud erinevaid koolitusi enese-ja ajajuhtimise ning ennastjuhtiva inimese teemadel. Tema soov on, et Eesti organisatsioonide meeskondades töötaks rohkem ennastjuhtivaid inimesi - kus inimesed võtaksid tööde ja tegemiste juures teadlikult aega enesearengule - kui on soov midagi muuta, siis tuleb muutust alustada ikka iseendast. 

  Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab organisatsioonidelt teadlikku tööandja brändi loomist ja meeskonnaliikmetelt oma kuvandi juhtumist   Signe on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ja äriklubi asutaja ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori tööandja brändi lektor, ettevõtlusõpetaja, ettevõtluse mõtteviisi viljeleja ja suur enesearengu fänn. Lisaks on Signe kasvuettevõtjate ärimentor ning andnud mitmetele ettevõtete hoogu juurde kasvamisel. Signe põhimõte on olla aktiivne, olla keegi, kes teeb, olla iga päev parem iseendast läbi teadliku ja süsteemse enesearendamise ning seeläbi muuta ka ühiskonda paremaks. Koolituste läbiviimisel on põhimõtteks jagada lihtsaid toimivaid mudeleid ja süsteeme, et ideestiku rakendamine oleks alati mõjuga.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Mida ja miks tööandja brändi arendamine annab?

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Milliste tegevustega luua atraktiivne tööandja bränd? Millistesse kohtadesse soovitakse tööle tulla?

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas rakendada tööandja brändi arendamisel brändisaadikute ideestiku?

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kuidas juhi ja meeskonnaliikmete persoonibrändi arendada? Miks see oluline on ja milliseid võimalusi loob teadlik eneseturundus?

Tööandja brändi arendamine läbi teadlike tööandja saadikute

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Konkurents turul on armutu ning aina määravamaks kujuneb väärtuspakkumine ja kultuur, millega organisatsioon eristub ja oma inimesi hoiab ning uusi liikmeid meeskonda meelitab. Need komponendid koostöös teadliku kommunikatsiooni ja loo jutustamise oskusega kujundavad organisatsiooni brändi ehk kuvandit. Igal organisatsioonil on bränd, kuid alati ei pruugi olla kuvand eesmärkide saavutamist toetav ning teadlikult juhitud. Juhul, kui organisatsioon ei juhi brändi, siis juhuslikult kujunenud maine määrab organisatsiooni edukuse sellest hoolimata. Seetõttu on oluline mõista, milline on tööandja kuvand ja milliste tegevustega see meeskonnaliikmetega ühiselt nähtavaks teha. 

Bränding ja toote ning teenuse turundamine on määrava tähtsusega. Kuid konkurentsitihedas turusituatsioonis on tööandja brändi arendamine täpselt sama oluline, et meeskond oleks pühendunud, rahulolu meeskonnas kõrge, et kinni püüda organisatsiooni suured eesmärgid ning seeläbi värvata meeskonda vaid parimaid talente. Parimad talendid soovivad töötada suurepärase tööandja juures ning tööandja peab suutma öelda, miks ta on hea tööandja. 

Lisaks talentide meelitamisele ja pühendumuse suurendamisele vähendab tugev bränd värbamiskulusid (51% kandideerijatest otsustavad kandideerimisprotsessist osa võtta organisatsiooni oma töötajate hinnangute põhjal (Roddan 2016)) ning voolavust ja suurendab usaldusväärsust klientide seas (Chris Douglas Buchanan 2023). Nimetatud kasutegurid koosmõjus tõstavad organisatsiooni konkurentsivõimet ja tulemuslikkust 

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele parimad teadmised sellest, milliste praktiliste sammudega tööandja brändi arendada ning kuidas kaasata sellesse tegevusse töötajad ja millised on need aspektid, kuhu ja kuidas töötajad panustada saavad. Lisaks toome koolitusel välja vaatenurgad, millised eelised loob töötajatele teadlik saadiku roll. 

NB! Iga osaleja saab koolituselt kaasa läbitöötatud juhendi konkreetse tegevuskavaga tööandja brändi arendamiseks. 

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, milliste tegevuste abil organisatsiooni tööandja brändi arendada; 
 • oskab kaasata töötajaid tulemuslikult tööandja brändi arendamisse ning kujundada neist brändisaadikuid. 
 • oskab tööandja brändi lugu rääkida erinevates kanalites ja mõistab kommunikatsiooni kuldreegleid. 
 • suudab täita koolituse käigus loodavat tööandja brändi tegevuskava ja seda järjepidevalt arendada. 

 

Koolitusele on oodatud personalijuhid ja -spetsialistid, värbajad ja turunduse ning kommunikatsiooni eest vastutajad. Koolitus sobib ka juhtidele, kes valdkonnas end arendada soovivad.

Õpiväljundi saavutamine toimub, kui õppijal valmib koolituspäeva lõpuks tööandja brändi tegevuskava. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja tegevuskava loomine. 
 
