BIM kataloogide ja objektide kasutuskoolitus

Mis on BIM kataloogid ja kuidas kasutada BIM-i oma igapäevaste tööprotsesside hõlbustamiseks?

BIM kataloogide ja objektide kasutuskoolitus

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Ehituse peatöövõtja peab täitma RKAS- i poolt kehtestatud BIM nõudeid ehk peatöövõtja peab andma objekti lõppedes RKAS- ile üle teostusmudeli. Selles mudelis peab olema kogu info kasutatud materjalide ja toodete kohta ning seda korrektselt.  

Üldjuhul aga peatöövõtjal endal igasugune mudeli infostamise võimekus puudub ning seda teeb projekteerija. Peatöövõtja ütleb, mis materjale on kasutatud-> projekteerija viib selle info käsitsi sisse ja vajadusel uurib lisainfot materjalitootjalt.

BIM objekti ja kataloogi näol on aga tootja teinud eeltöö ära ning arhitektil/ projekteerijal on õige infoga toote mudel kohe võtta ja saab selle projekti panna.

BIM kataloogide ja objektide kasutuskoolituse peamiseks eesmärgiks on selgitada BIM  objekti tähtsust tervikliku BIM projekteerimise töövoos. Koolitus on vajalik, et mõista, mis on toote/projekti digitaalne kaksik.

Ühepäevase koolituse tulemusena saab koolitatav aru BIM kataloogide ja BIM objektide olemusest ja neis sisalduvast infost.

Koolitus toimub koostöös TULITEC OÜ-ga.

Koolitusel tutvustatakse, millist infot sisaldab BIM objekt, kuidas sinna infot juurde panna ja ära võtta, kuidas leida infot jne.Samuti saab teada, kuidas kasutada edukalt BIM katalooge ja seal olevaid materjalitootjate BIM objekte oma töövoos ja hoida seeläbi kokku aega. Koolituse käigus saab ka ülevaate BIM objekti RKAS info lisamisest ja projekti IFC ekspordist.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid aru saada BIM kataloogi ja BIM objekti tähtsusest kogu BIM töövoos?
 • Milliseid BIM katalooge kasutada Eestis?
 • Tahad aru saada, mis info peaks üks BIM objekt sisaldama?
 • Tahad aru saada BIM objektides peituvast infost, soovid seda muuta või täiendada?
 • Tahad lisada BIM objektile nt RKAS BIM parameetrid?
 • Tahad eksportida BIM objektides peituva info IFC- sse?

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud nii projekteerijad/arhitektid kui ka materjalitootjad.

 • Koolitus on vajalik arhitektile/ projekteerijale, et näidata millised töövahendid on olemas, kuidas kasutada seda oma töövoos ning mida täpselt küsida materjalitootjalt, nt akna tootjalt.
 • Materjalitootja saab aru, mis on BIM kataloog ja BIM objekt ning mis vahe on tavapärasel 3D mudelil ja BIM objektil. Lisaks saab vastused küsimusele, miks neil seda üha digitaalsemas töövoos vaja läheb.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Eristab erinevaid BIM objektide katalooge ning oskab leida sealt enda jaoks vajalikku infot;
 • Saab aru BIM objektide tähtsusest ja vajalikkusest;
 • Saab aru BIM objektide infosisust, oskab seda muuta ja lisada;
 • Oskab lisada BIM objektidele vajaminevaid parameetrid (nt RKAS BIM parameetrid);
 • Oskab eksportida vajamineva infosisu IFC- sse (nt RKAS BIM parameetrid).

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • Eelnev kokkupuude BIM mudelitega ja/ või IFC failidega tuleb kasuks, kuid pole määrav.
 • Huvi teema vastu.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitusel kasutatakse õppemeetodina loenguvormi, millele lisatakse rohkelt selgitavaid näiteid, projekte ja päris materjalitootjate BIM objekte - käsitletakse nende ülesehitust ja sisu. Koolituse käigus vaadatakse üle erinevaid BIM katalooge ja räägitakse ProdLiB BIM kataloogi Eesti lokaliseeringust.

