Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine

Praktiline protsesside automatiseerimise koolitus

Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine

Kestus:

40 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Protsesside automatiseerimisega saavutatud inim- ja ajaressursi kokkuhoid võimaldab ettevõttes inimesi kasulikumalt rakendada. Inimene saab tegeleda rohkem kaasatust eeldavate ülesannetega, ning teatud rutiinseid ja töömahukaid tegevusi (näiteks lao majandamine, arvete saatmine, dokumentide haldamine, andmete säilitamine ja töötlemine) saab efektiivsemaks muuta.

Praktiline protsesside automatiseerimise koolitus keskendub konkreetsetele sammudele, mida automatiseerimisest huvitatud ettevõte peaks tegema, et jõuda ideest lahenduseni.

Inbanki tootejuht ja koolitaja Priidu Tammeorg võtab koolituse kokku sõnadega: "Koolitusel õpid eelkõige, kuidas praktikas kasutada häid analüüsimustreid ja oskuseid, kuidas neid projektide automatiseerimisel rakendada."

Koolituse eesmärk on läbiproovitud praktikate automatiseerimisjuhiseid ise proovida. Koolitus lõppeb oma ideest tehtava automatiseerimisdisainiga, mida saab hiljem oma ettevõttes rakendada.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud ettevõtete juhid, keskastmejuhid, tooteomanikud, äriprotsesside eest vastutajad, projektijuhid ja tarkvaraarendajad.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • huvi ja vajadus automatiseerimise vastu;
 • äriline automatiseerimise vajadus ettevõttes.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, kuidas tarkvaraliselt äriprotsesse automatiseerida;
 • oskab äriprotsessides tuvastada probleeme ja kitsaskohti, mida automatiseerimise abil kaotada;
 • oskab olla agiilse tarkvaraarenduse tiimi juhtiv liige;
 • teab, kuidas äriprotsesse analüüsida ja disainida.

Koolituse teemad:

 • protsesside automatiseerimine;
 • digitaalne transformatsioon;
 • agiilsus;
 • BPMN notatsioon;
 • häkaton.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse teemapunkte käsitletakse lühiloengute vormis, kuhu juurde tuuakse praktilisi näiteid reaalsetest automatiseerimise projektidest.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste käigus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 40 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

1. päev- protsesside automatiseerimine, digitaalne transformatsioon

 • protsesside automatiseerimise vajalikkus;
 • protsess kui algoritm;
 • muutuste juhtimine;
 • protsesside automatiseerimise takistused;
 • transformatsiooni järk- järgulisus;
 • efektiivsuse ja täpsuse suurendamine;
 • parem töökohakultuur ja kõrgem tulemuslikkus;
 • silode ühendamine/lõhkumine;
 • läbipaistvuse loomine;
 • turvalisuse ja vastavuse taseme tõstmine;
 • kulude vähendamine;
 • protsessimootor töövoo juhtimiseks;
 • otsustusmootor protsessimootori osana;
 • protsessimootori valimine;
 • töövoogude automatiseerimise disain;
 • käivitatavate töövoogude disain;
 • peamised töövood, mida automatiseerida;
 • automatiseerimise teekond;                     
 • analüüs, AS-IS - TO-BE;                
 • persoonad;                       
 • integratsioonide tuvastamine, tõeväärtussüsteemide kasutamine;                            
 • kasutusjuhtude mudeli loomine;                           
 • kasutajaliidese disain;                  
 • nõuete kogumine, user storyd;                
 • andmemudeli koostamine;                       
 • õiguste jagamine, õiguste poliitika rakendamine;                           
 • dokumentide haldus ja genereerimine;                
 • emailid, sõnumid ja teavitused;               
 • erandid;              
 • haldusliides;                    
 • testimine;                        
 • järeltoiming protsesside tuvastamine;                  
 • KPI-de märkimine ja analüüs;                   
 • projekti lansseerimistoimingud;               
 • projekti KPI statistika jälgimine, Optimize näitel;                
 • auditeerimise praktikad;                           
 • ärivalidatsioonide tuvastamine ja kaardistamine.