Inspireerivad lühiloengud on seotud praktiliste harjutuste ja case study lahendamisega. Koolituse käigus täidavad kõik osalejad kuuldud loengust ja rühmatöödest saadud info põhjal tegevuskava, mida nad saavad hakata rakendama koheselt oma ettevõttes. 
 
Koolitus toimub väikeses grupis, et iga osaleja saaks oma küsimustele vastused ning et teemade arutamisel tekiks mõnus sünergia.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitajad

 • Signe Ventsel

  Turundamine ja inimeste arendamine on olnud Signe töö osaks juba üle 15 aasta. Signe on töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidele, juhtinud meeskondi, koolitanud ja olnud projektijuht paljudele suurtele projektidele. Õppinud turundust ja hariduse juhtimist. Ta aitab organisatsioonidel julgemalt eristuda, kuidas luua atraktiivset töökultuuri, kuhu tahetakse tööle tulla ja tööd teha, aidanud praktikuna ka ettevõtetel tööandja kuvandit luua ning disainida. Signe on oma teadmisi jaganud ka sisekoolitustena tööandja brändi ja saadikute teemadel erinevatele ettevõtetele ning ettevõtted on loonud seeläbi mõjukaid tulemusi.   

  Läbi viinud erinevaid koolitusi enese-ja ajajuhtimise ning ennastjuhtiva inimese teemadel. Tema soov on, et Eesti organisatsioonide meeskondades töötaks rohkem ennastjuhtivaid inimesi - kus inimesed võtaksid tööde ja tegemiste juures teadlikult aega enesearengule - kui on soov midagi muuta, siis tuleb muutust alustada ikka iseendast. 

  Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab organisatsioonidelt teadlikku tööandja brändi loomist ja meeskonnaliikmetelt oma kuvandi juhtumist   Signe on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ja äriklubi asutaja ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori tööandja brändi lektor, ettevõtlusõpetaja, ettevõtluse mõtteviisi viljeleja ja suur enesearengu fänn. Lisaks on Signe kasvuettevõtjate ärimentor ning andnud mitmetele ettevõtete hoogu juurde kasvamisel. Signe põhimõte on olla aktiivne, olla keegi, kes teeb, olla iga päev parem iseendast läbi teadliku ja süsteemse enesearendamise ning seeläbi muuta ka ühiskonda paremaks. Koolituste läbiviimisel on põhimõtteks jagada lihtsaid toimivaid mudeleid ja süsteeme, et ideestiku rakendamine oleks alati mõjuga.

  Signe Ventsel

  Turundamine ja inimeste arendamine on olnud Signe töö osaks juba üle 15 aasta. Signe on töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidele, juhtinud meeskondi, koolitanud ja olnud projektijuht paljudele suurtele projektidele. Õppinud turundust ja hariduse juhtimist. Ta aitab organisatsioonidel julgemalt eristuda, kuidas luua atraktiivset töökultuuri, kuhu tahetakse tööle tulla ja tööd teha, aidanud praktikuna ka ettevõtetel tööandja kuvandit luua ning disainida. Signe on oma teadmisi jaganud ka sisekoolitustena tööandja brändi ja saadikute teemadel erinevatele ettevõtetele ning ettevõtted on loonud seeläbi mõjukaid tulemusi.   

  Läbi viinud erinevaid koolitusi enese-ja ajajuhtimise ning ennastjuhtiva inimese teemadel. Tema soov on, et Eesti organisatsioonide meeskondades töötaks rohkem ennastjuhtivaid inimesi - kus inimesed võtaksid tööde ja tegemiste juures teadlikult aega enesearengule - kui on soov midagi muuta, siis tuleb muutust alustada ikka iseendast. 

  Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab organisatsioonidelt teadlikku tööandja brändi loomist ja meeskonnaliikmetelt oma kuvandi juhtumist   Signe on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ja äriklubi asutaja ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori tööandja brändi lektor, ettevõtlusõpetaja, ettevõtluse mõtteviisi viljeleja ja suur enesearengu fänn. Lisaks on Signe kasvuettevõtjate ärimentor ning andnud mitmetele ettevõtete hoogu juurde kasvamisel. Signe põhimõte on olla aktiivne, olla keegi, kes teeb, olla iga päev parem iseendast läbi teadliku ja süsteemse enesearendamise ning seeläbi muuta ka ühiskonda paremaks. Koolituste läbiviimisel on põhimõtteks jagada lihtsaid toimivaid mudeleid ja süsteeme, et ideestiku rakendamine oleks alati mõjuga.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Mida ja miks tööandja brändi arendamine annab?

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Milliste tegevustega luua atraktiivne tööandja bränd? Millistesse kohtadesse soovitakse tööle tulla?

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas rakendada tööandja brändi arendamisel brändisaadikute ideestiku?

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kuidas juhi ja meeskonnaliikmete persoonibrändi arendada? Miks see oluline on ja milliseid võimalusi loob teadlik eneseturundus?

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]