Koolitusel on soovituslik osaleda isikliku/töö sülearvutiga. Eelnevalt võiks olla installeeritud ProdLib töölaua rakendus. Kasuks tuleb, kui osalejal on installeeritud ja oskus kasutada Autocadi ja/või Revitit, sest koolitusel käsitletavad praktilised näited on paljuski Autocadi ja/või Reviti töövool põhinevad. Koolitusel õpitakse kasutama ProdLib töölaua rakendust ja erinevate materjalitootjate katalooge läbi Autocadi ja Reviti ning lisatakse/muudetakse Revit BIM objektide infot. Koos tehakse läbi Revit- IFC vaheline eksport ning vaadatakse, kuidas ja mis info liigub kaasa Revitist IFC- sse.

Kõik koolitusel kasutusel olevad materjalid/näited on koolitaja poolt ise läbi käidud, proovitud ja paljuski enda töövoos kasutusel.

Koolituse tulemusi hinnatakse ühiste arutelude ja praktilise kaasategemise käigus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

 

Loe BIM teemal lisa siit:  

https://tulitec.com/et/internalarticle/mis-on-bim/

https://ehitusest.ee/uudis/2021/04/01/toode-bim-kataloog-prodlib-andmebaasis/

https://www.aripaev.ee/sisuturundus/2021/10/29/solarstonei-voidukaik-koos-paikesepaneelidest-bim-objektidega

https://www.aripaev.ee/saated/2019/02/07/mudelprojekteerimisest-ehitusmaterjalide-tootja-vaates

 

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolitajad

 • Kaur Tull

  Kvalifikatsioon: Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi diplomeeritud ehitusinsener, tase 7.

  Kaur on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala, spetsialiseerudes sadamaehitusele ja rannikutehnikale. Tal on täiendav magistrikraad EMSHIP programmi raames merearhitektuuri alal.

  Kauri kogemustepagasisse kuuluvad merendusprojektid, sh Haven Kakumäe; tsiviilehitusprojektid, sh Flir tootmishoone Tallinnas, erinevate TULITEC-i projektide BIM koordineerimine ning Materjalitootjate BIM kataloogide ja objektide arendamine.

  Kaur Tull

  Kvalifikatsioon: Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi diplomeeritud ehitusinsener, tase 7.

  Kaur on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala, spetsialiseerudes sadamaehitusele ja rannikutehnikale. Tal on täiendav magistrikraad EMSHIP programmi raames merearhitektuuri alal.

  Kauri kogemustepagasisse kuuluvad merendusprojektid, sh Haven Kakumäe; tsiviilehitusprojektid, sh Flir tootmishoone Tallinnas, erinevate TULITEC-i projektide BIM koordineerimine ning Materjalitootjate BIM kataloogide ja objektide arendamine.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. Parkimine on tasuta registreerides IT Koolituses I korrusel.

09:30 – 11:00

BIM kataloogid. Kellele ja milleks?

 • BIM kataloogid. Mis need on ja milleks vaja?
 • Enamlevinud BIM kataloogid ja nende sisu.
 • Enim kasutatavad BIM kataloogid põhjamaades ja Eestis.

Kasutatavad meetodid: loeng, Reaalsed näited ekraanil kasutatavusest, arutelu

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

BIM objektide infosisu

 • Enim kasutatavate BIM kataloogide sisu ning lisa tööriistade (add-in) võimalused (kiire ja mugav BIM objektide kasutamine).
 • BIM objektid ja 2D blokid erinevatel tarkvaradel. Ülevaade Autocad, Revit, kataloogidest, bim objektidest ja sisust.
 • 3D mudel VS BIM mudel. Mis on erinevused?

Kasutatavad meetodid: loeng, reaalsed näited, arutelu

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

BIM objektide infosisu

 • BIM objektide infosisu tähtsus. Mis peaks olemas olema? Mida vaadata? Kuidas lisada või muuta?
 • RKAS ja Shared parameetrid Revit BIM objektides.
 • BIM objektide infosisu eksportimine IFCsse.

Kasutatavad meetodid: loeng, reaalsed näited, arutelu

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Eesti tootjate BIM kataloogid. Kogemuslood.

 • Eesti tootjate BIM kataloogid ja sisu kasutamine.
 • Sissejuhatus ja ülevaade ProdLib BIM kataloogi Eesti lokaliseeringust.
 • Vastused küsimustele. Arutelu.