 Kasutatavad meetodid:

 • lühiloengud;
 • praktiliste näidete toomine reaalsetest automatiseerimisprojektidest;
 • küsimused-vastused.

2. päev - mis on agiilsus?    

 • sissejuhatus agiilse tarkvaraarenduse maailma;                      
 • protsessiprojekt ei ole Waterfall projekt;                     
 • kliendikeskne lähenemine;                
 • agiilsuse määratlus;              
 • agiilse arenduse 12 põhiprintsiipi;                  
 • agiilne vs Waterfall;              
 • agiilne kommunikatsioon;                  
 • agiilne fookus;                        
 • iteratiivsus ja inkrementaalsus;                       
 • miks arendada agiilselt;                    
 • Scrum;                         
 • Scrum raamistik;                     
 • Scrum tiim;                
 • tootejuht;                 
 • arendustiim;                           
 • Scrum master;                          
 • sotsiaalne leping;                   
 • kasutajalugu;                          
 • stooride planeerimine;                       
 • storymap;                   
 • toote backlogi elukaar;                       
 • agiilne testimine;                   
 • DOD - definition of done;                     
 • storypokker ajahindamine;                
 • reliisi planeerimine;              
 • arendamise kiiruskordaja;                 
 • töötavat lahenduse tarnimine;              
 • Sprint 0;                     
 • backlogi groomimine;                            
 • vastuvõtmise tingimused;                  
 • sprindiplaneerimine;                           
 • hommikune standup;                          
 • sprindi ülevaatus;                  
 • sprindi inkremendi valimine;                           
 • retroperspektiiv;                   
 • tööprogressi visualiseerimine;                        
 • muudatuste planeerimine;                
 • kasutajakogemuse testimine.

 Kasutatavad meetodid:

 • lühiloengud;
 • praktiliste näidete toomine reaalsetest projektidest;
 • küsimused-vastused;
 • iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.

3. päev - BPMN notatsioon

 • BPM-i tutvustus;                                 
 • BPM-i standardid;                                       
 • äristsenaariumid 1 ja 2;                                 
 • BPMN kui äri ja IT vaheline suhtluskeel;                              
 • BPMN-i kasutuselevõtmise riskid;                                         
 • BPMN-ist lähemalt;                                     
 • toimingud ja sündmused;                                       
 • protsessivoo disainimine;                                        
 • basseinid ja ujumisrajad ning nende vajalikkus;                                
 • sündmused;                                   
 • eritoimingud;                                 
 • markerid;                                        
 • alamprotsessid;                            
 • transaktsioonid;                                          
 • sõnumivood;                                 
 • andmed;                                         
 • esitlusviisid;                                    
 • praktiline töö äristsenaariumi disainiks;                              
 • DMN;                                 
 • DMN-i elemendid;                                       
 • BPMN-i ja DMN-i ühendamine;                               
 • äriprotsessi idee valimine ja häkatoniks kandidaadi hindamine.

 Kasutatavad meetodid:

 • lühiloengud;
 • praktiliste näidete toomine reaalsetest projektidest;
 • küsimused-vastused;
 • iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.

4. päev - Häkaton - valmis äriprotsessiprojekt 2 päevaga

 • protsessimootoriga protsessi orkestreerimine;                               
 • protsessimootori valik;                               
 • äri ja IT koostöö;                                         
 • protsesside läbipaistvus;                                          
 • teekond orkestreeritud äriprotsessini;                               
 • kandidaadivalikust projektini;
 • milline on protsessiprojekt;                                        
 • sinu idee lahenduse disain;                                     
 • idee lahenduse hindamine;                                     
 • lahenduse disaini optimeerimine ja kirjeldamine.

5. päev - Häkaton - valmis äriprotsessiprojekt 2 päevaga         

 • idee kasutajaliidese disain;                                      
 • integratsioonide leidmine;                                      
 • automatiseerimiste leidmine;                                 
 • protsessidisaini parendamine ja lõpliku lahenduse koostamine;                              
 • otsustuste leidmine ja disain;                                 
 • otsustuste liitmine protsessidisaini;                                    
 • erandite leidmine ja liitmine protsessidisaini;                                  
 • KPI-de leidmine ja protsessi märkimine;                             
 • dokumentide vajaduse tuvastamine;                                  
 • järeltoimingute tuvastamine;                                  
 • lahenduse analüüsiprojekti esitamine.                                                                          

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

 

Koolitust viib läbi Priidu Tammeorg.

