Word 2019 baaskoolitus

Sissejuhatus tekstitöötlusesse ja dokumentide loomine

Kestus: 16 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1

Word koolitus keskendub sellele, kuidas teha tööd Wordis efektiivselt ja lihtsalt ning kasutada õigeid töövõtteid. Koolituse käigus tutvutakse Wordi põhiliste töövahendite ja võimalustega ning kuidas dokumenti õigesti üles ehitada.

Microsoft Word on nüüdseks juba üle 35 aasta vana. Word oli esimene tekstitöötlusprogramm, mis pakkus kasutajatele „What You See Is What You Get (Wysiwyg)“ liidest. See tähendab seda, et tekst ilmus ja ilmub ka tänapäeval ekraanile nii, nagu lõpuks väljaprindituna paberile jõuab. Aastate jooksul on Word muutunud mahukaks ja väga võimekaks tekstitöötlus tööriistaks ning  nagu iga teise töövahendi puhul on ka Wordi kasutamisel omad reeglid ja head tavad.

Koolituse eesmärk on anda baasteadmised ja oskused Microsoft Wordi efektiivseks kasutamiseks.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõikidele, kel puudub varasem töökogemus tekstitöötlusprogrammiga ja kes peavad oma igapäevases töös koostama erinevaid dokumente, ankeete või aruandeid ning tahavad omandada paremaid oskusi dokumentide koostamiseks Wordi abil.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Orienteerub programmi Word keskkonnas ning tunneb olulisemaid töökeskkonna elemente
  • Oskab luua korrektse dokumendi, mis sisaldab teksti, tabelit, loendeid, pilti ja/või joonist
  • Oskab vormindada lehekülge (muuta seadeid, päiseid ja jaluseid jms.)
  • Oskab salvestada dokumenti erinevatesse formaatidesse (dokumendina, mallina, pdf' iks) ja teostada korrektset väljatrükki
  • Oskab kasutada laade kujunduse ühtlustamiseks dokumendis

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Arvuti kasutamise baasoskus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on ülesehitatud praktilistele ja igapäevatöös ettetulevate ülesannete lahendamisele.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste ülesannete käigus.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju;
lõunasööki mõlemal koolituspäeval.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

KOOLITAJA

Monica Merents-Irs

AJAKAVA

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

Sissejuhatus Wordi

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

Töö tekstidega

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

Laadide kasutamine

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

Dokumendi mallid

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

Loendite kasutamine

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

Töö tabelitega

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

Pildid ja joonised

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

Lehekülje seadistamine ja dokumendi printimine

REGISTREERIMINE
09.-10.02.2022 Word 2019 baaskoolitus
Hind:
275 €
330 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
|
618 1727 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Vaata ka neid