Turvaline autentimine ja turvalise salasõna loomine ning hoidmine

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Veebikoolitus

Suured andmelekked ja andmeröövid on uus normaalsus. Pääsu pole kellelgi - ole Sa suur või väike, idufirma või tavaettevõte. Nõrkade või avalikuks saanud paroolide ja ebaturvaliste autentimislahendustega lekivad isiklike ja ettevõtete kontodega seotud andmed.  Ebaseaduslikult lähevad liikvele nii isiklikud kui tööandja saladused, finantsandmed jms - näiteks tööandja uus avaldamata äriplaan, finantsandmed ja ligipääs arvetele, terviseinfo, konto- ja krediitkaartide numbrid ja laste kohta käiv informatsioon.

 9.12.2021 koolitus toimub MS Teamsis

Koolitusel „Turvaline autentimine ja turvalise salasõna loomine ning hoidmine“ õpid, kuidas valida turvalist salasõna ning kuidas luua raskesti ära arvatavaid, aga samas meeldejäävaid, paroole. Õpingute käigus saad teada, millised on turvalise autentimise meetodid, et oma kasutatavate kontode turvalisust suurendada.

Koolituse eesmärgiks on õpetada looma igas olukorras turvalisimat salasõna ja valima kasutamiseks autentimise viise, mis kaitsevad kübermaailmas Sind ja Sinu lähedasi.

Sihtgrupp:

Koolitus on Sulle, kui kasutad internetti. Olgu selleks siis e-post, internetipank,  sotsiaalmeedia kontod (Facebook, LinkedIn jne) või muud kasutajanime ja parooliga platvormid.  

Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab turvalise autentimise meetodeid
  • oskab luua turvalist salasõna
  • teab salasõna turvalise hoidmise meetodeid
  • oskab kasutada mitmetasandilist autentimist

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kasutad töö tegemiseks sülearvutit, tahvelarvutit ja/või mobiiltelefoni ja internetti

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub distantsõppe meetodil veebikoolitustena/kontaktkoolitusena, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema kogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks muuta. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning individuaalse ülesande täitmisel.

Koolitust on võimalik ka läbi viia sisekoolitusena.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 2 akadeemilist tundi

 

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

  • Salasõna valimine: kuidas valida, millised on head ja halvad salasõnad, kuidas kaitsta oma salasõna (salasõnade turvalise haldamise võimalused ja kuidas valida paroolihaldustarkvara), miks peab salasõna vahetama.
  • Mis ja miks on mitmetasemeline autentimine, kuidas kasutatavaid salasõnu meeles pidada, miks ei ole hea veebilehitsejasse jms paroole salvestada.
  • Enamlevinud op- süsteemide lahendused turvaliseks paroolivalikuks ja haldamiseks, riistvaralised ja muud turvalahendused.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

 

Loe ka koolitusest artiklit:

8 asja mida teha, kui kahtlustad, et sinu sotsiaalmeeldiakonto on langenud küberpäti ohvriks

KOOLITAJA

Thea Sogenbits

Thea Sogenbits on küberkaitse- ja infoturbeekspert, kes nõustab ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone infoturbe- ja julgeolekustrateegia loomisel, toodete ja teenuste planeerimisel, küberturvalisuse kavandamisel, intsidentide lahendamisel ning organisatsiooni juhtimise optimeerimisel.

Tema varasemad tööülesanded on olnud seotud IBM-i, erinevate kõrgkoolide, YWCA, siseturvalisuse ning juhtimisega. Thea Sogenbits on õppinud IT juhtimist ning inimese ja arvuti interaktsiooni. Tema teadustöö EBS-is uurib küberkuritegevuse ärimudeleid ja väärtusahelaid.
REGISTREERIMINE

Lisainfo:
|
618 1727 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

COVID-19

Klassikoolitusel osalemise tingimused
- Klassikoolitusel osalemiseks on vajalik esitada Covid-19 tõend kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne koolitusklassi sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineeritul või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.

- Klassikoolitusel on maski kandmine kohustuslik.

Vaata ka neid