Inbanki tootejuht Priidu Tammeorg on protsesside automatiseerimisega tegelenud alates 2015. aastast. Danske Banki Taani harus on Priidu läbi viinud suuremate laenutoodete automatiseerimisprojektid ning Coop pangas on viinud ettevõtte laenuprotsesside automatiseerimise uuele tasemele. Priidu omab oskusteavet agiilsest projektijuhtimisest ja selle protsesside automatiseerimisprojektide juures kasutamisest.

⭐⭐⭐⭐⭐

Liisi tagasiside koolitusele: 

"Mulle väga meeldis see koolitus. Sain palju uusi teadmisi ja inspiratsiooni. Priidu oli teinud põhjaliku eeltöö ning minu jaoks oli koolitus sisukas ja laiendas silmaringi. Hinna-kvaliteedi suhe on väga hästi paigas ja koolitus on väärt igat senti (kui mitte rohkem :)).

Meeldis, et tegemist oli praktikuga, kes jagas ka päriselu kogemust ja näitas, kuidas ta päriselt oma tööd teeb. Ausalt öeldes olin suisa pisut kurb, et koolitus kestis ainult viis päeva, nii palju oleks veel olnud uurida ja küsida.

Grupp oli väga hea suurusega, nii et saime kõik koolitajalt personaalset tähelepanu. Meeldis, et Priidu ei tahtnud ainult oma teadmisi jagada, vaid ka meie kogemusi kuulata, mõtles meie probleemidele kaasa ja päriselt aitas lahendusi pakkuda.

Tõesti väga tore koolitaja."

 

⭐⭐⭐⭐⭐

"Koolitaja valdab suurepäraselt personaliseeritud õppe metoodikaid, suhtub igasse koolitatavasse ja tema tausta individuaalselt ja ei jäta kedagi maha ega hätta. Julgustab ka meeskondlikult kõiki teineteise ideid kannatlikult kuulama ja sealjuures annab ise igale projektile väärtuslikku eksperdi tasemel tagasisidet.
Koolituse materjalid olid sisukad ja hästi struktureeritud ning lähtusid kõige aktuaalsematest trendidest.

Koolitaja on pühendunud oma valdkonna ekspert ja väga hea suhtleja. Oma valdkonna asjatundja.

Teadmised omandatud ka läbi praktiliste protsesside ja arenduste.
Priidu Tammeorg on väga intensiivne, hea sõnakasutusega ning väga pädev lektor. Aitäh"

Koolitajad

 • Priidu Tammeorg

  Koolitaja

  Inbanki tootejuht Priidu Tammeorg on protsesside automatiseerimisega tegelenud alates 2015. aastast. Danske Banki Taani harus on Priidu läbi viinud suuremate laenutoodete automatiseerimisprojektid ning Coop pangas on viinud ettevõtte laenuprotsesside automatiseerimise uuele tasemele. Priidu omab oskusteavet agiilsest projektijuhtimisest ja selle protsesside automatiseerimisprojektide juures kasutamisest.

  Priidu Tammeorg

  Koolitaja

  Inbanki tootejuht Priidu Tammeorg on protsesside automatiseerimisega tegelenud alates 2015. aastast. Danske Banki Taani harus on Priidu läbi viinud suuremate laenutoodete automatiseerimisprojektid ning Coop pangas on viinud ettevõtte laenuprotsesside automatiseerimise uuele tasemele. Priidu omab oskusteavet agiilsest projektijuhtimisest ja selle protsesside automatiseerimisprojektide juures kasutamisest.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

1. teemaplokk

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. teemaplokk

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

3. teemaplokk

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

4. teemaplokk

Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine

Kestus:

40 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Protsesside automatiseerimisega saavutatud inim- ja ajaressursi kokkuhoid võimaldab ettevõttes inimesi kasulikumalt rakendada. Inimene saab tegeleda rohkem kaasatust eeldavate ülesannetega, ning teatud rutiinseid ja töömahukaid tegevusi (näiteks lao majandamine, arvete saatmine, dokumentide haldamine, andmete säilitamine ja töötlemine) saab efektiivsemaks muuta.