Kasutatavad meetodid: loeng, reaalsed näited , arutelu

BIM kataloogide ja objektide kasutuskoolitus

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Ehituse peatöövõtja peab täitma RKAS- i poolt kehtestatud BIM nõudeid ehk peatöövõtja peab andma objekti lõppedes RKAS- ile üle teostusmudeli. Selles mudelis peab olema kogu info kasutatud materjalide ja toodete kohta ning seda korrektselt.  

Üldjuhul aga peatöövõtjal endal igasugune mudeli infostamise võimekus puudub ning seda teeb projekteerija. Peatöövõtja ütleb, mis materjale on kasutatud-> projekteerija viib selle info käsitsi sisse ja vajadusel uurib lisainfot materjalitootjalt.

BIM objekti ja kataloogi näol on aga tootja teinud eeltöö ära ning arhitektil/ projekteerijal on õige infoga toote mudel kohe võtta ja saab selle projekti panna.

BIM kataloogide ja objektide kasutuskoolituse peamiseks eesmärgiks on selgitada BIM  objekti tähtsust tervikliku BIM projekteerimise töövoos. Koolitus on vajalik, et mõista, mis on toote/projekti digitaalne kaksik.

Ühepäevase koolituse tulemusena saab koolitatav aru BIM kataloogide ja BIM objektide olemusest ja neis sisalduvast infost.

Koolitus toimub koostöös TULITEC OÜ-ga.

Koolitusel tutvustatakse, millist infot sisaldab BIM objekt, kuidas sinna infot juurde panna ja ära võtta, kuidas leida infot jne.Samuti saab teada, kuidas kasutada edukalt BIM katalooge ja seal olevaid materjalitootjate BIM objekte oma töövoos ja hoida seeläbi kokku aega. Koolituse käigus saab ka ülevaate BIM objekti RKAS info lisamisest ja projekti IFC ekspordist.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid aru saada BIM kataloogi ja BIM objekti tähtsusest kogu BIM töövoos?
 • Milliseid BIM katalooge kasutada Eestis?
 • Tahad aru saada, mis info peaks üks BIM objekt sisaldama?
 • Tahad aru saada BIM objektides peituvast infost, soovid seda muuta või täiendada?
 • Tahad lisada BIM objektile nt RKAS BIM parameetrid?
 • Tahad eksportida BIM objektides peituva info IFC- sse?

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud nii projekteerijad/arhitektid kui ka materjalitootjad.

 • Koolitus on vajalik arhitektile/ projekteerijale, et näidata millised töövahendid on olemas, kuidas kasutada seda oma töövoos ning mida täpselt küsida materjalitootjalt, nt akna tootjalt.
 • Materjalitootja saab aru, mis on BIM kataloog ja BIM objekt ning mis vahe on tavapärasel 3D mudelil ja BIM objektil. Lisaks saab vastused küsimusele, miks neil seda üha digitaalsemas töövoos vaja läheb.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Eristab erinevaid BIM objektide katalooge ning oskab leida sealt enda jaoks vajalikku infot;
 • Saab aru BIM objektide tähtsusest ja vajalikkusest;
 • Saab aru BIM objektide infosisust, oskab seda muuta ja lisada;
 • Oskab lisada BIM objektidele vajaminevaid parameetrid (nt RKAS BIM parameetrid);
 • Oskab eksportida vajamineva infosisu IFC- sse (nt RKAS BIM parameetrid).

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • Eelnev kokkupuude BIM mudelitega ja/ või IFC failidega tuleb kasuks, kuid pole määrav.
 • Huvi teema vastu.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitusel kasutatakse õppemeetodina loenguvormi, millele lisatakse rohkelt selgitavaid näiteid, projekte ja päris materjalitootjate BIM objekte - käsitletakse nende ülesehitust ja sisu. Koolituse käigus vaadatakse üle erinevaid BIM katalooge ja räägitakse ProdLiB BIM kataloogi Eesti lokaliseeringust.

