Töötajate leidmine ja hoidmine tööandja brändingu toel

Kuidas tööjõuturu konkurentsis paista välja atraktiivse ja usaldusväärse tööandjana?

Töötajate leidmine ja hoidmine tööandja brändingu toel

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Et olla edukas, tuleb tööandjana olla atraktiivne, tuntud ja teatud ehk tegeleda teadlikult tööandja brändinguga. Koolitusel saad teada, kuidas luua atraktiivne tööandja bränd ja kuidas töötajad saavad olla brändisaadikud. Atraktiivne tööandja bränd on oluline nii olemasolevate töötajate hoidmisel kui ka uute inimeste värbamisel.

Koolitaja Signe Ventsel on persooni- ja tööandjabrändingu ekspert, kes toob reaalsest elust näiteid selle kohta, mis töötab ja mis mitte.

Ei ole ühtegi organisatsiooni, kes ei peaks mõtlema tööandja brändi teadlikule arendamisele. Tööjõuturul on tihe konkurents talentide ja spetsialistide värbamisel, mistõttu tuleb kõigil mõelda, kuidas olla tööandjana nähtav ning paista välja atraktiivne ja usaldusväärne. Koolitusel räägime sellest, kuidas tuua see väärtus välja, mis on organisatsioonis tihti sisemiselt olemas, kuid oskuslikult välja kommunikeerimata ning kuidas selle tegevuse juures kaasata kõige võimsamat turunduskanalit - töötajat!

Kui tööandja bränd on välja arendamata, toob see tõenäoliselt kaasa olukorra, kus inimesed ei saa aru, mis on selle tööandja juures erilist. See omakorda muudab värbamise keerulisemaks ning värbamiskampaaniad võivad läbi kukkuda. Selline levinud stsenaarium toob aga kaasa olemasolevatele töötajatele suurema koormuse ning nende rahulolematuse.

 

Miks on oluline, et organisatsioonil oleks oma tööandja brändi saadikud? Ehk miks peaksid  töötajad olema valmis tööandja brändi kujundama ja oma tööandjat soovitama?

 • 15% tööotsijatest kandideerivad tööportaalides.
 • 17% tööotsijatest kandideerivad tööandja kodulehel oleva informatsiooni põhjal.
 • 51% kandideerijatest otsustavad kandideerimisprotsessist osa võtta organisatsiooni oma töötajate hinnangute põhjal.  (Roddan 2016)

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised, milliste praktiliste sammudega tööandjabrändi arendada ning läbi selle muuta organisatsioon tööotsijate seas ihaldusväärseks ja suurendada olemasolevate töötajate pühendumust. Osaleja saab koolituselt kaasa läbitöötatud juhendi konkreetsete tegevustega tööandja brändi arendamiseks.

Koolitusele on oodatud personalijuhid ja -spetsialistid, värbajad ja turunduse eest vastutajad, kelle ülesandeks on värbamine ja teadlik tööandja kuvandi loomine ning töötajate hoidmine. Koolitus sobib samuti juhtidele, kellel on plaanis ellu viia suurem värbamiskampaania.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid värbamisel kergemini leida häid kandidaate?
 • Oled arendamas tööandja brändi ja mõtled, kuidas ja mida teha?
 • Tunned, et töötajad võiksid olla rohkem kaasatud tööandja brändi arendamisse, aga ei tea, kuidas neid kaasata?
 • Soovid teada, millised on esmased olulised tegevused, mis toovad tööandjale koheselt nähtavust?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, milliste tegevuste abil organisatsiooni tööandja brändi arendada;
 • oskab kaasata töötajaid tulemuslikult tööandja brändi arendamisse;
 • oskab tööandja brändi lugu rääkida erinevates kanalites;
 • suudab täita koolituse käigus loodavat tööandja brändi tegevuskava ja seda järjepidevalt arendada.

Õpiväljundi saavutamine toimub, kui õppijal valmib koolituspäeva lõpuks tööandja brändi tegevuskava. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja tegevuskava loomine.

Inspireerivad lühiloengud on seotud praktiliste harjutuste ja case study lahendamisega. Koolituse käigus täidavad kõik osalejad kuuldud loengust ja rühmatöödest saadud info põhjal tegevuskava, mida nad saavad hakata rakendama koheselt oma ettevõttes.

Koolitus toimub väikeses grupis, et iga osaleja saaks oma küsimustele vastused ning et teemade arutamisel tekiks mõnus sünergia.

Maht: 8 akadeemilist tundi.

