• Otsi Äripäevast

Töötajate leidmine ja hoidmine tööandja brändingu toel

Kuidas tööjõuturu konkurentsis paista välja atraktiivse ja usaldusväärse tööandjana?

Töötajate leidmine ja hoidmine tööandja brändingu toel

Toimumiskoht

Äripäeva Akadeemia

Et olla edukas, tuleb tööandjana olla atraktiivne, tuntud ja teatud ehk tegeleda teadlikult tööandja brändinguga. Koolitusel saad teada, kuidas luua atraktiivne tööandja bränd ja kuidas töötajad saavad olla brändisaadikud. Atraktiivne tööandja bränd on oluline nii olemasolevate töötajate hoidmisel kui ka uute inimeste värbamisel.

Koolitaja Signe Ventsel on persooni- ja tööandjabrändingu ekspert, kes toob reaalsest elust näiteid selle kohta, mis töötab ja mis mitte.

 

Ei ole ühtegi organisatsiooni, kes ei peaks mõtlema tööandja brändi teadlikule arendamisele. Tööjõuturul on tihe konkurents talentide ja spetsialistide värbamisel, mistõttu tuleb kõigil mõelda, kuidas olla tööandjana nähtav ning paista välja atraktiivne ja usaldusväärne. Koolitusel räägime sellest, kuidas tuua see väärtus välja, mis on organisatsioonis tihti sisemiselt olemas, kuid oskuslikult välja kommunikeerimata ning kuidas selle tegevuse juures kaasata kõige võimsamat turunduskanalit - töötajat!

 

Kui tööandja bränd on välja arendamata, toob see tõenäoliselt kaasa olukorra, kus inimesed ei saa aru, mis on selle tööandja juures erilist. See omakorda muudab värbamise keerulisemaks ning värbamiskampaaniad võivad läbi kukkuda. Selline levinud stsenaarium toob aga kaasa olemasolevatele töötajatele suurema koormuse ning nende rahulolematuse.

 

Miks on oluline, et organisatsioonil oleks oma tööandja brändi saadikud? Ehk miks peaksid  töötajad olema valmis tööandja brändi kujundama ja oma tööandjat soovitama?

 • 15% tööotsijatest kandideerivad tööportaalides.
 • 17% tööotsijatest kandideerivad tööandja kodulehel oleva informatsiooni põhjal.
 • 51% kandideerijatest otsustavad kandideerimisprotsessist osa võtta organisatsiooni oma töötajate hinnangute põhjal.  (Roddan 2016)

 

Koolituse eesmärk on osalejate teadmised sellest, milliste praktiliste sammudega tööandjabrändi arendada ning muuta organisatsioon seeläbi tööotsijate seas ihaldusväärseks ja suurendada olemasolevate töötajate pühendumust. Iga osaleja saab koolituselt kaasa läbitöötatud juhendi konkreetsete tegevustega tööandja brändi arendamiseks.

Koolitusele on oodatud personalijuhid ja -spetsialistid, värbajad ja turunduse eest vastutajad, kelle ülesandeks on värbamine ja teadlik tööandja kuvandi loomine ning töötajate hoidmine. Koolitus sobib samuti juhtidele, kellel on plaanis ellu viia suurem värbamiskampaania.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid värbamisel kergemini leida häid kandidaate?
 • Oled arendamas tööandja brändi ja mõtled, kuidas ja mida teha?
 • Tunned, et töötajad võiksid olla rohkem kaasatud tööandja brändi arendamisse, aga ei tea, kuidas neid kaasata?
 • Soovid teada, millised on esmased olulised tegevused, mis toovad tööandjale koheselt nähtavust?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, milliste tegevuste abil organistsiooni tööandja brändi arendada
 • oskab kaasata töötajaid tulemuslikult tööandja brändi arendamisse.
 • oskab tööandja brändi lugu rääkida erinevates kanalites.
 • suudab täita koolituse käigus loodavat tööandja brändi tegevuskava ja seda järjepidevalt arendada.

 

Õpiväljundi saavutamine toimub, kui õppijal valmib koolituspäeva lõpuks tööandja brändi tegevuskava. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja tegevuskava loomine.

 

Inspireerivad lühiloengud on seotud praktiliste harjutuste ja case study lahendamisega. Koolituse käigus täidavad kõik osalejad kuuldud loengust ja rühmatöödest saadud info põhjal tegevuskava, mida nad saavad hakata rakendama koheselt oma ettevõttes.

 

Koolitus toimub väikeses grupis, et iga osaleja saaks oma küsimustele vastused ning et teemade arutamisel tekiks mõnus sünergia.

Maht: 8 akadeemilist tundi.

Esinejad

 • Signe Ventsel

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Mida ja miks tööandja brändi arendamine annab?

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Milliste tegevustega luua atraktiivne tööandja bränd? Millistesse kohtadesse soovitakse tööle tulla?

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas rakendada tööandja brändi arendamisel brändisaadikute ideestiku?

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kuidas juhi ja meeskonnaliikmete persoonibrändi arendada? Miks see oluline on ja milliseid võimalusi loob teadlik eneseturundus?

Töötajate leidmine ja hoidmine tööandja brändingu toel

Kuidas tööjõuturu konkurentsis paista välja atraktiivse ja usaldusväärse tööandjana?

