Praktikum: AI tööriistade kasutamine värbamises ja värbamisturunduses

Kuidas tehisintellekti abil aega kokku hoida ja paremat värbamiskogemust luua?

Praktikum: AI tööriistade kasutamine värbamises ja värbamisturunduses

Kestus:

4 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Kas tunned puudust assistendist või otsid võimalust, kuidas tõsta tulemuslikkust ning vähendada tekstide koostamisele (erinevat tüüpi kandidaatide e-mailid, töökuulutused, reklaamsõnumid jmt) kuluvat aega? 

Praktiline koolitus keskendub AI kasutamisele värbamises ja värbamisturunduses, pakkudes värbajatele ja sihtotsingu agentidele väärtuslikke oskusi ning lahendusi oma tööprotsesside ja kandidaatidega suhtlemise parendamiseks. Õpitu on koheselt tööelus rakendatav ning uute töövõtete kasutamisel ajaline kokkuhoid märgatav.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele värbamise- ja värbamisturunduse tegevuste elluviimiseks praktilised oskused ning tööriistad, mis tõstavad nende tööprotsesside efektiivsust ja hoiavad aega kokku.

Koolitusele on oodatud värbamisüksuste juhid, värbamisspetsialistid, värbamisturunduse spetsialistid, sihtotsinguagendid, juhid kes ise tegelevad värbamisega.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas tahad värbamisturul ajaga kaasas käia?
 • Soovid efektiivsemalt töötada ja saavutada lühema ajaga rohkem?
 • Kas tunned, et vajad inspiratsiooni ning tuge kirjalikus eneseväljenduses töökuulutuste jmt
 • värbamismaterjalide kirjutamisel ja loomisel.
 • Kas soovid teada parimaid tavasid tehisintellekti kasutamisel värbamises ja sealt tulenevalt eetilisi tagajärgi ning andmeturbeaspekte?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • kulutab värbamise ja värbamisturunduse tegevustele vähem aega ja ressurssi;
 • tunneb erinevaid AI võimalusi oma töö efektiivsuse tõstmiseks;
 • oskab koheselt ja  tulemuslikult kasutada AI-d oma igapäevatöös;
 • kirjutab/loob värbamisturunduse tekste väiksema pingutusega.

Koolituse teemad:

 • AI tööriistad värbajale ja sihtotsingu agendile;
 • AI eelised ja ohud;
 • AI kasutamine värbamisprotsessi parendamises, töövestlustes, värbamisturunduses: töökuulutused, kampaaniad, reklaamsõnumid, sihtgrupid, e-maili suhtluses, tööandja brändingus;
 • Promptide koostamine ChatGPT-le ja nende praktiline kasutamine kõikides värbamisega seotud tegevustes.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus toimub hübriid-seminari vormis. Osaleda saab nii kontaktõppes koolitusruumis või veebikeskkonna Zoom vahendusel.
Koolitusel kasutatavatest meetoditest on peamised koolitaja esitlus vaheldumisi aruteluga ja individuaalse tööga - sellisel viisil on võimalik koolitusel õpitut praktiliselt läbi töötada ja kinnistada. Lisaks annab iseseiseva töö läbi tegemine võimaluse õpitut koheselt peale seminari igapäeva töös kasutama hakata.
Koolituspäeva lõpuks on igal seminaril osalejal teadmised ja kogemused, kuidas AI kasutada oma isikliku assistendina värbamises ja värbamisturunduses ning tööandja brändingus.

Koolitusel osalejatel palume kaasa võtta sülearvuti, et koolituse käigus õpitu praktiliselt läbi harjutada ning kinnistada.
Koolitusel osalemine on tulemuslikum kui osaleja on eelnevalt loonud endale konto ChatGPT keskkonnas.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitusgrupi suurus on 15-20 osalejat
Maht: 4 akadeemilist tundi

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Loe Hanni artikleid:

