Arhitektuurne projekteerimine Revitis

Arhitektuurne projekteerimine Revitis

Kestus:

18 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Kursuse eesmärk on Revitis sisalduvate arhitektuursete töövahendite tutvustamine.

Kursusel õpitakse läbi praktiliste ülesannete mudeldama arhitektuurse osa komponente – tarindeid, avatäiteid, sisustust jms. Samuti vaadeldakse Revitis sisalduvaid töövahendeid arhitektuurse projekti koostamiseks – evakuatsiooniplaani koostamist, ehitusetappide kajastamist jms. Lisaksk selgitatakse mudeldamisel tehtavaid põhilisi vigu ning nende vältimise võimalusi ning antakse praktilisi nõuandeid, kuidas koostada korrektne BIM mudel.

BIM objektide loomiseks vaata koolitust: Revit töötuba: BIM objektide loomine ehk perekonnad (Family)

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga

Sihtgrupp:

Kursus on mõeldud arhitektidele ja sisearhitektidele või Reviti entusiastidele, kes soovivad õppida kasutama Reviti arhitektuurseid töövahendeid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

I PEATÜKK. Tarindid.

 1. Seinad (Walls)
 2. Põrandad (Floors)
 3. Katused (Roofs)
 4. Ripplaed (Ceilings)

II PEATÜKK. Konstruktiivsed elemendid.

 1. Vundamendid (Foundations)
 2. Postid (Columns)
 3. Talad (Beams)

III PEATÜKK. Täiendavad ehitiseosad.

 1. Trepid (Stairs)
 2. Käsipuud (Railings)
 3. Rippfassaadid (Curtain Walls)
 4. Muud ehitiseosad (aknad, uksed, mööbel jms)

IV PEATÜKK. Arhitektuurne projekteerimine.

 1. Evakuatsiooni kajastamine (Route Analysis)
 2. Ehitusetapid (Phases)

V PEATÜKK. Töö ruumidega.

VI PEATÜKK. Arhitektuurne visualiseerimine.

 1. Renderdamine
 2. Solar Study

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab luua Revitiga erinevaid tarindeid (seinad, põrandad, katused, ripplaed);
 • oskab luua erinevaid arhitektuurseid ehitiseosi (postid, talad, trepid, rippfassaadid, avatäited jms);
 • oskab töötada ruumielementidega ning ruumiandmetega;
 • oskab koostada arhitektuurset projekti, mis vastaks BIM-mudeldamise heale tavale;
 • oskab kasutada Reviti evakuatsioonianalüüsi ning ehitusetappide tööriistu;
 • oskab kasutada Reviti visualiseerimise töövahendeid.

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Windowsi keskkonna ja sellel töötavate tavatarkvarade kasutamisoskus ja kogemus ning Reviti baaskursusel osalemine või sellel kursusel käsitletavate teemade tundmine. Kasuks tuleb eelnev projekteerimiskogemus või kokkupuude arhitektuurse projekteerimisega.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30 – 14:30, sisaldab 2 kohvipausi

Koolitus viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tallinnas, Tobiase 8.

Kursus viiakse läbi Revit tarkvaraga Usesofti koolituskeskuse klassiruumis. Kursusel kasutatakse juhendaja poolt koostatud koolitusmaterjali, mis on valminud eesti oludest ning projekteerimispraktikast lähtuvalt. Teadmised omandatakse teoreetilise loengumaterjali ning praktiliste ülesannete abil.

Koolitus on mõeldud Windows operatsioonisüsteemi kasutajatele. Mac-i kasutajad võivad osaleda koolitusel omal vastutusel.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 18 akadeemilist tundi auditoorset tööd, sh 90% praktilist (tavaliselt jaotatud 3-le päevale)

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolitajad

 • Meelis Vanker

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

  Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).

  Loe intervjuud juhendajaga.

  Meelis Vanker

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

  Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).

  Loe intervjuud juhendajaga.

Arhitektuurne projekteerimine Revitis

Kestus:

18 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Kursuse eesmärk on Revitis sisalduvate arhitektuursete töövahendite tutvustamine.