Praktiline protsesside automatiseerimise koolitus keskendub konkreetsetele sammudele, mida automatiseerimisest huvitatud ettevõte peaks tegema, et jõuda ideest lahenduseni.

Inbanki tootejuht ja koolitaja Priidu Tammeorg võtab koolituse kokku sõnadega: "Koolitusel õpid eelkõige, kuidas praktikas kasutada häid analüüsimustreid ja oskuseid, kuidas neid projektide automatiseerimisel rakendada."

Koolituse eesmärk on läbiproovitud praktikate automatiseerimisjuhiseid ise proovida. Koolitus lõppeb oma ideest tehtava automatiseerimisdisainiga, mida saab hiljem oma ettevõttes rakendada.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud ettevõtete juhid, keskastmejuhid, tooteomanikud, äriprotsesside eest vastutajad, projektijuhid ja tarkvaraarendajad.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • huvi ja vajadus automatiseerimise vastu;
 • äriline automatiseerimise vajadus ettevõttes.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, kuidas tarkvaraliselt äriprotsesse automatiseerida;
 • oskab äriprotsessides tuvastada probleeme ja kitsaskohti, mida automatiseerimise abil kaotada;
 • oskab olla agiilse tarkvaraarenduse tiimi juhtiv liige;
 • teab, kuidas äriprotsesse analüüsida ja disainida.

Koolituse teemad:

 • protsesside automatiseerimine;
 • digitaalne transformatsioon;
 • agiilsus;
 • BPMN notatsioon;
 • häkaton.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse teemapunkte käsitletakse lühiloengute vormis, kuhu juurde tuuakse praktilisi näiteid reaalsetest automatiseerimise projektidest.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste käigus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 40 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

1. päev- protsesside automatiseerimine, digitaalne transformatsioon

 • protsesside automatiseerimise vajalikkus;
 • protsess kui algoritm;
 • muutuste juhtimine;
 • protsesside automatiseerimise takistused;
 • transformatsiooni järk- järgulisus;
 • efektiivsuse ja täpsuse suurendamine;
 • parem töökohakultuur ja kõrgem tulemuslikkus;
 • silode ühendamine/lõhkumine;
 • läbipaistvuse loomine;
 • turvalisuse ja vastavuse taseme tõstmine;
 • kulude vähendamine;
 • protsessimootor töövoo juhtimiseks;
 • otsustusmootor protsessimootori osana;
 • protsessimootori valimine;
 • töövoogude automatiseerimise disain;
 • käivitatavate töövoogude disain;
 • peamised töövood, mida automatiseerida;
 • automatiseerimise teekond;                     
 • analüüs, AS-IS - TO-BE;                
 • persoonad;                       
 • integratsioonide tuvastamine, tõeväärtussüsteemide kasutamine;                            
 • kasutusjuhtude mudeli loomine;                           
 • kasutajaliidese disain;                  
 • nõuete kogumine, user storyd;                
 • andmemudeli koostamine;                       
 • õiguste jagamine, õiguste poliitika rakendamine;                           
 • dokumentide haldus ja genereerimine;                
 • emailid, sõnumid ja teavitused;               
 • erandid;              
 • haldusliides;                    
 • testimine;                        
 • järeltoiming protsesside tuvastamine;                  
 • KPI-de märkimine ja analüüs;                   
 • projekti lansseerimistoimingud;               
 • projekti KPI statistika jälgimine, Optimize näitel;                
 • auditeerimise praktikad;                           
 • ärivalidatsioonide tuvastamine ja kaardistamine.

 Kasutatavad meetodid:

 • lühiloengud;
 • praktiliste näidete toomine reaalsetest automatiseerimisprojektidest;
 • küsimused-vastused.

