Turvaline kaugtöö - Kuidas luua endale turvalist hübriidkontorit?

Turvaline kaugtöö - Kuidas luua endale turvalist hübriidkontorit?

Kestus:

2 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Kaugtöö tegijate arv on hüppeliselt tõusnud – tööd tehakse paindlikult tegevuspõhistes kaugtöö kontorites ehk hübriidkontorites. Hübriidkontor on just seal, kus parajasti ollakse oma tööülesandeid täitmas - seal, kus on Sinu sülearvuti, tahvelarvuti ja mobiiltelefon: kodus, hotellides, lennujaamades ning teel olles. Distantsilt töötamise, e-kirjade saatmise ja töise telefonisuhtlusega aga kaasnevad ohud, mis võivad teha suurt kahju nii Sinule kui ka Sinu tööandjale.

Mis ohud võiksid hübriidkontoris/ kaugtööl olla? Kuidas märgata kaugtööga kaasnevaid virtuaalseid ja keskkonnast tulenevaid ohtusid?

Turvalise kaugtöö koolituse eesmärk on õpetada märkama kaugtööga kaasnevaid virtuaalseid ja keskkonnast ning inimestest tulenevaid ohtusid ja võimalusi. Õpingute käigus saab teada, kuidas luua endale ohutut hübriidkontorit, vaadeldakse ja katsetatakse erinevaid kaugtöös üleskerkivaid olukordasid ning pannakse õpitu proovile ja testitakse oma teadmisi.

Sihtgrupp: Koolitus on Sulle vajalik, kui pead aeg-ajalt töötama väljaspool kontorit. Õppima on oodatud kõik, kelle töövahenditeks on (süle)arvutid ja/või mobiiltelefonid ning kes ise ja/või kelle meeskond töötab kodu- ja hübriidkontorites.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb ära kaugtöö tegemisega seotud peamised virtuaalse ja füüsilise keskkonna ohud
 • loob endale parima ja turvaliseima kaugtöö tegemise keskkonna
 • teab kuidas avalikes võrkudes turvateadlikult käituda
 • kasutab sidevahendeid avalikus ruumis vastutustundlikumalt.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Kasutab töö tegemiseks sülearvutit ja mobiilseadet.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub distantsõppe meetodil virtuaalkoolitustena/kontaktkoolitusena, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks muuta. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning individuaalse ülesande täitmisel.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 2 akadeemilist tundi ( 2 x 45 min)

Koolitust on võimalik läbi viia ka sisekoolitusena.

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Kaugtöö – millega tuleb arvestada ja millised on ohud kaugtööd tehes või kontorist eemal olles- oma kodus, avalikus kohas, välismaal jne?
 • Millised on ohud võõrastes wifi võrkudes, kuidas käituda? 
 • Telefonist interneti jagamine, data kasutamine.
 • Hübriidkontoris kaugtöötamise turvalisus– kuidas kaitsta töödeldavat infot varguse eest, miks ei tohi anda tööarvutit kasutamiseks sõbrale, lapsele jne? Millised on seejuures ohud?

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Koolituse viib läbi Thea Sogenbits


Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

 

Loe ka koolitusest artiklit:

8 asja mida teha, kui kahtlustad, et sinu sotsiaalmeeldiakonto on langenud küberpäti ohvriks

Koolitajad

 • Thea Sogenbits

  Thea Sogenbits
  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

  Thea Sogenbits

  Thea Sogenbits
  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

Turvaline kaugtöö - Kuidas luua endale turvalist hübriidkontorit?

Kestus:

2 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Kaugtöö tegijate arv on hüppeliselt tõusnud – tööd tehakse paindlikult tegevuspõhistes kaugtöö kontorites ehk hübriidkontorites. Hübriidkontor on just seal, kus parajasti ollakse oma tööülesandeid täitmas - seal, kus on Sinu sülearvuti, tahvelarvuti ja mobiiltelefon: kodus, hotellides, lennujaamades ning teel olles. Distantsilt töötamise, e-kirjade saatmise ja töise telefonisuhtlusega aga kaasnevad ohud, mis võivad teha suurt kahju nii Sinule kui ka Sinu tööandjale.

Mis ohud võiksid hübriidkontoris/ kaugtööl olla? Kuidas märgata kaugtööga kaasnevaid virtuaalseid ja keskkonnast tulenevaid ohtusid?

Turvalise kaugtöö koolituse eesmärk on õpetada märkama kaugtööga kaasnevaid virtuaalseid ja keskkonnast ning inimestest tulenevaid ohtusid ja võimalusi. Õpingute käigus saab teada, kuidas luua endale ohutut hübriidkontorit, vaadeldakse ja katsetatakse erinevaid kaugtöös üleskerkivaid olukordasid ning pannakse õpitu proovile ja testitakse oma teadmisi.

Sihtgrupp: Koolitus on Sulle vajalik, kui pead aeg-ajalt töötama väljaspool kontorit. Õppima on oodatud kõik, kelle töövahenditeks on (süle)arvutid ja/või mobiiltelefonid ning kes ise ja/või kelle meeskond töötab kodu- ja hübriidkontorites.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb ära kaugtöö tegemisega seotud peamised virtuaalse ja füüsilise keskkonna ohud
 • loob endale parima ja turvaliseima kaugtöö tegemise keskkonna
 • teab kuidas avalikes võrkudes turvateadlikult käituda
 • kasutab sidevahendeid avalikus ruumis vastutustundlikumalt.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Kasutab töö tegemiseks sülearvutit ja mobiilseadet.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub distantsõppe meetodil virtuaalkoolitustena/kontaktkoolitusena, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks muuta. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning individuaalse ülesande täitmisel.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 2 akadeemilist tundi ( 2 x 45 min)

Koolitust on võimalik läbi viia ka sisekoolitusena.

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Kaugtöö – millega tuleb arvestada ja millised on ohud kaugtööd tehes või kontorist eemal olles- oma kodus, avalikus kohas, välismaal jne?
 • Millised on ohud võõrastes wifi võrkudes, kuidas käituda? 
 • Telefonist interneti jagamine, data kasutamine.
 • Hübriidkontoris kaugtöötamise turvalisus– kuidas kaitsta töödeldavat infot varguse eest, miks ei tohi anda tööarvutit kasutamiseks sõbrale, lapsele jne? Millised on seejuures ohud?

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

Koolituse viib läbi Thea Sogenbits


Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

 

Loe ka koolitusest artiklit:

8 asja mida teha, kui kahtlustad, et sinu sotsiaalmeeldiakonto on langenud küberpäti ohvriks

Koolitajad

 • Thea Sogenbits

  Thea Sogenbits
  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

  Thea Sogenbits

  Thea Sogenbits
  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Veebikoolitus

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]