Tööstusettevõtte digitaliseerimise baaskursus

Tööstusettevõtte digitaliseerimise baaskursus

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Tööstusettevõtte digitaliseerimise baaskursuse sisuks on tööstuse digitaliseerimisega seotud põhitõdede ja olulisimate printsiipide õpetamine.

Koolituse tulemusena saavad osalejad aru, kus on nende ettevõtetes peamised kitsaskohad, mida digitaliseerimise abil lahendada, püstitavad digitaliseerimise alase eesmärgi ning töötavad välja tegevuskava selle eesmärgi saavutamiseks.

Kursuse läbinul on teadmine, kuidas toimivad protsessid hästi digitaliseeritud tööstusettevõttes ning konkreetne nägemus oma ettevõtte järgmistest digitaliseerimistegevustest ja võimalikest lahendustest, mida kasutada.

Digitaliseerimine  Tootmine Täiendatud

Tööstusettevõtete digitaliseerimise baaskursuse eesmärkideks on:

 • Tööstusettevõtte digitaliseerimise põhitõdede õpetamine
 • Oma ettevõtte digitaliseerimisalaste vajaduste väljaselgitamine
 • Oma ettevõtte digitaliseerimise tegevuskava väljatöötamine

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Tootmisettevõtte digitaliseeritud põhiprotsess (nö „helikoptervaade“)
 • Tootmistellimuste jälgitavaks muutmine
 • Töökäskude digitaalne edastamine ja raporteerimine
 • Omahindade arvutamine ja järelkalkulatsiooni juurutamine
 • Projekttootmise ja projektide/kommunikatsiooni digitaliseermine
 • Laohalduse digitaliseerimine
 • Erinevad tarkvaralahendused ja nende omavaheliste liidestuste süsteemi ülesehitamine

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud tööstusettevõtete juhid, IT-juhid, keskastmejuhid, kvaliteedijuhid, äriprotsesside eest vastutajad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab, kuidas toimib hästi digitaliseeritud tööstusettevõte ning millised on olulised digitaliseerimisalased protsessilahendused, mis võimaldavad saavutada hüppelise tõhususe kasvu.
 • On tuvastanud enda ettevõtte probleemid ja kitsaskohad, mida digitaliseerimistegevustega lahendada.
 • Omab teadmist järgmistest teemadest:
  • Tootmisettevõtte digitaliseeritud põhiprotsess (nö „helikoptervaade“)
  • Tootmistellimuste jälgitavaks muutmine
  • Töökäskude digitaalne edastamine ja raporteerimine
  • Omahindade arvutamine ja järelkalkulatsiooni juurutamine
  • Projekttootmise ja projektide digitaliseerimine
  • Laohalduse digitaliseerimine
  • Erinevad tarkvaralahendused ja nende omavaheliste liidestuste süsteemi ülesehitamine

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitus sobib tootmisega tegelevale ettevõttele. Soovituslik on, et osalejad on kursis tootmisettevõtte toimimise põhiprintsiipide ja terminitega; koolitusel keskendutakse digitaliseerimisega seotud teemadele.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse teemapunkte käsitletakse loenguvormis. Edastatav sisu ja kontseptsioonid on visualiseeritud peamiselt selgitavate joonistena ning juurde tuuakse praktilisi näiteid reaalsetest Eesti ettevõtetest ja nende digitaliseerimisprojektidest.

Koolituse käigus viiakse läbi ka praktilised harjutused, mille sisuks on oma ettevõtte analüüsimine võrreldes koolitusel väljatooduga ning probleemide ja kitsaskohtade tuvastamine.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste ja ühiste arutelude käigus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

 

Kui tööstusettevõtte digitaliseerimise põhitõed on selged ning oma ettevõtte digitaliseerimisalased vajadused välja selgitatud, siis soovitame Lauri koolitusele järgmiseks sammuks Äripäeva Akadeemia koolitust "ERPi valik, juurutamine ja integreerimine tööstus- ja logistikaettevõtetes". Koolitusega saad tutvuda siit.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust. 