Kiiresti liikuvas värbamismaailmas suurendab AI efektiivsust kuni 50%

Hanni on pühendunud Fujitsu tööandja brändi ehitamisele - Fujitsu Eesti

Fujitsu Estonia ehitab tööandja brändi sotsiaalmeedia abil - Fujitsu Eesti

AI värbamisassistendina – suurepärane koostööpartner! - Fujitsu Eesti

Kuula Hanni tegemistest podcastidest:

CV.ee tööelublogi podcast - VÄRBAMISTURUNDUS JA TÖÖANDJA BRÄNDING

Tööandja bränding kui ühine teekond

Koolitajad

 • Hanni Tomingas

  Tööandja brändingu ja värbamisturunduse ekspert

  Hanni on hea näide turunduse ja personalijuhtimise strateegilisest ühendamisest, mis loob koostöö nimega tööandja bränding. Ta on omandanud magistrikraadi ja turunduskogemused saanud Swedbankis ja Uus Maa Kinnisvarabüroos. Personalijuhtimise, sealhulgas ka värbamisega, seotud teadmised ja oskused tulid Uus Maa Kinnisvarabüroo personalijuhina töötades. Täna, Fujitsu Estonias värbamise; värbamisturunduse ja tööandja brändingu eest vastutavana, kasutab ta igapäevaselt tehisintellekti oma isikliku assistendina. Hanni on koolitajana oma valdkonna teadmisi jaganud ka Ettevõtluskõrgkool Mainor eesti ja välistudengitele, Ühinenud Ministeeriumi HR töötajatele ning mitmetele teistele eesti ettevõtetele. Koolitajana on Hanni on toetav, siiras ja vahetu - iga seminari eesmärk on rikastada läbi teadmiste ja praktiliste kogemuste osalejate igapäeva ja tööelu. 

  Hanni Tomingas

  Tööandja brändingu ja värbamisturunduse ekspert

  Hanni on hea näide turunduse ja personalijuhtimise strateegilisest ühendamisest, mis loob koostöö nimega tööandja bränding. Ta on omandanud magistrikraadi ja turunduskogemused saanud Swedbankis ja Uus Maa Kinnisvarabüroos. Personalijuhtimise, sealhulgas ka värbamisega, seotud teadmised ja oskused tulid Uus Maa Kinnisvarabüroo personalijuhina töötades. Täna, Fujitsu Estonias värbamise; värbamisturunduse ja tööandja brändingu eest vastutavana, kasutab ta igapäevaselt tehisintellekti oma isikliku assistendina. Hanni on koolitajana oma valdkonna teadmisi jaganud ka Ettevõtluskõrgkool Mainor eesti ja välistudengitele, Ühinenud Ministeeriumi HR töötajatele ning mitmetele teistele eesti ettevõtetele. Koolitajana on Hanni on toetav, siiras ja vahetu - iga seminari eesmärk on rikastada läbi teadmiste ja praktiliste kogemuste osalejate igapäeva ja tööelu. 

Ajakava

09:45 – 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

10:00 – 11:30

1. Tehisintellekt värbamises, värbamisturunduses ja tööandja brändingus

 • Mis on AI? Tehisintellekti põhimõisted ja selle areng
 • Tööriistad värbamismaastikul ja tööandja brändingus Erinevate igapäevatöös efektiivselt kasutatavate ja töö tõhusust tõstvate AI-põhiste tööriistade tutvustus
 • AI eelised ja ohud Tehisintellekti kasutamise eelised ja võimalikud riskid värbamises/värbamisturunduses ja tööandja brändingus. Potentsiaalsed kasutegurid ja väljakutsed
 • Eetika AI kasutamises  Eetilised kaalutlused ja juhtnöörid, mis on seotud AI kasutamisega värbamisprotsessis, tagamaks tööriista arukas ning vastutustundlik kasutamine

Kasutatavad meetodid: esitlus ja arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. AI praktiline kasutamine

Praktiline töö osalejatele AI tööriistade reaalse kasutuskogemuse saamiseks. AI rakendamine värbamisprotsessis, värbamisturunduses ja tööandja brändingus, kasutades näiteid ja harjutusi. Võimalikud on 1:1 küsimused ja/või juhtumid. Vastused küsimustele ja väljakutsetele otsitakse koostöös AI-ga.