Töötajate leidmine ja hoidmine tööandja brändingu toel

Toimumiskoht

Äripäeva Akadeemia

Et olla edukas, tuleb tööandjana olla atraktiivne, tuntud ja teatud ehk tegeleda teadlikult tööandja brändinguga. Koolitusel saad teada, kuidas luua atraktiivne tööandja bränd ja kuidas töötajad saavad olla brändisaadikud. Atraktiivne tööandja bränd on oluline nii olemasolevate töötajate hoidmisel kui ka uute inimeste värbamisel.

Koolitaja Signe Ventsel on persooni- ja tööandjabrändingu ekspert, kes toob reaalsest elust näiteid selle kohta, mis töötab ja mis mitte.

 

Ei ole ühtegi organisatsiooni, kes ei peaks mõtlema tööandja brändi teadlikule arendamisele. Tööjõuturul on tihe konkurents talentide ja spetsialistide värbamisel, mistõttu tuleb kõigil mõelda, kuidas olla tööandjana nähtav ning paista välja atraktiivne ja usaldusväärne. Koolitusel räägime sellest, kuidas tuua see väärtus välja, mis on organisatsioonis tihti sisemiselt olemas, kuid oskuslikult välja kommunikeerimata ning kuidas selle tegevuse juures kaasata kõige võimsamat turunduskanalit - töötajat!

 

Kui tööandja bränd on välja arendamata, toob see tõenäoliselt kaasa olukorra, kus inimesed ei saa aru, mis on selle tööandja juures erilist. See omakorda muudab värbamise keerulisemaks ning värbamiskampaaniad võivad läbi kukkuda. Selline levinud stsenaarium toob aga kaasa olemasolevatele töötajatele suurema koormuse ning nende rahulolematuse.

 

Miks on oluline, et organisatsioonil oleks oma tööandja brändi saadikud? Ehk miks peaksid  töötajad olema valmis tööandja brändi kujundama ja oma tööandjat soovitama?

 • 15% tööotsijatest kandideerivad tööportaalides.
 • 17% tööotsijatest kandideerivad tööandja kodulehel oleva informatsiooni põhjal.
 • 51% kandideerijatest otsustavad kandideerimisprotsessist osa võtta organisatsiooni oma töötajate hinnangute põhjal.  (Roddan 2016)

 

Koolituse eesmärk on osalejate teadmised sellest, milliste praktiliste sammudega tööandjabrändi arendada ning muuta organisatsioon seeläbi tööotsijate seas ihaldusväärseks ja suurendada olemasolevate töötajate pühendumust. Iga osaleja saab koolituselt kaasa läbitöötatud juhendi konkreetsete tegevustega tööandja brändi arendamiseks.

Koolitusele on oodatud personalijuhid ja -spetsialistid, värbajad ja turunduse eest vastutajad, kelle ülesandeks on värbamine ja teadlik tööandja kuvandi loomine ning töötajate hoidmine. Koolitus sobib samuti juhtidele, kellel on plaanis ellu viia suurem värbamiskampaania.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid värbamisel kergemini leida häid kandidaate?
 • Oled arendamas tööandja brändi ja mõtled, kuidas ja mida teha?
 • Tunned, et töötajad võiksid olla rohkem kaasatud tööandja brändi arendamisse, aga ei tea, kuidas neid kaasata?
 • Soovid teada, millised on esmased olulised tegevused, mis toovad tööandjale koheselt nähtavust?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, milliste tegevuste abil organistsiooni tööandja brändi arendada
 • oskab kaasata töötajaid tulemuslikult tööandja brändi arendamisse.
 • oskab tööandja brändi lugu rääkida erinevates kanalites.
 • suudab täita koolituse käigus loodavat tööandja brändi tegevuskava ja seda järjepidevalt arendada.

 

Õpiväljundi saavutamine toimub, kui õppijal valmib koolituspäeva lõpuks tööandja brändi tegevuskava. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja tegevuskava loomine.

 

Inspireerivad lühiloengud on seotud praktiliste harjutuste ja case study lahendamisega. Koolituse käigus täidavad kõik osalejad kuuldud loengust ja rühmatöödest saadud info põhjal tegevuskava, mida nad saavad hakata rakendama koheselt oma ettevõttes.

 

Koolitus toimub väikeses grupis, et iga osaleja saaks oma küsimustele vastused ning et teemade arutamisel tekiks mõnus sünergia.

Maht: 8 akadeemilist tundi.

Esinejad

 • Signe Ventsel

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Mida ja miks tööandja brändi arendamine annab?

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Milliste tegevustega luua atraktiivne tööandja bränd? Millistesse kohtadesse soovitakse tööle tulla?

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas rakendada tööandja brändi arendamisel brändisaadikute ideestiku?

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kuidas juhi ja meeskonnaliikmete persoonibrändi arendada? Miks see oluline on ja milliseid võimalusi loob teadlik eneseturundus?

Registreerimine

Hind
Osalejaid

20.09.2022 Töötajate leidmine ja hoidmine tööandja brändingu toel

495,00 €

594,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

20.09.2022 Töötajate leidmine ja hoidmine tööandja brändingu toel

OsalejaidHind
0

495,00 €

594,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]