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolituse viib läbi Lauri Antalainen

Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate tööstusettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel, kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisel, digitaliseerimise ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel.
Ta on omandanud Äriinfotehnoloogia alal MSc cum laude kraadi TalTechis (2019), tema magistritöö protsessiarendusest töötlevas tööstuses tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias.
Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud protsessiarendamisest ja digitaliseerimisest. Samuti on Lauri ka EAS-i poolt ellu viidava tööstustele suunatud Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor. mitmes rahvusvahelises suurettevõttes. 
 
Loe Lauri Antalaineni artikleid IT Koolituse blogist

Koolitajad

 • Lauri Antalainen

  Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate ettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel, kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisel, digitaliseerimise ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel. Ta on omandanud Äriinfotehnoloogia alal MSc cum laude kraadi TalTechis (2019), tema magistritöö protsessiarendusest töötlevas tööstuses tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias. Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud protsessiarendamisest ja digitaliseerimisest. Samuti on Lauri ka EAS-i poolt ellu viidava Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor.

  Lauri Antalainen

  Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate ettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel, kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisel, digitaliseerimise ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel. Ta on omandanud Äriinfotehnoloogia alal MSc cum laude kraadi TalTechis (2019), tema magistritöö protsessiarendusest töötlevas tööstuses tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias. Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud protsessiarendamisest ja digitaliseerimisest. Samuti on Lauri ka EAS-i poolt ellu viidava Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 – 11:00

Digitaliseeritud tööstusettevõte - põhiprintsiibid

 • Tööstusettevõtte ärieesmärgid ja digitaliseerimine.
 • Millest tekib ebaefektiivsus tööstusettevõttes?
 • Digitaliseerimine kui info liikumise ja töötlemise muutmine.
 • Tootmisettevõtte digitaliseeritud põhiprotsess (nö „helikoptervaade“)

Kasutatavad meetodid:

 • Lühiloengud.
 • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
 • Küsimused-vastused.

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Digitaliseeritud tööstusettevõte 1 – ladu, omahinnad, eel- ja järelkalkulatsioon

 • Ladu kui digitaliseerimise alus, laoarvestuse ja -halduse digitaliseerimine.
 • Eel- ja järelkalkulatsioon.
 • Omahindade arvutamise süsteemi ülesehitamine.
 • Praktiline ülesanne: probleemide ja kitsaskohtade tuvastamine enda ettevõtte näitel.

Kasutatavad meetodid:

 • Lühiloengud.
 • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
 • Küsimused-vastused.

Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Digitaliseeritud tööstusettevõtte 2 – Tootmistellimused

 • Müügitellimuste, tootmistellimuste, ostutellimuste, BoM-ide, marsruteerimise digitaliseerimine.
 • Töökäskude digitaalne edastamine ja raporteerimine.
 • Tootmistellimuste reaalajas jälgitavus
 • Mittevastavused
 • Praktiline ülesanne: probleemide ja kitsaskohtade tuvastamine enda ettevõtte näitel.

Kasutatavad meetodid:

 • Lühiloengud.
 • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
 • Küsimused-vastused.

Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Digitaliseeritud tööstusettevõtte 3 – Projektid, kommunikatsioon ja muu

 • Projekttootmine (MTO) vs lattu tootmine (MTS) ja nende erinevused
 • Ettevõttesisese kommunikatsiooni digitaliseerimine.
 • Erinevad tarkvaralahendused ja nende omavaheliste liidestuste süsteemi ülesehitamine.
 • Praktiline ülesanne: probleemide ja kitsaskohtade tuvastamine enda ettevõtte näitel.

Kasutatavad meetodid:

 • Lühiloengud.
 • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
 • Küsimused-vastused.

Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.