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️ "Koolitaja on super äge ja väga motiveeriv!"
✔️ "Sain väga palju praktilisi näpunäiteid mida kasutada nii töö kui ka eraelus."
✔️ "Ääretult palju energiat ja motivatsiooni andev, olen täis süstitud "Teeme ära" olekut ja hakkan õhtul tegema."
✔️ "Suurepärane ja väga sisukas koolitus, 5+ praktiliste ülesannete eest."
✔️ "Võin julgelt väita, et oma karjääri jooksul sain täna parima koolituskogemuse, just tänu koolitaja isiksusele/avatusele ja teadmistele. Kindlasti osalen Signe koolitustel ka tulevikus. Inspireeriv!"

Koolitajad

 • Signe Ventsel

  Turundamine ja inimeste arendamine on olnud Signe töö osaks juba üle 15 aasta. Signe on töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidele, juhtinud meeskondi, koolitanud ja projektijuht paljudele suurtele projektidele. Õppinud turundust ja hariduse juhtimist. Ta aitab organisatsioonidel julgemalt eristuda, kuidas luua atraktiivset töökultuuri, kuhu tahetakse tööle tulla ja tööd teha, aidanud praktikuna ka ettevõtetel tööandja kuvandit luua ning disainida. Signe on oma teadmisi jaganud ka sisekoolitustena tööandja brändi ja saadikute teemadel erinevatele ettevõtetele ning ettevõtted on loonud seeläbi mõjukaid tulemusi.

  Läbi viinud erinevaid koolitusi enese-ja ajajuhtimise ning ennastjuhtiva inimese teemadelel. Tema soov on, et Eesti organisatsioonide meeskondades töötaks rohkem ennastjuhtivaid inimesi - kus inimesed võtaksid tööde ja tegemiste juures teadlikult aega enesearengule - kui on soov midagi muuta siis tuleb muutust alustada ikka iseendast.

  Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab organisatsioonidelt teadlikku tööandja brändi loomist ja meeskonnaliikmetelt oma kuvandi juhtumist.

  Signe Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ja äriklubi asutaja ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori tööandja brändi lektori, ettevõtlusõpetaja, ettevõtluse mõtteviisi viljeleja ja suur enesearengu fänn. Lisaks on Signe kasvuettevõtjate ärimentor ning andnud mitmetele ettevõtete hoogu juurde kasvamisel. Signe põhimõte on olla aktiivne, olla keegi, kes teeb, olla iga päev parem iseendast läbi teadliku ja süsteemse enesearendamise ning seeläbi muuta ka ühiskonda paremaks. Koolituste läbiviimisel on põhimõtteks jagada lihtsaid toimivaid mudeleid ja süsteeme, et ideestiku rakendamine oleks alati mõjuga.

  Signe Ventsel

  Turundamine ja inimeste arendamine on olnud Signe töö osaks juba üle 15 aasta. Signe on töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidele, juhtinud meeskondi, koolitanud ja projektijuht paljudele suurtele projektidele. Õppinud turundust ja hariduse juhtimist. Ta aitab organisatsioonidel julgemalt eristuda, kuidas luua atraktiivset töökultuuri, kuhu tahetakse tööle tulla ja tööd teha, aidanud praktikuna ka ettevõtetel tööandja kuvandit luua ning disainida. Signe on oma teadmisi jaganud ka sisekoolitustena tööandja brändi ja saadikute teemadel erinevatele ettevõtetele ning ettevõtted on loonud seeläbi mõjukaid tulemusi.

  Läbi viinud erinevaid koolitusi enese-ja ajajuhtimise ning ennastjuhtiva inimese teemadelel. Tema soov on, et Eesti organisatsioonide meeskondades töötaks rohkem ennastjuhtivaid inimesi - kus inimesed võtaksid tööde ja tegemiste juures teadlikult aega enesearengule - kui on soov midagi muuta siis tuleb muutust alustada ikka iseendast.

  Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab organisatsioonidelt teadlikku tööandja brändi loomist ja meeskonnaliikmetelt oma kuvandi juhtumist.

  Signe Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ja äriklubi asutaja ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori tööandja brändi lektori, ettevõtlusõpetaja, ettevõtluse mõtteviisi viljeleja ja suur enesearengu fänn. Lisaks on Signe kasvuettevõtjate ärimentor ning andnud mitmetele ettevõtete hoogu juurde kasvamisel. Signe põhimõte on olla aktiivne, olla keegi, kes teeb, olla iga päev parem iseendast läbi teadliku ja süsteemse enesearendamise ning seeläbi muuta ka ühiskonda paremaks. Koolituste läbiviimisel on põhimõtteks jagada lihtsaid toimivaid mudeleid ja süsteeme, et ideestiku rakendamine oleks alati mõjuga.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Mida ja miks tööandja brändi arendamine annab?

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Milliste tegevustega luua atraktiivne tööandja bränd? Millistesse kohtadesse soovitakse tööle tulla?

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas rakendada tööandja brändi arendamisel brändisaadikute ideid?

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kuidas juhi ja meeskonnaliikmete persoonibrändi arendada? Miks see oluline on ja milliseid võimalusi loob teadlik eneseturundus?