2. päev - mis on agiilsus?    

 • sissejuhatus agiilse tarkvaraarenduse maailma;                      
 • protsessiprojekt ei ole Waterfall projekt;                     
 • kliendikeskne lähenemine;                
 • agiilsuse määratlus;              
 • agiilse arenduse 12 põhiprintsiipi;                  
 • agiilne vs Waterfall;              
 • agiilne kommunikatsioon;                  
 • agiilne fookus;                        
 • iteratiivsus ja inkrementaalsus;                       
 • miks arendada agiilselt;                    
 • Scrum;                         
 • Scrum raamistik;                     
 • Scrum tiim;                
 • tootejuht;                 
 • arendustiim;                           
 • Scrum master;                          
 • sotsiaalne leping;                   
 • kasutajalugu;                          
 • stooride planeerimine;                       
 • storymap;                   
 • toote backlogi elukaar;                       
 • agiilne testimine;                   
 • DOD - definition of done;                     
 • storypokker ajahindamine;                
 • reliisi planeerimine;              
 • arendamise kiiruskordaja;                 
 • töötavat lahenduse tarnimine;              
 • Sprint 0;                     
 • backlogi groomimine;                            
 • vastuvõtmise tingimused;                  
 • sprindiplaneerimine;                           
 • hommikune standup;                          
 • sprindi ülevaatus;                  
 • sprindi inkremendi valimine;                           
 • retroperspektiiv;                   
 • tööprogressi visualiseerimine;                        
 • muudatuste planeerimine;                
 • kasutajakogemuse testimine.

 Kasutatavad meetodid:

 • lühiloengud;
 • praktiliste näidete toomine reaalsetest projektidest;
 • küsimused-vastused;
 • iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.

3. päev - BPMN notatsioon

 • BPM-i tutvustus;                                 
 • BPM-i standardid;                                       
 • äristsenaariumid 1 ja 2;                                 
 • BPMN kui äri ja IT vaheline suhtluskeel;                              
 • BPMN-i kasutuselevõtmise riskid;                                         
 • BPMN-ist lähemalt;                                     
 • toimingud ja sündmused;                                       
 • protsessivoo disainimine;                                        
 • basseinid ja ujumisrajad ning nende vajalikkus;                                
 • sündmused;                                   
 • eritoimingud;                                 
 • markerid;                                        
 • alamprotsessid;                            
 • transaktsioonid;                                          
 • sõnumivood;                                 
 • andmed;                                         
 • esitlusviisid;                                    
 • praktiline töö äristsenaariumi disainiks;                              
 • DMN;                                 
 • DMN-i elemendid;                                       
 • BPMN-i ja DMN-i ühendamine;                               
 • äriprotsessi idee valimine ja häkatoniks kandidaadi hindamine.

 Kasutatavad meetodid:

 • lühiloengud;
 • praktiliste näidete toomine reaalsetest projektidest;
 • küsimused-vastused;
 • iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.

4. päev - Häkaton - valmis äriprotsessiprojekt 2 päevaga

 • protsessimootoriga protsessi orkestreerimine;                               
 • protsessimootori valik;                               
 • äri ja IT koostöö;                                         
 • protsesside läbipaistvus;                                          
 • teekond orkestreeritud äriprotsessini;                               
 • kandidaadivalikust projektini;
 • milline on protsessiprojekt;                                        
 • sinu idee lahenduse disain;                                     
 • idee lahenduse hindamine;                                     
 • lahenduse disaini optimeerimine ja kirjeldamine.

5. päev - Häkaton - valmis äriprotsessiprojekt 2 päevaga         

 • idee kasutajaliidese disain;                                      
 • integratsioonide leidmine;                                      
 • automatiseerimiste leidmine;                                 
 • protsessidisaini parendamine ja lõpliku lahenduse koostamine;                              
 • otsustuste leidmine ja disain;                                 
 • otsustuste liitmine protsessidisaini;                                    
 • erandite leidmine ja liitmine protsessidisaini;                                  
 • KPI-de leidmine ja protsessi märkimine;                             
 • dokumentide vajaduse tuvastamine;                                  
 • järeltoimingute tuvastamine;                                  
 • lahenduse analüüsiprojekti esitamine.                                                                          

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

 

Koolitust viib läbi Priidu Tammeorg.