Tööstusettevõtte digitaliseerimise baaskursus

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Tööstusettevõtte digitaliseerimise baaskursuse sisuks on tööstuse digitaliseerimisega seotud põhitõdede ja olulisimate printsiipide õpetamine.

Koolituse tulemusena saavad osalejad aru, kus on nende ettevõtetes peamised kitsaskohad, mida digitaliseerimise abil lahendada, püstitavad digitaliseerimise alase eesmärgi ning töötavad välja tegevuskava selle eesmärgi saavutamiseks.

Kursuse läbinul on teadmine, kuidas toimivad protsessid hästi digitaliseeritud tööstusettevõttes ning konkreetne nägemus oma ettevõtte järgmistest digitaliseerimistegevustest ja võimalikest lahendustest, mida kasutada.

Digitaliseerimine  Tootmine Täiendatud

Tööstusettevõtete digitaliseerimise baaskursuse eesmärkideks on:

 • Tööstusettevõtte digitaliseerimise põhitõdede õpetamine
 • Oma ettevõtte digitaliseerimisalaste vajaduste väljaselgitamine
 • Oma ettevõtte digitaliseerimise tegevuskava väljatöötamine

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Tootmisettevõtte digitaliseeritud põhiprotsess (nö „helikoptervaade“)
 • Tootmistellimuste jälgitavaks muutmine
 • Töökäskude digitaalne edastamine ja raporteerimine
 • Omahindade arvutamine ja järelkalkulatsiooni juurutamine
 • Projekttootmise ja projektide/kommunikatsiooni digitaliseermine
 • Laohalduse digitaliseerimine
 • Erinevad tarkvaralahendused ja nende omavaheliste liidestuste süsteemi ülesehitamine

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud tööstusettevõtete juhid, IT-juhid, keskastmejuhid, kvaliteedijuhid, äriprotsesside eest vastutajad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab, kuidas toimib hästi digitaliseeritud tööstusettevõte ning millised on olulised digitaliseerimisalased protsessilahendused, mis võimaldavad saavutada hüppelise tõhususe kasvu.
 • On tuvastanud enda ettevõtte probleemid ja kitsaskohad, mida digitaliseerimistegevustega lahendada.
 • Omab teadmist järgmistest teemadest:
  • Tootmisettevõtte digitaliseeritud põhiprotsess (nö „helikoptervaade“)
  • Tootmistellimuste jälgitavaks muutmine
  • Töökäskude digitaalne edastamine ja raporteerimine
  • Omahindade arvutamine ja järelkalkulatsiooni juurutamine
  • Projekttootmise ja projektide digitaliseerimine
  • Laohalduse digitaliseerimine
  • Erinevad tarkvaralahendused ja nende omavaheliste liidestuste süsteemi ülesehitamine

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitus sobib tootmisega tegelevale ettevõttele. Soovituslik on, et osalejad on kursis tootmisettevõtte toimimise põhiprintsiipide ja terminitega; koolitusel keskendutakse digitaliseerimisega seotud teemadele.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse teemapunkte käsitletakse loenguvormis. Edastatav sisu ja kontseptsioonid on visualiseeritud peamiselt selgitavate joonistena ning juurde tuuakse praktilisi näiteid reaalsetest Eesti ettevõtetest ja nende digitaliseerimisprojektidest.

Koolituse käigus viiakse läbi ka praktilised harjutused, mille sisuks on oma ettevõtte analüüsimine võrreldes koolitusel väljatooduga ning probleemide ja kitsaskohtade tuvastamine.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste ja ühiste arutelude käigus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

 

Kui tööstusettevõtte digitaliseerimise põhitõed on selged ning oma ettevõtte digitaliseerimisalased vajadused välja selgitatud, siis soovitame Lauri koolitusele järgmiseks sammuks Äripäeva Akadeemia koolitust "ERPi valik, juurutamine ja integreerimine tööstus- ja logistikaettevõtetes". Koolitusega saad tutvuda siit.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust. 