Töötajate leidmine ja hoidmine tööandja brändingu toel

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Et olla edukas, tuleb tööandjana olla atraktiivne, tuntud ja teatud ehk tegeleda teadlikult tööandja brändinguga. Koolitusel saad teada, kuidas luua atraktiivne tööandja bränd ja kuidas töötajad saavad olla brändisaadikud. Atraktiivne tööandja bränd on oluline nii olemasolevate töötajate hoidmisel kui ka uute inimeste värbamisel.

Koolitaja Signe Ventsel on persooni- ja tööandjabrändingu ekspert, kes toob reaalsest elust näiteid selle kohta, mis töötab ja mis mitte.

Ei ole ühtegi organisatsiooni, kes ei peaks mõtlema tööandja brändi teadlikule arendamisele. Tööjõuturul on tihe konkurents talentide ja spetsialistide värbamisel, mistõttu tuleb kõigil mõelda, kuidas olla tööandjana nähtav ning paista välja atraktiivne ja usaldusväärne. Koolitusel räägime sellest, kuidas tuua see väärtus välja, mis on organisatsioonis tihti sisemiselt olemas, kuid oskuslikult välja kommunikeerimata ning kuidas selle tegevuse juures kaasata kõige võimsamat turunduskanalit - töötajat!

Kui tööandja bränd on välja arendamata, toob see tõenäoliselt kaasa olukorra, kus inimesed ei saa aru, mis on selle tööandja juures erilist. See omakorda muudab värbamise keerulisemaks ning värbamiskampaaniad võivad läbi kukkuda. Selline levinud stsenaarium toob aga kaasa olemasolevatele töötajatele suurema koormuse ning nende rahulolematuse.

 

Miks on oluline, et organisatsioonil oleks oma tööandja brändi saadikud? Ehk miks peaksid  töötajad olema valmis tööandja brändi kujundama ja oma tööandjat soovitama?

 • 15% tööotsijatest kandideerivad tööportaalides.
 • 17% tööotsijatest kandideerivad tööandja kodulehel oleva informatsiooni põhjal.
 • 51% kandideerijatest otsustavad kandideerimisprotsessist osa võtta organisatsiooni oma töötajate hinnangute põhjal.  (Roddan 2016)

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised, milliste praktiliste sammudega tööandjabrändi arendada ning läbi selle muuta organisatsioon tööotsijate seas ihaldusväärseks ja suurendada olemasolevate töötajate pühendumust. Osaleja saab koolituselt kaasa läbitöötatud juhendi konkreetsete tegevustega tööandja brändi arendamiseks.

Koolitusele on oodatud personalijuhid ja -spetsialistid, värbajad ja turunduse eest vastutajad, kelle ülesandeks on värbamine ja teadlik tööandja kuvandi loomine ning töötajate hoidmine. Koolitus sobib samuti juhtidele, kellel on plaanis ellu viia suurem värbamiskampaania.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid värbamisel kergemini leida häid kandidaate?
 • Oled arendamas tööandja brändi ja mõtled, kuidas ja mida teha?
 • Tunned, et töötajad võiksid olla rohkem kaasatud tööandja brändi arendamisse, aga ei tea, kuidas neid kaasata?
 • Soovid teada, millised on esmased olulised tegevused, mis toovad tööandjale koheselt nähtavust?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, milliste tegevuste abil organisatsiooni tööandja brändi arendada;
 • oskab kaasata töötajaid tulemuslikult tööandja brändi arendamisse;
 • oskab tööandja brändi lugu rääkida erinevates kanalites;
 • suudab täita koolituse käigus loodavat tööandja brändi tegevuskava ja seda järjepidevalt arendada.

Õpiväljundi saavutamine toimub, kui õppijal valmib koolituspäeva lõpuks tööandja brändi tegevuskava. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja tegevuskava loomine.

Inspireerivad lühiloengud on seotud praktiliste harjutuste ja case study lahendamisega. Koolituse käigus täidavad kõik osalejad kuuldud loengust ja rühmatöödest saadud info põhjal tegevuskava, mida nad saavad hakata rakendama koheselt oma ettevõttes.

Koolitus toimub väikeses grupis, et iga osaleja saaks oma küsimustele vastused ning et teemade arutamisel tekiks mõnus sünergia.

Maht: 8 akadeemilist tundi.

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️ "Koolitaja on super äge ja väga motiveeriv!"
✔️ "Sain väga palju praktilisi näpunäiteid mida kasutada nii töö kui ka eraelus."
✔️ "Ääretult palju energiat ja motivatsiooni andev, olen täis süstitud "Teeme ära" olekut ja hakkan õhtul tegema."
✔️ "Suurepärane ja väga sisukas koolitus, 5+ praktiliste ülesannete eest."
✔️ "Võin julgelt väita, et oma karjääri jooksul sain täna parima koolituskogemuse, just tänu koolitaja isiksusele/avatusele ja teadmistele. Kindlasti osalen Signe koolitustel ka tulevikus. Inspireeriv!"