Kursusel õpitakse läbi praktiliste ülesannete mudeldama arhitektuurse osa komponente – tarindeid, avatäiteid, sisustust jms. Samuti vaadeldakse Revitis sisalduvaid töövahendeid arhitektuurse projekti koostamiseks – evakuatsiooniplaani koostamist, ehitusetappide kajastamist jms. Lisaksk selgitatakse mudeldamisel tehtavaid põhilisi vigu ning nende vältimise võimalusi ning antakse praktilisi nõuandeid, kuidas koostada korrektne BIM mudel.

BIM objektide loomiseks vaata koolitust: Revit töötuba: BIM objektide loomine ehk perekonnad (Family)

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga

Sihtgrupp:

Kursus on mõeldud arhitektidele ja sisearhitektidele või Reviti entusiastidele, kes soovivad õppida kasutama Reviti arhitektuurseid töövahendeid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

I PEATÜKK. Tarindid.

 1. Seinad (Walls)
 2. Põrandad (Floors)
 3. Katused (Roofs)
 4. Ripplaed (Ceilings)

II PEATÜKK. Konstruktiivsed elemendid.

 1. Vundamendid (Foundations)
 2. Postid (Columns)
 3. Talad (Beams)

III PEATÜKK. Täiendavad ehitiseosad.

 1. Trepid (Stairs)
 2. Käsipuud (Railings)
 3. Rippfassaadid (Curtain Walls)
 4. Muud ehitiseosad (aknad, uksed, mööbel jms)

IV PEATÜKK. Arhitektuurne projekteerimine.

 1. Evakuatsiooni kajastamine (Route Analysis)
 2. Ehitusetapid (Phases)

V PEATÜKK. Töö ruumidega.

VI PEATÜKK. Arhitektuurne visualiseerimine.

 1. Renderdamine
 2. Solar Study

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab luua Revitiga erinevaid tarindeid (seinad, põrandad, katused, ripplaed);
 • oskab luua erinevaid arhitektuurseid ehitiseosi (postid, talad, trepid, rippfassaadid, avatäited jms);
 • oskab töötada ruumielementidega ning ruumiandmetega;
 • oskab koostada arhitektuurset projekti, mis vastaks BIM-mudeldamise heale tavale;
 • oskab kasutada Reviti evakuatsioonianalüüsi ning ehitusetappide tööriistu;
 • oskab kasutada Reviti visualiseerimise töövahendeid.

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Windowsi keskkonna ja sellel töötavate tavatarkvarade kasutamisoskus ja kogemus ning Reviti baaskursusel osalemine või sellel kursusel käsitletavate teemade tundmine. Kasuks tuleb eelnev projekteerimiskogemus või kokkupuude arhitektuurse projekteerimisega.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30 – 14:30, sisaldab 2 kohvipausi

Koolitus viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tallinnas, Tobiase 8.

Kursus viiakse läbi Revit tarkvaraga Usesofti koolituskeskuse klassiruumis. Kursusel kasutatakse juhendaja poolt koostatud koolitusmaterjali, mis on valminud eesti oludest ning projekteerimispraktikast lähtuvalt. Teadmised omandatakse teoreetilise loengumaterjali ning praktiliste ülesannete abil.

Koolitus on mõeldud Windows operatsioonisüsteemi kasutajatele. Mac-i kasutajad võivad osaleda koolitusel omal vastutusel.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 18 akadeemilist tundi auditoorset tööd, sh 90% praktilist (tavaliselt jaotatud 3-le päevale)

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolitajad

 • Meelis Vanker

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

  Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).

  Loe intervjuud juhendajaga.

  Meelis Vanker

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

  Meelis on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid, nendest väikseim on olnud 60 m² ja suurim 70 000 m². Tähtsamad Revitiga tehtud projektid: Kummeli kvartal Tartus (koos Agabus Arhitektidega, 3 kortermaja valmis, 6 tk töös), Öpiku maja Ülemiste Citys (koos Agabus Arhitektidega, töös/ehitamisel), Tartu vana kaubamaja kvartal (koos KTA-ga, töös/ehitamisel).

  Loe intervjuud juhendajaga.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Tobiase 8, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]