Inbanki tootejuht Priidu Tammeorg on protsesside automatiseerimisega tegelenud alates 2015. aastast. Danske Banki Taani harus on Priidu läbi viinud suuremate laenutoodete automatiseerimisprojektid ning Coop pangas on viinud ettevõtte laenuprotsesside automatiseerimise uuele tasemele. Priidu omab oskusteavet agiilsest projektijuhtimisest ja selle protsesside automatiseerimisprojektide juures kasutamisest.

⭐⭐⭐⭐⭐

Liisi tagasiside koolitusele: 

"Mulle väga meeldis see koolitus. Sain palju uusi teadmisi ja inspiratsiooni. Priidu oli teinud põhjaliku eeltöö ning minu jaoks oli koolitus sisukas ja laiendas silmaringi. Hinna-kvaliteedi suhe on väga hästi paigas ja koolitus on väärt igat senti (kui mitte rohkem :)).

Meeldis, et tegemist oli praktikuga, kes jagas ka päriselu kogemust ja näitas, kuidas ta päriselt oma tööd teeb. Ausalt öeldes olin suisa pisut kurb, et koolitus kestis ainult viis päeva, nii palju oleks veel olnud uurida ja küsida.

Grupp oli väga hea suurusega, nii et saime kõik koolitajalt personaalset tähelepanu. Meeldis, et Priidu ei tahtnud ainult oma teadmisi jagada, vaid ka meie kogemusi kuulata, mõtles meie probleemidele kaasa ja päriselt aitas lahendusi pakkuda.

Tõesti väga tore koolitaja."

 

⭐⭐⭐⭐⭐

"Koolitaja valdab suurepäraselt personaliseeritud õppe metoodikaid, suhtub igasse koolitatavasse ja tema tausta individuaalselt ja ei jäta kedagi maha ega hätta. Julgustab ka meeskondlikult kõiki teineteise ideid kannatlikult kuulama ja sealjuures annab ise igale projektile väärtuslikku eksperdi tasemel tagasisidet.
Koolituse materjalid olid sisukad ja hästi struktureeritud ning lähtusid kõige aktuaalsematest trendidest.

Koolitaja on pühendunud oma valdkonna ekspert ja väga hea suhtleja. Oma valdkonna asjatundja.

Teadmised omandatud ka läbi praktiliste protsesside ja arenduste.
Priidu Tammeorg on väga intensiivne, hea sõnakasutusega ning väga pädev lektor. Aitäh"

Koolitajad

 • Priidu Tammeorg

  Koolitaja

  Inbanki tootejuht Priidu Tammeorg on protsesside automatiseerimisega tegelenud alates 2015. aastast. Danske Banki Taani harus on Priidu läbi viinud suuremate laenutoodete automatiseerimisprojektid ning Coop pangas on viinud ettevõtte laenuprotsesside automatiseerimise uuele tasemele. Priidu omab oskusteavet agiilsest projektijuhtimisest ja selle protsesside automatiseerimisprojektide juures kasutamisest.

  Priidu Tammeorg

  Koolitaja

  Inbanki tootejuht Priidu Tammeorg on protsesside automatiseerimisega tegelenud alates 2015. aastast. Danske Banki Taani harus on Priidu läbi viinud suuremate laenutoodete automatiseerimisprojektid ning Coop pangas on viinud ettevõtte laenuprotsesside automatiseerimise uuele tasemele. Priidu omab oskusteavet agiilsest projektijuhtimisest ja selle protsesside automatiseerimisprojektide juures kasutamisest.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

1. teemaplokk

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. teemaplokk

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

3. teemaplokk

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

4. teemaplokk

Registreerimine

Hind
Osalejaid

08.11., 15.11., 22.11., 28.11., 29.11.2024 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine

2299,00 €

2804,78 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

08.11., 15.11., 22.11., 28.11., 29.11.2024 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine

OsalejaidHind
0

2299,00 €

2804,78 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]