Koolitajad

 • Signe Ventsel

  Turundamine ja inimeste arendamine on olnud Signe töö osaks juba üle 15 aasta. Signe on töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidele, juhtinud meeskondi, koolitanud ja projektijuht paljudele suurtele projektidele. Õppinud turundust ja hariduse juhtimist. Ta aitab organisatsioonidel julgemalt eristuda, kuidas luua atraktiivset töökultuuri, kuhu tahetakse tööle tulla ja tööd teha, aidanud praktikuna ka ettevõtetel tööandja kuvandit luua ning disainida. Signe on oma teadmisi jaganud ka sisekoolitustena tööandja brändi ja saadikute teemadel erinevatele ettevõtetele ning ettevõtted on loonud seeläbi mõjukaid tulemusi.

  Läbi viinud erinevaid koolitusi enese-ja ajajuhtimise ning ennastjuhtiva inimese teemadelel. Tema soov on, et Eesti organisatsioonide meeskondades töötaks rohkem ennastjuhtivaid inimesi - kus inimesed võtaksid tööde ja tegemiste juures teadlikult aega enesearengule - kui on soov midagi muuta siis tuleb muutust alustada ikka iseendast.

  Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab organisatsioonidelt teadlikku tööandja brändi loomist ja meeskonnaliikmetelt oma kuvandi juhtumist.

  Signe Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ja äriklubi asutaja ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori tööandja brändi lektori, ettevõtlusõpetaja, ettevõtluse mõtteviisi viljeleja ja suur enesearengu fänn. Lisaks on Signe kasvuettevõtjate ärimentor ning andnud mitmetele ettevõtete hoogu juurde kasvamisel. Signe põhimõte on olla aktiivne, olla keegi, kes teeb, olla iga päev parem iseendast läbi teadliku ja süsteemse enesearendamise ning seeläbi muuta ka ühiskonda paremaks. Koolituste läbiviimisel on põhimõtteks jagada lihtsaid toimivaid mudeleid ja süsteeme, et ideestiku rakendamine oleks alati mõjuga.

  Signe Ventsel

  Turundamine ja inimeste arendamine on olnud Signe töö osaks juba üle 15 aasta. Signe on töötanud pikalt Eesti kõrgharidusmaastikul erinevatel ametipositsioonidele, juhtinud meeskondi, koolitanud ja projektijuht paljudele suurtele projektidele. Õppinud turundust ja hariduse juhtimist. Ta aitab organisatsioonidel julgemalt eristuda, kuidas luua atraktiivset töökultuuri, kuhu tahetakse tööle tulla ja tööd teha, aidanud praktikuna ka ettevõtetel tööandja kuvandit luua ning disainida. Signe on oma teadmisi jaganud ka sisekoolitustena tööandja brändi ja saadikute teemadel erinevatele ettevõtetele ning ettevõtted on loonud seeläbi mõjukaid tulemusi.

  Läbi viinud erinevaid koolitusi enese-ja ajajuhtimise ning ennastjuhtiva inimese teemadelel. Tema soov on, et Eesti organisatsioonide meeskondades töötaks rohkem ennastjuhtivaid inimesi - kus inimesed võtaksid tööde ja tegemiste juures teadlikult aega enesearengule - kui on soov midagi muuta siis tuleb muutust alustada ikka iseendast.

  Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab organisatsioonidelt teadlikku tööandja brändi loomist ja meeskonnaliikmetelt oma kuvandi juhtumist.

  Signe Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ja äriklubi asutaja ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori tööandja brändi lektori, ettevõtlusõpetaja, ettevõtluse mõtteviisi viljeleja ja suur enesearengu fänn. Lisaks on Signe kasvuettevõtjate ärimentor ning andnud mitmetele ettevõtete hoogu juurde kasvamisel. Signe põhimõte on olla aktiivne, olla keegi, kes teeb, olla iga päev parem iseendast läbi teadliku ja süsteemse enesearendamise ning seeläbi muuta ka ühiskonda paremaks. Koolituste läbiviimisel on põhimõtteks jagada lihtsaid toimivaid mudeleid ja süsteeme, et ideestiku rakendamine oleks alati mõjuga.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Mida ja miks tööandja brändi arendamine annab?

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Milliste tegevustega luua atraktiivne tööandja bränd? Millistesse kohtadesse soovitakse tööle tulla?

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas rakendada tööandja brändi arendamisel brändisaadikute ideid?

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kuidas juhi ja meeskonnaliikmete persoonibrändi arendada? Miks see oluline on ja milliseid võimalusi loob teadlik eneseturundus?

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2023
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]