Turvaline kaugtöö - Kuidas luua endale turvalist hübriidkontorit?

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Veebikoolitus

Kaugtöö tegijate arv on hüppeliselt tõusnud – tööd tehakse paindlikult tegevuspõhistes kaugtöö kontorites ehk hübriidkontorites. Hübriidkontor on just seal, kus parajasti ollakse oma tööülesandeid täitmas - seal, kus on Sinu sülearvuti, tahvelarvuti ja mobiiltelefon: kodus, hotellides, lennujaamades ning teel olles. Distantsilt töötamise, e-kirjade saatmise ja töise telefonisuhtlusega aga kaasnevad ohud, mis võivad teha suurt kahju nii Sinule kui ka Sinu tööandjale.

 6.12.2021 koolitus toimub MS Teamsis

Mis ohud võiksid hübriidkontoris/ kaugtööl olla? Kuidas märgata kaugtööga kaasnevaid virtuaalseid ja keskkonnast tulenevaid ohtusid?

Turvalise kaugtöö koolituse eesmärk on õpetada märkama kaugtööga kaasnevaid virtuaalseid ja keskkonnast ning inimestest tulenevaid ohtusid ja võimalusi. Õpingute käigus saab teada, kuidas luua endale ohutut hübriidkontorit, vaadeldakse ja katsetatakse erinevaid kaugtöös üleskerkivaid olukordasid ning pannakse õpitu proovile ja testitakse oma teadmisi.

Sihtgrupp: Koolitus on Sulle vajalik, kui pead aeg-ajalt töötama väljaspool kontorit. Õppima on oodatud kõik, kelle töövahenditeks on (süle)arvutid ja/või mobiiltelefonid ning kes ise ja/või kelle meeskond töötab kodu- ja hübriidkontorites.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • tunneb ära kaugtöö tegemisega seotud peamised virtuaalse ja füüsilise keskkonna ohud
  • loob endale parima ja turvaliseima kaugtöö tegemise keskkonna
  • teab kuidas avalikes võrkudes turvateadlikult käituda
  • kasutab sidevahendeid avalikus ruumis vastutustundlikumalt.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Kasutab töö tegemiseks sülearvutit ja mobiilseadet.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub distantsõppe meetodil virtuaalkoolitustena/kontaktkoolitusena, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks muuta. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning individuaalse ülesande täitmisel.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 2 akadeemilist tundi ( 2 x 45 min)

Koolitust on võimalik läbi viia ka sisekoolitusena.

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

  • Kaugtöö – millega tuleb arvestada ja millised on ohud kaugtööd tehes või kontorist eemal olles- oma kodus, avalikus kohas, välismaal jne?
  • Millised on ohud võõrastes wifi võrkudes, kuidas käituda? 
  • Telefonist interneti jagamine, data kasutamine.
  • Hübriidkontoris kaugtöötamise turvalisus– kuidas kaitsta töödeldavat infot varguse eest, miks ei tohi anda tööarvutit kasutamiseks sõbrale, lapsele jne? Millised on seejuures ohud?

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

õppematerjale;

koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

 

Loe ka koolitusest artiklit:

8 asja mida teha, kui kahtlustad, et sinu sotsiaalmeeldiakonto on langenud küberpäti ohvriks

KOOLITAJA

Thea Sogenbits

Thea Sogenbits on küberkaitse- ja infoturbeekspert, kes nõustab ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone infoturbe- ja julgeolekustrateegia loomisel, toodete ja teenuste planeerimisel, küberturvalisuse kavandamisel, intsidentide lahendamisel ning organisatsiooni juhtimise optimeerimisel.

Tema varasemad tööülesanded on olnud seotud IBM-i, erinevate kõrgkoolide, YWCA, siseturvalisuse ning juhtimisega. Thea Sogenbits on õppinud IT juhtimist ning inimese ja arvuti interaktsiooni. Tema teadustöö EBS-is uurib küberkuritegevuse ärimudeleid ja väärtusahelaid.
REGISTREERIMINE

Lisainfo:
|
618 1727 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

COVID-19

Klassikoolitusel osalemise tingimused
- Klassikoolitusel osalemiseks on vajalik esitada Covid-19 tõend kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne koolitusklassi sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineeritul või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.

- Klassikoolitusel on maski kandmine kohustuslik.

Vaata ka neid