 

Kasutatavad meetodid: arutelu ja individuaalne töö

Praktikum: AI tööriistade kasutamine värbamises ja värbamisturunduses

Kestus:

4 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Kas tunned puudust assistendist või otsid võimalust, kuidas tõsta tulemuslikkust ning vähendada tekstide koostamisele (erinevat tüüpi kandidaatide e-mailid, töökuulutused, reklaamsõnumid jmt) kuluvat aega? 

Praktiline koolitus keskendub AI kasutamisele värbamises ja värbamisturunduses, pakkudes värbajatele ja sihtotsingu agentidele väärtuslikke oskusi ning lahendusi oma tööprotsesside ja kandidaatidega suhtlemise parendamiseks. Õpitu on koheselt tööelus rakendatav ning uute töövõtete kasutamisel ajaline kokkuhoid märgatav.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele värbamise- ja värbamisturunduse tegevuste elluviimiseks praktilised oskused ning tööriistad, mis tõstavad nende tööprotsesside efektiivsust ja hoiavad aega kokku.

Koolitusele on oodatud värbamisüksuste juhid, värbamisspetsialistid, värbamisturunduse spetsialistid, sihtotsinguagendid, juhid kes ise tegelevad värbamisega.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas tahad värbamisturul ajaga kaasas käia?
 • Soovid efektiivsemalt töötada ja saavutada lühema ajaga rohkem?
 • Kas tunned, et vajad inspiratsiooni ning tuge kirjalikus eneseväljenduses töökuulutuste jmt
 • värbamismaterjalide kirjutamisel ja loomisel.
 • Kas soovid teada parimaid tavasid tehisintellekti kasutamisel värbamises ja sealt tulenevalt eetilisi tagajärgi ning andmeturbeaspekte?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • kulutab värbamise ja värbamisturunduse tegevustele vähem aega ja ressurssi;
 • tunneb erinevaid AI võimalusi oma töö efektiivsuse tõstmiseks;
 • oskab koheselt ja  tulemuslikult kasutada AI-d oma igapäevatöös;
 • kirjutab/loob värbamisturunduse tekste väiksema pingutusega.

Koolituse teemad:

 • AI tööriistad värbajale ja sihtotsingu agendile;
 • AI eelised ja ohud;
 • AI kasutamine värbamisprotsessi parendamises, töövestlustes, värbamisturunduses: töökuulutused, kampaaniad, reklaamsõnumid, sihtgrupid, e-maili suhtluses, tööandja brändingus;
 • Promptide koostamine ChatGPT-le ja nende praktiline kasutamine kõikides värbamisega seotud tegevustes.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus toimub hübriid-seminari vormis. Osaleda saab nii kontaktõppes koolitusruumis või veebikeskkonna Zoom vahendusel.
Koolitusel kasutatavatest meetoditest on peamised koolitaja esitlus vaheldumisi aruteluga ja individuaalse tööga - sellisel viisil on võimalik koolitusel õpitut praktiliselt läbi töötada ja kinnistada. Lisaks annab iseseiseva töö läbi tegemine võimaluse õpitut koheselt peale seminari igapäeva töös kasutama hakata.
Koolituspäeva lõpuks on igal seminaril osalejal teadmised ja kogemused, kuidas AI kasutada oma isikliku assistendina värbamises ja värbamisturunduses ning tööandja brändingus.

Koolitusel osalejatel palume kaasa võtta sülearvuti, et koolituse käigus õpitu praktiliselt läbi harjutada ning kinnistada.
Koolitusel osalemine on tulemuslikum kui osaleja on eelnevalt loonud endale konto ChatGPT keskkonnas.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitusgrupi suurus on 15-20 osalejat
Maht: 4 akadeemilist tundi

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Loe Hanni artikleid:

Kiiresti liikuvas värbamismaailmas suurendab AI efektiivsust kuni 50%

Hanni on pühendunud Fujitsu tööandja brändi ehitamisele - Fujitsu Eesti

Fujitsu Estonia ehitab tööandja brändi sotsiaalmeedia abil - Fujitsu Eesti

AI värbamisassistendina – suurepärane koostööpartner! - Fujitsu Eesti

Kuula Hanni tegemistest podcastidest:

CV.ee tööelublogi podcast - VÄRBAMISTURUNDUS JA TÖÖANDJA BRÄNDING

Tööandja bränding kui ühine teekond

Koolitajad

 • Hanni Tomingas

  Tööandja brändingu ja värbamisturunduse ekspert

  Hanni on hea näide turunduse ja personalijuhtimise strateegilisest ühendamisest, mis loob koostöö nimega tööandja bränding. Ta on omandanud magistrikraadi ja turunduskogemused saanud Swedbankis ja Uus Maa Kinnisvarabüroos. Personalijuhtimise, sealhulgas ka värbamisega, seotud teadmised ja oskused tulid Uus Maa Kinnisvarabüroo personalijuhina töötades. Täna, Fujitsu Estonias värbamise; värbamisturunduse ja tööandja brändingu eest vastutavana, kasutab ta igapäevaselt tehisintellekti oma isikliku assistendina. Hanni on koolitajana oma valdkonna teadmisi jaganud ka Ettevõtluskõrgkool Mainor eesti ja välistudengitele, Ühinenud Ministeeriumi HR töötajatele ning mitmetele teistele eesti ettevõtetele. Koolitajana on Hanni on toetav, siiras ja vahetu - iga seminari eesmärk on rikastada läbi teadmiste ja praktiliste kogemuste osalejate igapäeva ja tööelu. 

  Hanni Tomingas

  Tööandja brändingu ja värbamisturunduse ekspert

  Hanni on hea näide turunduse ja personalijuhtimise strateegilisest ühendamisest, mis loob koostöö nimega tööandja bränding. Ta on omandanud magistrikraadi ja turunduskogemused saanud Swedbankis ja Uus Maa Kinnisvarabüroos. Personalijuhtimise, sealhulgas ka värbamisega, seotud teadmised ja oskused tulid Uus Maa Kinnisvarabüroo personalijuhina töötades. Täna, Fujitsu Estonias värbamise; värbamisturunduse ja tööandja brändingu eest vastutavana, kasutab ta igapäevaselt tehisintellekti oma isikliku assistendina. Hanni on koolitajana oma valdkonna teadmisi jaganud ka Ettevõtluskõrgkool Mainor eesti ja välistudengitele, Ühinenud Ministeeriumi HR töötajatele ning mitmetele teistele eesti ettevõtetele. Koolitajana on Hanni on toetav, siiras ja vahetu - iga seminari eesmärk on rikastada läbi teadmiste ja praktiliste kogemuste osalejate igapäeva ja tööelu. 

Ajakava

09:45 – 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

10:00 – 11:30

1. Tehisintellekt värbamises, värbamisturunduses ja tööandja brändingus

 • Mis on AI? Tehisintellekti põhimõisted ja selle areng
 • Tööriistad värbamismaastikul ja tööandja brändingus Erinevate igapäevatöös efektiivselt kasutatavate ja töö tõhusust tõstvate AI-põhiste tööriistade tutvustus
 • AI eelised ja ohud Tehisintellekti kasutamise eelised ja võimalikud riskid värbamises/värbamisturunduses ja tööandja brändingus. Potentsiaalsed kasutegurid ja väljakutsed
 • Eetika AI kasutamises  Eetilised kaalutlused ja juhtnöörid, mis on seotud AI kasutamisega värbamisprotsessis, tagamaks tööriista arukas ning vastutustundlik kasutamine

Kasutatavad meetodid: esitlus ja arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. AI praktiline kasutamine

Praktiline töö osalejatele AI tööriistade reaalse kasutuskogemuse saamiseks. AI rakendamine värbamisprotsessis, värbamisturunduses ja tööandja brändingus, kasutades näiteid ja harjutusi. Võimalikud on 1:1 küsimused ja/või juhtumid. Vastused küsimustele ja väljakutsetele otsitakse koostöös AI-ga.

 

Kasutatavad meetodid: arutelu ja individuaalne töö

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]