Koolitusel on soovituslik osaleda isikliku/töö sülearvutiga. Eelnevalt võiks olla installeeritud ProdLib töölaua rakendus. Kasuks tuleb, kui osalejal on installeeritud ja oskus kasutada Autocadi ja/või Revitit, sest koolitusel käsitletavad praktilised näited on paljuski Autocadi ja/või Reviti töövool põhinevad. Koolitusel õpitakse kasutama ProdLib töölaua rakendust ja erinevate materjalitootjate katalooge läbi Autocadi ja Reviti ning lisatakse/muudetakse Revit BIM objektide infot. Koos tehakse läbi Revit- IFC vaheline eksport ning vaadatakse, kuidas ja mis info liigub kaasa Revitist IFC- sse.

Kõik koolitusel kasutusel olevad materjalid/näited on koolitaja poolt ise läbi käidud, proovitud ja paljuski enda töövoos kasutusel.

Koolituse tulemusi hinnatakse ühiste arutelude ja praktilise kaasategemise käigus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

 

Loe BIM teemal lisa siit:  

https://tulitec.com/et/internalarticle/mis-on-bim/

https://ehitusest.ee/uudis/2021/04/01/toode-bim-kataloog-prodlib-andmebaasis/

https://www.aripaev.ee/sisuturundus/2021/10/29/solarstonei-voidukaik-koos-paikesepaneelidest-bim-objektidega

https://www.aripaev.ee/saated/2019/02/07/mudelprojekteerimisest-ehitusmaterjalide-tootja-vaates

 

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolitajad

 • Kaur Tull

  Kvalifikatsioon: Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi diplomeeritud ehitusinsener, tase 7.

  Kaur on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala, spetsialiseerudes sadamaehitusele ja rannikutehnikale. Tal on täiendav magistrikraad EMSHIP programmi raames merearhitektuuri alal.

  Kauri kogemustepagasisse kuuluvad merendusprojektid, sh Haven Kakumäe; tsiviilehitusprojektid, sh Flir tootmishoone Tallinnas, erinevate TULITEC-i projektide BIM koordineerimine ning Materjalitootjate BIM kataloogide ja objektide arendamine.

  Kaur Tull

  Kvalifikatsioon: Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi diplomeeritud ehitusinsener, tase 7.

  Kaur on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala, spetsialiseerudes sadamaehitusele ja rannikutehnikale. Tal on täiendav magistrikraad EMSHIP programmi raames merearhitektuuri alal.

  Kauri kogemustepagasisse kuuluvad merendusprojektid, sh Haven Kakumäe; tsiviilehitusprojektid, sh Flir tootmishoone Tallinnas, erinevate TULITEC-i projektide BIM koordineerimine ning Materjalitootjate BIM kataloogide ja objektide arendamine.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. Parkimine on tasuta registreerides IT Koolituses I korrusel.

09:30 – 11:00

BIM kataloogid. Kellele ja milleks?

 • BIM kataloogid. Mis need on ja milleks vaja?
 • Enamlevinud BIM kataloogid ja nende sisu.
 • Enim kasutatavad BIM kataloogid põhjamaades ja Eestis.

Kasutatavad meetodid: loeng, Reaalsed näited ekraanil kasutatavusest, arutelu

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

BIM objektide infosisu

 • Enim kasutatavate BIM kataloogide sisu ning lisa tööriistade (add-in) võimalused (kiire ja mugav BIM objektide kasutamine).
 • BIM objektid ja 2D blokid erinevatel tarkvaradel. Ülevaade Autocad, Revit, kataloogidest, bim objektidest ja sisust.
 • 3D mudel VS BIM mudel. Mis on erinevused?

Kasutatavad meetodid: loeng, reaalsed näited, arutelu

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

BIM objektide infosisu

 • BIM objektide infosisu tähtsus. Mis peaks olemas olema? Mida vaadata? Kuidas lisada või muuta?
 • RKAS ja Shared parameetrid Revit BIM objektides.
 • BIM objektide infosisu eksportimine IFCsse.

Kasutatavad meetodid: loeng, reaalsed näited, arutelu

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Eesti tootjate BIM kataloogid. Kogemuslood.

 • Eesti tootjate BIM kataloogid ja sisu kasutamine.
 • Sissejuhatus ja ülevaade ProdLib BIM kataloogi Eesti lokaliseeringust.
 • Vastused küsimustele. Arutelu.

Kasutatavad meetodid: loeng, reaalsed näited , arutelu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]