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolituse viib läbi Lauri Antalainen

Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate tööstusettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel, kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisel, digitaliseerimise ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel.
Ta on omandanud Äriinfotehnoloogia alal MSc cum laude kraadi TalTechis (2019), tema magistritöö protsessiarendusest töötlevas tööstuses tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias.
Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud protsessiarendamisest ja digitaliseerimisest. Samuti on Lauri ka EAS-i poolt ellu viidava tööstustele suunatud Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor. mitmes rahvusvahelises suurettevõttes. 
 
Loe Lauri Antalaineni artikleid IT Koolituse blogist

Koolitajad

 • Lauri Antalainen

  Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate ettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel, kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisel, digitaliseerimise ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel. Ta on omandanud Äriinfotehnoloogia alal MSc cum laude kraadi TalTechis (2019), tema magistritöö protsessiarendusest töötlevas tööstuses tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias. Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud protsessiarendamisest ja digitaliseerimisest. Samuti on Lauri ka EAS-i poolt ellu viidava Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor.

  Lauri Antalainen

  Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate ettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel, kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisel, digitaliseerimise ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel. Ta on omandanud Äriinfotehnoloogia alal MSc cum laude kraadi TalTechis (2019), tema magistritöö protsessiarendusest töötlevas tööstuses tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias. Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud protsessiarendamisest ja digitaliseerimisest. Samuti on Lauri ka EAS-i poolt ellu viidava Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 – 11:00

Digitaliseeritud tööstusettevõte - põhiprintsiibid

 • Tööstusettevõtte ärieesmärgid ja digitaliseerimine.
 • Millest tekib ebaefektiivsus tööstusettevõttes?
 • Digitaliseerimine kui info liikumise ja töötlemise muutmine.
 • Tootmisettevõtte digitaliseeritud põhiprotsess (nö „helikoptervaade“)

Kasutatavad meetodid:

 • Lühiloengud.
 • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
 • Küsimused-vastused.

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Digitaliseeritud tööstusettevõte 1 – ladu, omahinnad, eel- ja järelkalkulatsioon

 • Ladu kui digitaliseerimise alus, laoarvestuse ja -halduse digitaliseerimine.
 • Eel- ja järelkalkulatsioon.
 • Omahindade arvutamise süsteemi ülesehitamine.
 • Praktiline ülesanne: probleemide ja kitsaskohtade tuvastamine enda ettevõtte näitel.

Kasutatavad meetodid:

 • Lühiloengud.
 • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
 • Küsimused-vastused.

Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Digitaliseeritud tööstusettevõtte 2 – Tootmistellimused

 • Müügitellimuste, tootmistellimuste, ostutellimuste, BoM-ide, marsruteerimise digitaliseerimine.
 • Töökäskude digitaalne edastamine ja raporteerimine.
 • Tootmistellimuste reaalajas jälgitavus
 • Mittevastavused
 • Praktiline ülesanne: probleemide ja kitsaskohtade tuvastamine enda ettevõtte näitel.

Kasutatavad meetodid:

 • Lühiloengud.
 • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
 • Küsimused-vastused.

Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Digitaliseeritud tööstusettevõtte 3 – Projektid, kommunikatsioon ja muu

 • Projekttootmine (MTO) vs lattu tootmine (MTS) ja nende erinevused
 • Ettevõttesisese kommunikatsiooni digitaliseerimine.
 • Erinevad tarkvaralahendused ja nende omavaheliste liidestuste süsteemi ülesehitamine.
 • Praktiline ülesanne: probleemide ja kitsaskohtade tuvastamine enda ettevõtte näitel.

Kasutatavad meetodid:

 • Lühiloengud.
 • Praktiliste näidete toomine reaalsetest digitaliseerimisprojektidest.
 • Küsimused-vastused.

Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]